Finále Českého skokového poháru a memoriál Ericha Režnara.

Finále Českého skokového poháru pořádané ve dnech 4. - 6.října 2002 bylo spojené s „memoriálem Ericha Režnara“. Pořádajícím klubem prvého finále Českého skokového poháru byl jezdecký klub Opava Kateřinky, který má s konáním podobných jezdeckých závodů mnoholeté zkušenosti.

Finále předcházelo několik kvalifikací, které se uskutečnily během celého roku 2002 na mnoha významných kolbištích České republiky.

V Opavě se začalo již v pátek rámcovými soutěžemi do 130 cm a pokračovalo se v sobotu skokovou soutěží stupně S, Ceny firmy GE Capital Leasing,v níž si prvenství vybojoval Aleš Opatrný s koněm Land Sano (stáj Supreme), kterému připadlo současně i druhé a třetí místo (2.místo s koněm Lipton, 3.místo s Dajána a Fau).
Dále byla na programu soutěž stupně ST, která byla zároveň poslední možnou kvalifikací do finále Českého skokového poháru. Jezdci zde mohli vybojovat poslední možné body, které pak rozhodly o účasti čtyřech nejlepších jezdců ve finále. Do soutěže nastoupilo celkově 22 dvojic, základní kolo překonaly však pouze tři dvojice bez trestných bodů. Prvenství v rozeskakování vybojoval Zdeněk Žíla (Graf Czech), na druhém místě skončil David Fialka s Aloube A a třetí Miloslav Vítek s Lordem. Tímto vítězstvím si Zdeněk Žíla zajistil účast v nedělním finále Českého skokového poháru.

Vrcholem nedělního odpoledne bylo všemi očekávané finále, kterému předcházely soutěže stupně S a ST jako memoriál Ericha Režnara. V soutěži stupně S vybojoval prvenství Aleš Opatrný s koněm Lipton (majitel A.Vasiljevová), před Barborou Višinkovou, která se velmi pěkně prezentovala se svým novým koněm Quenta Equistro.
Do memoriál Ericha Režnara – skokové soutěže stupně ST nastoupilo celkem 32 jezdců a koní, pouze čtveřici z nich se však podařilo překonat náročný parkur bez trestných bodů.
Patřil k nim V. Tretera s Lussi, který si z rozeskakování bohužel odnesl 14 tr.bodů, Z. Žíla s Graf Czech překonal trasu rozeskakování se dvěma chybami, a tím se na jeho konto připsalo 8 tr. bodů, Aleš Opatrný s Landem Sano (stáj Supreme) získal za jedno shození 4 tr.body. Do rozeskakování nastupoval ještě se svým druhým koněm Crazy Love (Stáj Opatrný Hořovice) a k vítězství by mu v této chvíli stačil pouze čistý parkur. Bohužel chyba na posledním skoku v rozeskakování jej zařadili na druhé místo. Prvenství putovalo s Alešem do opavské stáje Supreme.

Finále Českého skokového poháru je zvláštní tím, že jezdci, kvalifikující se do finále, které je určeno pouze čtyřem nejlepším dvojicím, si mění koně.
V praxi to znamená, že každý jezdec překoná parkur nejprve se svým koněm a následně na koních svých soupeřů. K seznámení s koňmi svých soupeřů má každý jezdec pouze 3 minuty, v nichž si může koně opracovat a skočit pouze dva skoky, které jsou připraveny na opracovišti. Jedná se o jeden kolmý skok a o jeden oxer ve výšce 130 cm.
Trestné body získané v průběhu finále se počítají vždy na jezdce a v případě shodnosti trestných bodů se sčítá čas jezdce za finálové parkury.
Tento způsob výměny koní měl v České republice svou premiéru, ve světě bychom měli možnost vidět tuto soutěž pouze při Mistrovství světa, které je pořádáno jednou za čtyři roky.
Půjčování vlastních koní mělo různé ohlasy, nicméně jsme měli možnost shlédnout divácky velmi atraktivní soutěž.

Do finále se probojovali následně uvedení jezdci a koně:
J. Kubrický – Autonom Fides Agro
J. Hruška – Léry Auto Sita
Z. Žíla – Gomera
A. Opatrný – Classic Lady
Jejich pořadí bylo vylosováno při sobotní diskotéce, po náročném hokejovém utkání, ve kterém se utkaly Čechy versus Morava. Velmi zajímavé výkony obou týmu skončily na štěstí nerozhodně 7:7. V přestávkách hokejového zápasu měl každý možnost využití ledové plochy dle svého gusta.

První kolo finále překonal každý jezdec na svém koni bez chyby kromě J. Hrušky na Lery, kterému se na konto připsaly 4 tr.body. Druhé kolo bylo již o to zajímavější, že jezdci překonávali trasu parkuru na koních svých soupeřů. V druhém a třetím kole si 8 + 16 tr. bodů připsalo pouze na konto J. Kubrického, kterému se nedařilo na Classic Lady (kůň Aleše Opatrného - 8 tr. bodů) a na Gomeře (kůň Zdeňka Žíly – 16 tr. bodů). K poslednímu kolu nastupovali jezdci v opačném pořadí, 4 tr. body získal pouze J. Hruška na Gomeře (kůň Z. Žíly).

V tuto chvíli jsme měli na kontě dvou jezdců, a to A. Opatrného a Z. Žíly nula trestných bodů, což znamenalo, že o vítězi musí rozhodnout čas. U Aleše bylo znatelné,že hned od prvního parkuru, klade velký důraz na co nejkratší nájezdy a rychlejší tempo. Konečný čas Aleše Opatrného byl nakonec o 12 sekund rychlejší než u Zdeňka Žíly.

Tím se na konto Aleše Opatrného připsal další sportovní úspěch, a to vítězství v historicky prvním finále Českého skokového poháru 2002.

Kdybychom pak sčítali trestné body koní, tak by si prvenství vybojoval Autonom Fides Agro (0 tr. bodů), následován Léry Auto Sita (4 tr. body), Clasic Lady (8 tr. bodů) a Gomera (20 tr. bodů).

Celkově mám pocit, že Český skokový pohár neměl až takový efekt, jaký byl původně zamýšlen. Hlavní myšlenkou bylo zpopularizovat, zviditelnit a podpořit jezdecký sport. Určitě by bylo dobré zamyslet se na termínu konání finále, neboť se překrývalo s Mistrovstvím republiky – pony v Hradci Králové. Otázkou také je, zda by nebylo reálné ho uskutečnit v rámci konání velkých prestižních závodů (pokud by to mezinárodní pravidla dovolovala např. i v rámci CSIO), při nichž je zaručen i zvýšený zájem ze strany diváků.

Podobné články

Před deseti lety se v Olomouci konaly první parkurové závody zařazené do Světového poháru a stejnou dobu trvalo čekání na to, až se některému z…

Strhující finiš nabídlo třetí kolo Longines Global Champions Tour v Mexico City. Do rozeskakování Grand Prix s překážkami do 160 centimetrů…