Dvoukolové soutěže a jejich pravidla

Přestože se dvoukolové soutěže u nás pořádají poměrně pravidelně, ne všichni pravděpodobně mají osvojená jejich pravidla. Způsob hodnocení tohoto typu soutěží se může lišit, stejně tak jako pořadí startujících v II.kole. Právě proti nesprávnému pořadí koní A.Opatrného v II.kole VC Brna byl ing. Martincem (vedoucím ekipy JK Všemily) podán protest. Naším úkolem není nikoho soudit. Nebude však jistě na škodu si připomenout znění PJS čl. 273. Dvoukolovými soutěžemi budou totiž i blížící se VC Ostravy a VC Tarpan.

Článek 273 - Dvoukolová soutěž (Competition over two rounds)

(1) Tato soutěž se skládá ze dvou kol se stejnou předepsanou rychlostí, totožných nebo různých parkurů co do dráhy nebo co do počtu překážek nebo co do rozměrů překážek. Soutěžící musí absolvovat obě kola se stejným koněm. Soutěžící, kteří se nezúčastní druhého kola, se nemohou umístit. Soutěžící, kteří jsou vyloučeni nebo vzdali během prvního kola, nemohou startovat ve druhém kole.

(2) Všichni soutěžící startují v prvém kole. V souladu s podmínkami rozpisu postupují do druhého kola následující soutěžící:
2.1. buď všichni soutěžící
2.2. nebo omezený počet soutěžících (nejméně 25% a nebo není-li v rozpisu uvedeno jinak, všichni kteří mají čistý parkur -- pro národní závody platí jen jako doporučení) podle umístění v prvním kole (rozpis stanoví podmínky, zdali podle trestných bodů a času nebo pouze podle trestných bodů).

(3) V souladu s rozpisem soutěž musí být hodnocena jedním z následujících způsobů:

První kolo Druhé kolo Rozeskakování
Podle tabulky A Podle tabulky A Pořadí startů Pořadí startů
3.1. Na čas Ne na čas Obrácené podle výsledků a času prvného kola Jako ve druhém kole
3.2.Ne na čas Ne na čas Obrácené podle výsledků prvého kola; soutěžící se stejným výsledkem startují v původním pořadí Jako ve druhém kole
3.3. Na čas nebo ne na čas . Obrácené podle výsledků a času (bylo-li na čas) prvého kola Bez rozeskakování

(4) Umístění:
4.1. Soutěžící se umístí podle trestných bodů a času v rozeskakování. Ostatní soutěžící se umístí podle součtu trestných bodů z bou kol a času dosaženého v prvém kole.
4.2. Soutěžící se umístí podle trestných bodů a času v rozeskakování. Ostatní soutěžící se umístí podle součtu trestných bodů z obou kol.
4.3. Soutěžící se umístí podle součtu trestných bodů z obou kol a času dosaženém ve druhém kole.

-- (N1) Národní vícekolové soutěže
N1.1 Je-li ve vícekolové soutěži některé kolo rozhodováno podle Tabulky C a není-li v rozpise soutěže stanoveno jinak, je přepočet výsledných časů soutěžících proveden následujícím způsobem:
Od nejlepšího dosaženého času se odečte čas soutěžícího v sekundách na dvě desetinná místa a vynásobí se číslem 0,5. Nezaokrouhlený výsledek vypočtený na tři desetinná místa je výsledek soutěžícího v trestných bodech.
N1.2 Je-li ve vícekolové soutěži některé kolo rozhodováno podle stylu a není-li v rozpise soutěže stanoveno jinak, je přepočet výsledných bodů soutěžících proveden následujícím způsobem:
Od nejlepšího dosaženého výsledku celého kola (nebo ze všech skupin daného kola) se odečítá celkový dosažený výsledek jednotlivých soutěžících. Tato přepočtená hodnota je bodovým ohodnocením soutěžícího v daném kole.

Tolik ze Skokových pravidel ČJF.
Podobné články

Na konci června se v pražské Chuchli uskuteční pátý ročník mezinárodních parkurových závodů CSIO3* C-E-T Prague Cup, které navázaly na téměř padesát…

Pro první vítězství v Longines Global Champions Tour si na Miami Beach dojel Ir Michael Duffy s dvanáctiletým valachem Claptonn Mouche. V…