Koňská záchranka uzavřela smlouvu s IZS JmK

1. 2. 2010 Pavel Čechovský
/data/imgs/00028197l.jpg
/data/imgs/00028197l.jpg

Projekt veterinární záchrany velkých zvířat je v našich končinách natolik unikátní, že při jeho zrodu narážíme na každém kroku na různé legislativní potíže. Téměř každou novou věc, která by nás mohla posunout kvalitativně někam dál, musíme u institucí obhajovat, zdůvodňovat a někdy o ni i prosit. O to větší radost máme, když se podaří pomyslné ledy prolomit.

Po zdlouhavých jednáních, která probíhala od minulého srpna, Koňská záchranka Horse Emergency v pátek 29. ledna 2010 podepsala „Dohodu o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci" s velením Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje.

V čem je tento akt tolik významný a co znamená pro majitele koní a jiných velkých zvířat?
 • Prestiž a obecné uznání - IZS navrhuje spolupráci jen zkušeným a ověřeným subjektům.
 • Záruka dosažitelnosti - operační důstojník dispečinku a každý velitel zásahu mají přímé spojení na záchranáře. Horse Emergency se naopak zavazuje dorazit kdykoli na místo události v daném časovém limitu.
 • Precedens pro jednání s dalšími institucemi - zjednodušeně řečeno, co funguje v jednom kraji, mělo by jít i v dalších. Organizace, se kterými hodláme v budoucnu jednat (např. pojišťovny, policie sponzoři apod.), si uvědomují naši vzornou spolupráci se subjektem veledůležitým pro ochranu života a majetku a pro bezpečnost státu. To zajišťuje důvěryhodnost u potenciálních partnerů.
 • Změna financování záchranné akce - pro majitele koní zřejmě nejdůležitější bod. Doposud náš výjezd a zákrok platil majitel. Od okamžiku podpisu smlouvy se část nákladů na záchrannou akci přesouvá na zřizovatele IZS a tím je kraj!
 • Kontakty na dispečink koňské záchranky: Tel.: 608 980 657 nebo 777 991 040 - všechny ostatní případy včetně neakutních převozů a zákroků.

  Jaká jsou tedy základní pravidla pro výjezd Koňské záchranky přes mezinárodní tísňovou linku 112?

  • na linku 112 (IZS) volejte pouze případy ohrožení života nebo zdraví osob, přímé ohrožení majetku apod. Příklady: havárie přepravníku, živelné pohromy, zvíře uvízlé nebo zavalené, propadlé v ledu = nutné vyproštění... Jestliže se jedná o „méně závažnou" situaci (zranění koně ve stáji, ve výběhu nebo v terénu, nemoc...), neblokujte, prosím, linku IZS a volejte přímo dispečink naší záchranky!
  • úhrada nákladů za záchrannou akci krajem je upravena zákonem č.239/2000 Sb. a řídí se následujícími zásadami: Musí jít o výzvu prostřednictvím dispečinku IZS JmK. Prozatím je smlouva sepsána jen s Jihomoravským krajem, platí tedy jen na jeho území. Na dalších smlouvách se zbývajícími kraji pracujeme. JmK hradí příjezd sanitky na místo události a samotnou záchrannou akci (použití techniky, preparátů a prostředků k zachování životních funkcí zvířete, výkon záchranářů a veterináře). Náklady na odvoz pacienta do domovské stáje nebo na kliniku zůstávají na bedrech majitele zvířete. Probíhající jednání s pojišťovnami by mělo v budoucnu umožnit tyto výdaje ošetřit pojistkou. Naprosto stejně toto funguje u záchrany osob: IZS (kraj) hradí záchrannou akci, ale odvoz sanitkou do nemocnice již jde z normálního zdravotního pojištění zraněného.
  • Ještě musí být splněna jedna důležitá podmínka vyplývající ze zákona: aby byl zásah vyhodnocen jako akce IZS musí se ho zúčastnit minimálně dvě jeho základní složky - policie, HZS nebo ZZS.

  Náklady na výjezd sanitky a záchrannou akci nejsou malé. I nadále budeme hledat prostředky na jejich pokrytí. Ať už smlouvami s ostatními kraji (s tím však úzce souvisí rozšíření dalších záchranných týmů do regionů), jednáními s pojišťovnami, nebo zajištěním sponzoringu.

  Podobné články

  „Když je opravdu průšvih, je někde nabouraný kamion nebo zvíře v příkopu, tak jdu a emoce musí jít stranou,“ říká Tomáš Förchtgott, který se…

  Petra Štěpánová se chovu koní věnuje celý svůj profesní život. U koní pracovala dlouhá léta v Německu, teď hospodaří v Březí nedaleko Tachova. Kromě…