Horse Emergency: první neakutní převoz koňského pacienta

24. 11. 2009 Pavel Čechovský Autor fotek: archiv autora

Závěr jezdecké sezóny zastihl náš tým Koňské záchranky při různých činnostech. Některé víkendy jsme ještě věnovali propagaci projektu na tématických výstavách, snažíme se dostat do povědomí jako pohotovostní tým na sportovních akcích, zdokonaluje se a rozšiřuje vybavení sanitky, několika koním jsme pomohli zapůjčením závěsu do stáje, ale neminuly nás, bohužel ani akutní výjezdy.

„Marvel" znamená Zázrak

Čtvrtek 12. listopadu nás ovšem postavil před doposud neabsolvovanou výzvu - převoz koně s diagnózou několikanásobné zlomeniny lokte na PP končetině. Majitelé nás před transportem informovali, že se jedná o pětiletou klisnu QH, která je v 5. měsíci březosti! Před více jak měsícem došlo k naštípnutí kosti a přes doporučenou konzervativní léčbu (tj. fixace a uvázání, bez možnosti si lehnout) se kost nyní zlomila úplně. Přesto bylo rozhodnuto převézt ji na brněnskou kliniku.

koňská záchrankaDo soukromé stáje na Praze-východ jsme s kolegou Tomášem dorazili kolem 14. hod. odpolední. Miss Marvel Bonanza stála v boxu a zraněnou nohu evidentně odlehčovala. Pár minut po nás dorazila i místní terénní veterinářka. Na manipulaci a převoz bylo nutné podat analgetika pro zmírnění bolesti. Z důvodu březosti se klisna nesedovala. Protože u nepřispaného koně nelze odhadnout jeho reakce v závěsu během cesty, neměli jsme z této situace dobrý pocit.

Najetí konstrukcí nad koně však vyšlo díky zklidňování majitelem napoprvé. Samotné zavěšení do transportní sítě máme mnohokrát natrénované, proto i to proběhlo bez excesů. Marvel nás nakonec sama překvapila a do sítě se položila plnou vahou. Dlouhodobé stání „na třech" a neutuchající bolest ji tak vyčerpaly, že sama zvolila tuto úlevu. Pokud se týká přepravy, je tento stav téměř ideální - kůň je relativně v pohodě a řidiči mohou nasadit svižnější tempo. Z hlediska koně však tato poloha ideální není. Přepravní závěs je prioritně koncipován pouze pro podpírání stojícího jedince. O nosnost závěsu nejde, ten je dimenzován i na drsnější zacházení. Jednotlivé popruhy však mohou pacienta dlouhodobě vší vahou položeného do sítě poranit otlakem. Řešením, které v budoucnu vyzkoušíme, by mohly být např. neoprenové návleky, které tlak popruhů rozloží na větší plochu.

koňská záchrankaNatažení konstrukce i se zavěšenou klisnou do vleku také proběhlo zcela bez závad. Něco po 15. hodině jsme vyrazili směr Klinika chorob koní Brno. Hned po výjezdu ze stájí jsme na CB vysílačce zaslechli upozornění na mnohakilometrovou kolonu na Jižní spojku od Teplic. Jako na potvoru náš směr. Rozhodli jsme se proto pro průjezd Prahou. Průběžně usilujeme o možnost užívání modrého majáku. Bylo nám řečeno, že pro naši službu neexistuje legislativní kolonka a že v nutných případech máme požádat o asistenci policii. Úředník od stolu viděl řešení jednoduše, my jsme však byli odmítnuti jak Městskou, tak i Policií ČR, takže jsme si klestili cestu po magistrále svépomocí.

Drndání po „polygonu" D1 by samo o sobě zasloužilo další (tentokrát nesametovou) revoluci, nebo přinejmenším defenestraci na ŘSD. Na opravdu velkých hrbech Marvel zpozorněla, a tak jsme prostřednictvím kamery měli alespoň jistotu, že je vše v pořádku. Na tomto místě bych rád poděkoval firmě Kamír & spol. za dodání nového skvělého kamerového systému pro naši sanitku.

Na brněnskou kliniku jsme dorazili před 18. hodinou. Složení klisny ze sanitky do boxu nemělo větších zádrhelů.

koňská záchrankaK dnešnímu dni (24. 11.) je stav Marvel následující: zlomenina se prozatím operovat nebude. Největší komplikace (a velmi vážné) totiž vznikají z důvodu stáří zranění. Kobylce hrozí, že i když se zranění zhojí, není jisté, že bude končetinou hýbat, neboť již došlo k přerušení některých nervů. Přesto ještě reálná šance existuje a nezbývá než doufat ve vyšší spravedlnost. Marvel celou léčbu absolvuje velmi statečně a již si prožila tolik, že by jí všichni zainteresovaní, i s ohledem na budoucí hříbátko, od srdce přáli, aby vše skončilo happyendem.

Na závěr patří náš dík a uznání nejen majitelům Marvel za osobní statečnost a ochotu investovat nemalé peníze do její záchrany, ale i personálu KCHK v Brně, který jako obvykle odvádí špičkovou práci na nejvyšší úrovni. Zvláštní poděkování a uznání zasluhuje místní terénní veterinářka MVDr. Helena Ungermanová, bez jejíž profesionální pomoci by celá akce jistě neměla tak hladký průběh.

Z každého podobného případu je dobré si vzít nějaké poučení. Tým Horse Emergency vyzkoušel, že vážně zraněného koně lze v závěsu transportovat i na delší vzdálenost tak, aby netrpěl a aby se jeho zdravotní stav převozem nezhoršil. Současně ale musíme zlepšit informovanost veřejnosti o možnostech a vývoji celého projektu. Neradi totiž musíme přiznat, že Marvel mohla být doma celý měsíc podepřena závěsem, který pro podobné případy zapůjčujeme do stájí.

Majitelům koní potom doporučujeme sledovat novinky na webu Koňské záchranky a nebát se obrátit na náš tým o radu nebo pomoc.

Naším posláním je "...vracet život pod sedla vašich koní!" Každá situace se dá řešit, důležité však je, abychom se o vašich problémech včas dozvěděli!

Podobné články

„Když je opravdu průšvih, je někde nabouraný kamion nebo zvíře v příkopu, tak jdu a emoce musí jít stranou,“ říká Tomáš Förchtgott, který se…

Petra Štěpánová se chovu koní věnuje celý svůj profesní život. U koní pracovala dlouhá léta v Německu, teď hospodaří v Březí nedaleko Tachova. Kromě…