Ohlédnutí za přehlídkami chladnokrevných plemeníků

4. 4. 2018 Natalie Blizňáková Autor fotek: Kateřina Filipi, Michaela Šindelářová, Naty Blizňáková

Před začátkem připouštěcí sezóny nastává pro chovatele velmi důležitý moment, kdy vybírají hřebce pro své klisny. Proto se během března a dubna uskutečnilo několik přehlídek chladnokrevných hřebců, kde si mohli chovatelé prohlédnout hřebce buď v předvedení na ruce v kroku a v klusu nebo také ve volnosti.

Představeni byli nejen starší, již prověření hřebci s potomstvem, ale také mnoho mladých nově zařazených hřebců, kteří budou v chovu působit první sezónu.

Některé přehlídky nabídly doprovodný program, kdy byli hřebci představeni v jezdeckých ukázkách a také v zápřeži.

V letošním roce se uskutečnily přehlídky v Olomouci, v Dolním Jelení, v Písku, ve Štěnovickém Borku nebo také v hřebčinci v Tlumačově. Co se počtu týče, nejvíce hřebců bylo představeno v Olomouci a v Dolním Jelení.

Přehlídka v Olomouci se uskutečnila 10. března v Equine sport center a předvedeno zde bylo 21 hřebců plemene norik, slezský norik i českomoravský belgik. Nejpočetněji zastoupená kolekce byla jako již tradičně kolekce slezských noriků.

Při zahájení byli předvedeni hřebci v zápřeži, a to hřebec 2451 Nerei pod vedením pana Cába a ve dvojspřeží hřebci 2952 Brys Slezský a 2986 Neron pod vedením Pavla Reichla. Poté byli jednotliví hřebci předvedeni v kolekcích v pořadí českomoravský belgik, norik a slezský norik. Pořadatelé využili zdejších možností prostorné haly a hřebci byli nejdříve odborně předvedeni zaměstnanci ZH Tlumačov a poté se divákům předvedli také ve volnosti. O odborný komentář k hřebcům se postarali Josef Anderle, Ing. Radko Novotný a MVDr. František Horník.

O dvě soboty později, 24. března proběhla přehlídka hřebců v areálu stáje Dolní Jelení, přičemž na tomto místě se přehlídka uskutečnila poprvé.

Zde bylo předvedeno dokonce 27 hřebců v početně vyrovnaných kolekcích. Akce proběhla na venkovním pískovém kolbišti, kde kromě předvedených hřebců proběhly také ukázky ovladatelnosti s kládou nebo orby, o které se postarali Luděk Musil, Vladimír Hajtmar a Josef Hradec se svými plemennými hřebci.

Celou akci zahájili zaměstnanci ZH Tlumačov se svojí jezdeckou ukázkou na dvou plemenných hřebcích – Amazon a Santys. Akce se těšila velkému zájmu diváků, čemuž určitě napomohl nejen bohatý program, ale také pěkné jarní počasí.

Další dvě přehlídky proběhly v Písku a ve Štěnovickém Borku, o nich připravila reportáž Michaela Šindelářová.

Již od roku 2000 vždy první březnovou sobotu pořádá ZH Písek ve spolupráci s Jihočeským svazem chovatelů koní tradiční jihočeskou přehlídku plemenných koní. Od loňského roku pro velký zájem pořádá tyto přehlídky dvě, první je zaměřená spíše na laickou veřejnost a její program je doplněn různými ukázkami využití koní a druhá (o týden později) je cílená zejména na chovatele především sportovních koní a její doprovodný program tvoří především skákání pod sedlem nebo ve volnosti.

V programu první přehlídky dostali chladnokrevníci prostor ve dvou ukázkách, a to při práci s kládou, kde svojí ovladatelnost a um předvedli hřebec Nikon a jeho kolega valach Koby, a v zápřeži v sulkách, kde se předvedli hřebci Streit a Korbík. Tito dva hřebci vystoupili i v programu druhé přehlídky v ukázce těžkého tahu v saních plně zatížených dobrovolníky z řad návštěvníků.

Nedílnou součástí těchto přehlídek je představení plemenných hřebců na ruce. Bohužel žádný ze soukromých  majitelů nevyužil možnosti na této přehlídce prezentovat své chladnokrevné hřebce, takže chovatelům museli stačit hřebci státní, tedy v majetku píseckého hřebčince. Ten připravil kolekci 5 plemenných hřebců, respektive 4 noriky (Streit, Nikon, Šumík, Direkt) a jednoho českomoravského belgika (Korbík), kteří působí právě v píseckém hřebčinci ať už v přirozené plemenitbě nebo v inseminaci čerstvým spermatem.

Západočeská přehlídka plemenných koní proběhla již po páté v prostorné hale areálu Jirák Horses ve Štěnovickém Borku. V programu se mimo jiné v chovatelských ukázkách představili jak chladnokrevní hřebci, tak i klisny. Součástí programu byla též ukázka zápřeže koní paní Šůsové Bajky a Šumaře v pivovarském voze a soutěž v těžkém tahu.

V chovatelské ukázce byli předvedeni 2 noričtí a 3 belgičtí hřebci. V oblasti působící českomoravský belgik Amur stojící v Pečetíně u pana Václava Maršálka, a ve Zdeslavi u Radka Jandy stojící hřebci ČMB Merlot a norik Nugát. Písecký hřebčinec předvedl své dva hřebce působící v inseminaci čerstvým spermatem norika Streita a belgika Korbíka.

Byly zde rovněž předvedeny nejlepší chladnokrevné norické klisny, které reprezentovaly západočeskou oblast v loňském šampionátu tříletých klisen v Pardubicích – Vanda po Šumík chovatele pana Matouše Dufka z Domažlic (1. místo), Lenka po Schifon chovatele pana Pavla Ritticha z Kyselky (2. místo) a Lery po Sargot majitelky Věry Hofmanové ze Strážova (5. místo).

Všechny akce se těšily velkému zájmu chovatelů i laické veřejnosti. Nezbývá než poděkovat všem pořadatelům a majitelům plemenných hřebců za jejich uspořádání a aktivní účast na přehlídkách.

 

 

Další fotografie:

Podobné články

Náchodský svaz chovatelů koní z.s. a Chov koní Dvorka zve na Přehlídku teplokrevných a chladnokrevných plemenných koní, která se koná 10. srpna 2024…

Svaz chovatelů českomoravského belgického koně ve spolupráci s JK Hipo Jihlava pořádá Den chladnokrevných koní.