Kurz pro dopravce přepravující zvířata 2024

28. 3. 2024 Redakce Equichannel Zdroj: ZOOREKVALIFIKACE URL zdroje: www.zoorekvalifikace.cz.

Další Kurz pro dopravce přepravující zvířata, který je akreditovaný Ministerstvem zemědělství ČR, se bude konat 23. dubna 2024.

Komu je kurz určen:

Zvířata pro obchodní účely může přepravovat na vzdálenost delší než 50 km pouze dopravce registrovaný příslušným orgánem veterinární správy. Dnem přistoupení České republiky do Evropské unie nabyl účinnosti § 8k odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 193/2004 Sb., ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při přepravě. Jednou z podmínek pro registraci dopravce je i odborná kvalifikace, kterou musí mít každý (tedy i zaměstnanec dopravce či třetí osoba jejímž prostřednictvím dopravce přepravuje). Nezbytnou součástí odborné kvalifikace je osvědčení o způsobilosti, které lze získat prostřednictvím kurzů pro získání kvalifikace dopravce přepravujícího zvířata.

Úspěšní absolventi obdrží od Ministerstva zemědělství ČR osvědčení s mezinárodní platností.

Obsahová náplň:

Kurz se uskutečňuje v rozsahu:

  • 8 výukových hodin teoretické výuky
  • 4 výukové hodiny praktického cvičení

Akreditaci k pořádání kurzu udělilo MZE ČR, mezinárodní osvědčení vydává MZE ČR.

Místo konání: Výzkumný ústav živočišné výroby PRAHA 10 – UHŘÍNĚVES, farma Netluky
Cena kurzu: 2590,- Kč (7 % sleva pro členy České jezdecké federace)

Přihlásit se můžete zde.

Lektoři:
MVDr. Jiří Kruml – předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ),
Ing. Vladimír Němeček – vedoucí živočišné výroby, Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha

Informace, proč absolvovat Kurz pro dopravce přepravující zvířata, naleznete i v našem článku:  S koněm na cestách.

Podobné články

Téměř 100 let staré jabloňové aleje, nacházející se v okolí stájí Josefov, vykvetly letos v plné kráse již v první polovině dubna. Zveme Vás k…

Víte, že v rámci prohlídky výcvikových stájí v Heřmanově Městci můžete zavítat i do unikátní galasedlovny? Mimo různých druhů uzd, uzdeček, udidel a…