Komentovaná projížďka krajinou UNESCO: Léto v NHK

9. 7. 2024 Redakce Equichannel Autor fotek: Lucie Macáková Zdroj: NHK URL zdroje: www.nhkladruby.cz

Projeďte se krajinnou památkovou zónou Kladrubského Polabí, která je díky svým specifickým vlastnostem domovem starokladrubského koně již půl tisíciletí. Objevte nezaměnitelnou scenérii, která je výsledkem detailně promyšleného uspořádání krajinných prvků a řeky Labe.

Ve středu 17. července pořádá Národní hřebčín Kladruby nad Labem další komentovanou projížďku krajinou ve výletním voze taženém dvojspřežím starokladrubských koní. Trasa výletního vozu vede starobylými alejemi, které jsou pro zdejší krajinu typické, krajinářským parkem Mošnice i okolím dvora Josefov.

Krajina Národního hřebčína je kombinací dvou kategorií kulturní krajiny, a sice živé, organicky se vyvíjející krajiny s dominantním funkčním určením, a krajiny záměrně komponované člověkem představující výjimečně dokonalý typ specializovaného okrasného statku, ferme ornée, zaměřeného na chov ceremoniálních kočárových koní.

Krajina zaměřená na chov a výcvik kočárových koní obsahuje prvky krajinné kompozice (osy, cesty, aleje, stromořadí, vodoteče, symetrické stavby) respektující zásady francouzské zahrady. Respekt a úcta ke zdejší krajině jsou mimo jiné viditelné, ale také v kompozici střídmé klasicistní architektury s krajinou, která ji svým uspořádáním nenarušuje, ale naopak ji doplňuje a nechává vyniknout její krásy, které se mění s každým ročním obdobím.

Nezanedbatelné jsou také prvky anglické krajinářské tvorby, které byly uplatněny při tvorbě krajinářského parku Mošnice, v němž je krajinářská scenérie inspirována principy malířské perspektivy pracující s barevností bohatého sortimentu dřevin pro vytváření prostorových iluzí a efektů; scenérie se zrcadlí na hladině jezer vzniklých ze slepých ramen řeky Labe.

Začátek je od 10 hodin na návsi v Kladrubech nad Labem.

Jednotné vstupné 450,- Kč/osoba.

Prodej vstupenek je již zahájen na vstupenkovém portálu národního hřebčína. Vzhledem k velkému zájmu, byly přidány další komentované projížďky ve výletním voze v červenci a srpnu. Termíny naleznete na webových stránkách.

Podobné články

Pražské Muzeum MHD ve Vozovně Střešovice pořádá malý knižní festival "Červencové středy s knihou", v rámci něhož každou středu představí jeden titul…

Centrum Eden pořádá v sobotu 22. července tradiční Den koní na Edenu, jehož součástí je v letošním roce i trikové ježdění neboli džigitovka v podání…