Jaro v Národním hřebčíně

19. 4. 2024 Redakce Equichannel Autor fotek: Michaela Purnochová a Lucie Macáková Zdroj: NHK

Téměř 100 let staré jabloňové aleje, nacházející se v okolí stájí Josefov, vykvetly letos v plné kráse již v první polovině dubna. Zveme Vás k procházce krajinou krásných koní!

Tyto významné krajinné prvky tvořící součást Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO byly revitalizovány v roce 2022.

Krajina Národního hřebčína je kombinací dvou kategorií kulturní krajiny, a sice živé, organicky se vyvíjející krajiny s dominantním funkčním určením, a krajiny záměrně komponované člověkem představující výjimečně dokonalý typ specializovaného okrasného statku, ferme ornée, zaměřeného na chov ceremoniálních kočárových koní.

Krajina zaměřená na chov a výcvik kočárových koní obsahuje prvky krajinné kompozice (osy, cesty, aleje, stromořadí, vodoteče, symetrické stavby) respektující zásady francouzské zahrady. Respekt a úcta ke zdejší krajině jsou mimo jiné viditelné, ale také v kompozici střídmé klasicistní architektury s krajinou, která ji svým uspořádáním nenarušuje, ale naopak ji doplňuje a nechává vyniknout její krásy, které se mění s každým ročním obdobím.

Nezanedbatelné jsou také prvky anglické krajinářské tvorby, které byly uplatněny při tvorbě krajinářského parku Mošnice, v němž je krajinářská scenérie inspirována principy malířské perspektivy pracující s barevností bohatého sortimentu dřevin pro vytváření prostorových iluzí a efektů; scenérie se zrcadlí na hladině jezer vzniklých ze slepých ramen řeky Labe.

Krajina a hřebčín jako unikátní světový fenomén

Ojedinělost a komplexnost krajiny s architekturou a soužití strarokladrubského koně s člověkem je světovým fenoménem, který musí být chráněn, rozvíjen a prezentován. Krajině s charakteristickou scenérií, je tak věnována ze strany státu náležitá pozornost v rámci ochrany a péče o ni. V roce 1995 byl Národní hřebčín vyhlášen kulturní památkou, v roce 2002 národní kulturní památkou. V roce 2007 byl hřebčín a kulturní krajina zapsána na indikativní seznam České republiky pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.

Podobné články

Nemáte ještě program na víkend? Tak neváhejte dorazit v sobotu 18. května do Slatiňan na Slatiňanského pozastavení.

Národní hřebčín srdečně zve všechny své příznivce na tradiční jarní třídění starokladrubských koní, které proběhne ve středu 15. května 2024 v…