S British Connemara Pony Society za poznáním do Velké Británie

14. 9. 2022 Rafífa Hamoudová Autor fotek: Rafífa Hamoudová, Still Light Photography
Supreme Ridden šampionka Carlingford Enchantment a vicešampionka Chilham Night Sky
Supreme Ridden šampionka Carlingford Enchantment a vicešampionka Chilham Night Sky

Koncem loňského roku jsem byla chovatelskou organizací British Connemara Pony Society (BCPS) vybrána a obdržela jsem grant „Pat Parker`s Legacy“, což mi umožnilo jako člence BCPS prohloubit si své znalosti a zkušenosti v otázkách týkajících se chovu a využití Connemara pony. Mým cílem bylo seznámit se s průběhem a hodnocením na inspekcích hřebců a klisen a návštěva BCPS Breed Show, která je stěžejní chovatelskou akcí pořádanou BCPS. 

Paní Pat Parker byla významnou chovatelkou a propagátorkou Connemara pony a odkázala část svých prostředků právě na propagaci tohoto plemene. Cílem grantu „Pat Parker`s Legacy“ je umožnit členům BCPS prohloubit si své znalosti a zkušenosti v otázkách týkajících se chovu a využití koní. Předložený projekt musí ovšem být přínosem pro chov a využití Connemara pony. Mým cílem bylo seznámit se s průběhem a hodnocením na inspekcích hřebců a klisen a návštěva BCPS Breed Show, která je stěžejní chovatelskou akcí pořádanou BCPS. 

Čistokrevná Connemara pony hříbata jsou po narození zapsaná ve třídě 3 plemenné knihy. Klisny dvouleté a starší a hřebci tříletí a starší se za účelem zápisu do třídy 1 a 2 musí zúčastnit inspekce a splnit určitá kritéria. Zařazování do tříd plemenné knihy probíhá i u valachů dvouletých a starších, nicméně ti jsou zařazováni pouze na základě naměřené KVH. V chovu Connemara pony platí, že potenciální potomstvo rodičů zapsaných ve třídě 3 plemenné knihy nemůže být zapsáno do třídy 1 nebo do třídy 2. Je proto v zájmu chovatelů, aby se se svými zvířaty inspekce zúčastnili. Ve Velké Británii dále platí, že výstavních tříd na ruce pro Connemara pony i speciálních výstavních tříd se mohou účastnit pouze pony zapsaní ve třídě 1 plemenné knihy. 

V polovině dubna byla naplánovaná má účast na inspekci hřebců. Cestou jsem navštívila sídlo National Pony Society ve Stoneleigh Park, kde jsem měla možnost vidět software používaný pro vedení plemenné knihy a evidenci britských jezdeckých pony a rovněž způsob administrace žádostí o zápis do plemenné knihy. Vzhledem k určitým specifikům této plemenné knihy pro mě byla tato návštěva velmi přínosná. Má cesta dále pokračovala do areálu Moreton Morrell College, kde se konala inspekce hřebců Connemara pony. Na akci mě mile přivítala předsedkyně BCPS paní Anne Harries se svým týmem a představila mě tříčlenné komisi inspektorů, v jejímž čele byla paní Jane Holderness-Roddam. Diskutovali jsme o chovu Connemara pony v ČR, vizích, které Česká Asociace Connemara Pony má, o průběhu inspekcí hřebců ve Velké Británii, o způsobu hodnocení a o rozdílech mezi inspekcemi v Británii a v Irsku.

Foto-1-Inspekce-hrebcu-Knockferry-Vision-Glencarrig-Knight-x-Morning-Blossom-2018-Trida-1.JPG

Celkem se během dvou dnů představilo devět hřebců. Součástí inspekce je hodnocení exteriéru, typu a mechaniky pohybu, předvedení na pevném podkladu a předvedení v pohybu na lonži. Pokud hřebec obdrží odpovídající ohodnocení od komise, musí za účelem zápisu do třídy 1 nebo třídy 2 absolvovat ještě veterinární inspekci, jejíž parametry jsou stanovené společností International Committee of Connemara Pony Societies. Poplatky za účast hřebce na inspekci jsou ve výši cca 6000 Kč pro člena BCPS, 7500 pro nečlena; poplatek za veterinární inspekci je ve výši cca 7500 Kč. V průběhu prvního dne jsem se seznamovala s průběhem inspekce a měla jsem možnost přihlížet práci veterinární lékařky a klást jí dotazy. Druhý den inspekcí předčil má očekávání. Bylo mi umožněno účastnit se s komisí hodnocení hřebců jako pozorovatel, obdržela jsem hodnoticí protokoly, které jsem měla za úkol vyplnit a své poznatky a hodnocení jsem následně konzultovala s inspektory. Byla to pro mě velmi cenná zkušenost, získala jsem nejen spoustu nových informací, ale zároveň jsem poznala nesmírně erudovaný a milý tým lidí. 

Foto-2-Inspekce-hrebcu-Fenrose-Misty-Fionn-Aughris-Rebel-x-Glencarrig-Wild-Rose-2019-Trida-1.JPG

Po návratu do ČR na mě čekalo obrovské překvapení. Byla jsem požádána BCPS o posuzování Supreme šampionátu jezdeckých speciálních výstavních tříd na BCPS Breed Show 2022, což pro mě byla nesmírná pocta.

V polovině července jsem opět zamířila do Moreton Morrell College, tentokrát na inspekci klisen a na BCPS Breed Show. Inspekce klisen jsou podstatně méně náročné než inspekce hřebců a jsou hodnoceny dvěma inspektory (měla jsem možnost přihlížet práci paní Ceri a pana Andrewa Morreyových). Hodnotí se exteriér, typ a mechanika pohybu. Veterinární inspekce je rovněž mnohem jednodušší (neprovádí se centrálně, ale provádí ji ošetřující veterinární lékař ještě před příjezdem na inspekci). Za účast na inspekci zaplatí člen BCPS cca 900 Kč, nečlen cca 1800 Kč. Většina klisen je na inspekcích zapisována do třídy 1 nebo do třídy 2.

Foto-3-Inspekce-klisen-Turloughrevagh-Sparkle-Classiebawn-Black-Jack-x-Sparkle-Soon-2014-Trida-2.JPG

V pátek 15. 7. a v sobotu 16. 7. 2022 probíhala British Connemara Pony Society Breed Show. Program byl pestrý a oba dny probíhal ve 4 výstavních kruzích od ranních do pozdně odpoledních hodin. Účast byla vzhledem k ekonomické situaci o něco nižší než v předchozích letech, ale i tak bylo přihlášeno celkem 150 koní.

V pátek bylo v prvním kruhu vypsáno celkem 12 tříd na ruce pro čistokrevné Connemara pony, do kterých bylo přihlášeno celkem 70 koní. Šampionem mladých se stal tříletý hřebec FENROSE MISTY FIONN (o: Aughris Rebel; m: Glencarrig Wild Rose), vicešampionem mladých se stala dvouletá klisna CASTLE EMPRESS (o: Glencarrig Knight; m: Orphee Scheuracher). Ve třídě hříbat pod matkou se představila dvě hříbata, vítězem a zároveň šampionem hříbat se stala klisnička RIVERSDALE MEG (o: Gentle Match; m: Riversdale Diamond), druhé místo a titul vicešampiona získal hřebeček BURLEY LODGE APOLLO (o: Oaklands Satyricon; m: Tyan Helen of Troy). Pro klisny čtyřleté a starší byly vypsány tři třídy a k vidění tam bylo celkem 19 klisen. Titul šampionky získala klisna POOREEN MELODY (o: I Love You Melody; m: Pooreen Star), titul vicešampionky si odvezla klisna TYAN HELEN OF TROY (o: Dunloughan Troy; m: Caitlins Beauty). 

Pro hřebce byly vypsány dvě třídy, šampionem hřebců se stal jedenáctiletý hřebec HAZELROCK CRUISE (o: Lucky Rebel; m: Smokey Jimmy), vicešampionem patnáctiletý GLENCARRIG MARBLE (o: Janus; m: Coosheen Breeze). Hřebec HAZELROCK CRUISE však nezůstal u tohoto jediného šampionského titulu, ale přidal k němu hned několik dalších. Zvítězil v The James Family In Hand šampionátu, získal titul Breed Champion, vyhrál NPS/Cuddington Stud M&M In Hand Silver Medal Rosette šampionát a své tažení završil i ziskem titulu v Supreme In Hand šampionátu. Tento hřebec s vynikajícím exteriérem a mechanikou pohybu je úspěšný nejen ve výstavních třídách na ruce, ale velmi úspěšně se účastní i jezdeckých speciálních výstavních tříd, včetně skokových Working hunter pony tříd na té nejvyšší úrovni.

Foto-4-Hazelrock-Cruise-Lucky-Rebel-x-Smokey-Jimmy-.jpg

Před začátkem odpoledních výstavních tříd proběhlo v prvním kruhu i slavnostní předání grantu „Pat Parker`s Legacy“. Grant jsem přebrala z rukou paní Sue Nevill-Parker, dcery paní Pat Parker, za účasti prezidenta BCPS pana Andrewa Morreyho. Tímto bych velmi ráda poděkovala za udělení grantu a za veškerou podporu, kterou mi BCPS v rámci mých vzdělávacích aktivit poskytuje.

Foto-5-Predani-Grantu-Pat-Parker-s-Legacy-z-rukou-pani-Sue-Nevill-Parker-a-pana-Andrewa-Morreyho.jpg

Druhý kruh byl vyhrazen pro Connemara pony ve sportovním typu a Part Bred Connemara. Probíhaly zde třídy určené pro koně starší 15 let a rovněž třídy pro mladé vystavovatele. Probíhal zde i prestižní Tam O’Shanter šampionát určený pro čistokrevné Connemara pony, na který se jeho účastníci musí kvalifikovat na vybraných výstavách. Šampionkou se stala mladá klisna CASTLE EMPRESS (o: Glencarrig Knight; m: Orphee Scheuracher), vicešampionkou čtrnáctiletá klisna POOREEN MELODY (o: I Love You Melody; m: Pooreen Star). 

Foto-6-Castle-Empress-Glencarrig-Knight-x-Orphee-Scheuracher-.jpg

Třetí kruh byl vyhrazen drezurním soutěžím, které byly velmi dobře obsazené (celkem 84 startů). Byly vypsány soutěže pro mladé koně, soutěže seriálu NPS Dressage Qualification a soutěže seriálu BCPS Dressage Final. Ve čtvrtém kruhu probíhaly parkurové soutěže (60-100 cm) a kombinované soutěže BCPS Performance pony, jejichž součástí je individuální jezdecká úloha následovaná skokovou částí. Hodnotí se kvalita provedení individuální úlohy, styl na parkuru a celkový dojem.  

Titul Performance pony šampiona si odnesl osmiletý Connemara valach HOLNEST MACALLA (o: Glencarrig Marble; m: Holnest Coolnaha), který se velmi úspěšně účastní oficiálních soutěží ve všestrannosti. Vicešampionem se stal osmiletý WESTERN TOBY (o: Cremully Western Melody; m: Western April). Connemara valach Holnest Macalla byl na letošní BCPS Breed show mimořádně úspěšný. Během dvou dnů startoval v celkem 8 výstavních třídách a sportovních soutěžích a podařilo se mu vyhrát v 7 z nich. K tomu přidal titul Performance pony šampiona a titul vicešampiona ve třídách na ruce pro Part Bred Connemara a Connemara pony s KVH nad 148 cm.

Foto-7-Holnest-Macalla-Glencarrig-Marble-x-Holnest-Coolnaha-.jpgFoto-7-Holnest-Macalla-Glencarrig-Marble-x-Holnest-Coolnaha-.jpg

Sobota byla ve znamení jezdeckých speciálních výstavních tříd. Opět se soutěžilo ve 4 výstavních kruzích. Ve druhém kruhu probíhaly tzv. unaffiliated ridden classes, ve třetím kruhu probíhaly Working Hunter Pony třídy a ve čtvrtém kruhu probíhaly soutěže podobné trailům na ruce. V prvním kruhu probíhaly třídy pro čistokrevné Connemara pony. Tak jako u všech jezdeckých speciálních výstavních tříd byl hodnocen exteriér a typ a výkon. Nejprve se všichni koně představili ve společném předvedení, po kterém následovala individuální úloha. Po této jezdecké části byli koně odsedláni a předvedeni posuzovateli na ruce za účelem posouzení exteriéru.

Velmi zajímavé byly třídy nazvané „very novice ridden“ určené pro začínající koně, a to především z hlediska srovnání výkonu, ale i způsobu hodnocení s otevřenými třídami. Ve dvou třídách se představilo celkem 9 valachů a 2 klisny. Šampionkou se stala čtyřletá klisna SILVERTOWN LADY (o: Ardbear Oliver; m: Maid Marion), vicešampionkou desetiletá OHLERS EVELYN ROSE (o: Skellorn Harrison; m: Innellan Sandpiper). Program dále pokračoval NPS kvalifikačními třídami pro mladé koně, třídou Junior Ridden, jezdeckou třídou pro pony do 143 cm KVH, Intermediate třídou, NPS Open Ridden třídou, po které následovalo finále BCPS Rosmeen Ridden šampionátu, do kterého se museli účastníci kvalifikovat předem. Poslední a nejvíce obsazenou jezdeckou třídou byla kvalifikační třída na prestižní Horse of the Year Show (HOYS), které se nakonec účastnilo celkem 16 koní. Tyto třídy jsou standardně posuzovány dvěma posuzovateli. Po společném předvedení ve skupině, kdy se určí předběžné pořadí, hodnotí jeden z posuzovatelů individuální jezdeckou úlohu, druhý posuzovatel hodnotí koně při předvedení na ruce. Hodnocení probíhá do protokolů formou přidělení bodů a vítězem se stává kůň s nejvyšším součtem bodů. Tuto kvalifikaci vyhrála čtrnáctiletá klisna CARLINGFORD ENCHANTMENT (o: Pilgrims Excaliber; m: Llandegvedd Lara), která tímto vítězstvím zahájila svoji velmi úspěšnou účast na BCPS Breed Show 2022. Po ukončení jezdeckých tříd totiž následovaly šampionáty, ve kterých tato klisna excelovala. Svůj první šampionský titul získala v Ridden šampionátu. Následně přidala šampionský titul v „The Best British Bred Ridden“ šampionátu, který byl určen pro Connemara pony odchované ve Velké Británii. Třetí titul tentokrát Supreme šampiona získala v „The Best British Bred Ridden“ Supreme šampionátu. Titul vicešampiona si ve všech výše zmíněných šampionátech vybojovala velmi nadějná šestiletá klisna CHILHAM NIGHT SKY (o: Glencarrig Knight; m: Chilham Celestial). 

Foto-8-Carlingford-Enchantment-ctyrnasobna-sampionka-jezdeckych-trid-na-BCPS-Breed-Show.jpg

Poslední šampionát, kterým vrcholilo dění v prvním výstavním kruhu a celá letošní výstava, byl Supreme šampionát určený pro šampiony a vicešampiony jezdeckých tříd a Working Hunter Pony tříd. Mým úkolem ve výstavním kruhu bylo vybrat ty nejlepší z nejlepších. Účastníci se předvedli ve skupině v kroku, klusu a cvalu na obě ruce a byli požádáni o gallop na levou ruku. Následně jsem požádala stewarda o jejich seřazení na středovou linii a zhodnotila jsem exteriér a typ. Titul Supreme šampionky jsem udělila klisně CARLINGFORD ENCHANTMENT, vicešampionský titul klisně CHILHAM NIGHT SKY.

Foto-9-Supreme-Ridden-sampionka-Carlingford-Enchantment-a-vicesampionka-Chilham-Night-Sky.jpg

Obě dvě letošní cesty do Velké Británie pro mě byly velmi přínosné. Nabyla jsem spoustu nových vědomostí, které bych ráda využila v rámci mého působení v České Asociaci Connemara Pony a v rámci propagace chovu a využití tohoto všestranného plemene v ČR. Získala jsem rovněž mnoho nových přátel z řad chovatelů, posuzovatelů, inspektorů a příznivců Connemara pony. Velice si vážím toho, že mi bylo umožněno účastnit se inspekcí hřebců a klisen jako pozorovatel, diskutovat s inspektory a poznat jejich práci z blízka. Pozvání posuzovat Supreme šampionát považuji za obrovskou čest, byl to pro mě nezapomenutelný zážitek.   

Na závěr článku bych ráda poděkovala paní Sue Nevill-Parker a „Pat Parker`s Legacy“, British Connemara Pony Society a všem jejím členům za velmi vřelé přijetí a snahu, abych si ze svého pobytu odnesla maximum informací a zážitků, a obrovské díky patří paní Jackie Beatham a paní Amandě Gomersall za jejich dlouholetou podporu, bez níž by mé znalosti a vědomosti zdaleka nebyly takové, jaké jsou. 

Podobné články
Donnerhall: 1981–2006, KHV 172 cm,  ryzák, chovatel: Otto Gärtner. Tento významný plemeník se narodil v roce 1981 a zemřel roku 2006. Založil dynastii, která dominuje mezinárodní drezuře

Donnerhall zcela jistě patří k největším drezurním plemeníkům v historii chovu sportovních koní. Je otcem mimořádně výkonného potomstva i významných…

První koně Převalského na území středního Kazachstánu po stovkách let. Na snímku tři čeští rodáci: Zleva hřebec Zorro, uprostřed klisna Zeta II, napravo klisna Ypsilonka

Koně Převalského, které Zoo Praha na začátku června přepravila do Kazachstánu, se v místních podmínkách dobře adaptují. Obě skupiny už využívají celý…