Výzva pro zájemce o vykonávání odborné činnosti pro ASCHK

4. 01. 2021 09:00

Obrázky: 1

Autor: Tisková informace Rubrika: Chov koní Počet přečtení: 284 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Prezidium ASCHK ČR vyhlašuje výzvu pro zájemce o vykonávání odborné činnosti zahrnující registraci, označování a evidenci koní, pro které je ASCHK ČR uzaným chovatelským sdružením.

Zájemce musí splňovat především legislativní podmínky zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o označování zvířat a jejich evidenci, Nařízením Komise (ES) 2015/262, která stanovuje způsob označování a evidence koní v ES. Podle § 64 zákona č. 199/1999 Sb., o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů, je povinen doložit Osvědčení o způsobilosti k označování zvířat výžehem a injekční aplikací elektronického identifikátoru a podle § 3 zákona č. 154/2000 Sb., souhlas k činnosti uvedené v § 7 k testování a posuzování koní. § 30 odst. 2 výše uvedeného zákona 154/2000 Sb. říká že: „Osoba uvedená v § 7 odst. 2 se považuje za odborně způsobilou, pokud dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou13b) v některém zemědělském oboru nebo v oboru se zaměřením na zemědělství anebo v oboru veterinářství a veterinární prevence; tuto skutečnost je povinna doložit vysvědčením o maturitní zkoušce, případně jiným dokladem o ukončení vzdělání“.

Dalšími podmínkami je předložení finanční nabídky na úkon „registrace hříběte“ a úkon „zápis klisny“, znalost ŠP jednotlivých PK vedených ASCHK ČR, či uvedení rozsahu působnosti (myšleno geograficky – oblast, kde může působit). Zájemce by měl počítat s tím, že se požadavky na tuto činnost neustále vyvíjí. V nejbližší budoucnosti se jedná především o sběr žíní hříbat za účelem ověření původu a fotografování hříbat i zapisovaných klisen. Ve vzdálenější budoucnosti pak přechod na elektronickou evidenci.

Termín pro předložení nabídek je 8. 1. 2021.

www.aschk.cz

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: