Trailer Loading a Cattle Branding

4. 06. 2021 06:00

Obrázky: 11

Autor: Iveta Šedivá Foto: Jan Karbusický, Ivona Kovářová Rubrika: Western & Rodeo Počet přečtení: 236 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Tyto dvě westernové disciplíny mají několik společných rysů. Obě se jezdí ve dvojici, obě se řadí mezi penningové disciplíny. Obě mají v rodeu zpravidla charakter spíše doplňkových disciplín a obě jsou u jezdců i diváků velmi oblíbené. Proč? Protože od jezdců se v tomto případě očekává ještě něco navíc než jen jezdecký um, a o to jsou zábavnější.

Trailer Loading

Časový limit na dokončení disciplíny Trailer Loading je jedna minuta. Jak název napovídá, jedná se o nakládání do přepravníku. V našich arénách je přepravníkem myšlena ohrádka z panelů, která je umístěna na nedobytčí straně arény. V druhé polovině arény je opět stádo očíslovaných telat a úkolem startovní dvojice je najít a oddělit dané tele od stáda a zahnat ho do ohrádky. Přes polovinu arény smí přeběhnout maximálně dva kusy dobytka, jinak je tým diskvalifikován. Nic nového, že?

Princip je stejný jako v jiných penningových disciplínách. Oproti jiným je tahle ohrádka poněkud specifická, a to tím, že má v podstatě tři části. Jelikož se má jednat o nakládání telete do přepravníku, ohrádka je zkonstruována tak, aby jej (alespoň vzdáleně) simulovala. V jedné (přední) části by mělo být zahnané tele, za ním jeden kůň a v další části ohrádky druhý kůň.

Dokonalá týmová souhra

Záměrně používám slovo kůň a ne jezdec. Jak bylo zmíněno v úvodu, v těchto disciplínách se od jezdců očekává ještě něco navíc. V tomto případě je úkolem jezdců zahnat tele a spolu se svými koňmi vjet opatrně každý do své části ohrádky. Tam z koně slézt a doběhnout do kruhu vytyčeného osm metrů od ohrádky, respektive přepravníku. Poté se zastaví časomíra a píše se výsledný čas. Po tu dobu nesmí tele utéct a žádnému z koní nesmí koukat jakákoliv část těla z ohrádky, jinak je tým z daného kola diskvalifikován. Samozřejmě je nepřípustné, aby kůň byl k teleti jakkoliv agresivní. V tom případě by taktéž následovala diskvalifikace.

Není výjimkou, že je tým z daného kola posléze diskvalifikován, ačkoliv jezdci s vypětím sil správně zaparkovali koně a doběhli do vytyčeného kroužku. Zkrátka se stává, že kůň se rozhodne udělat si pohodlí, přičemž šlápne mimo vytyčenou ohrádku, anebo je koník v tak dobrém rozmaru, že z ohrádky vesele uteče. To má většinou za následek řetězovou reakci, takže ho následuje i týmový čtyřnohý parťák a díky tomu dostává prostor pro vyběhnutí i samotné tele. Tradááá, o zábavu je postaráno. V přímé úměře s tím, jak se koně nechtějí nechat chytit, roste atraktivita, nepředvídatelnost a počet vtipných momentů této disciplíny.

V zápalu boje o co nejrychlejší čas se jezdci často postarají o vtipnou podívanou, také pokud jde o závěrečnou, tedy jejich běžeckou část v hlubokém písku. Tuto pasáž milují také přítomní fotografové, jejichž úlovky můžete zhlédnout níže :)

Kdy jindy se stane, že jezdci padají rozhodčímu k nohám. Při Trailer Loadingu celkem často.

Cattle Branding

Opět je to disciplína pro dva jezdce a časový limit pro její zdolání je zpravidla devadesát sekund. Stejně jako v jiných penningových disciplínách je aréna rozdělena na dobytčí a nedobytčí část, přičemž na dobytčí straně arény je shromážděno stádo očíslovaných telat. Úkolem dvoučlenného týmu je oddělit od stáda správné tele. Číslo telete je jezdcům sděleno při protnutí čáry v polovině arény, kdy se zároveň spíná časomíra a začne odpočítávání časového limitu. Jakmile se jezdcům podaří najít konkrétní kus a oddělit ho od stáda, měli by ho co nejrychleji zahnat do ohrádky na nedobytčí půlce arény.

Ohrádka má v tomto případě tvar „trychtýře“. Jeden z jezdců zůstane na koni a hlídá, aby tele z ohrádky nevyběhlo. Druhý jezdec seskočí z koně, a co možná nejrychleji musí popadnout značkovací tyč. Ta je umístěna v kbelíku s barvou z vnější strany ohrádky. Skrze ohrádku musí jezdec označit tele na kýtě a následně musí značkovadlo vrátit zpět do kbelíku. V tentýž okamžik se stopne čas. V danou chvíli nesmí být na nedobytčí straně arény žádné jiné tele a zahnané tele nesmí vyběhnout z ohrádky.

Taktiky jsou různé. Zatímco jeden z jezdců ještě zahání tele do ohrádky, druhý jezdec už seskakuje z koně a běží pro značkovadlo

Samozřejmě i tady platí přísná pravidla pro chování ke koním i k telatům a jakékoli hrubé či agresivní chování vede k diskvalifikaci týmu. Jako neplatný pokus je bráno třeba označení telete na jinou než určenou část těla, stejně jako skutečnost, že tele v okamžiku zastavení času již není celé v ohrádce.

Značka musí být umístěna na kýtu telete, jinak se jedná o neplatný pokus.

Připojené obrázky

Připojené články

05.01. 2021 06:00 Co je rodeo pro vás?
22.01. 2021 06:00 Cattle penning – jeden na jednoho
04.03. 2021 06:00 Breakaway roping
14.04. 2021 06:00 Team penning
12.05. 2021 06:00 Pole Bending

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com