Shromáždění: Přirozené a ještě přirozenější

10. 10. 2011 05:00, Aktualizováno 11. 10. 2011 08:29

Obrázky: 7

Autor: Theresa Sandin Foto: archiv autorky Seriál: Sustainable dressage Zdroj: SustainableDressage Překladatel: Dominika Švehlová Počet přečtení: 15239 Počet komentářů: 8 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Téměř před dvěma lety jsme vás seznámili s velmi zajímavými texty švédské drezurní jezdkyně a trenérky Theresy Sandin o rollkuru. Protože však nejen na zdejších diskusích je stále aktuální téma skutečného shromáždění, rozhodli jsme se vám předložit další soubor jejích článků; začneme tím, zda je klasické ježdění pro koně přirozené - a co vlastně je přirozené.

Švédky Nissa Gustafsson a Sara Karlsson zkoumaly, zda skokoví a drezurní trenéři mají stejný názor na to, co to je shromáždění a jak ho dosáhnout. Zjistily, že nejen mezi disciplinami, ale i mezi jednotlivými trenéry se objevily názory rozporuplné, a že koncept shromáždění je celkově plný zmatků.

sustainable dressage

Nevím, zda mé názory nebo myšlenky uváděné v klasických textech se v této studii objevily, ale zde je moje pojetí shromáždění, jak a proč o něho usilovat. Přeju pěkné čtení!

Přirozené = klasické?

No, dobře. Všichni, kteří si myslí, že jezdí klasicky, se snaží pracovat tak přirozeně, jak je to možné. V současné době máme sklon si myslet, že přirozené je táák dobrá věc, že je to to hlavní. A pokud je klasika dobrá, pak klasické musí být přirozené.

ilustrační foto

Naučené „přirozené"?

Možná by bylo přirozenější dělat drezuru ve volnosti ze země, cirkusová představení, jezdit bez sedla, provozovat ospalý western pleasure nebo sedět v nevybalancovaném stolicovém sedu a rovnováhu udržovat díky otěžím. To vše záleží na tom, jak definujete pojem „přirozeně". Pokud by jezdec pouze následoval své přirozené instinkty, ježdění by se velmi vzdalovalo klasickému stylu, o jaký dnes usilujeme. Jen si vzpomeňte na přirozený reflex VŠECH začínajících jezdců: pevně tisknout a nahrbit se a chytnout rukama. Mnoho z toho, co bude v následujících článcích popsáno, jde proti přirozeným lidským i koňským instinktům a je naprosto nepřirozené pro koně i jezdce.

Co je „přirozené" a co není?

Ve svém přirozeném stavu má každý kůň své osobité slabosti a zvláštnosti, stejně jako my lidé. Žádný člověk se nebude pohybovat naprosto atleticky a elegantně s držením těla, které mu bylo dáno z nebes. To u lidí i domácích koní přichází až s tréninkem. Mnoho z nás se hrbí, vytáčí špičky, předklání se, chodí křivě atd. a to vše je přirozené. Náš exteriér a vše, co se nám kdy stalo, nás natolik vytvarovalo, že se pohybujeme právě tak. To jsou ty věci, které chceme „napravit" v tělocvičně (vedle pálení kalorií). Trénujeme, abychom vypadali lépe, abychom lépe používali naše těla, abychom se lépe cítili, pracovali lépe...

přirozené...Správně ergonomicky

Většina z nás tyto nedostatky nenapravuje tím, že by se předkláněl hlavou až dozadu, připínal na sebe různé provázky nebo se silově protahoval či pracoval nepřetržitě 2 hodiny po dvouletém nicnedělání. Nebo bychom to aspoň tak dělat neměli. Většina z nás provádí cviky, které jsou pro držení těla přirozené a ohýbá klouby pouze s trochu větší zátěží nebo dostatečným opakováním. Budujeme svaly, které potřebujeme k tomu, aby přiblížily naše držení těla a pohyby ideálu, a přitom vycházíme ze „stávajícího bodu". Odměnou získáme lehkost pohybu, ladnost a krásu, a sílu. Pomalu.

Když řeknu klasická drezura, pak myslím toto: ne uměle, co nejvíce dle biomechanických zásad, co nejkonstruktivněji trénovat koně, aby byl silnější, vybalancovanější, ohebnější, aby se lépe pohyboval, aby byl spokojenější a aby se na něm jezdilo snadněji a příjemněji. Klasická drezura má rozvíjet koordinaci koně a používání svalů tak, aby se začal pohybovat takovým způsobem, který ho nejméně opotřebovává - trochu tím připomíná fyzioterapii.

Přirozený pohyb

Takže chceme, aby se kůň pohyboval tak, jak by se pohyboval normálně, jen to trochu zkultivujeme a optimalizujeme. Znamená to, že chceme, aby si kůň zachoval přirozené chody, ale chceme je vylepšit, aby byly ekonomičtější, ladnější, koordinovanější, lehčí a v lepší rovnováze.

Zachovat rytmus, tempo a nohosled

To znamená, že krok by měl zůstat 4dobý a uvolněný, plynulý a v rovnováze. Že klus by měl zůstat 2dobý a diagonální, ať už ho kůň předvádí v traverzále nebo na kruhu. Cval by měl zůstat 3dobý a měl by si udržet fázi vznosu mezi jednotlivými cvalovými skoky, ať je prodloužený nebo kůň provádí cvalovou piruetu.

Progresivní shromáždění a ohebnost

Chceme, aby kůň šel dopředu díky aktivitě ze zádě a nikoli tím, že padne na předek. To znamená, že musí udržet svůj předek před svojí zádí i v obratech, na kruzích, a tedy odpovídajícím způsobem ohýbat své tělo.

Pomalu zlepšovat rovnováhu

Chceme šetřit klouby předních končetin koně, takže chceme, aby kůň sunul a zároveň podepíral více své hmotnosti zadními končetinami, které se dokážou lépe ohýbat a tlumit nárazy. Díky tomu se zlepší rovnováha koně a on dokáže skutečně lépe zastavit, otočit se, udělat přechody či cokoli jiného. A bude se díky tomu na něm velmi pohodlně jezdit.

těžiště stojícího koněPřirozená rovnováha

Ve svém přirozeném, neježděném stavu kůň podepírá více než polovinu tělesné hmotnosti předními končetinami. Je to proto, že má takovou stavbu těla a je stvořený k takovému pohybu.

Je snadné si myslet, že se kůň při pohybu odráží dopředu 4 stejně silnými končetinami. Ale takto to nefunguje. Kůň je „dvoukolák" s koly vepředu a motorem vzadu.

Kolečka – tlačená zezadu, nesou náklad vepředuKůň se pohybuje podobně jako člověk tlačící kolečka. Posun vpřed pochází zezadu, pokračuje prostřednictvím paží a držadel (hřbet koně) dopředu, kde je podepírána hlavní část nákladu.

A u zvířete závislého na útěku to funguje velmi dobře. Kůň může jako dragster nesmírně zrychlit díky tomu, že ho zadní končetiny sunou dopředu a přední ho podepírají a řídí. Trochu rychlejší, než člověk tlačící kolečka...

Přední končetiny nemají stejné svaly pro výrobu posunu jako zadní končetiny. Svaly předních končetin jsou především určené pro zvedání nohou a dělání kroků nebo pro podepírání trupu, který je mezi nimi pružně zavěšen. Zadní končetiny mají své kosti obalené ze zadní strany masivními svaly, které mají za úkol natáhnout končetinu, zakročit a tím trup posunout dopředu.

Těžiště koně při pohledu shoraKrk představuje dodatečnou hmotnost k předním končetinám koně, protože ční dopředu, přestože to není tak mnoho, jak by si někdo mohl napoprvé myslet. Pokud byste se dívali na koně shora, těžko byste přirovnávali krk k zádi.

Plece jsou také štíhlejší než záď a mají nižší hmotnost. A roztažené plíce vyplňují hrudník koně vzduchem.

V závislosti na konkrétním koni, jeho tělesné stavbě a tréninkovém stavu podepírají asi 55 % jeho tělesné hmotnosti přední končetiny a 45 % zadní. Krk tento poměr může měnit tím, že sníží hlavu nebo ji zvedne. Slouží jako balanční tyč pro přesouvání váhy mezi předkem a zádí.

Z hlediska rovnováhy koně neexistují žádné absolutní hodnoty. Když se kůň pohybuje, v obratech či různých chodech, poměry zatížení končetin se neustále mění. Ze situace, kdy mu 75 % spočívá na předních končetinách, protože stojí v polospánku s jednou zadní nohou pokrčenou, může za pár sekund dojít k tomu, že jsou ze 70-80 % zatížené zadní končetiny, protože kůň se otočil na zadku a prchá pryč. Nebo také může nést všech 100 % své hmotnosti na zadních končetinách, protože se vzepjal.

Hrátky ve volnosti, ale na předkuČasto slýchám jezdce idealisty (nebo jednoduše ignoranty), že chtějí jezdit své koně tak, aby se pohybovali jako ve volnosti na pastvině nebo když se předvádějí, když jsou šťastní či dovádějí nebo chtějí přitáhnout pozornost klisny. To je sice všechno velmi pěkné, ale ne vždy ideální. Kůň, který si vybíjí energii ve výběhu nebo dovádí, může být naprosto na předku, prohnutý, křivý a přirozeně velmi ztuhlý. Stejně jako kdokoli z nás může mít méně než ideální držení těla, když běhá nebo si hraje. Pouze trénovaní atleti mezi námi mají takovou rovnováhu a sílu, aby se pohybovali rychle, tiše a ladně.

U koní mají právě takoví jedinci přirozenou schopnost posunout svoji váhu na záď, aniž by ztuhli. Každý kůň, kromě kulhavého, se dokáže vzepnout. Aby byl schopen posunout váhu dozadu bez napětí, musí být silný, pružný, v rovnováze a s dobrým uvědomováním si svého těla, a nesmíte zapomenout, že musí být sebevědomý a musí to chtít udělat. Takže to není pouze o pracujících svalech, ale také o nervovém systému, pohodlí a motivaci.

Srovnávání klasického s přirozeným také předpokládá, že kůň bude na svém hřbetě nést člověka, ale přitom bude vše provádět sám od sebe, ponechán svému rozhodnutí, jako by měl dostatek inteligence, aby věděl, že toto zlepší jeho život. Ale žádný kůň nebude „na sobě pracovat", aby byl v lepší kondici a mohl lépe zvládat nastávající problémy. Koně žijí pro současnost. Jako všechna ostatní zvířata závislá na útěku se snaží dostat pryč od něčeho, co je pro ně obtížné, třeba od lvů nebo od lidí. Je to tak, že v takové situaci je jezdec zároveň i vůdcem. Takže kůň mu důvěřuje, provádí práci podle instrukcí, pokud je dokáže pochopit, protože jezdec mu to říká, ne proto, že je to pro něho přirozené nebo proto, že by kůň byl stvořen pro drezuru. Je třeba se k tomu postavit čelem - ježdění není pro koně přirozené.

Příště se podíváme na zoubek skutečnému shromáždění.

Další díly

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. Břetislav

  Jako "jednoduchý ignorant" se chci zeptat....

  18:37 - 10. 10. 2011

  k tomu tvrzení že kůň má 55% hmotnosti na předních nohách a 45% na zadních nohách existují nějaké exaktní studie? A kdy to je? Když stojí při předvádění na všech čtyřech rovnoměrně? V kterém pohybu??? Neznamená to vlastně, že kůň má těžiště mimo těžiště? Proč neupadne na hubu? :-)) Natož ve spánku! Proč nemá ty přední nohy silnějí a osvalenější, když na nich drží většinu váhy? Já netvrdím, že to tak není, jen tomu trochu nerozumím.Kromě toho považuji koně za dynamický systém, který je v klidu jen tehdy, když už je mrtvý...
  Pokud by to znělo: kůň má 55% TĚLESNÉ DÉLKY od těžiště na předních a 45% na zadních nohách a pohybem hlavy a krku se mění délka "ramen páky nad těžištěm" a event.i poloha těžiště, bylo by mi to jasné. :-)) Takhle se ptám... :-)

  ad klasika a přirozenost:
  ježdění na koni je (podle mě) poměrně jednoduchá motorická dovednost (uplést dvěmi jehlicemi pěkný norský svetr s jeleny mi přijde podstatně složitější) a jako taková se nechá popsat jednoduchými poučkami, které ovšem není jednoduché dodržovat.

  Mezi ně zahrnuji:
  možná se zásadně mýlím, ale mám za to, že i španělská vysoká škola (je to dostatečná "klasika"?) natož sportovní dresura předvádí jen cviky, které dělají koně ve volnosti.Nic víc.
  Na základě toho lze jezdecké UMĚNÍ (není řeč o přesunu z bodu A do bodu B) rozdělit na tři stupně:
  a) prvním stupněm je, "sedět" na tom koni tak, aby ten cvik kůň vůbec udělat mohl!
  b) druhým, těžším stupněm je, že kůň cvik nedělá kdy ho napadne( a jezdec spadne), ale v místě a čase o kterém rozhodne jezdec.
  c) třetím stupněm je kentaur, tedy nikoliv jezdec a kůň, ale jedno tělo a jedna duše. :-))

  Otázka: proč bych měl koně k přirozeným pohybům nutit nepřirozenými cviky (Roll-Kur např.)??? Není lepší mu ten pohyb hlavně umožnit ??

 • 2. jaja

  rovnováha, těžiště, krk a spol.

  20:04 - 10. 10. 2011

  Reaguje na 1.

  Doporučuji prostudovat tento článek http://www.equichannel.cz/jezdectvi-a-rovnovaha-1-teziste a následující díly (přiložené pod textem). Tam je vysvětleno, jka je to s těžištěm rovnováhou, statikou i pohybem.

  Co se týče toho umožnit koni přirozený pohyb - ano, ale o tom přece Theresa Sandin mluví ;-) o tom, že je třeba pomoci cviků přimět koně, aby se pohyboval přirozeně, ale s tím, že se musí takto naučit pohybovat pod jezdcem a svůj pohyb ještě optimalizovat :-)

 • 3. Břetislav

  @2. jaja rovnováha, těžiště, krk a spol

  21:25 - 10. 10. 2011

  Díky za odkaz , tam si počtu a beru tedy za bernou minci, že kůň má (někdy) při rozložení hmotnosti více na předních nohách.Já bych tedy odhadoval na zadních, aby mohl tu přední zvednout a posunout ji dopředu k zachycení váhy těla, ale za hádání mi to nestojí. :-))

  ovšem tvrzení:
  "je třeba pomoci cviků přimět koně, aby se pohyboval přirozeně, ale s tím, že se musí takto naučit pohybovat pod jezdcem a svůj pohyb ještě optimalizovat :-)" neberu.

  To je o filosofii ježdění, na které se asi neshodneme! Kůň, pokud po porodu vstane, napije se a během nejpozději třech hodin běhá, má rovnováhu a přirozený pohyb vyřešenou a zmáknutou, později se už jen učí obratnosti v rychlosti.I to má zmáknuté daleko dříve, než na něj položíte sedlo.
  Takže podle mě, se kůň vcelku z rovnováhy a přirozeného pohybu nic učit nemusí.:-)) Kromě posilování svalů a kondičky.
  Přemýšlejte o "prvním stupni jezd. umění " uvedeným pod bodem a). -> JEZDEC se musí naučit, tomu koni tu rovnováhu a přirozený pohyb umožnit. A to je zcela jiná výchozí pozice k uvažování a práci.
  no, uvidíme, co další díl... :-)

  PS.
  Nepřijde Vám už jen z mluvnického hlediska výrok "je třeba pomoci cviků přimět koně, aby se pohyboval přirozeně" jako contradiktio in adjecto ??? Mně ano... :-)) :-))

 • 4. Břetislav

  Post scriptum

  21:32 - 10. 10. 2011

  tedy, ani na sekundu neuvažuji o koni od malička vychovávaném v krásném prostorném, světlém boxu,s pohybovým managementem na 8000 m2 pro dvacet koní..., ale o koni který vyrůstá na pořádných pastvinách ve společném stádě, kde jsou klisny, hříbata, valaši i hřebci, sportovní i chovní, všichni pohromadě. Tedy přirozeně.
  :-))

 • 5. Břetislav

  Jako jednoduchý ignorant se domnívám,

  23:27 - 10. 10. 2011

  že o řadě kategorických tvrzení autorky by se dalo s úspěchem pochybovat. Např. cit.:
  "Žádný člověk se nebude pohybovat naprosto atleticky a elegantně s držením těla, které mu bylo dáno z nebes."
  Žádný?
  Co třeba takoví staří mayové, masajové, australští domorodci, brazilští indiáni ... ti také někde mají tělocvičny s kondičním trenérem, fyzioterapeutem a psychologem? Ne? A pohybují se atleticky, elegantně, s vytrvalostí o níž se nám nezdá?
  Jestli ono to není právě naopak! Že každý člověk se bude pohybovat naprosto atleticky a elegantně s držením těla, (které mu bylo dáno z nebes?? fuj!) pokud nebude od malička deformován autosedačkou, kočárkem, nevhodnými botami, tramvají, autem a aktovkou s papíry.
  Odvážím se tvrdit, že neobsednutý (člověkem nezkažený) kůň z pastvin se pravděpodobně bude pohybovat elegantněji, efektivněji a atletičtěji než stejně starý, namakaný úspěšný drezurák...

  cit.:
  "žádný kůň nebude „na sobě pracovat", aby byl v lepší kondici a mohl lépe zvládat nastávající problémy. "
  No nevím...já už leta pozoruji hříbata, jak se učí (vcelku bezcílně a bez nám zjevného důvodu) běhat, aby stačila stádu, aby nezůstavala sama pozadu před těmi "vlky a tygry" a ačkoliv nic nevědí o efektu superkompenzace tak ho využívají, jak pošťuchují starého hřebce, aby se naučila bojovat a mohla se jednou stát vůdcem stáda, jak se vcelku cíleně učí "štábní kultuře" stáda a styku s člověkem, takže bych se toto tak kategoricky tvrdit neodvážil.
  Že melu hlouposti a zbytečně se v tom nimrám? Třeba ano ale jsem toho názoru, že na chybných antecedencích, předpokladech, lze sice vybudovat solidní konstrukci, ale výsledek může být naprosto chybný.
  Počkáme, posedíme, uvidíme.

  PS
  velmi jsem zvažoval, zda sem tento názor dát. Ale pak jsem si řekl, když diskuse, tak je třeba diskutovat i s jednoduchým ignorantem, ne? :-))

 • 6. jaja

  to Břetislav

  08:47 - 11. 10. 2011

  No to je odpověď na celý seriál :-)

  ad. těžiště a rovnováha: Ve článku, na který jsem dala link, se dočtete, jak zjišťovali, kde kůň těžiště má. Ten poměr 55:45 (samozřejmě plus minus dle exteriéru koně - anglický plnokrevník bude na tom jinak, než španěl) je u koně stojícího na 4 končetinách "rovnoměrně", čili srovnanýma vedle sebe a pod sebou.

  Pokud chce kůň z tohoto postoje udělat krok, musí přesunout těžiště, pokud chce zvednout přední nohu, dtto plus zvedne hlavu (přesunutí těžiště dozadu a "potáhnutí" za brachiocephalicus). To stejné platí při pohybu - kůň při něm neustále lehce posouvá těžiště vzhledem k základně, která je jednou čtverec, jindy trojúhelník a někdy jediný bod (tedy jedno kopyto).

  ad přirozený pohyb koně pod jezdcem: vidíte, s tím, co píšete nesouhlasím. Kůň, který se má pohybovat ve volnosti, má trochu jinou rovnováhu a trochu jinak se pohybuje, než by to bylo příjemné a žádoucí pod jezdcem. většině mladých koní stačí, když jim poprvé na hřbet sedne jezdec a rovnováhu mají úplně někde :-) Ono není sranda udržet na sobě předmět čnící do výše a hýbající se dle svých vlastních chutí a ještě přitom dělat nějaké pohybové kreace :-) Kůň se musí naučit neustále "kompenzovat" rovnováhu pod hýbajícícm se jezdcem - dokonce pohyby nezdce vnímat a chápat jako komunikační prostředky! - vykonávat pohyby, být ovladatelný, a přitom být uvolněný (rozuměj mít tak koordinované svaly za těchto podmínek, že nebudou "drhnout" proti sobě). někteří koně jsou šikovnější, jiné méně.

  Vlůbec nemluvím o tom, že takového koně musí učit (jezdit) jezdec, který sám se dokáže velmi dobře přizpůsobit pohybu koně a - jak píšete - mu v tom jeho přirozeném pohybu nijak nevadí.

  Další věc je ta, že prostě kůň se pod jezdcem učí pohybovat se jinak, než se pohybuje ve volnosti ve stádě - třeba nejít do obratu po pleci, nedělat přechody na předku (v obou případech se nadměrně zatěžují přední nohy). Problém je jeden - jezdec po koni chce pohyby, tempo, přechody, změny směru jinak, než by kůň dělal ve volnosti sám.

  Bbý příklad, ale budiž: něco jiného je tancovat na zemi a tancovat na kladině... taky to bude přirozený pohyb, ale upravený, aby člověk z té kladiny nespadl. Taky potřebuje trochu optimalizovat svoji rovnováhu i průběh pohybů, ale stále se bude pohybovat jako čloběk a ne jako robot třeba.

  No a k tomu, zda VŠICHNI lidé se pohybují od přírody špatně nebo ne - k tomu nic říci nemohu, to jsou slova autorky, já toto nikdy nesledovala :-) asi nemá používat slova nikdy nebo vždy, já bych to neupoužila, ale holt já nejsem Sandin :-)

 • 7. vladka

  Karol kde jsi?

  13:18 - 11. 10. 2011

  Reaguje na 6.

  No přečetla jsem si článek, Břetislava a jaju. Byla bych moc ráda, kdyby se k těm závěrům vyjádřil Karol.

  za sebe - naši koně jsou vedeni k tomu, aby chodili v přirozené rovnováze i s jezdcem. můžu ti jajo garantovat, že se mnou klidně v terénu zatočí ve cvalu po pleci, aniž by je to z rovnováhy vyhodilo. myslím, že pokud koně necháme, tak si tu přirozenou rovnováhu s jezdcem najde sám.

  K tancování - pokud jde o párový tanec tak řešíš hned 2 problémy - vlastní rovnováhu v obtížných pohybech a pak společnou rovnováhu s partnerem. Např. společenský tanec v nejvyšších patrech nemá s normálním přirozeným pohybem nic společného - je to vše už dost umělé.

  bojím se, že vysoká drezura je na tom stejně - k přirozenému, vyváženému pohybu má hodně daleko.

  vlaďka • 8. Břetislav

  probíhám okolo....

  13:53 - 11. 10. 2011

  a vidím, že si napřed budeme asi muset ujasnit terminologii, protože třeba podle mě "přirozený pohyb s jezdcem" neznamená pohybové kreace ve volnosti, nevím co znamená "lehce posouvá těžiště vzhledem k základně", zdali je to určení nějaké dráhy těžiště a nebo že mu to jde lehce... :-)...jo, kdyby tam bylo, že "lehce posouvá těžiště kolem jeho klidové pozice" byla by to jiná.
  O tom příkladu s kolečkem ani nemluvě... to by ten kůň musel mít vepředu také neustále se odvalující kolečko a nedělal by pak žádný pohyb tělem( těžištěm) nahoru. Což na rozdíl od toho naloženého kolečka (ve kterém je těžiště té soustavy) ovšem dělá.
  Řekl bych, že fyzikálně nahlíženo, se kůň pohybuje úplně stejně jako člověk:
  že se jedná o řadu "pádů", kdy posune těžnici mimo základnu (kterýmkoliv směrem) a následně, aby doopravdy neupadl, předsunutím nohy před linii těžnice změní základnu tak, že jí těžnice opět prochází a umožní udržet rovnováhu.(pokud nezakopne o krtinu a tu nohu tam nestihne dát... :-) )

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 8.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com