Revoluce v pojištění koní!

27. 02. 2017 05:00

Obrázky: 4

Autor: Dana Kusebauchová Seriál: Umíme předvídat rizika? Počet přečtení: 15612 Počet komentářů: 9 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Koncem loňského roku jsme se hlouběji a konkrétně zanořili do možností pojištění koní v ČR a jak se zdá, podařilo se nám okamžitě šlápnout – obrazně řečeno – do vosího hnízda. Díky tomu vám ovšem dnes jako první přinášíme úplnou novinku v pojištění koní! A samozřejmě i ony ohlasy na předchozí články.

Po našem prvním článku, který byl věnován pojištění odpovědnosti za koně, jsme zaznamenali enormní zájem a spoustu reakcí. Naopak další článek o životním a úrazovém pojištění koní měl čtenost jen průměrnou, avšak reakce ze strany pojišťoven byla velmi bouřlivá. A to jak pozitivní, tak i velmi negativní. Asi 14 dní po vydání článku Pojištění koní - smrt a úraz tedy přišly do naší redakce ve stejný den dva e-maily ze dvou různých pojišťoven - Česká pojišťovna a Generali - v téměř shodném znění. Jejich autoři si stěžovali na nepravdivé, zkreslené a nepřesné informace, bohužel ovšem bez konkrétního vysvětlení či konkrétního příkladu, co je špatně.

Na oba e-maily jsem odpověděla s žádostí o upřesnění těchto nedostatků, abych tedy mohla uvést informace na pravou míru. Toho jsem se bohužel nedočkala ani v jednom případě. Abych se vyhnula jakémukoli zkreslení, můžete si na konci článku přečíst tuto komunikaci v plném znění.

 Když pominu mé prvotní rozčarování z těchto dvou komunikací, s odstupem času jsem z toho začala mít radost. Něco se děje. Informace prezentované zde na EQUICHANNELu jsou čtené i tam, kde je potřeba, aby byly zaznamenány!

A skutečně, posléze jsem byla oslovena makléřskou společností GrECo JLT Czech Republic s.r.o. (dále jen GrECo JLT), která ve spolupráci s Kooperativou pojišťovnou, a.s., VIG, holandským pojistitelem XHI (Excellent Horse Insurance) a pojišťovnou XL Catlin (spadající pod syndikát Lloyd´s) přichází s novým produktem pojištění koní.

Novinka v pojištění koní

Bude se jednat o tzv. „skládačkový" model pojištění, který svým rozsahem pojistného krytí a cenotvorbou bude více než konkurenceschopný doposud nabízeným produktům na českém trhu.

Pojistný produkt totiž v sobě kombinuje nejen tzv. „životní" pojištění koně a pojištění veterinárních nákladů, ale nabízí možnost si v rámci jedné pojistné smlouvy připojistit i pojištění odpovědnosti z držby koně.

Byla jsem pozvaná na jednání se zástupci společnosti GrECo JLT, kde mi byl podrobně představen tento nový produkt, zaslány všechny podmínky, které jsem zaslala zpět s konkrétními dotazy, na které bylo odpovězeno (pár dotazů konzultovali přímo s holandskou pojišťovnou).

Za nejdůležitější bych považovala možnost pojistit operaci koliky u všech stupňů pojištění. U nejlepší varianty pojištění lze sjednat i pojištění nákladů na léčbu.

Zde je tabulka přehledu pojištění:


Koně lze pojistit ve třech kategoriích, přičemž ceny uvedené výše jsou platné pro první dvě. Pro třetí kategorii (klusácký/dostihový kůň) bude cena stanovena individuálně:

 1. Jezdecký kůň - kůň nebo poník, který může být užíván pro jezdecké účely, s výjimkou klusáckých a dostihových koní, přičemž za jezdecké účely se považuje rekreační ježdění, drezura, parkur, westernové ježdění, koňské pólo, všestrannost, voltiže, výstavy, výkonnostní zkoušky, chov a spřežení.
 2. Chovný kůň - kůň nebo poník, chovaný za účelem zvýšení počtu kusů jeho druhu.
 3. Klusácký/dostihový kůň - kůň registrovaný Českou klusáckou asociací či Jockey Clubem ČR, který se účastní závodů organizovaných takovou organizací či pod její záštitou nebo na ně trénuje.

Samozřejmě je důležité zmínit i výluky, na které je třeba upozornit, jako u všech předešlých pojistek.

Dle tabulky si snadno spočítáte, na kolik vás pojištění vyjde. Zároveň však mějte na paměti, že pokud je pojistná cena koně například 100 000 Kč, pak je to maximální částka, kterou můžete získat (zde narážím na maximální limit plnění, který má horní hranici 135 000 Kč u pojištění HORSE STAR 3*** Excellent).
Další důležitou informací je to, že limit plnění uvedený v tabulce se týká celého pojistného roku, nikoli jedné pojistné události.

Naopak, pokud je pojištěna operace koliky formou připojištění PLUS, limitem plnění je částka 67 500 Kč a to bez ohledu na hodnotu koně. Což je velmi výhodné.

Pojištění se sjednává prakticky bez spoluúčasti, kromě varianty Excellent (léčebných výloh), kde je uplatnění spoluúčasti následující: Pojišťovna má nastaveny dvě spoluúčasti - první spoluúčast je fixně daná - jsou to 4 000 Kč ročně a dále pak 25 % z každé pojistné události.

Příklad pojistné události v případě pojištění léčebných výloh:

 • Úraz koně - léčebné výlohy 24 000 Kč
 • Odečet fixní roční spoluúčasti -4 000 Kč (zbytek 20 000 Kč)
 • Odečet spoluúčasti 25 % (-5 000 Kč)
 • Cena k náhradě od pojišťovny 15 000 Kč

Další úraz ve stejném pojistném období:

 • Úraz koně - léčebné výlohy 20 000 Kč
 • Odečtení spoluúčasti 25 % (-5 000 Kč)
 • Cena k náhradě od pojišťovny 15 000 Kč

 V některých případech je aplikován limit plnění, například 90 % z limitu v pojistné smlouvě, pokud se kůň stane trvale invalidní.

Dalším bodem, který bych zmínila, je pojištění trvalé invalidity koně:
Kůň je prohlášen po úrazu nebo nemoci pojišťovnou (resp. jejími smluvními veterináři) za trvale invalidního, to znamená, že není možné ho využívat pro účely, ke kterým byl pojištěn. Na koni tedy kvůli jeho stavu již nelze jezdit (je-li pojištěn v kategorii jezdecký kůň). Nelze jej tedy využívat ani k vyjížďkám, rekreaci apod.

Důležitý je i věk koně, kterého lze pojistit. Zde se nabízí velmi příznivý rozptyl 1-15 let pro vstup do pojištění s maximální délkou trvání pojištění do 20 let věku koně.

Na závěr samozřejmě přikládáme i pojistné podmínky:

https://drive.google.com/drive/folders/0B71mxi-JjDneN2dGeG5sVGxMRWM?usp=sharing

 

Snad jsme vám touto informací udělali radost. :-)

Budeme rádi i za vaši diskuzi nebo dotazy pod článkem.

A opět vám přeji, ať se vám (ani vašim miláčkům) nikdy nic nestane.

 


Na závěr ještě slíbená úplná komunikace s oběma dotčenými pojišťovnami.

Komunikace s Českou pojišťovnou:

ČP (8. 2. 2017):

Dobrý den,
narazila jsem na Vašem webu uvedený článek Pojištění koní - smrt a úraz, který bohužel z pohledu produktového má hned několik nekorektních informací a tak je pro klienty zavádějící. Bohužel redaktorce poskytnuté informace prošly pravděpodobně předáváním a následnou ztrátou k určité deformaci. Nicméně pokud byste měli v budoucnu zájem o konkrétní informace o produktu Pojištění koní (a případně i jiných produktech), je nejvhodnější kontaktovat tiskové oddělení České pojišťovny a nebo konkrétní produktový útvar, tím předejdete nesrovnalostem nyní uvedeným v článku.
Pokud budete mít zájem o korektní informace o pojištění koní, jsme vám k dispozici.

DK (10. 2. 2017):

Dobrý den, paní XXX, dnes jsem obdržela e-mail od šéfredaktorky K. Lipinské, ohledně nesrovnalostí v článku o pojištění koní. Ráda se s Vámi spojím, abychom uvedli informace na pravou míru.
Vše, co bylo v článku použito, mám doložitelné v mailech. Nerada uvádím nesprávné informace, proto bych ráda sjednala nápravu.

Ještě jednou dobrý večer, paní XXX, vracím se k e-mailu, ve kterém poukazujete na desinformace v článku o pojištění koní. Reaguji znovu po opětném přečtení článku a porovnání získaných informací v něm. Vzhledem k tomu, že informace byly takto získány od pracovníka z E-Finance, bych od Vás ráda získala bližší vyjádření, ve kterém byste konkrétně poukázala na zmíněné desinformace.
Vše, co je v článku uvedeno, mám doložitelné, tudíž je považuji za zcela relevantní, jelikož jsou takto poskytovány zájemcům o pojištění koní.
V článku jsou též přiloženy pojistné podmínky, které jsou k dispozici všem čtenářům a případným zájemcům o pojištění. Nabídku vytvořenou na 3 vzorové koně mohu též doložit.
Děkuji a přeji hezký den.

ČP (10. 2. 2017):

 Dobrý den,
konkrétní nesrovnalosti bych Vám ochotně sdělila na případném jednání, o které jsem se domnívala, že budete mít zájem. Samozřejmě pokud je možnou nápravu realizovat pouze písemně, připravím Vám písemný rozbor nepřesností. Nerada bych se dotkla Vašich zdrojů, avšak si nemyslím, že majoritní část zájemců o pojištění koní ani jiných produktů hledá informace konkrétně od zdroje webového portálu E-finance. A také nepovažuji tento portál jako odborníka přes pojištění koní.
Nicméně nevím, co bylo cílem článku, zda poskytnout čtenářům relevantní informace o pojištění koní, například co je možné sehnat na trhu a tím i usnadnit a ucelit přehled a představy čtenářů, či poskytnout informace o pojištění koní v ČP od konkrétního internetového portálu. Bohužel na mne budí dojem druhá možnost, jelikož jste dle mého pohledu informace neověřila od dalších distributorů pojištění a ani nekontaktovala odpovědné zaměstnance ČP. Ač v případě kolegů ze společnosti Generali jste tento zájem vyvinula. Tudíž v podstatě srovnáváte nesrovnatelné.
Každopádně ocením případný kontakt na osobu, která Vám informace sdělila, abychom mohli zpřesnit naše principy sjednání a také i možnosti pojištění tohoto produktu. Každoročně pro zprostředkovatele realizujeme školení produktů, kde se mohou dozvědět novinky i stávající podmínky pojištění. Bohužel účast na školeních je pro mnohé možnou ztrátou času a následné informace z pojistných podmínek, které následně vykládají klientům, jsou nedostačující.
Bohužel však musím konstatovat, jakožto Váš bývalý laický čtenář, že jsem zklamaná z kvality článku z pohledu podaných informací.

DK (10. 2. 2017):

Dobrý večer,
články o pojištění pouze zprostředkovávají osobní zkušenosti a možnosti, jak a kde lze získat informace o pojištění a případně ho také uzavřít. Pokud tedy portál E-Finance nepovažujete za odborníky přes pojištění koní, pak není v mých silách (a silách zájemce, který by si tento portál vybral) posoudit jejich odbornost. Mají-li v portfoliu tuto nabídku se zastoupením i vaší pojišťovny, pak je spíše na zvážení, zda není třeba sjednat nápravu právě tam.
Jestliže jsou informace v článku mylné, znamená to, že každý, kdo se obrátí na tento portál, získá přesně to, co jsem v článku uveřejnila.
Pokud máte zájem, ráda se s Vámi příští týden sejdu - v pátek 17. 2. po 11 hod nebo následný týden (to budu mít více času) a můžeme vše probrat osobně.

Dejte mi, prosím, vědět, kdy by se Vám schůzka hodila.
Hezký den

Tímto veškerá komunikace s ČP skončila.

Komunikace s Generali pojišťovnou:

GP (9. 2. 2017):

Dobrý den,
dovolte mi, abych reagoval na váš článek na webu ze dne 16. 1. 2017: Pojištění koní - smrt a úraz ohledně pojištění koní. Tento článek obsahuje řadu desinformací. Pokud byste měli zájem o poskytnutí přesných informací ohledně rozsahu pojištění koní, výluk na pojištění a požadovaných informací pro sjednání pojištění, které Generali pojišťovna nabízí či požaduje. Je možné se obrátit na naše tiskové oddělení, které vám tyto informace rádo poskytne. Konkrétně na pana Cívku Jiřího, email: jiri.civka@generali.com.

Hezký den

DK (10. 2. 2017):

Dobrý den, pane XXX,
dnes jsem obdržela Váš e-mail, ve kterém poukazujete na desinformace v článku o pojištění koní. Vzhledem k tomu, že informace byly získány přímo od Generali pojišťovny - přesněji od inspektorky pojištění majetku ve společnosti Generali, bych od Vás ráda získala bližší vyjádření, ve kterém byste konkrétně poukázal na zmíněné desinformace. Se zástupkyní Generali jsem měla dvouhodinové jednání, kde jsme probíraly možnosti tohoto pojištění. V článku jsou též přiloženy pojistné podmínky, které jsou k dispozici všem čtenářům a případným zájemcům o pojištění. Nabídku vytvořenou na 3 vzorové koně mohu též doložit.
Děkuji a přeji hezký den

Zde to bylo rychlejší, na tento mail, zaslaný i na tiskové oddělení 10. 2. 2017, se už nikdo neozval.

Připojené obrázky

Připojené soubory

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. Radka Kašpárková

  Výborně! Chválím moc celou tuto iniciativu...

  19:48 - 27. 02. 2017

  ptala jsem se na pojištění koně svojí pojišťovačky loni napodzim a řekla mi že s tím požadavkem se ještě nesetkala... což je pro mě velmi divné, vzhledem k nákladnosti chovu koně a množství koní v česku... takže jsem ráda, že se to nějak hýbe. Super! Komunikace z pojišťoven se mi zdá velmi nekorektní - zvláště pak osobní invence v mailech z ČP (vydírání větou "jako bývalá laická čtenářka"... to se fakt nedělá), což ale bohužel je jakýsi nepsaný standard jednání pojišťovny obecně. Takže žádné velké překvapení...

  Pro mě osobně by asi bylo zajímavější pojištění léčebných výloh samostatně. Než pojištění na smrt... tak nějak počítám s tím že kůň jednou umře (a je celkem jedno jestli náhle nebo očekávaně)... víc mě trápí to, že třeba nebudu mít na zaplacení léčby a všech dodatečných nemalých nákladů, než to jak ho pak nahradit....

 • 2. Dana Kusebauchová

  Díky

  22:41 - 27. 02. 2017

  Reaguje na 1.

  Dobrý večer, úsilí je veliké, leč cesta trnitá :) Ale hýbe se to. Ono pojištění léčebných výloh je vždy uváděno jako doplňkové pojištění, nicméně dnes představená varianta mi přijde velmi příznivá. I s tím, že máte pojištěné to úmrtí či invaliditu koně. Vím, že je to pro normálního majitele to poslední, na co chce myslet a jde především o to, udržet koně při životě. Proto se mi i líbí možnost pojistit operaci koliky u všech variant pojištění.
  A aby to nevyznělo jednostranně, ráda bych oslovila znova ČP, ať máme všechny informace.

 • 3. EFCA

  Smluvní lékaři

  14:48 - 01. 03. 2017

  V článku jsou zmíněni smluvní veterináři, ale nejsou uvedeni - jedná se již tradičně o dvě kliniky, tedy Brno a Heřmanův Městec?

  Děkuji.

 • 4. Dana Kusebauchová

  Re: Smluvní lékaři

  20:50 - 01. 03. 2017

  Reaguje na 3.

  Dobrý den, myslím, že nejen tyto dvě kliniky, ale měli by tam být i "terénní" veti. Ověřím a napíšu.

 • 5. Dana Kusebauchová

  Smluvní veti - zítra dodám přehled

  21:03 - 01. 03. 2017

  Reaguje na 4.

  Tak je to tak, jsou i teréňáci, zítra dodám seznam k 1.3. 2017. Veterinářů stále přibývá, proto to nebude konečný seznam :)

 • 6. Dana Kusebauchová

  Smluvní lékaři - seznam

  12:31 - 02. 03. 2017

  Přikládám slíbený seznam smluvních veterinářů.
  Na prvním listě jsou veti, kteří mohou zprostředkovat vstupní kontrolu koně do pojištění + léčení koně, na druhém listě jsou veti, kteří mohou (jen) léčit.
  V případě urgentních úrazů či nemocí může samozřejmě zasáhnout jakýkoliv veterinář komory - tam kde se jedná o čas a rychlost zásahu.
  https://drive.google.com/open?id=0B71mxi-JjDnecGo0dk0ybDl3NHM

 • 7. EFCA

  Re: Smluvní lékaři - seznam

  16:49 - 02. 03. 2017

  Reaguje na 6.

  Děkuji moc! Teď jsou informace kompletní (y)

 • 8. StranskaLuisa

  Vždyť takový produkt už pojišťovny dávno mají

  00:54 - 04. 03. 2017

  Vždyť to není žádná novinka, pojištění dostihových sportovních i chovných koní v různých variantách u nás v pojišťovně nabízíme už léta...

 • 9. Dana Kusebauchová

  Re: Vždyť takový produkt už pojišťovny dávno mají

  13:58 - 04. 03. 2017

  Reaguje na 8.

  Dobrý den, novinka je pojištění, které od února nabízí Kooperativa. Do té doby byla jediná pojišťovna, a to Česká pojišťovna, která jako jediná nabízela pojištění léčebných výloh a jiná připojištění. Předpokládám, že termínem "u nás v pojišťovně" myslíte právě ČP. Pokud ne, opravte mě :) V posledním článku o pojištění budou všechny srovnatelné informace - nebo spíše ucelené a přehledné od všech 4 pojišťoven, které pojištění koní nabízí (myšleno pojištění úrazů a nemocí).
  Nyní jsem v kontaktu s tiskovými mluvčími dvou pojišťoven, řešíme podrobnosti a upřesňujeme vše potřebné.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 5.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com