Mentální trénink v jezdectví

28. 04. 2021 06:00

Obrázky: 5

Autor: Petra Holubová Foto: Petra Holubová Rubrika: Zdraví a psychologie jezdce Počet přečtení: 783 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

U koní se pohybuji asi dvacet let a zažila jsem mnoho situací, které byly více či méně nebezpečné jak pro člověka, tak i koně. Prošla jsem několik stájí s různým zaměřením, kluby, soukromé majitele a patnáct let mám i své vlastní koně. Často se mi stávalo, že ještě před tím, než určitý problém nastal, například kůň začal vyhazovat a shodil jezdce, předcházel tomu můj pocit nebo myšlenka, že se něco stane, a většinou se něco také stalo. A k těmto pocitům a myšlenkám mě vedly signály koně nebo jezdce.

Během vzdělávání se v koučinku a mentálním tréninku jsem proto začala naučené vědomosti stále častěji využívat při práci s koňmi. Vnímala jsem, jak můj mentální stav působí na moji práci, mé výsledky a na koně. Zvýšenou pozornost jsem začala věnovat i psychice koně. Výsledky byly úžasné – úrazy klesly na nulu, přitom jsme trénovali víc, učila jsem se rychleji – co dříve trvalo měsíce, jsem nyní zvládala za dny, díky rovnováze respektu a důvěry byli koně spolehliví, zdraví, velice ochotní – společný čas byl naplněn radostí, energií, klidem a harmonií. Pochopila jsem, že práce s psychikou má velký smysl a otvírá nové možnosti nejen mě, ale i koním. Celkově jsme se s koňmi přesunuli od soupeření k výjimečnému spojenectví a začali tak zcela novou etapu našeho života.

Mentální trénink v jezdectví

Jakmile my lidé překonáme své strachy – z pádu, kopnutí, úrazu koně a tak dále a nejdeme cválat s hrůzou, co se stane, začneme zažívat příliv energie, radosti a kreativity. A nejen my. Velmi rychle se na nás naladí i náš kůň. Otázka tedy zní, jak se jednou provždy zbavit strachu a negativních emocí?

Za mě je jasným nástrojem mentální trénink. Proč ne kurz, seminář nebo knížka? Běžná doba pro změnu v našem mozku a myšlení a vytvoření nové neuronové dráhy trvá přibližně 21 dní, a proto chceme-li trvalou změnu, je potřeba na ní pracovat  postupně, pravidelně a dlouhodobě...

 • Postupně – málo kdo z nás je tím šťastným, který si vše pamatuje hned, z toho důvodu se vzděláváme postupně
 • Pravidelně  právě pravidelností vytváříme v našem mozku nový pevný způsob myšlení
 • Dlouhodobě  čím delší dobu mentálnímu tréninku věnujeme, tím jistějším a sebevědomějším se v něm stáváme
Mentální trénink je účinný systém, který plní naše přání, sny, cíle a ukáže nám, jak můžeme utvářet svůj život. Nicméně je třeba se techniky a jejich suverénní použití nejprve naučit, stejně jako jsme se učili plavat, jezdit na koni, řídit auto, ...
 
 
V následujících řádcích si stručně ukážeme začátek mentálního tréninku:
 
Většina z nás si během svého života vytvoří postoje založené na starých bolestech a traumatech. Tyto postoje, založené převážně na strachu a obavách, předurčují naše negativní emoční prožívání reality, které se projevuje „útočným“ nebo „útěkovým“ chováním. Například nesmím se bát, že láska je jen přelud, vždycky vše dopadne špatně, nemůžu říct, co potřebuji, nikdy nevyhraji, před koněm nesmíš ukázat strach, kůň se splaší a já spadnu, nikdo mi nerozumí, všichni jsou lepší než já... a mnoho dalších. V podstatě lze říci, že kolik je lidí, tolik je postojů. Pokud jsme dlouhodobě pod vlivem těchto negativních vzorců, začínají nás čím dál tím více ovlivňovat a způsobovat nám konfliktní situace se sebou samými nebo okolím. Už jen nahrazením těchto negativních postojů novými a konstruktivními postoji vzniká osvobození od strachu se všemi jeho negativními důsledky a začínáme tím cestu s volným projevem svobodné vůle. 

Následujícím krokem je stanovení cíle. Jestliže k něčemu chceme směřovat, musíme vědět k čemu, jinak jen bloudíme a veškeré informace a podpora jsou nám k ničemu. Už jen tím, že si vezmeme svůj zápisník a zapíšeme tam svůj cíl, pracujeme na jeho zhmotnění. Náš mozek ho i poprvé vidí. Do té doby to byly často jen nehmotné myšlenky v naší mysli, napsáním svého cíle ho převedeme ze světa myšlenek do reálného světa „hmoty“.

Jak správně definovat cíl?

1. ...Buďte autentičtí, kreativní, sví... Jestliže vůbec nevíte, zamyslete se, u jaké činnosti je vám nejlépe. Když jste v souladu a jdete za tím, co vás naplňuje, jste živí, plní energie a máte plno nových nápadů. Pokud stále nevíte, zapište si 10 a více zážitků od dětství po současnost, kdy jste se cítili šťastní a spokojení. Co a s kým jste dělali?
 
2. ...Pozitivní cíl – definuji, co chci. Ne: Nechci padat z koně. Ano: Chci za všech okolností zůstat v sedle. Naše mysl totiž nerozlišuje NE. I přesto, že vám řeknu nemyslete na růžového slona, většina z nás si teď představila růžového slona. Naše mysl neumí na něco nemyslet. Proto jsou začarovaným kruhem myšlenky, nesmím myslet na to, že spadnu, nechci být poslední, nesmí se leknout, hlavně ať nekopne, snad mi nešlápne na nohu a mnoho dalšího. I když si událost nepřejeme, myšlenkami na ni vytváříme strach a negativní emoce, čímž se stáváme k dané události daleko náchylnější, jelikož jsme ve stresu.
Naopak přemýšlením o tom, co chceme, vytváříme pozitivní emoce, které přispívají k našemu klidu a dobrému naladění, které kůň jakožto stádové zvíře okamžitě vycítí a reaguje na něj. I kůň se tak stává klidnějším, vyrovnanějším a naše spolupráce je tím mnohem bezpečnější. Když jsme v tomto naladění dlouhodobě, působíme tak dlouhodobě pozitivně i na našeho koně, což zákonitě má své výsledky.
 
Přečtěte si svůj cíl nahlas, a to hned několikrát. Čím více pozornosti svému cíli věnujete, tím více se svému cíli přibližujete. Nyní si odpovězte na následující otázky:
 
1. Podle čeho poznáte, že se váš cíl splnil? 
2. Je váš cíl reálný?
3. Je pro vás cíl výzvou?

V dalším kroku identifikujte překážky, které vám brání dostat se k cíli, a vymyslete vhodné postupy k jejich odstranění. Rozdělte list na dvě poloviny, vlevo napište překážku a vpravo její postup odstranění. Způsobem, jak dosáhnout svých cílů, je mluvit o nich s lidmi, které potkáte. Když o svém cíli budete vyprávět, můžete najít neočekávanou podporu a to i tam, kde byste ji vůbec neočekávali.
 
 
 
Zamyslete se, co vlastně chcete sdělit: 
 • Co je váš cíl?
 • Proč je pro vás důležitý?
 • Jak chcete, aby lidé váš cíl vnímali?
 • Jaké reakce se nejvíce obáváte?
 • Jaká reakce by pro vás byla nejužitečnější?
 • Jaké kroky chcete, aby podnikli ti, kteří se o vašem cíli dozvědí?
 • Jak nejlépe můžete o jejich provedení požádat?
 
Nyní zapište vše, co na svém cíli milujete. Zjistěte, co a jak rezonuje s vaším srdcem. Vnímejte své tělo, pocity v hrudi, nechejte srdce promlouvat silněji než mozek, dejte srdci ten prostor a plnou pozornost. Tohle vše si napište na samostatný papír a pověste ho na ledničku, nástěnku vizí, skříňku ve stáji, na box koně, kamkoliv, kde ho denně uvidíte.

Staňte se svým šéfem, dávejte úkoly sami sobě. Pište si do diáře, kdy a co máte splnit. Rozepište kroky k vašemu cíli, rozplánujte je, udělejte si na ně čas a prostor. No a to nejdůležitější – plňte je. Vyhněte se tomu, že to uděláte, až bude čas, prostor, někdy pak... Jestliže chcete svého cíle opravdu dosáhnout, je nutné na něm pracovat, jak jsme si řekli na začátku – postupně, pravidelně a dlouhodobě. Když chci něco opravdu udělat a teď na to nemám čas, hned beru do rukou diář a zapíšu si to na první volný termín a už tam nedám nic jiného. 
 
 
To nejcennější, co pro sebe můžete udělat, je věci dokončovat. K čemu vám je pět let na medicíně, když se z vás nestane lékař? Věci, které jste chtěli opravit, a jsou stále rozbité? Nedočtené knihy? Nedotažené projekty? Věnujte svému cíli každý den alespoň malou chvíli a čeká vás velká odměna – budete svobodnější. Oslavte všechny své úspěchy, oceňte každou získanou dovednost, naučenou techniku, pokrok ve výcviku, zlepšení vztahu, povedený skutek...

Mentální trénink v jezdectví má jedno své velké specifikum. Jedná se o vztah a spolupráci. Pracovat jen s jedním z dvojice má často jen částečný dopad na oba. Je to asi jako kdyby manželskou krizi řešil jen jeden z dvojice, může pochopitelně hodně věcí změnit, ale je důležité, aby vztah budovali dva. Zvláště pak u koní, kteří jsou stádovým tvorem a spolupráce je v jejich životě tím klíčovým.
Často se stává, že ať už vlivem svého mentálního nastavení nebo neznalostí máme s koněm špatně nastavený vztah a komunikaci v něm. Koně nás nerespektují nebo nám prostě nerozumí. Můžeme se tak dostávat do situací, které nejsou bezpečné pro nás ani pro koně. V začátcích mentálního tréninku nám nezlepšující se situace s koněm může přinášet zklamání a pochybnosti o mentálním tréninku, o nás či o koni. 
 
Chceme-li tedy z mentálního tréninku dostat to nejlepší, nestačí trénovat jen jezdce nebo jen koně, ale je třeba zaměřit se na oba dva. Je potřeba komplexní přístup:
 
 • Věnovat se mysli a osobnímu rozvoji člověka
 • Ujasnit komunikaci s koněm – nastavení hranic, dát do rovnováhy důvěru a respekt a vyladit spolupráci
 • Vliv prostředí – jaký je život koně zbylých „23 hodin“, co s ním nepracujeme (jak je kůň ustájen, kdy a čím je krmen, stádo, ...)
 

Z výše napsaného je jasné, že spolupráce s koněm je velice komplexní záležitostí a také záležitostí velmi specifickou. Sama jsem během let spolupracovala s mnoha trenéry, u kterých jsem viděla různé přístupy výcviku koně nebo výuky jezdce. Nicméně jsem neviděla moc trenérů, kteří by věnovali zvýšenou pozornost mentálnímu nastavení, ať už koně, či jezdce. Přitom je v dnešní době více než jasné, že vše souvisí se vším. Když se budeme dlouhodobě dívat na filmy o vrcholové atletice, meditovat, vizualizovat a dělat další techniky mentálního tréninku, nestane se z nás vrcholový atlet. Nicméně nám zlatou medaili nezajistí, ani když budeme od rána do večera v tělocvičně trénovat atletiku a naši mysl bude zužovat strach a stará traumata. Cestou k radosti, štěstí a úspěchu je trénovat tělo i mysl. Stejně tak u koní nestačí koně jen fyzicky trénovat, jelikož i koně mají své psychické potřeby, traumata a strachy.

Mnohokrát jsem slyšela rady typu – strach musíš překonat, jen ježděním na koni se to zlepší, nemysli na to a podobně. Nicméně tyto rady dlouhodobě problémy spíše zhoršovaly. Co mi pomohlo, bylo aktivní řešení mentálního nastavení. Výhodou je, že mentální trénink se zdaleka netýká jen námi zvoleného cíle. Jakmile si osvojíme systém mentálního tréninku, vnímáme pozitivní změny i v dalších oblastech našeho života, ať už jde o vztahy, práci nebo zdraví.
 
Mé jméno je Petra Holubová. Jsem milovnicí koní, certifikovanou NLP koučkou osobního rozvoje, mentální trenérkou, kněžkou v zácviku a celoživotní studentkou. Zaměřuji se na řešení problémů v komunikaci, vztazích (partnerských, rodinných i pracovních), s financemi nebo se zdravím, vytváření životní rovnováhy, svobody, klidu, lásky, vlastních hranic, motivace, inspirace a vnitřní síly. Spolupracuji s jednotlivci, páry, rodinami, skupinami a týmy.
 
Vše o koučinku s koňmi naleznete na webových stránkách zde.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com