Máme zapřaženo... a co dál?

8. 06. 2018 07:00

Obrázky: 9

Autor: Gabriela Rotová Foto: Gabriela Rotová Rubrika: Kočáry, stroje, vozy Počet přečtení: 3300 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Tento seriál, primárně určený těm, kteří s vozatajstvím začali či začínají, nás dovedl již téměř do cíle. Kůň je zapřažený, ovladatelný ve všech chodech a postupně získal v kočáře či voze praxi a sebejistotu. Ale co dál? Po pár měsících vás objíždění místních lesních a polních cest může přestat bavit. Začne vám chybět nadšení a motivace k rozvoji a každodenní práci. Než abyste se stali kyselými a trénink vás přestal naplňovat, je vhodné vytyčit si cíl, za kterým se vypravíte. Dnes již existuje i pro jezdce na hobby úrovni více možností. Stačí si tedy jen vybrat.

Ještě před tím si ale v závěru našeho povídání o vozatajství shrneme některé technické údaje, s kterými budeme pracovat jak na hobby úrovni, tak i pokud se pokusíme "zdolat" oficiální sport.

Zatížení kočáru

Vždy, v průběhu celé vozatajské práce s koněm musíme pamatovat na welfare, pohodu svého koně či koní. A ta souvisí nejen s bezpečností, správným systémem výcviku a tréninku koně, ale i mírou zátěže, kterou kůň v zápřeži má mít. Kočár nesmíme přetěžovat ani nákladem, ani počtem osob, což v praxi bohužel bývá k vidění až příliš často například na doprovodných akcích, kde se vozí návštěvníci či rodiny s dětmi v kočárech.

 • V nížinách, v rovinatém terénu a na zpevněných cestách utáhne kůň trojnásobek své hmotnosti.
 • V nenáročném terénu, na nezpevněných cestách s pískovým podložím či v blátě by kůň neměl táhnout více, než je dvojnásobek vlastní hmotnosti.
 • V hornatém, kopcovitém terénu je maximální zatížení koně rovno jeho hmotnosti.

Informace v číslech

Rozměry, váhu kočáru a bezpečnou vzdálenost koně od kočáru stanoví pravidla spřežení, která byla vytvořena pro vozatajský sport. Informativní jsou ale i pro ty, kteří se oficiálnímu sportu věnovat nechtějí, a proto tyto parametry zmíníme i zde. Odvodit z nich totiž můžeme cenné informace.

Minimální rozchod kol a hmotnost kočárů pro všechny kategorie soutěží jsou následující:

 • čtyřspřeží - koně - rozměry 125 cm a 600 kg
 • dvojspěží - koně - rozměry 125 cm a 350 kg
 • tandem - koně - rozměry 125 cm a 150 kg
 • jednospřeží - koně - rozměry 125 cm a 150 kg
 • čtyřspřeží - pony - rozměry 120 cm a 300 kg
 • dvojspřeží - pony - rozměry 120 cm a 225 kg
 • tandem - pony - rozměry libovolné a 90 kg
 • jednospřeží pony - rozměry 125 a 90 kg

 

Několik hlavních zásad, které bychom měli znát a také je dodržovat

Jestliže na kočáru nejsou brzdy, je vždy povinné použití zádržového řemene!

Minimální vzdálenost mezi koněm a kočárem je 40 centimetrů, u kloubu vah pak 50 centimetrů, což platí jak pro koně, tak i pro pony.

Rozporka váhy kočáru by měla být široká 60 centimetrů.

Délka oje je 2,4 metru, přičemž u kočárů tažených koňmi normální velikosti má oj dosahovat přibližně do středu krku koní. Brýle na oji mají mít 50 centimetrů.

U jednospřeží nesmí být vzdálenost mezi koněm a kočárem nikdy menší než 50 centimetrů.

Kočár by vždy měl být vybaven nejen kočárovými lampami, ale i zadními světly nebo odrazovými skly.

Bič

Jezdec spřežení musí mít bič vždy v ruce, nahrazuje holeň jezdce na koni.

Bič se drží vždy v pravé ruce, pouze při pozdravu, signalizaci odbočení, ho můžeme držet v ruce levé. Držíme ho deset až dvacet centimetrů nad jeho spodním koncem.

Délka biče je 150 cm pro dvojspřeží (délka šlahounku 150 cm), 160 cm pro čtyřspřeží (délka šlahounku 3-4 metry).

Bič by měl směřovat nikoli přímo, ale šikmo vlevo, ke kořeni ohonu koně, kromě pobídek si tuto pozici biče zachováváme.

Pro uherský styl zápřeže se využívá bič rovný, ve stylu anglickém pak bič obloukový.

Odívání

Abychom dostáli nejen pravidlům vozatajského sportu, ale i eleganci, která je s jízdou spřežením spojována, dbáme na to, abychom vždy měli odpovídající pokrývku hlavy (ideálně dle stylu zápřeže), pokrývku přes kolena a nejen bič, ale i rukavice. Není od věci připomenout, že i přísedící by měl mít klobouk a rukavice a měl by být oblečen ve stylovém nebo jezdeckém oblečení, ideálně v harmonii s vozatajem.

Jen pro zajímavost. Vidíte-li osobu oblečenou v barvě šedé, s šedým cylindrem, jedná se o majitele koně, černá barva je vyhrazena pro jezdce spřežení.

Pokud se chcete účastnit veřejných vystoupení, měli by pánové být oblečeni do tmavého obleku s kravatou nebo vázankou a mít cylindr nebo jiný vhodný typ klobouku. Možné je ale i oblečení jezdecké nebo uniforma. Pro dámy je předepsaný společenský úbor, ideálně kostým, pokud možno s dlouhou sukní, nebo bílá blůza s dlouhou sukní. Dámy by měly mít také klobouk, a to takový, který vhodně doplňuje barvu a styl kostýmu.

Jak pánové, tak i dámy musí mít rukavice a "zástěru", pléd. V anglické zápřeži se často objevuje skotský pléd, ale není to podmínkou. Dámy například ozdobné prvky plédu kombinují s ozdobnými prvky nebo barvou kostýmu. Pléd se pevně uvazuje kolem pasu tak, aby zakrýval kolena. Vozataj má být čistý a elegantní jak při vedení spřežení, tak i po ukončení jízdy a "zástěra" brání znečištění.

Jak páni, tak i dámy by se měli snažit, aby jejich oblečení ladilo i s barvou kočáru.

Posuzuje se vždy nejen výkon spřežení, ale i celkový estetický dojem.

Sportovní vozatajství

Pro ty z vás, které vozatajství chytlo skutečně za srdce a jejichž koně se jeví jako talentovaní, je dobrou volbou začít se připravovat na složení zkoušky jezdce spřežení a případnou účast v oficiálních soutěžích. Výhodou je, že se na závodech budete potkávat se zkušenými vozataji, kteří vám, byť zprostředkovaně, pomohou zvýšit vaši úroveň a rozvíjet se.

Vaše práce získá účastí na závodech zpětnou vazbu, která má významnou výpovědní hodnotu. Konfrontace je vždy přínosná.

Informace, kde a kdy se závody spřežení konají, aktuálně platná pravidla i výsledky závodů naleznete na webu České jezdecké federace v sekci spřežení http://www.sprezeni-cjf.cz

Z účasti v soutěžích není třeba mít obavy, pokud jste základním způsobem připraveni. Kromě oficiálních závodů se konají i jednodenní soutěže a to již i na hobby úrovni, které vám pomohou se „otrkat“ a problematice porozumět. Samozřejmě, vhodnější je navštívit první závody v pozici diváka a dokonale se seznámit s pravidly tohoto sportu.

Skvělým způsobem, jak si ověřit své schopnosti ještě předtím, než někam vyrazíte s kočárem, jsou soutěže v jízdě zručnosti na dlouhých opratích, které se v posledních letech organizují na různých místech naší republiky. Tyto soutěže bývají například pravidelnou součástí výstav určených původním britským plemenům, ale bývají přístupné všem koním bez rozdílu. Velmi dobře aktualizované jsou, v tomto směru, například webové stránky Svazu chovatelů shetlandských pony - http://schshp.shetland.cz/ nebo web věnovaný speciálním výstavním třídám, kde naleznete i pravidla této disciplíny - http://www.svtinfo.cz/

Kompletní soutěže spřežení

Jedná se o velmi krásný, ale také velmi náročný sport a to jak na schopnosti koně a jezdce, tak i na čas a finanční prostředky. Tyto soutěže jsou obdobou sedlových soutěží ve všestrannosti. Pravidla kompletních soutěží spřežení jsou poměrně komplikovaná a je tedy třeba je nastudovat a znát. K nalezení jsou zde.

Kompletní soutěže spřežení probíhají ve třech po sobě následujících dnech. Soutěžními disciplínami jsou drezúra, maratón a překážková jízda (parkur).

Drezurní vozatajská zkouška – tato zkouška se v oficiálních soutěžích jezdí první den. Cílem je prokázat, že váš kůň, pod vaším vedením, harmonicky rozvinul své fyzické schopnosti a stal se vyrovnaným, klidným, dobře ovladatelným ve všech chodech, stejně jako sebejistým, pozorným a nadšeným pro svoji práci. Posuzována je nejen přesnost a kvalita předvedení, ale také celkový estetický dojem a styl soutěžícího.

Maraton – se koná druhý soutěžní den. Prověřuje fyzickou kondici koně, jeho schopnosti, ale také kvalitu a úroveň vozataje. Maraton je dlouhý maximálně 22 km a je rozdělen do 5 úseků, které obsahují ostré průjezdy pevnými, uměle vytvořenými i přírodními překážkami, překonání vody, mostů a strmých kopců.

Překážková jízda (parkur) – tato disciplína vozatajskou soutěž uzavírá, probíhá v uzavřeném kolbišti a testuje nejen fyzickou kondici a ovladatelnost koně, ale také zručnost a schopnosti vozataje. Parkur obsahuje maximálně 20 překážek tvořených speciálními kužely s míčkem umístěným na vrcholu. Délka trati je 500 až 800 metrů. Hodnotí se počet shozených míčků/kuželů, případně neprojetých překážek a čas.

Těchto soutěží se mohou účastnit jak koně, tak i pony, a to v jednospřeží, dvojspřeží (eventuálně v tandemu) a čtyřspřeží. Často jsou vypisovány i dílčí soutěže, jejichž náplní je pouze drezurní zkouška nebo překážková jízda.

Mezinárodní vozatajské soutěže se pořádají pod zkratkou CAI.

Licence vozataje

Podmínkou k účasti v oficiálních soutěžích je složení „Zkoušky základního výcviku jezdce spřežení“.

Podmínky:

 • Uchazeč musí dovršit v daném roce minimálně 16 let.
 • Uchazeč musí složit zkoušku, která má několik částí. Hodnocena je praktická jízda se spřežením, kde se posuzuje postrojení koně, zapřažení koně. Adept vozatajství absolvuje drezúrní FEI úlohu č. 1 a musí překonat parkur, který je 500 metrů dlouhý a obsahuje 12 překážek.
 • Uchazeč musí také prokázat i teoretické znalosti, mimo jiné také z anatomie a fyziologie koně, jeho ošetřování a krmení, bezpečnosti práce a pravidel první pomoci, které ověřuje písemný test.
 • ZZVJ nemusí mít spolujezdci spřežení. Ta je jim vydána na žádost subjektu s poznámkou „pouze spolujezdec spřežení“.

Volnočasové aktivity a přehlídkové jízdy

Pokud nemáte zájem se účastnit sportovních vozatajských soutěží, existují i jiné možnosti. Dobrou volbou může být účast v těchto soutěžích pouze na hobby úrovni. Dnes se koná takových soutěží celá řada, často bývají součástí oficiálních vozatajských soutěží, ale někdy je pořádají i subjekty v rámci svých jezdeckých sportovních dnů. Je tedy třeba se podívat, co se kolem vás děje.

Novinkou jsou například také vytrvalostní soutěže v jízdě se spřežením. Kde a kdy se tyto soutěže, určené jezdcům spřežení, konají, zjistíte také na webu České jezdecké federace (www.cjf.cz,) a to v sekci vytrvalost.

Pokud jste majitelem některých specifických plemen koní (například welsh pony a cob, původní britská plemena nebo fríský kůň) můžete také uvažovat o tom, že se budete specializovat na přehlídkové soutěžní disciplíny. Při těchto soutěžích bývá důraz kladen zejména na klusové schopnosti koně, posouzení mechaniky jeho pohybu, držení těla a celkový estetický dojem ze spřežení.

I tyto soutěže se již v České republice organizují, a proto můžete o tom, že se na ně budete specializovat, začít uvažovat. Kalendář akcí naleznete na webu Speciálních výstavních tříd zde. Výhodou je, že v posledních letech jsou na těchto akcích téměř vždy přítomni certifikovaní zahraniční posuzovatelé, kteří jsou vaše výkony nejen schopni posoudit, ale ochotně nabízí i jinak těžko dostupné informace.

Rekreační vozatajství

I v případě, že se rozhodně nechcete účastnit obvyklých typů soutěží, není vše ztraceno. Můžete se věnovat rekreačnímu ježdění. Rekreační vozatajství je v posledních letech na vzestupu, protože ne každý má chuť se stresovat ve výkonnostním sportu.

U nás je rekreační vozatajství ještě v plenkách, ale to se jistě během několika let změní a i vy můžete být jeho rozvoji nápomocni. V zahraničí ale existuje mnoho klubů a spolků, které sdružují zájemce o rekreační jízdu spřežením a tyto akce jsou každým rokem více a více populární.

Náplní činnosti těchto klubů je organizování společných výletů do volné přírody a pořádání společenských sešlostí na atraktivních lokalitách. Tato setkání mají obvykle velmi vysokou společenskou úroveň. Jejich účastníci se oblékají do dobových kostýmů, které těmto akcím dodávají nostalgii a noblesu.

Vrcholem jsou pak často celoevropská setkání rekreačních jezdců spřežení, která se organizují v honosném prostředí, například v zámeckých zahradách. Tato setkání mají standardně sportovní i společenskou část. Jezdci se spřežením v rámci nich absolvují jízdu terénem nebo soutěž zručnosti, zaměřenou spíše než na výsledek na přátelský průběh události. Společenskou náplň pak zajišťují odpolední či podvečerní rauty, které se konají rovněž v retro stylu, oplývají elegancí a dýchají atmosférou dob dávno minulých.

Tak co si vyberete? :-)

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com