Léčba koňmi po 12 letech: terminologie, rozdělení

11. 06. 2021 06:00

Obrázky: 7

Autor: Věra Lantelme-Faisan Foto: archiv ČHS Rubrika: Hiporehabilitace Počet přečtení: 245 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Precizní terminologie není slovíčkaření, pokud se máme orientovat v odborných textech nebo jednat s úřady a veřejností či přednášet na konferenci. Platí to pro jakoukoliv profesi včetně hiporehabilitace. Proč je terminologie pro hiporehabilitaci tak důležitá, o tom se dočtete v dalším díle o Léčbě koněm po 12 letech.

Rozdělení hiporehabilitace

Terminologie v hiporehabilitaci v ČR i ve světě je velmi živá, stále se hledají pojmy, které vystihují její podstatu a upozorní na odbornost. Před 30 lety se u nás vycházelo z německé terminologie, v roce 2009 jsme přešli k terminologii dle USA, která byla výstižnější. V roce 2019 se opět udála výrazná změna.

HPSP - zapojení logopedie do lekce ve Středisku praktické výuky Horticon, z.s.

Proč a jak je to s tou terminologií?

Hiporehabilitace se vyvíjí směrem k profesionalizaci, odbornosti a s velkým záměrem být uznaná a respektovaná odbornou veřejností a úřady. K tomu patří, jak se vyjadřujeme, představujeme a vysvětlujeme naši činnost.

Toto téma je velmi aktuální na celém světě a je dobrá vůle se domluvit na jednotném slovníku a významu pojmů. Terminologie má totiž velký dosah – např. dělá guláš při studiu a výzkumech, každý vědec si např. pod pojmem hipoterapie představuje trochu něco jiného, nebo hipoterapii nazývá jinými výrazy. Tím také není jednoduché prokázat účinnost hiporehabilitace, jak jsme si zkusili na vlastní kůži při jednání s úřady. Úředníci argumentují tím, že např. pro hipoterapii je málo průkazných studií. Počet studií není malý, ale protože je v nich uváděna pod různými názvy, tak mají krásnou výmluvu po ruce.

Co je třeba změnit?

Náš způsob myšlení a vyjadřování. To, že kůň je nádherné médium a máme ho jako kolegu, nám brání v korektním vyjadřování a dáváme mu v rehabilitaci více kreditu, než bychom dali jiné rehabilitační metodě/pomůcce. Víme moc dobře, že jakákoliv forma hiporehabilitace je účinná pouze prostřednictvím daného odborníka – proto tolik investujeme do našeho vzdělávání a zkušeností. Pokud by to tak nebylo, pak jakýkoliv majitel koně to může provádět také.

HTP - individuální terapie, terapeutky ze Střediska praktické výuky Jupiter, z.s.

a Střediska doporučené hiporehabilitace Kamenitý vrch, z.s.

Kolikrát jsme si přečetli a slyšeli – „kůň pomáhá, kůň léčitel, léčba koněm, atd.“? A kolikrát jsme četli a slyšeli např. „fyzioterapeut v rámci terapie kombinoval Vojtovu metodu a pohyb koňského hřbetu“? Chceme být respektováni jako odborníci, kteří kromě vzdělání ve své profesi (pedagog, sociální pracovník, psycholog, psychoterapeut, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, atd.) absolvovali další specializační kurzy včetně daného oboru hiporehabilitace. Tento odborník pro své klienty/uživatele/pacienty vybírá ze široké škály rehabilitačních metod na základě vstupního vyšetření/pohovoru, stanovení dlouhodobého a krátkodobého plánu, jasně dané struktury jednotky/hodiny, měření a hodnocení výstupů/pokroků, zápisů z hodiny/jednotky. Ke svým klientům přistupuje jednotlivě, intervenční metody a postupy pečlivě vybírá a aplikuje, a jednou z nich může být i adekvátní forma hiporehabilitace.

Pokud je kůň zařazen do práce s osobami se zdravotním postižením bez výše zmíněných atributů, určitě také dojde k nějakému zlepšení, to víme. Tak v čem je rozdíl?

 • Víme, proč to děláme a jaký je náš cíl
 • Známe kontraindikace
 • Odborníkem správně aplikovaná metoda má trvalejší a přesnější účinek
 • S účinkem umíme dále pracovat – jak ho využít ke zlepšení kvality života našeho klienta

Je důležité, aby v názvu zazněla profese odborníka, protože pohyb koňského hřbetu nebo prostředí koně se stává velmi účinnou rehabilitační a výukovou pomůckou/nástrojem pouze v rukách odborníka. Voda, balón, atd. jsou také skvělá rehabilitační média, ale jejich účinky jsou teprve při správném, odborném a vědomém využití. 

V roce 2019 proběhl „Terminology summit“ v USA, kde se zástupci jejich 3 velkých asociací provádějící různé formy hiporehabilitace sešli a snažili se najít společný slovník, a dosud nemají hotovo. V rámci Evropy ČHS iniciovala v Praze setkání terapeutů, aby tuto otázku prodiskutovali. A došlo k dohodě a také k vytvoření evropského networkingu (European Eqiune Facilitated Therapy Network – EEFTN), který se úspěšně rozrůstá a potvrzuje ochotu spolupracovat a sdílet dobrou praxi ve prospěch našich klientů. V letošním roce probíhá mezinárodní kongres HETI (The Federation of Horses in Education and Therapy International), kde terminologie je velkým tématem, uvidíme, co nám přinese, ale v ČR znovu termíny měnit nebudeme.

My jsme již aplikovali výsledky pražského setkání EEFTN do další činnosti ČHS. Implementace návrhů ze zahraničí do českého systému hiporehabilitace umožnila sjednotit terminologii a významy pojmů, což usnadní komunikaci při stážích, výměnných programech, překladech literatury, argumentaci s úřady státní či veřejné správy, novináři, odbornými společnostmi, zefektivní postupy a výstupy ve vědě a výzkumu při provádění studií, aj. Nové formulace oborů jsou srozumitelnější pro laickou veřejnost, přičemž vyzdvihují základní obory, na jejichž podkladě hiporehabilitace probíhá – fyzioterapii, ergoterapii, psychologii, psychiatrii a pedagogiku se sociální prací.

Oficiální terminologie v hiporehabilitaci

Hiporehabilitace (HR) je oborem ucelené rehabilitace a zastřešuje všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Anglicky Equine Facilitated Interventions.

Hiporehabilitace se dělí na obory:

 1. Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) je jednou z technik fyzioterapie a ergoterapie, prakticky prováděná kvalifikovaným fyzioterapeutem/ergoterapeutem (s odbornou způsobilostí k výkonu povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.) s kurzem HTFE pod ČHS. Fyzioterapeut/ergoterapeut cíleně využívá pohybu hřbetu kráčejícího koně jako balanční plochu k ovlivnění senzorických, neuromotorických a kognitivních funkcí ke zlepšení kvality života klienta. Kůň/pony zařazený do HTFE absolvoval speciální výcvik a má složenou Specializační zkoušku ČHS. Původně Hipoterapie, angl. Equine Facilitated Physiotherapy and Occupational Therapy.

Dechová fyzioterapie s dospělým klientem ve Středisku praktické výuky Epona, z.s.

 

 1. Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP) je oborem hiporehabilitace a je součástí komplexních léčebných postupů, které jsou poskytovány ve zdravotnických službách. HTP k léčbě pacientů/klientů využívá specifickou triádu terapeut-kůň-pacient/klient. Léčba je založena na působení psychologickými prostředky s využitím koně a jeho specifických vlastností jako koterapeuta v psychoterapeutickém procesu k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu pacienta/klienta. Původně Psychoterapie pomocí koní – angl. Equine Facilitated Psychiatry and Psychology.

 

Terapeutické sezení v kruhu ve Středisku praktické výuky Hipocentrum PN Kosmonosy

 1. Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) jedna z disciplín hiporehabilitace; certifikovaný instruktor HPSP (pedagogické, sociální nebo zdravotně-sociální vzdělání) cíleně využívá kontakt a interakci s koněm a prostředí určené pro chov koní, jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se speciálními potřebami, tedy lidí se zdravotním znevýhodněním nebo v nepříznivé sociální situaci nebo lidí těmito znevýhodněními ohrožených v rámci aplikovaných disciplín pedagogiky, sociální práce a sociální terapie. Původně Aktivity s využitím koní – angl. Equine Facilitated Learning and Social care.

 

Rodinná terapie ve Středisku doporučené hiporehabilitace Bonanza Vendolí, z.s.

 1. Parajezdectví – obor hiporehabilitace, dříve pod názvem Sportovní ježdění hendikepovaných. Jezdec se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami se s ohledem na svoje postižení za použití speciálních pomůcek či změněné techniky jízdy učí aktivně jezdit na koni, voltižním cvikům nebo vede koně v zápřeži, eventuálně se zúčastňuje sportovních soutěží. Para-equestrian sport.

Parajezdectví se dělí na disciplíny:

 • Paradrezura – disciplína parajezdectví, drezura upravená pro jezdce se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami, což je klasická jezdecká disciplína, kdy jezdec předvádí se svým koněm předem danou úlohu na drezurním obdélníku. Para-dressage.
 • Paraparkur – disciplína parajezdectví, skokové soutěže pro jezdce se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Jezdí se buď v páru – zdravý jezdec následován parajezdcem, nebo jednotlivě. Para-show jumping.
 • Paravoltiž – disciplína parajezdectví, voltižní ježdění modifikované pro osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Cvičí se na neosedlaném koni. Využívá se voltižních madel a dečky. Kůň je veden na lonži lonžérem na voltižním kruhu v kroku o průměru 15–18 m. Cvičenci cvičí sestavy jednotlivce, dvojic a skupin (3–4 cvičenci). Para-vaulting.
 • Paravozatajství – disciplína parajezdectví, vozatajství upravené pro osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami, které samostatně nebo pod odborným dozorem za pomoci speciálních pomůcek ovládají koně v zápřeži. Para-carriage driving.
 • Parawestern – disciplína parajezdectví vycházející z klasických westernových disciplín, které jsou přizpůsobené pro jezdce se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami, řídí se pravidly WCR (Western Club Riding). Para-western riding.

Paravoltižní mistrovství ČR 2020

Nový anglický název České hiporehabilitační společnosti, z. s. (ČHS) – The Czech Equine Facilitated Therapy Association (CEFTA) – původně The Czech Therapeutic Riding Association.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com