Kolik máme koní v ČR? Nechme hovořit čísla

8. 04. 2021 06:00

Obrázky: 4

Autor: Eva Holubcová Foto: © tabulky zdroj Situační a výhledová zpráva - Koně 2020, fotografie koní Eva Holubcová Rubrika: Chov koní Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR Počet přečtení: 1131 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Probíhá sčítání lidu, ale jak jsme na tom s koňmi? Na tuto otázku odpověděla Ing. Monika Kučerová, která vypracovala souhrnnou zprávu „Situační a výhledová zpráva – Koně 2020“ o stavu populace koňovitých na území ČR.

Se souhlasem autorky (a MZE ČR) přinášíme nejzajímavější souhrnné tabulky a informace z této práce, ale všem zájemcům vřele doporučujeme si zprávu pročíst celou v originálním znění, neboť následující text je víceméně abstrakt Zprávy, doplněné drobnými komentáři. Originální Zpráva (odkaz zde) se ještě zabývá podrobně řečí čísel jednotlivých plemen (např. starokladrubský kůň, A 1/1, českomoravský belgický kůň, český sportovní pony, český teplokrevník, hafling, huculský kůň, moravský teplokrevník, shetland pony atd.) či dotační politikou. Následující text se bude zabývat pouze souhrnnými čísly.

Takže, jak na tom jsme?

Vývoj populace koní v ČR

Mezi léty 2002 (38 754 koní) a 2019 (94 906) došlo k celkovému navýšení populace koní o 56 152 ks, což v souhrnu znamená nárůst o 145 %.

 

Vývoj stavů koní v ČR podle Ústřední evidence koní (ÚEK)

Období

Počet kusů (koně)

12/2002

38 754

12/2003

43 708

12/2004

49 482

12/2005

54 884

12/2006

59 022

12/2007

63 033

12/2008

66 386

12/2009

71 223

12/2010

73 932

12/2011

76 365

12/2012

79 473

12/2013

81 124

12/2014

82 105

12/2015

84 703

12/2016

87 287

12/2017

90 219

12/2018

92 735

12/2019

94 906

Zdroj: Ústřední evidence koní

Aktuálně podle posledních dat bylo tedy v ČR k 31. 12. 2019 celkem 94 906 koní. Je to vysoké číslo, které vypovídá o poměrně rychlém nárůstu počtu koní za posledních 17 let. Bylo by zajímavé porovnat i věkové složení stávají populace koní, z nichž většinu drží tzv. hobby majitelé. Využitá data ÚEK jsou přesnější, protože Český statistický úřad (ČSÚ) od roku 2002 přestal do svých dat zahrnovat počty zvířat držených v rámci „hobby aktivit“ obyvatelstva.

Jaká plemena se zde chovají?

Zastoupení plemen v ČR

Plemeno

2014

2015

2016

2017

2018

2019

koně bez plemenné příslušnosti

24 787

25 692

26 787

27 778

28 532

29 087

český teplokrevník

18 149

17 960

17 835

17 812

17 673

17 515

anglický plnokrevník

8 588

8 689

8 780

8 940

9 056

8 969

slovenský teplokrevník (CS)

2 356

2 511

2 680

2 879

3 049

3 277

velšská plemena pony a kob

2 168

2 369

2 570

2 802

3 082

3 327

quarter horse

1 914

2 036

2 163

2 297

2 452

2 564

českomoravský belgický kůň

1 942

1 933

2 570

1 960

1 966

1 961

hafling

1 817

1 863

1 898

1 930

1 968

1 982

starokladrubský kůň

1 732

1 759

1 788

1 818

1 837

1 846

klusák

1 747

1 766

1 799

1 791

1 785

1 780

paint horse

1 202

1 328

1 421

1 554

1 658

1 811

norický kůň

1 480

1 349

1 405

1 403

1 377

1 352

slezský norik

1 128

1 160

1 421

1 250

1 294

1 330

huculský kůň

1 178

1 170

1 141

1 125

1 089

1 096

shetlandský pony

896

951

1 003

1 081

1 126

1 189

Shagya arab

774

817

849

871

868

888

český sportovní pony

744

764

777

800

810

828

ostatní plemena

9 503

10 586

10 400

12 128

13 113

14 104

celkem koně

82 105

84 703

87 287

90 219

92 735

94 906

osli a ostatní koňovití

796

951

1 060

1 146

1 278

1 408

celkem koňovití

82 901

85 654

88 347

91 365

94 013

96 314

Zdroj: Ústřední evidence koní

Pokud se podíváme pouze na čísla z roku 2019, zjistíme, že z počtu 94 906 koní je nejpočetněji zastoupena populace zvířat bez plemenné příslušnosti, a to celkem 29 087 ks (30,65 %), dále český teplokrevník – 17 515 ks (18,46 %), anglický plnokrevník – 8 969 ks (9,45 %), velšská plemena – 3 327 ks (3,51 %) a slovenský teplokrevník – 3 277 (tj. 3,45 %).

Hříbata

Co se týče nejradostnější události – narození živého hříběte, následující čísla vypovídají zajímavá, možná i pro dost lidí dosti překvapující fakta. 

Počty narozených hříbat v ČR podle Ústřední evidence koní

Rok

Počet narozených hříbat (ks)

2003

5 186

2004

5 344

2005

5 223

2006

4 873

2007

4 922

2008

5 160

2009

5 187

2010

5 031

2011

4 573

2012

4 369

2013

3 737

2014

3 243

2015

3 117

2016

3 440

2017

3 486

2018

3 107

2019

2 001*

Zdroj: Ústřední evidence koní
* nelze ještě považovat za vypovídající, bude ještě upraven o hříbata později zaregistrovaná

I přes zatím nekompletní údaje za rok 2019 je totiž soustavný pokles počtu hříbat evidentní a další vývoj bude zřejmě dále sestupný, neboť ekonomická situace části obyvatel byla negativně ovlivněna situací kolem koronaviru a situace je nejistá i nadále. 

Nárůst populace koní je u nás zdrojován z nově narozených hříbat, ale i z importů. Pojďme se podívat tedy na další tabulku. 

Dovoz a vývoz

Tato tabulka zjednodušeně prezentuje vývoj počtu dovezených a vyvezených koní, vždy v každém jednom roce ale v prospěch dovozu.

Dovoz a vývoz koní v roce 2009–2019 (ks)

Rok

Dovoz

Vývoz

2009

1 366

726

2010

1 654

895

2011

1 616

593

2012

1 386

720

2013

1 248

1 007

2014

1 413

972

2015

1 679

1 158

2016

1 300

1 093

2017

1 427

1 159

2018

1 427

1 088

2019

1 212

1 144

Zdroj: Ústřední evidence koní

 

V letech 2009 až 2019 bylo do ČR přivezeno 15 728 ks koní a naopak exportováno celkem 10 555 ks koní. Kam všichni jeli? To nám napoví další tabulka.

Země vývozu koní v roce 2009–2019 (ks)

 

Země

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Maďarsko

2

21

6

9

30

8

4

1

7

9

12

Polsko

52

97

79

134

161

165

271

437

497

422

460

Německo

160

131

126

96

189

212

200

170

164

187

162

Rakousko

61

183

51

56

67

60

102

100

73

46

104

Nizozemsko

14

11

20

26

18

28

43

43

29

26

15

Spojené království

33

10

4

11

6

6

5

3

10

9

4

Irsko

0

0

0

1

4

3

5

0

4

2

3

Francie

2

5

12

11

11

5

7

8

31

11

10

Švédsko

5

4

2

3

5

9

7

9

6

6

5

Itálie

15

17

9

13

13

13

16

13

13

16

15

Rumunsko

0

0

0

0

0

0

1

0

8

2

1

Belgie

13

6

18

9

14

9

29

13

8

10

16

Dánsko

1

4

5

3

1

1

3

6

3

3

5

Španělsko

4

2

2

0

3

1

3

1

1

2

3

Řecko

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Lucembursko

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

Finsko

1

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Litva

0

5

0

0

0

0

2

0

5

0

0

Slovensko

123

119

128

130

213

234

237

120

160

152

153

Estonsko

2

3

0

0

2

0

7

1

1

0

1

Slovinsko

1

3

0

4

1

0

0

1

3

0

3

Portugalsko

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

3

Bulharsko

0

1

0

1

2

0

0

0

0

0

2

Chorvatsko

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Kypr

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

do 3. země nebo země neurčena*

236

269

129

213

266

216

215

166

136

182

166

Zdroj: Ústřední evidence koní

Poznámka: * případně zůstal majitel ČR

 

Z tabulky můžeme vidět, že nejvíce koní celkově bylo vyvezeno do Polska, když celkem mezi léty 2009 až 2019 tam bylo posláno 2775 koní, zatímco do Německa za stejné období 1797 ks a na Slovensko 1769 ks.

Nějaká část vyvezených zvířat možná skončila na jatkách, protože v ČR se moc koní neporáží. Pro zajímavost ale doplňujeme informace, jak to vypadá s porážkou koní u nás.

Rok

Počet odporažených  koní v ČR

2014

363

2015

244

2016

171

2017

120

2018

150

2019

88

 

Poslední část, která nás bude zajímat, je ta nejmilejší. Nakupování koní a s tím související hlášení změny majitele ÚEK.

 

Počty změn majitelů koní v ČR 2003–2019

Rok

Počet změn majitele v ČR

Počet koní

2003

7 550

43 708

2004

8 071

49 482

2005

8 704

54 884

2006

9 169

59 022

2007

9 519

63 033

2008

10 407

66 386

2009

10 476

71 223

2010

11 360

73 932

2011

11 173

76 365

2012

10 518

79 473

2013

10 553

81 124

2014

10 895

82 105

2015

11 186

84 703

2016

10 696

87 287

2017

9 992

90 219

2018

10 209

92 735

2019

8 719

94 906

Zdroj: Ústřední evidence koní

 

Jak všichni víme, ne vždy se změna majitele hlásí ÚEK a někdy se může stát, že kůň změní majitele víckrát, a i po mnoha letech je stále evidovaný na původního majitele. Ale to je něco, co se příliš ovlivnit nedá, do jisté míry budou data vždy zkreslená.

Na základě „Situační a výhledové zprávy – Koně 2020“, kterou jsme zde prezentovali, je možné říci, že se na našem území oficiálně k 31. 12. 2019 nacházelo 94 906 koní, oproti výchozímu stavu z roku 2002, kdy se zde evidovalo 38 754 koní.

Z tohoto stavu 94 906 koní pak znovu zopakujme a zdůrazněme, že je nejpočetněji zastoupená populace zvířat bez plemenné příslušnosti, a to celkem 29 087 ks (30,65 %), dále český teplokrevník – 17 515 ks (18,46 %), anglický plnokrevník – 8 969 ks (9,45 %), velšská plemena – 3 327 ks (3,51 %) a slovenský teplokrevník – 3 277 (tj. 3,45 %).

 

Překvapila vás v něčem čísla?

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com