Knihovna

  • Knihy

    Literatury o koních vychází v Čechách stále více a více a tento boom s sebou nese pochopitelně i dílka dobře prodejná, leč ne zcela kvalitní. Připravili jsme proto pro vás přehled této literatury, recenze i ukázky z knih a dokonce i plné verze některých titulů, zařadili jsme i knihy slovenské.

  • Časopisy

    I v našich zemích se dá vybírat z několika zájmově pestrých časopisů a periodicky vydávaných, odborně zaměřených zpravodajů z oblasti chovu koní, jezdectví a veterinární medicíny. Jejich přehled naleznete právě na této stránce.