Jak jsme začali jezdit na „bezudidle“

10. 03. 2016 05:00

Obrázky: 4

Autor: Jitka Richterová Foto: archiv autorky Rubrika: Výstroj jezdce a koně Počet přečtení: 12209 Počet komentářů: 29 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

Už jsme dříve několikrát psali o různých druzích bezudidlového uzdění a krátce o tom, jak fungují a proč stojí za zvážení jejich použití. Dnes se k nim po delší době zase vracíme vyprávěním Jitky Richterové, která nám zaslala své poznatky a zkušenosti, jak přecházela se svou kobylkou z udidla na „bezudidlo“. Inspirujte se a diskutujte.

Patříte mezi nadšence, kteří zvažují trvalý přechod na bezudidlové uzdění, nebo spíš jen zvažujete její krátkodobé vyzkoušení? Důvodů k tomu je mnoho. Asi nejpádnějšími jsou zdravotní důvody. Například poranění koňské huby nebo problémy se zuby, díky nimž kůň nemůže delší dobu nosit udidlo, nebo k němu v důsledku předchozí bolesti získal odpor. Pokud nemáte závodní ambice, možná v takovém případě nemá smysl zvíře trápit a bezudidlové uzdění může být vysvobozením.

vwsTento typ uzdění také nachází uplatnění při výuce mladého koně. Mladí koně jsou citlivější a zvykat si na cizí předmět v hubě je náročné, proto někteří trenéři v počátcích výcviku volí bezudidlové uzdění, aby si kůň nejprve zvykl na nové požadavky a váhu jezdce, bez rušení udidlem. Správně přiježděný kůň bude pracovat i s udidlem, ale pokud je vidět, že mu udidlo z nějakého důvodu nevyhovuje, pak práce s bezudidlovým uzděním může být úlevou. Častými projevy stresu v reakci na udidlo jsou podle Dr. Cooka právě nervozita, přecitlivělost, rychlé vyrážení vpřed, tahání dopředu naopak odmítání jít vpřed a odpor, ztráta soustředěnosti, házení nebo drbání hlavy. Pokud váš kůň dlouhodobě vykazuje některé z nich, pak možná stojí za zvážení dát bezudidlovému uzdění šanci.

I jezdec může být důvodem pro použití bezudidlového uzdění. Je téměř nemožné v počátcích ježdění soustředit se na všechny věci, které máme udělat. Trvá nějaký čas, než si jezdec zautomatizuje správný sed a pomůcky. Mnoho trenérů varuje, že během této doby není vhodné začátečníkům dávat do rukou otěže. To totiž zcela zákonitě povede k neúmyslnému škubání koni v hubě a nesprávnému použití. Vídeňská španělská škola trvá u začátečníků na ježdění na lonži nejprve bez otěží, a to v délce od 50 výcvikových lekcí až po jeden rok pravidelného ježdění. Ale i když na lonži všechno klape, přechod z lonže na samostatné ježdění je náročný a neškodí začít na bezudidle.

V neposlední řadě stojí za to bezudidlovku zvážit při přiježďování koní se špatnými zkušenostmi. Takoví koně se bez udidla v hubě mnohem snadněji uvolní. Obdobně koně, kteří se nikdy nenaučili správně reagovat na pomůcky rukou, špatně se nesou nebo si odvykli přijímat udidlo, mohou být snáze přiježděni na bezudidle.

Jak přejít na bezudidlové uzdění?

Koně mají jen málokdy problém zvyknout si na bezudidlo, mnohdy změnu uvítají a pochopí rychle. Nejprve ji koni představte ze země a poté ze sedla. Tak jako uzdečka i bezudidlové uzdění funguje na principu tlaku a jeho uvolnění. Je dobré nezapomínat, že koně se učí právě uvolněním tlaku, ne tlakem samotným. Uvolnění tlaku koni signalizuje, že udělal správnou věc. Většina z bezudidel působí jednak přímo tlakem na nos a menším tlakem také na týl koně. Uzdečka Dr. Cooka pak působí ještě kladkově skrze překřížené části pod žuchvami, tedy mimo jiné působí na spodní čelist.

Práce ze země

Nejprve zkuste ze země reakci koně na nový druh tlaku. Vyzkoušejte zejména otáčení hlavy na obě strany. Když kůň hlavu otočí, uvolněte tlak a pochvalte ho. Je normální, že reakce koně bude nejprve malá a hlavu pootočí jen lehce, buďte připraveni ho pochválit i za to. V momentě, kdy kůň odpoví větším otočením hlavy do strany a setrvá v dané poloze, i když uvolníte tlak, je připraven pokračovat dál. Vyzkoušejte, že kůň správně reaguje na pomůcky i v kroku. To vám zároveň dá příležitost vyzkoušet si zastavení. Můžete použít buďto zádrž oběma rukama nebo ruce lehce zvýšit a aplikovat rytmicky opakující se jemný tlak, samozřejmě za podpory sedu. Když kůň zastaví, použijte stejný typ tlaku pro couvání. Další cvik, který můžete zkusit ze země, je ustupování. Místo tlaku holeně na bok koně použijte ruku na stejné místo, kde jinak působí noha. Použijte přiměřený tlak, pokud kůň nerozumí, zkuste otěže trochu přizvednout a opět aplikovat jemný rytmický tlak, spíš než zesilování tlaku.

Kdy začít s prací pod sedlem?

Než začnete s koněm pracovat pod sedlem, měli byste si být jisti, že kůň chápe vaše pomůcky. Měl by umět sklonit hlavu v reakci na tlak na týl, otočit hlavu do strany a zastavit, zpomalit nebo couvat na přímý tlak na nos. Zvažte také přítomnost trenéra nebo alespoň asistenci dalšího zkušeného jezdce během prvních kroků. Bezudidlo je také lepší poprvé zkoušet ve známém prostředí, kde se kůň i vy budete cítit bezpečně a nic vás nebude rušit. Nejvhodnější je krytá hala.

Pod sedlem zkuste nejprve stejné cviky, které jste již dělali ze země. Zatáčení, otáčení hlavy, krok, zastavení, couvání a ustupování. Když kůň rozumí, můžete zkusit to stejné v klusu a cvalu a poté začít s dalšími cviky. Postupujte pomalu a trpělivě, není nutné a dokonce ani žádoucí absolvovat tohle všechno v jedné hodině. Naopak nebojte se nechat čas sobě i koni zvyknout si na nový druh výstroje a první hodinu klidně absolvujte jen v kroku.

vsMoje zkušenost s bezudidlovým uzděním

Nedávno jsem začala jezdit dopřednou mladší klisnu, která se neuměla nést a hodně se opírala do otěží. Protože jsem o bezudidlovém uzdění už uvažovala delší dobu, řekla jsem si, že stojí za to vyzkoušet, jestli nám to s ním nepůjde líp. Další motivací pro mě bylo získat nové zkušenosti, rozšířit si jezdecké obzory, otestovat sama sebe při větším zapojení jiných pomůcek než rukou. Zkusit zlepšit její svaly a sebenesení pomocí specifických cviků i bez udidla. Motivovala mě i vize prohloubení pouta a dosažení větší harmonie s koněm. Bezudidlové uzdění jsem tak v tomhle ohledu viděla hlavně jako příležitost.

Pro začátek je třeba sehnat si správné vybavení a já jsem po krátkém zvažování pro začátky použila přizpůsobený španělský obnosek. Vybavení máme. Co dál? Nejprve jsme v klidu v hale vyzkoušely ze země, jak nová uzdečka působí, a absolvovaly základní věci jako krok, zastavení, ustupování a couvání. Následovaly první kroky v sedle. Ty naše byly za použití kombinace udidla a obnosku. Měla jsem tedy v ruce dvoje otěže, jedny vedoucí pouze k obnosku a jedny k udidlu. Ty jsem ale byla odhodlaná použít jen v případě nouze (kobylka je poměrně dopředná), nebo při naprostém nepochopení požadavku jako doprovod pomůcky bezudidla.

Počáteční obtíže

Klisna je velmi citlivá a zdálo se, že porozuměla poměrně rychle. Zatáčení ani kruhy jí nedělaly problém. V první fázi zejména v klusu bylo vidět, že i proto, že ji nebrzdí tlak udidla, chce zrychlovat. Nashromážděná výbušná energie měla tendenci drát se ven, a tak jsme nějaký čas jen kroužily v rychlém tempu kolem haly. Víceméně jsem ji nechala „upustit páru" svižným pohybem vpřed, vypadala, že má z rychlého pohybu radost a ničemu to neškodilo. Alespoň se mohla sžít s novou pomůckou. Jako předtím však pokaždé, když zrychlovala, začala ztrácet pravidelný rytmus a rovnováhu. Zkrátka běžela po předku, což nebylo dobré. Když se potom trochu uklidnila a začala být víc schopná se soustředit, začala opět hledat oporu otěží. Snažila jsem se tedy pro začátek vynechat cviky, které jí dělaly větší potíže, abych tenhle zvyk nepodporovala, a místo toho se soustředit na správné provedení toho nejjednoduššího - a začaly jsme u velkých kruhů.

Druhou hodinu jsem už uzdečku nechala na kraji haly a vyrazily jsme pracovat pouze s bezudidlovkou. Uzdečka v rohu nakonec zůstala po celou dobu, nepotřebovaly jsme ji vůbec. Druhou hodinu jsem stále ještě byla opatrnější na pomůcky otěžemi a dávala důraznější pomůcky sedem a nohama. Často jsem přidávala i hlas a hodně jsem chválila. Dala jsem si záležet, aby kůň věděl, kdy reagoval správně a byl za to odměněn. (Většinou hlasem a poplácáním, občas i pamlskem.) Klisna si na jinou uzdečku zvykla rychle a brzy se naučila správně reagovat. Zdálo se, že se s novou pomůckou sžila a je s ní relativně spokojená.

Reakce koně a posuny v práci

vwsVzhledem k tomu, že kobylka už druhou hodinu velmi dobře reagovala na uzdečku, zařadila jsem i nějakou práci na posílení svalů zejména horní linie krku, zad a zádě, která by jí pomohla k lepšímu držení a rovnováze. Prováděly jsme zejména práci na kruzích, s kavaletami a ustupování. Střídaly jsme pracovní chody s velmi častým protahováním a uvolněním na dlouhé otěži. Nashromážděnou energii jsem ji předtím nechala vybít ve volnosti v hale a nyní se tak už mohla v klidu soustředit na práci. Většinu druhé hodiny jsme strávily v kroku. Mým cílem byl spokojený a uvolněný krok v kombinaci s uspokojivým shromážděným krokem na kruzích, při ustupování a při přechodu přes kavalety.

Velmi často jsme také dělaly přechody z kroku do zastavení, dokud kobylka nereagovala uspokojivě i na jemný tlak a nezastavila. Během uvolněného kroku jsme se pak soustředily na jemný kontakt, který měl ale za cíl zůstat v mezích, aby se klisna nezačala do otěží opět moc opírat. Postupně jsem se snažila odnaučit tento zvyk. Při snaze o shromáždění kroku, když se začala do otěží věšet, jsme pracovaly na zjemnění kontaktu a na větším zapojení zad a zadních nohou. Aktivnější pobídky sedem a nohama měly za cíl zaktivizovat zadní nohy. Spolu s častými změnami směru, tempa a občasným přechodem kavalet se zdálo, že krok se pomalu lepší.

Když už si kůň zvykne...

Po pár hodinách, když si kůň zvykne na pomůcky s novou uzdečkou a kůň i jezdec se cítí pohodlně a sebejistě, je možné zařadit pokročilejší práci. Tak jsme se i my spolu s pravidelnou prací ze země pomalu dostávaly od uvolněného krokování a od jednodušších cviků až ke složitějším. Krom procvičování všech chodů v uvolněném i pracovním ruchu s cílem lehkého kontaktu jsme strávily mnoho času zejména střídáním pracovního klusu s protažením na dlouhé otěži.

vaSpolu s častými změnami směru, tempa a kruhů jsme pracovaly na zlepšování klusu. Skrze aktivnější pobízení nohama, zapojení sedu, svalů břicha a zad a přiměřené přilnutí se klisna naučila lépe chodit, shromáždit se a držet rovnováhu. Učila se postupně víc zapojovat záda a aktivněji používat zadní nohy. Začaly jsme zkoušet i cval na kruzích. Kobylka se zlepšovala, stále ale potřebovala korekce v sebenesení. I tak byl pokrok znatelný a pro mě víc než uspokojivý.

V následujících týdnech jsme pokračovaly s prací na bezudidle. Krom zmíněných pokroků jsme se postupně naučily zvládat bez udidla i obraty kolem předku, ustupování v kroku a v klusu, změny směru na kruhu i postupné zmenšování kruhu. Dál jsme se zlepšovaly v přechodech a střídání ruchů, laterálním pohybu a náročnějších a rychlejších kombinacích cviků. Nepochybně nám také pomohla práce s kavaletami. Střídání jejich výšky, různé vzdálenosti, které podporují prodloužení kroku a zapojení zad a zadních nohou. V neposlední řadě i několik menších skoků či vyšších kavalet za sebou v klusu i cvalu, ve shromážděném kroku i s větší volností. Pozorovala jsem zlepšení při práci na malých kruzích a při provádění cviku po spirále zmenšit kruh. Stále jsme zařazovaly časté pauzy, protože klisna nebyla na takovou zátěž zvyklá. Pomalu však získávala sílu a rovnováhu. Zlepšení bylo vidět i klusu a cvalu na dlouhé otěži.

Samozřejmě ježdění bez udidla nebylo jedinou naší aktivitou, i nadále jsem pracovala ze země, lonžovala a brala klisnu po každém tréninku na ruce do terénu a popást. Ke zlepšení její rovnováhy, tempa, držení a rytmu nepochybně přispěly všechny aspekty. Myslím, že co se týče práce ze sedla, bezudidlové uzdění nám hodně dopomohlo posunout se tam, kam jsme potřebovaly, umožnilo nám v lecčem nový pohled na věc a na některé cviky. Většina cviků se skutečně, řekla bych i díky nové uzdečce, mohla posunout správným směrem.

Naši práci na bezudidlovém uzdění hodnotím velmi kladně. Prozatím to vypadá, že na bezudidle ještě nějaký čas zůstaneme, nakonec nám v současné době oběma vyhovuje a v ničem nepřekáží, naopak nám to trénink zpestřilo a mám dojem, že i zpříjemnilo. Časem se možná opět vrátíme i ke klasické uzdečce nebo je budeme kombinovat podle potřeby. Prozatím to ale není třeba.


Zdroje:
http://equusmagazine.com/article/bitless-bridles-092206-10523
https://www.bitlessbridle.com/
http://dressagetoday.com/
http://www.lightriderbridle.com/

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. deauville

  Re: Bezudidlo

  09:55 - 10. 03. 2016

  Tak pro mě bylo bezudidlové uždění spíše z nouze cnost... Nebožtík měl tak tvrdou hubu, že necítil v hubě ani kus drátu, takže jsem kvůli své i jeho bezpečnosti prostě udidlo zrušila. Fungovalo to. Když zemřel (tři roky tomu už), koupila jsem si mlaďocha s tím, že začnu zase jezdit na udidle, jak jsme se učili v kurzech... No, nefungovalo to. Kůň nebyl schopen se uvolnit, kroutil se, nedokázal jít rovně, při pokusech o práci v klusu a cvalu prostě zdrhal... Tři trenéři (během dvou let) nebyli schopni poradit, co je špatně (zdůrazňuju, že zuby jsme prohlíželi dvakrát). A pak jsem si jednou vyjela na lonžovacím obnosku – bez udidla, jen jsem připnula otěže – a ejhle, najednou úplně jiný kůň... Takže už cca půl roku jezdím na lonžovacím obnosku a je to prostě bomba... Jasně, máme před sebou ještě hodně práce a lonžovací obnosek taky teda není na ježdění zrovna ideál, ale už jenom to, že kůň jde v kroku dopředu ROVNĚ, aniž by měl hlavu vyvrácenou na jednu nebo na druhou stranu, to je prostě super pocit... Takže jo, nevím, zda je to řešení pro všechny, ale v minimálně v některých případech to může pomoci.

  Jen moje zkušenost – bezudidlové uždění má různé podoby, bosal, hackamore, provazovka atd. atd. A ne všechny typy tohoto uždění fungují na všechny koně... Mě ani na jednoho valacha nefungovala provazovka a hackamore... buď jsem blbě používala, nebo tlak prostě působil na špatné místo, ale někdy se vyplatí vyzkoušet víc typů.

 • 2. Sajky

  Bezzubadlové jazdenie

  14:43 - 10. 03. 2016

  S kobylou som začínala od jej obsadania na gumovom udidle, kým sme prešli na kovové 2x lomené. Tiež je strašne dopredu a temperamentná, takže sme skúšali najrôznejšie typy udidiel. V teréne čosi strašné, na jazdiarni počas skokového tréningu neovládateľné a tak ďalej. Mmali sme pelham, snehuliaka, tyčkové zubadlo s medenými krúžkami, gumené... všeličo. Vyskúšala som teda jazdiť na jazdeckej ohlávke, avšak ten tréning sa rovnal 8 pádom. Nevzdali sme sa a teda skúsili ešte hackamore, trošku ostrejšiu variantu. Kobyla sa najprv bránila, lebo nerozumela, no postupne si navykla a zistila, že "keď ma tvoje ruky nešklbú v hube" pri každom omyle počas jazdenia, tak je mi vlastne dobre. Nna pretekoch je síce problém, že sa ženie a tlak rešpektuje menej, no je príjemnejšia. Z hackamore sme na jazdiarni znova skúsili jazdeckú ohlávku a mám to v pamäti ako jeden z najlepších tréningov jazdiarenskej práce, pretože vtedy tá moja "mrcha" bola úžasná.
  Mám ešte druhého koňa, surového celkom aj do huby, hackamore nejako ani nechcel pochopiť, tak uvidíme na jar, či sa mi podarí to uňho zmeniť tiež :) Škoda že na závody je povolené len hackamore...

 • 3. zuzka100

  Dopředný kůň, hackamore.

  20:01 - 10. 03. 2016

  Co se týče dopřednosti je u bezudidlového (i jakéhokoli jiného) uždění fajn se soustředit na celkové zklidnění koně. Má na to vliv samořejmě také menežment koně (výběhy/krmení). Jezdím už mnoho let bezudidlově (převážně na provazovce) většinu koní v tréningu a něměnila bych. Zcela jistě se koním chápe o mnoho lépe, než udidlo. Co se týče hacka, jezdila jsem loni též valáška s headshakingem způsobeným udidlem. Je to budoucí parkurák a majitelé se snaží do skokového sportu prosadit BB, která mu vyhovuje nejlépe. Zatím je připravován pro jistotu i na hacka, které nemá žádné páky - otěže jsou připnuté jen do hvězdy na připnutí nánosníku. Je srandovní, že něco takového v parkuru povolí bez problému jen proto, že se to nazývá hackamore, přičemž je to prakticky sidepull :) Doporučuji se ozvat na jezdecké federaci ohledně prosazení bezudidlového uždění. Když vás bude víc, třeba je to donutí zapřemýšlet. Zatím naše (česká) zkostnatělá federace trvá na tom, že nic podobného povolit nechtějí, přičemž ani sami nevědí proč. Bezudidlové ježdění je zatím "popelka" právě především kvůli neochotě povolit je v oficiálních soutěžích. Je to škoda, jelikož ježdění na bezudidle je co se týče využití naprosto rovnocenné ježdění s udidlem, včetně jakýchkoli drezurních cviků. Nějak mě napadá, že možná ta neochota je povolit, souvisí s tím, že málokterý trenér je schopný na tom své klienty učit a naučit .

 • 4. Katka K.

  Povolení na soutěžích

  21:21 - 10. 03. 2016

  Pozor, Zuzko, to ve skocích už povolené bylo, před pár lety to prosazovala jedna naše čtenářka. Dokonce v pravidlech byly moje nákresy a popis bezudidlové uzdečky (ta konkrétně byla povolená), aby bylo evidentní, na čem se smí jezdit. Vydrželo to asi dva roky, ale pak se to zase potichu stáhlo, podle mého názoru proto, že se to bu nepoužívalo, nebo neosvědčilo.

 • 5. zuzka100

  Soutěže

  21:32 - 10. 03. 2016

  Reaguje na 4.

  Já to Káťo vím. ČJF není schopná dát odpověď na to PROČ, již toto uždění není povoleno. Takže předpokládám že sami nevědí, nikoli, že se neosvědčilo, protože na tom mnoho koní bez potíží skáče (samozřejmě ne oficiálně). Další věcí je, že v zahraničí BB na soutěžích povolena je. Všeobecně platí, že pokud je kůň ovladatelný - přiježděný, není s bezudidlovým užděním problém. Pokud však úroveň přiježděnosti vypadá tak, jak je to na závodech nezřídka vidět, pak nepomůže ani písmo svaté. :)

 • 6. ZVP_Alex

  BB ve skokových pravidlech ČJF

  21:53 - 10. 03. 2016

  Ano, BB byla povolena ve skokových pravidlech ČJF a to od roku 2011 pro jezdce od 18 let. Toto povolení však bylo v tichosti zrušeno a z pravidel vypuštěno v roce 2013. Na dotazy položené jak VV ČJF tak i skokové komisi ČJF v letech 2014 - 2016, proč byla BB nejen vypuštěna, ale dokonce zakázána nám nepřišla nikdy žádná konkrétní odpověď, ale jenom nic neříkající obecné řeči o bezpečnosti jezdce, koně a okolí. Přitom dle mého pátrání nedošlo nikdy na ofiko závodech k žádnému vážnému incidentu, který by v souvislosti s použitím BB jakým koliv způsobem ohrozil bezpečnost kohokoliv.

  Takže se ptám, pokud to někdo ví, co je pravou příčinou zákazu bezudidlového uzdění v národních skokových pravidlech ČJF?!

  řekne to někdo konečně otevřeně a bez vytáček?!

  Možná o tom něco vědí ve Středočeské oblasti, ale ti jediní na náš dotaz nereagovali :(

 • 7. Martin Blažek

  Povolení na soutěžích ČJF

  08:14 - 11. 03. 2016

  Reaguje na 5.

  Ano, povolené to již bylo, ale ukázalo se to jako velmi nebezpečné, protože rozhodně ne všichni koně byly přiježdění tak jak je popisováno a ne všichni jezdci byli na tolik soudní, aby se s nepřiježděným koněm nepřihlašovali. Navíc, pokud nevychází odskok a je třeba vzít razantně zpět, zkrátit cvalový skok na 3 nebo 2 cvalové, na bezudidle není téměř šance, pokud jezdec není zároveň vzpěrač v supertěžké váze. Připouštím, že malé procento koní by je opravdu natolik přiježděno, že by nebyl problém, ale bohužel větší procento na tom tak není.

  Vím o čem mluvím, sám jsem na bezudidle docela dlouhou dobu jezdil. Dokonce jsem jezdil svého hřebce "bez ničeho" jen s vodítkem kolem krku.. Ale vždy jsem byl tak soudný, že do skákání bych takto rozhodně nešel, je to hazardování..

  Takže proč ne v ČJF - je to naprosto jednoduché kvůli bezpečnosti a nesoudnosti jezdců. A ze stejného důvodu je to zakázané ve FEI a ve valné většině všech národních federacích.

  Martin Blažek - legislativní komise ČJF

 • 8. ZVP_Alex

  Tak trochu směs polopravd, že?!

  08:45 - 11. 03. 2016

  Reaguje na 7.

  Takže uveďme věci na pravou míru:

  1) Vy říkáte, cituji:"....A ze stejného důvodu je to zakázané ve FEI a ve valné většině všech národních federacích. ...." nevím kde jste tuto informaci vzal, ale nezakládá se na pravdě, protože v pravidlech FEI nic takového není. Pokud se týká valné většiny národních federací, tak ta valná většina se tím naprosto nezabývá a to je nepopiratelný fakt a kdo chce, tak si pravidla různých národních federací vyhledá a sám jistě i potřebnou část přeloží. Naopak jsou národní federace, kde je to povoleno :)

  2)Vy říkáte, cituji:".....ale ukázalo se to jako velmi nebezpečné,...." tak to by mě zajímalo kdy a kde konkrétně. Pokud vím tak neexistuje žádná oficiální zpráva z nějakých závodů pořádaných pod hlavičkou ČJF v letech 2011 -2012, kdy byla BB v pravidlech povolena o nějakém incidentu, který by vedl k ohrožení bezpečnosti kohokoliv.

  3)Vy říkáte, cituji:"....ne všichni koně byly přiježdění ...." tak s tím s Vámi souhlasím, že ne všichni koně, co se účastní závodů ve skocích pořádaných ČJF jsou přiježdění. Ale to není záležitost uzdění, nýbrž jezdců a komisařů, včetně hlavních rozhodčích v jejichž kompetenci dle pravidel ČJF je takového jezdce i koně do závodu vůbec nepustit. Ale to by jsme nesměli být v ČR, kde ruka ruku myje a přece nebudeme na Frantu (karla,... dosaďte si jméno jaké chcete) takoví zlí, když už sem přijel a zaplatil, že?! Takže mi vysvětlete,co má přiježděnost koně a soudnost jezdce společného s tipem uždění, to mne opravdu moc zajímá.

  4)Vy říkáte, cituji:"....Připouštím, že malé procento koní by je opravdu natolik přiježděno, že by nebyl problém, ale bohužel větší procento na tom tak není....." jsem rád, že alespoň něco připouštíte a jenom položím tři otázky, jestli dovolíte.
  a) Proč jsou za neschopnost některých jedinců trestáni i ti schopní?
  b) A myslíte si, že zákazem bezudidlového uzdění, například BB se situace v českém
  skokovém sportu změní?
  c) Není náhodou chyba někde jinde?

 • 9. zuzka100

  Příčina - důsledek

  09:05 - 11. 03. 2016

  Reaguje na 8.

  Souhlasím. Tato věta "ne všichni jezdci byli na tolik soudní, aby se s nepřiježděným koněm nepřihlašovali" mi poněkud zkazila dojem. Zní to jako "Na soutěžích se můžete zúčastnit s něpřiježděným koněm, stačí když bude mít na hlavě udidlo." Proč se pak soutěží vůbec zúčastňovat, když o přiježděnost nejde. Tím jsem chtěla upozornit na jakousi mezeru v pravidlech, která sice myslí na uždění, ale ne už na vzdělání jezdce s koněm. Možná by nebylo od věci to pořešit v pravidlech též.

 • 10. Martin Blažek

  Žádné polopravdy ..

  09:12 - 11. 03. 2016

  Reaguje na 8.

  Opravdu se mají věci regulovat až po té, co dojde k vážnému incidentu? Opravdu nestačí, že se komise rozhodčích shodla na tom, že to co ve spojitosti s bezudidlovými užděními vídali na kolbištích, bylo od toho incidentu tak blízko, až se tajil dech?

  Jasně, někdy se tají dech i s udidlem, či kladkostrojem v hubě koně.. Ale jsem zastáncem toho, že pokud lze maléru někde zabránit, tak mu zabraňme.. Mnoho příznivců bezudidel to dělá jenom proto, aby to "koníška nebolelo" a pak se to 6ti metrákové hovado někam řítí bez kontroly a bez sebemenší šance vzít zpět. Toto byla realita 99% jezdců v Z, kteří vyrazili na závody na bezudidlovém udidle. Bohužel. Díky tomu se to nemůže povolit ani tomu 1%, které má koně opravdu tak přiježděné.

  A ano, rozhodčí má právo takovému jezdci zakázat start, pokud se např. kůň chová jako hovado před startem či na opracovišti.. Co si budem povídat, na jednotlivých skocích se většina koní bude chovat jinak, než když jich má 8 za sebou v parkuru, takže se ptám - pozná to sbor rozhodčích před tím, než jezdec odstartuje?
  Neočekávejte žádnou změnu v postoji k bezudidlům v nejbližších letech. Ne po té zkušenosti, která se v letech 2011-2012 udělala.

  Statistika se nevede (od letoška se povede alespoň evidence všech pádů a jejich příčin), ale pravidla se upravují i na základě podnětů od rozhodčích a tam panuje téměř jednohlasná shoda - bezudidla již nikdy více nepovolovat.

  V podstatě se dá říci - SVOU ŠANCI JSTE JIŽ DOSTALI A PROMARNILI JSTE JÍ SVOU NESOUDNOSTÍ..

  Co víc k tomu napsat.

 • 11. ZVP_Alex

  Dobrá, když ne polopravdy, tak mlácení prázdné slámy .......

  09:44 - 11. 03. 2016

  Takže znovu a lépe:

  1) Neuvedl jste ani jeden fakt o který jsem Vás žádal. Jak typické pro českou kotlinku :)

  2) Neodpověděl jste ani na jednu z mých otázek a já se ptám proč?!

  3) Vy píšete, cituji: "..... a pak se to 6ti metrákové hovado někam řítí bez kontroly a bez sebemenší šance vzít zpět....." No podle mne není hovado ten kůň, ale ten co na něm sedí, pokud je to tak jak Vy uvádíte.

  4) Vy píšete, cituji: "....Opravdu nestačí, že se komise rozhodčích shodla na tom, že to co ve spojitosti s bezudidlovými užděními vídali na kolbištích, bylo od toho incidentu tak blízko, až se tajil dech? ....." Buďte prosím konkrétní, kdy, kde, kdo? Pokud to neuvedete konkrétně, tak jde asi zase o jedno z těch stokrát opakovaných koňáckých dogmat. A vy jen tajně doufáte, že stokrát opakovaná lež se nakonec stane pravdou. Ale to už v dějinách někdo řekl a my všichni víme jak to dopadlo.

  5)Vy píšete, cituji: "....Mnoho příznivců bezudidel to dělá jenom proto, aby to "koníška nebolelo..." tak toto je zcela evidentní důkaz o tom, jak ke koním přistupujete, a že jim asi opravdu moc nerozumíte a nebo je berete pouze jako spotřební materiál. Jen tak dál.....

  6)Vy píšete, cituji: "....ale pravidla se upravují i na základě podnětů od rozhodčích a tam panuje téměř jednohlasná shoda - bezudidla již nikdy více nepovolovat......" tak to mi připomíná jedno úderné heslo z minula " Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!" Docela zajímavý přístup od člena legislativní komise ČJF, že?! Nebyl to náhodou jen jeden rozhodčí co toto požadoval a my oba asi tušíme který a co za tím bylo ve skutečnosti, že?!

  7)Vy píšete, cituji: "....V podstatě se dá říci - SVOU ŠANCI JSTE JIŽ DOSTALI A PROMARNILI JSTE JÍ SVOU NESOUDNOSTÍ...." a na toto si dovolím zareagovat slovy klasika: " Svůj smysl ztrácí sebelepší věc, když do ruky ji dostal pitomec. A má-li navíc zákon pod palcem, je každý pokrok předem zatracen."

 • 12. Sovicka

  kozistence odpvědí

  11:13 - 11. 03. 2016

  Reaguje na 10.

  Ačkoliv si myslím, že tak pro polovinu lidí, kteří jezdí na bezudidlovnách je taková z nouze cnost (tím nechci urazit ty ostatní, kteří třeba jezdí z přesvědčení, či zdravotních příčin koně, atd.) musím se jich zastat, protože pokud se dobře pamatuji, tak když se zrušení bezudidlovek řešilo zde na eq v nějaké diskuzi, tak si nepamatuju, že byste psal něco o neovladatelých řítících se koních, psal o tom, že se tato možnot prakticky nevyužívala...
  Navíc ono některé výkony byť na udidle taky nejsou žádná pěkná podívaná, ale souboj kdo z koho. Ale ono to obecně souvisí s tím jak se spěchá.. rychle licenci, rychle závodit, když kůň skáče, tak co se zdržovat přiježďováním to je přece nuda...
  Navíc nechápu, proč se bezudidlovky nepovolí i v drezuře, tam se nedá myslím vymlouvat na to nebezpečí.

 • 13. Katka K.

  Otázky

  12:31 - 11. 03. 2016

  Reaguje na 11.

  Jelikož si myslím, že Martin už odpovídat nebude, alespoň moje odpověď.

  a) Proč jsou za neschopnost některých jedinců trestáni i ti schopní?

  Protože nežijeme v anarchii. Je spousta zákonů nebo např. pravidel silničního provozu, která ty zkušené, schopné a soudné limitují a otravují a přesto platí pro všechny, protože těch ostatních je bohužel většina. Na schopnost a soudnost se spoléhat nedá. Pokud někdo doma chce skákat bez udidla, je to jeho věc (osobně bezudidlům fandím a také nemám problém je používat), ale na opracovišti je mezi lidmi a proč zvyšovat riziko úrazu.

  b) A myslíte si, že zákazem bezudidlového uzdění, například BB se situace v českém
  skokovém sportu změní?

  Zásadně určitě ne, ale třeba se tak zabrání alespoň jednomu vážnému úrazu. Třeba ne.

  c) Není náhodou chyba někde jinde?
  V jezdecké gramotnosti většiny českých jezdců třeba? :-) To myslím nikdo nepopírá. Pokud se vám podaří tento problém vyřešit, jistě se povolení BB do pravidel vrátí.

  Naprosto chápu, že jste naštvaní. Asi stejně, jako mě coby majitele opravdu poslušných a nekonfliktních psů rozčiluje fakt, že většina obcí má vyhlášku, která nutí mít psy na vodítku. Jenomže na zabití jsou především majitelé těch nevychovaných psů, kteří tohle způsobili. Možná by tedy nebylo od věci začít s osvětou ve vlastních řadách. Zařiďte si klub, zaveďte zkoušky a garantujte kvalitu ježdění svých členů, pak se myslím dá diskutovat. Koneckonců, co vám brání ukázat světu, jak to jde bez udidlel záznamem vlastních, byť neoficiálních závodů bez udidel?

 • 14. Martin Blažek

  ZVP_Alex...a Sovička..

  12:36 - 11. 03. 2016

  Nic o mě nevíte, nesuďte.. Napsat o mě, že já beru koně jako spotřební materiál mi opravdu velmi pobavilo. Na druhou stranu už jsem vyrostl z podpory holčiček, který mají koně za domácího mazlíčka, který jim díky ťu'tu ňuňu přerostl přes hlavu.. a bohužel těch je mezi zastánci bezudidlovek naprostá většina a je to více méně jediný důvod proč na tom jezdí.

  Navíc jsem psal, že jsem sám na bezudidlovce léta jezdil a dovolím si říci, že jsem měl koně dobře přiježděného i poslušného, občas jsem si i skočil ... a přes to bych si bezudidlovku do parkuru nikdy nevzal, protože v krizové situaci si pak už není jak pomoci. K tomu, proč bych dnes bezudidlovky nepustil jsem zkrátka dospěl časem..

  Tedy abych nebyl uplně tak "zapšklý" ... byl bych pro to otevřít diskusi o povolení bezudidlových uždění pro parkury od stupně S výše.. Pro dobré vyježděné jezdce s dobrými poslušnými koňmi a především s plným uvědoměním si rizik a stavu proježděnosti svého koně. Rozhodně to nepatří do rukou začátečníkům v Z parkurech nebo na hobíčkách.

  A pokud jde o bezudidlové uždění v drezuře? No.. moc si nedovedu představit dostat koně na korektní přilnutí a už vůbec ne na shromáždění, jehož pricipem je energie schromážděná od zadních nohou koně zadržená a připravená se uvolnit v udidle. Trošku by mi to neštymovalo se základním principem drezury.

 • 15. Katka K.

  Re:

  12:54 - 11. 03. 2016

  Reaguje na 14.

  Já na hakamore drezurovala úplně nejradši.:-) Můj valach udidla taky zrovna nemiloval, ale na páce, když jsme byli v S, chodil výborně. Bezudidlovku jsem zkusila jednou a byl z toho křížového působení dost nešťastný, hakamore pro něj ale bylo něco, v čem se našel. Pákový efekt znal a stačilo se dotknout malíčkem, aby reagoval, protivné udidlo nikde, naprosto nejspokojenější kůň. Škoda, že ve drezuře nebylo haka povolené. BB nebo sidepul v Z by se mi taky líbilo, vzhledem k tomu, že pro mladé koně je to príma začátek. Uměla bych si představit docela dobře jezdit drezuru bez udidla, začít na BB, obnosku nebo sidepulu a postupně přejít na haka. Ale udidlo mi taky nevadí, není to o nástroji, ale o tom, jaká ruka ho drží.

  Ovšem s holčičkama a bezudidly vřele souhlasím, díky jedné takové holčičce s neovladatelnou kobylou na ohlávce jsem měla před lety natržený úpon stehenního svalu a totálně šílenou remontu.

 • 16. ZVP_Alex

  Add 14.Martin Blažek a 15.Katka K.

  14:24 - 11. 03. 2016

  Add 14.Martin Blažek

  Máte naprostou pravdu, že o Vás nic nevím. Ale i to málo co jste ve svých příspěvcích napsal mi stačí k tomu, aby jsem si udělal nějaký názor a ten mi nevezmete. Proč pořád píšete o malých holčičkách na bezudidlovkách s takovým opovržení. Já vím, že bohužel existuje spousta jezdců, kteří svým přístupem k přiježděnosti koní dělají medvědí službu tomuto druhu uždění, ale ruku na srdce, není jen tak náhodou i mezi jezdci jezdícími na udidlech řada nezodpovědných diletantů a hazardérů. Stačí se podívat na mnohá opracoviště a kolbiště v ČR. Ale ani tento jejich přístup nevedl k zákazu ježdění na udidlae, což by podle Vaší logiky tak nějak mělo být.

  A proč povolit bezudidlovku podle Vás až od stupně S. Můžete mi prozradit, jak se tam ten kůň, který udidlo řeší tak až je v podstatě nedává, dostane? To jako začne skákat rovnou od stupně "S"?!

  Add 15 Katka K.

  Jsem rád, že alespoň někdo ví, že pro mladé koně je to príma. Tak se pojďme ještě jednou pokusit o to, aby to ve skokových pravidlech ČJF bylo znovu povoleno, protože bezudidlovkach tipu BB a Sidepul funguje naprosto spolehlivě stejné procento koní jako na udidle. Jenom bohužel jsou koně co nemusí udidlo a stejně tak jsou i koně co nenusí bezudidlovky.

  No a vidíte, bezudidlovky jsou v národních skokových pravidlech zakázány (tedy mimo hackamore) a udidla zakázána nejsou,

  A závěrem pro všechny co se chtějí připojit do této diskuze a nebo si ji jenom přečtou. Vy opravdu neznáte ve svém okolí nikoho, kdo jezdí na bezudidlovce a kůň mu funguje stejně jako těm na udidle?!

  Pokud ne, tak mi to sem napište a já Vám povím, kde takové jezdce potkáte a můžete se přesvědčit na vlastní oči.

 • 17. Katka K.

  Re:

  14:37 - 11. 03. 2016

  Reaguje na 16.

  Alexi, pomohla jsem tehdy, pomůžu klidně znovu, ale jak jsem napsala, neosvědčilo se to a má-li se to povolit, nevidím jinou cestu než "ukázaná platí". A v tom nepomůžu, protože jezdím drezuru. Na skoky mám sice velmi nadané zvíře (díky Martine za Golema, geny se nezapřou :-), ale nemám trenéra a sama si na to netroufám.

 • 18. HelenaG

  nabídka pro VZP_Alex

  14:41 - 11. 03. 2016

  Reaguje na 16.

  Jako vydavatelka EQCH moc ráda nabízím prostor pro představení takových lidí zde na EQUICHANNELu. Zkuste udělat pár rozhovorů a poslat na info@equichannel.cz, budeme rádi, když se této otázce bude věnovat víc pozornosti.

 • 19. zuzka100

  Postihy

  14:47 - 11. 03. 2016

  Reaguje na 13.

  Mě by přišlo logičtější dát postihy jezdcům nepřipraveným na závody víc, než zakázat určitý typ uždění. Například jezdce, který způsobí kolizi prostě nenechat startovat dříve než v příští sezóně a dát mu tak čas se lépe připravit doma. Nehledě na uždění. Není přece pravdou, že udidlo koně vždy zpacifikuje a kolize způsobují i jezdci na uzdách, proč pokud se toto stane není postupně zakázáno veškeré uždění, na němž je kolize možná? Asi proto, že bychom pak nejezdili vůbec že :) Shodneme se přeci na tom, že problémem není ta bezudidlovka, ani kůň. Co se drezury bez udidla týče, nevidím problém vůbec žádný.

 • 20. janda

  Já jen takovou poznámku

  14:56 - 11. 03. 2016

  Já zase znám v okolí několik případů, kteří mají koně na bezudidle opravdu dobře naježděné, ale jen v domácích podmínkách - jakmile se jede do terénu v lotu nebo na nějakou hromadnou akci kde hrozí že se kůň v cizím prostředí mezi více koňmi v otevřeném terénu hecne, tak pro sichr to udidlo do huby dají, protože by toho hecnutého koníčka v otevřeném terénu prostě nedali. Paradox je že takové slyším nejvíc křičet po změně pravidel - no docela bych je chtěla vidět na nějakém otevřenějším opracovišti v závodu kde startuje třeba 40 dvojic. Ono je hezké vykřikovat jak to mám na tom uzavřeném kolbišti kde je kůň sám, max s jedním dalším koněm který nezaclání pod kontrolou, ale myslím že většina z nich si fakt neuvědomuje jak bude řešit situaci kdy je na tom kolbišti bude míjet jeden jezdec za druhým zleva zprava a jako bonus mu ještě nějaký machr každou chvílí zkříží cestu nebo zavře za prdelí "bacha jedu oxer!" Samozřejmě na takové situace lze toho koně uvyknout, ale lidi co znám dělat bezudidlově já to nevím jak udělají, protože jen křičí jak se jim nic nepovolí, ale fakticky s koněm nikam nejezdí, na stresovou atmošku závodů ho nijak nezvykají a když už jedou tak leda na místní vesnický přebor horní dolní, kde se sjedou leda 3 jezdci z místní stáje a 2 z vedlejší dědiny. A takoví lidi jsou opravdu na závodech velmi nebezpeční ač mají jinak koně doma nachozené třeba na nákrčáku na myšlenku, protože absolutně netuší co ten jejich čupr našlapaný koníšek vyvede v lotu cizích nabuzených hovad (když to tak s prominutím řeknu protože drtivá většina sportovních koní u nás prostě jsou 23/7 vystáté energeticky překrmené mašiny)....anebo to moc dobře tuší ale neřeší protože na oprácku to přece nějak přežijem (však oni se ostatní přizpůsobí když vidí že nemám udidlo no ne, je to jejich povinnost brát na mě ohled) a na kolbišti to těm dutým naužděným hlavám ukážem jak se to dělá, jak ten správný vztah má vypadat....jen já a můj kůň, volný a nespoutaný......

  A upřímně taky nechápu proč všichni jenom vyřvávaj jak je to nefér a jak nemůžou nikam ject, všichni se proti nim spikli.....já nevím proč prostě neprolomí ledy a neuspořádají takové nějaké svoje akce - dyk to není nutně o tom dělat všechno jenom pod hlavičkou ČJF a prostě se nutně za každou cenu poměřovat s udidláři. Proč si neuspořádají nějakou svojí akci když jich je tolik a stále přibývá? Vždyť jenom už nějaký report z takové akce může otevřít zase další oči a ukázat i těm "ofiko" že opravdu mají svoje koně takto dobře naježděné (což věřím). A říkala jsem to i několika takovým vyřvávačům v okolí a výsledek?....Opět nikdo nic i když mnozí na to zázemí mají, stačí to jen zorganizovat.....radši prostě budou dál jezdit jen doma na dvorku a křičet jak nikam veřejně nemůžou zatímco v Polsku a Německu a hende a onde tak běžně závody dělají......

 • 21. zuzka100

  Příklad ovladatelnosti na parkuru

  15:03 - 11. 03. 2016

  Proč to není o síle a vzpírání a jak jí dosáhnout z úst kvalifikovaného parkurového jezdce: https:// http://www.youtube.com/watch?v=uaWm4Tb0J-w

 • 22. Trin

  tak proti tomuhle se musím ohradit :)

  18:03 - 11. 03. 2016

  Reaguje na 20.

  Osobně budu se svým shagya arabem na bezudidle začínat třetí sezonu. Loni jsme vyběhali ve vytrvalosti stupeň L, bezdudidlově jsme absolvovali hubertky, trénink na crossové dráze, hobby cross... Nemám absolutně problém ho na bezudidle ovládat a zcela bezpečně zastavit i v lotu nahecovaných koní - loni jsem to vyzkoušela hned po startu jednoho ze závodů, když jsem se v nevědomosti zachytila do skupinky, která začla velmi rychle gradovat tempo do pro mě nepřijatelných výšin... Myslím, že zastavit svého koně ve skupině natěšených koní, kteří se právě zahřáli a začali závodit, má problém spousta jezdců i na udidle. Já jsem na místě zastavila a nechala je odjet :) Ve vytrvalosti spousta jezdců bez udidla trvale jezdí (i startuje, myšleno jako do prvního kola, kdy se hromadně rozbíhá lot koní, kteří vydrží 40-60-80- 100 i více kilometrů cválat!) - tak možná by bylo fajn porozhlídnout se tam. Samozřejmě jsou tam i magoři, co koně nechají zešílet a pak ho nemůžou zastavit... většina z nich paradoxně udidlo používá ;)

  Kromě toho i lehce skáčeme - to trénujeme s udidlem právě z důvodu, že bez udidla startovat nemůžeme a není s tím žádný problém. Jen je to tak nějak zbytečný, celkem :) Je to docela legrační, že podle ČJF patří začátečníkům do huby pelhamy, sněhuláky a další udělátka, jen aby si zachránili krk na koni, kterého neovládají. Nepíše se snad v každé učebnici, že se kůň ovládá sedem a nohama? Není snad tohle veřejná deklarace, že většina lidí na parkuru tedy koně ovládá spíš jen taháním za hubu :D ? A nebude tedy chyba trochu někde jinde než v lidech, kteří se od toho chtějí oprostit a přemýšlejí jinak než ve stylu "přece se nezabiju, dám sněhuláka a bude to!"......??

  Vono by to prostě chtělo tak nějak přecvaknout v hlavách některých lidí, že každý, kdo jezdí bez udidla, plácá o důvěře, vztahu, volnosti a nespoutanosti... A ubrat trochu na despektu... koneckonců je to prostě jen o tom, co kdo svého koně naučí. Naučit ho nechat se ovládat na ohlávce je podle mě celkem i jednodušší, než na udidle :)

  Ambice pořádat nějaký akce nemám, udidlo mi z principu nevadí a taky ho používám... když ale můžu, vyberu si bezudidlo, protože je pro mě zcela rovnocenně bezpečný (za všech okolností) a pro koně je pohodlnější :)

  Každopádně, kdyby někdo chtěl podpořit v bezudidlový lobby, klidně budu k ruce, ráda bych se "legalizace" bezudidla v parkuru dožila.

  Howgh.

 • 23. ZVP_Alex

  Add příspěvky 17. + 18. a něco pro všechny ostatní, na závěr mojí místní diskuze……

  07:47 - 12. 03. 2016

  Add 17. Katka K

  Souhlasím s Vámi, že „ ukázaná platí“ a nemám s tím problém. Velice si cením Vašeho přístupu k dané problematice a případné Vaší podpory. Brzy se Vám ozvu 

  Add 18. HelenaG
  Díky za Vámi nabídnutý prostor na EQCH k problematice bezudidlového uzdění, přijímám Vaši nabídku a ozvu se Vám 

  A co říci k této diskuzi závěrem?! Naprosto by mi stačilo, kdyby ČJF přijala doslova a do písmene to co je v pravidlech FEI, bez zbytečných národních dodatků a ničím nepodložených úprav.
  Pro ty z Vás, kteří tomu nehodlají věnovat tolik času, aby si to našli sami, uvádím článek z pravidel FEI, jak v originále, tak v překladu a ještě si dovolím připojit ten stejný článek z pravidel ČJF pro rok 2016

  Originál:
  FEI JUMPING RULES
  ARTICLE 257 SADDLERY
  ……………….
  1.4. There are no restrictions on bits. However, the Ground Jury has the right, based on veterinary advice, to forbid the use of a bit that may cause injury to the Horse.
  Reins must be attached to the bit(s) or directly to the bridle. Gags and hackamores are allowed.
  ……………….

  Překlad:
  FEI SKOKOVÁ PRAVIDLA
  ČLÁNEK 257 POSTROJ
  ……………….
  1.4. Všechna udidla jsou povolena, avšak Sbor rozhodčích může, na základě veterinárního posudku, zakázat použití některého udidla, které by mohlo ublížit koni.
  Otěže musí být zapnuty na udidlo nebo přímo na uzdění. Fuga a hackamore jsou povoleny.
  ……………….

  Sice nechápu, proč bylo v pravidlech ČJF přeházeno pořadí odstavců v tomto článku týkajícím se postroje. Ani proč byl obsah jednotlivých odstavců změněn a pomíchán tak, že neodpovídá číslování a obsahu odstavců v pravidlech FEI, ale na tom v tomto případě až tak nezáleží. Takže uvádím výňatek z nových pravidel ČJF pro rok 2016

  Nová providla pro rok 2016 v ČR:
  ČJF SKOKOVÁ PRAVIDLA
  ČLÁNEK 257 POSTROJ
  ……………….

  1.2. Povoleny jsou jen martingaly s volnými kroužky. Pevné martingaly jsou povoleny pouze v soutěžích pro koně určených pro děti.

  NÚ: Pevný martingal není na národní závody povolený.
  Bezudidlová uzdečka není povolená (mimo hackamore).

  1.3. Všechna udidla jsou povolena, avšak Sbor rozhodčích může, na základě veterinárního posudku, zakázat použití některého udidla, které by mohlo ublížit koni. Otěže musí být zapnuty na udidlo nebo přímo na uzdění. Fuga a hackamore jsou povoleny.

  ……………….

  Závěr ať si každý udělá sám a odpoví si na otázky proč a za jakým účelem jdeme nad rámec pravidel FEI, když bohužel v jezdectví pořád hrajeme II.ligu ve světovém měřítku………….

 • 24. nitka

  holčička

  19:41 - 12. 03. 2016

  Reaguje na 15.

  Katko, je ale otázka, zda by byl rozdíl, kdyby holčičky kobyla měla udidlo, zda by byla ovladatelná...patrně holčička na tom koni neměla co dělat tak jako tak.
  Osobně jsem viděla dost koní, kteří se vymkli kontrole, většina jich byla na udidle.
  Dle mého je kůň buď ovladatelný nebo neovladatelný, lhostejno,co má na hlavě.
  Z diskuze pod článkem je mi smutno, je vidět, že kdo nejde s davem a zastává jiný názor než většinový, je považován za blázna a alternativce a stavěn do pozice, ve které je nucen svůj postoj obhajovat.

 • 25. HelaS

  Tak nějak!

  22:32 - 12. 03. 2016

  Reaguje na 24.

  Naprosto souhlasím s nitkou.

  Navíc se mi - s přibývajícími lety - zdá, že ten akcent na závody, který hodně holčiček přebírá od svých vzorů - je přehnaný, až škodlivý.
  Stačí pokusně se zeptat libovolného - ale většího vzorku lidí od koní, co je to, ta přiježděnost 8-)

  A na těch opracovištích, to je už jen špička ledovce. Myslím, že to začíná někde u prazákladního chování se ke koni. Čím dřív upadne do rutiny, tím líp - bude mašle.

  A pak rostou jezdci, co se s koněm bojí do terénu, protože je prý blázen... neumějí se ním vyhnout rychle něčemu nebezpečnému, ani přejít potok. Zato na jízdárně vždycky nacválají na správnou nohu.

  Nevěříte? Zkuste tyhle lidi vzít na obyčejný sranda kros, co si jezdí turističtí koně, nic to není; je v tom branka, zastavení, zacouvání do L, nějakej ten přechod z A do B klus cval klus stát, odložení klobouku, prostě takovéhle legrační a jednoduché věci...

  Ztráta času, asi. Pro sportovce - některé.
  Jistě, jsou i jiní. Ti se na těch opráckách ovšem poznají snadno - nedělají průšvij´hy a koně mají přiježděné (a sebe taky :-)

 • 26. fran

  Souhlas

  13:58 - 13. 03. 2016

  Reaguje na 25.

  Nikdy nezapomenu, jak s námi před mnoha lety odmítly absolvovat novoroční vyjížďku dvě mladé trenérky z nejmenovaného oddílu, sportovkyně jak se patří, že se nenechají zabít zblázněným koněm. Naše bláznění spočívalo v pracovním cvalu po rozlehlých loukách sem a tam, každý jezdec, včetně mého tehdy sedmdesátiletého táty, volil vlastní trasu a tempo.

  Bezudidlovky mě neoslovují, ale je je jisté, že bezpečnost tkví v ovladatelnosti koně, v ničem jiném. Znemožňovat start se má lidem s neovladatelným koněm a nekorektními praktikami a ne přemítat o nějakém vágním nebezpečí, které by snad jednou mohlo nastat. Škoda že sport nemá chuť přistupovat stejně striktně k těm nekorektním praktikám.

 • 27. Katka K.

  Re:

  09:28 - 14. 03. 2016

  S většinou věcí, které píšete, nelze než souhlasit. Mělo by to být tak, že se každý nejprve naučí dobře jezdit, koni neubližovat a dobře ho ovládat a pak teprve začne jezdit v lotu / cválat po loukách / jezdit na závody / dělat pokročilejší věci, atd. dosaďte si dle libosti. Že to tak není, víme všichni a nezbývá, než hledat kompromisy tak, aby se pokud možno nic vážného nestalo a lidé se neomezovali víc, než je nutné. Tuhle hranici má každý někde, každý vidí omezování v něčem jiném, každého se dotýká něco jiného. Nelze všem nařídit, aby dělali to, co já považuji za správné. Nicméně stále je to tak, že pokud se chci něčeho účastnit, buďto musím akceptovat pravidla lidí, kteří to organizují, nebo se budu angažovat, získám si nějakou reputaci a něco změním, nebo si zkrátka budu dělat své a po svém. Pokud to bude lepší, časem se z toho stane konkurence a třeba přetáhne mainstream.

  Sport dneska není v první řadě o korektnosti a je to obecný trend, netýká se to jen jezdectví nebo našeho písečku. Je dobré o tom mluvit, aby si to lidé uvědomovali (kdo z nás si kdysi nemyslel, že jezdit na závody je měřítkem jezdeckého umění), je dobré nabízet alternativy, o což se tady snažíme, ale je zbytečné se rozčilovat, že ti, co se ve sportu angažují, si stanovili svá pravidla podle svých zkušeností a priorit.

  A nic ve zlém, ale stejně jako jsou sportovci podle vás málo tolerantní k vám (nechtějí povolit bezudidlovky), ani vy nejste příliš tolerantní k nim. Od nařčení Martina Blažka (kterého osobně znám), přes Helinu kritiku toho, že sportovci se bojí chodit do terénu (což je čistě jejich věc) až po příspěvek fran. Já sportovec rozhodně nejsem, velkou část přípravy svých koní si dělám venku, koně mám velmi ovladatelné a "hodné" (moje remonta na podzimním Hubertu byla nejdním z nejvyrovnanějších koní), ale s bandou hobíků na rozlehlé louky v lednu taky nemám potřebu jezdit. Už mockrát jsem zažila, co dokáže jeden "blbec" a odmítám u svých mladých temepramentních zvířat, připravovaných pro dítě, riskovat zranění nebo je zbytečně stresovat.

 • 28. Sajky

  príspevok 14 ovládateľnosť

  21:19 - 14. 03. 2016

  Musím nesúhlasiť, pretože by som bola tiež za, aby sa bezzubadlovky v drezúrach povolili. Slobodne reagujem, aj keď som na Slovensku, lebo čs sa nezaprie rovnako hlúpymi pravidlami. Na drezúrach mi totiž bolo veľmi ľúto, že som si nedokázala na udidle uvoľniť koňa, že som zle zajazdila úlohu, že sa mi kobyla potkla a rozsypala sa... a to je na udidlo zvyknutá od obsadania. Na jazdeckej ohlávke alebo hackamore jazdí o 2/3 času kratšie a vždy mám pod sebou spokojného koňa, ktorý sa nosí tak, že na udidle nemám šancu na nej tak jazdiť vôbec. Zažila som aj spomínané krízové situácie na parkúre (nakoľko mám kone všestranné) a so štipkou zdravého rozumu som prišla na to, ako predísť katastrofe, ktorú niektorí predpokladajú. S pokojným svedomím by som si dovolila zajazdiť obyčajné Z aj na nylonovej stajňovej ohlávke... Podľa mňa by sa ukazovali amatéri a ľudia bez súdnosti skôr v súťažiach od S hore, ktoré vy preferujete, nakoľko jazdci vo vysokom športe majú tendenciu často si dokazovať svoje ego tým, že sú kdesi inde, ako tí "amatéri" na Z parkúre, že oni idú na bezudidlovej uzdečke, aby si dokázali, aké majú kone...

 • 29. TSsport

  re drezura

  07:33 - 16. 03. 2016

  Není jedním ze základních bodů ve drezuře ochotné akceptování udidla?

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 10.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com