Jezdecký areál s p?iléhajícími pastvinami 3,2ha u Prahy

24.9.2020 - 15:48 Tereza Solarová
nabizim-prodej Nabízím prodej
nabizim-prodej Nabízím prodej

Nabízím rodinný jezdecký areál s p?ilehajícími pastvinami 3,2 ha, které jsou osety speciální ko?skou sm?sí, rozd?lené na výb?hy cca 60x20m + ?ty?i padocky 22x5m (zpevn?né a vrchní vrstva je písek - nemají louže bahno a šetrné k pohybovému aparátu). Vše je oploceno a poskytuje svou polohou soukromí. Mezi výb?hy jsou ud?lány uli?ky pro procházku a relaxaci dále je v areálu vysázeno cca 500 strom?. Areál stojí na samot? za obcí Pe?ky, okr. Kolín a tvo?í n?kolik objekt?: rodinný d?m, letní domek, garážové stání, dále stáje, kolbišt?, stodola a p?íst?ešek na seno. Rodinný d?m 5kk je rok po celkové rekonstrukci (mimo st?echy a fasády), nov? vedena elekt?ina v m?di i rozvody úst?edního vytáp?ní a vody. D?m má 3 podlaží, v p?ízemí je p?edsí?, šatna, velký obývák s kuchyní a pracovna, koupelna, wc. Schody v chodb? vedou do patra, kde je d?tský pokoj a dv? ložnice, koupelna,wc. V suterénu je odpo?inková zona se saunou a ví?ivkou a odd?lené technické zázemí, kotelna- elektrokotel + kotel na pelety stá?í 2 roky) a technická místnost pro úpravu vlastní vody filtry na vodu. D?m je podsklepen a má ?OV. Dále je vhodn? odd?len od areálu, aby tak ?lov?k m?l své soukromí a ?as pro sebe a rodinu. Na d?m navazuje nov? postavený letní domek 44 m2 s kuchyní a velkým krbem, obývacím prostorem a další dv? místnosti využívané k odpo?inku a jako skladový prostor. P?ed domkem je ud?lána nová dlažba s pergolou a domek má posuvné dve?e které se dají otev?ít až na ší?ku 4 metr?. Zahrada u domu je vkusn? osázena a její dominantou je bazén se slanou vodou, protiproudem, ví?ivkou a osv?tlením. Za letním domem stojí velmi p?kná stáj pro kon?, kde 12 box? 4x3 m + 2 porodní boxy 4x4 m solarium, napáje?ky, mycí box s teplou vodou, krmírna, sedlovna, zázemí pro jezdce a byt pro ošet?ovatele.Stáj má pozinkovanou konstrukci, výpl? z kvalitního d?eva a všechny boxy mají okna. Za stájí je možno p?istavet další boxy, je zde též p?ipravena plocha na kruhovku. Dále je tu kvalitní kolbišt? (povrch písek+geotextilie), 22 x 61, kde te? probíhá schválení stavebního povolení na jezdeckou halu 25/61 m, projekt k dispozici. Za kolbišt?m je postavena nová stodola a seník. Objekt má vlastní studnu, která vede do domu do úpravny vody a dále nový vrt na zálivku a reten?ní nádrž, která zajiš?uje venkovní zavlažování. Tento p?kný areál je velmi ojedin?lý jak rozlohou, veškerým zázemím pro rodinu a kon?, tak i svojí polohou a rychlou dostupností po D11 na Prahu cca 20 min. Pokud hledáte klid na odpo?inek a život s ko?mi tak v?ele tento areál doporu?ujeme jeho kolaudace byla v roce 2019

Specifikace

Typ inzerátu: Služby