Historie jezdectví

 • Princ Philip a koně

  13. 04. 2021 06:00 − Zveřejněn před 3 dny

  Princ Philip s oblíbenými fell pony Jeho královská Výsost princ Philip, vévoda z Edinburgu, patřil mezi nejvýznamnější a zároveň nejoblíbenější monarchy minulého i tohoto století. Byl nejdéle působícím prezidentem Mezinárodní jezdecké federace (FEI), velice se zasloužil o její rozvoj a rozšíření. Sám byl aktivním a dlouholetým jezdcem póla a soutěží spřežení, získal medailová místa v...

  Autor: Lenka Gotthardová Historie jezdectví Přečteno: 330x

 • František Zobal a Limit

  26. 03. 2021 06:00 − Zveřejněn před 21 dny

  Fr. Zobal s Limitem na VP v roce 1976 Většina jezdců má svého životního koně – na kterém se učila jezdit, kterého milovala nebo s ním dosáhla vynikajících úspěchů. Takovým koněm byl pro pana Františka Zobala anglický plnokrevník Limit, se kterým v roce 1976 vyhrál Velkou pardubickou. K tomu ve VP získali ještě krásné druhé, třetí a páté místo. Vítěz VP František Zobal oslaví 25. dubna 2021...

  Autor: Lenka Gotthardová Historie jezdectví Přečteno: 646x

 • Napoleonovi Tataři (II)

  18. 03. 2021 06:00 − Zveřejněn před 29 dny

  Pestře odění Napoleonovi Tataři vyrážejí vstříc dobrodružství, na koních, letících v divokém kalupu jako ptáci … Příběh litevských Tatarů, kteří byli na podzim 1812 zařazeni do Napoleonovy gardy, je hrdinský i tragický, stejně jako osudy jiných jednotek Grande armée, účastnících se nešťastného tažení do Ruska. Na počátku roku 1813 francouzské linie u Poznaně (Posen) překročilo pouze 30 Tatarů – vše, co zbylo z někdejší eskadrony. Jejich téměř sto kamarádů, včetně...

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Přečteno: 214x

 • Napoleonovi Tataři

  19. 02. 2021 06:00 − Zveřejněn před 56 dny

  Náčelník krymských Tatarů z poloviny 17. stol. Léto 1812. Major Mustafa Murza Achmatowicz přichází za generálním guvernérem Litvy, hrabětem van Hogendorpem, císařovým pobočníkem, se zajímavým návrhem. Sděluje mu, že může do řad francouzské armády přivést až tisíc Tatarů žijících na Litvě, potomků Čingischánovy Hordy, bravurních jezdců, za předpokladu, že se stanou součástí Císařské gardy....

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Hodnocení: 5.0000 Přečteno: 364x

 • Německá jízda za druhé světové války (II)

  12. 01. 2021 09:00 − Zveřejněn před 94 dny

  Pohlednice představující jezdce W-SS na hlídce Když v roce 1813 vrcholil osvobozovací boj německého národa proti francouzským okupantům, jehož symbolem se stali „černí jezdci“ generála Ludwiga von Lützow, sotva by některého ze současníků napadlo, že o více než sto let později – na sklonku druhé světové války – bude v rámci zoufalého odporu takřka „proti všem“ v Německu postavena jednotka, která...

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Hodnocení: 5.0000 Přečteno: 613x

 • Německá jízda za druhé světové války

  3. 12. 2020 06:00 − Zveřejněn před 134 dny

  Momentka z přehlídky Září 1939. Někde v Polsku. Četa jezdců ve „feldgrau“ uniformách vyjíždí klusem na průzkum. Ranní mlha nad krajinou se pomalu zvedá a paprsky slunce se odrážejí v krůpějích rosy na vysokých stéblech trávy i zlátnoucím listí stromů. Podzimní idylu najednou přerývá frkání koní a pokřik jezdců v typických rohatých čapkách, vyrážejících z nedalekého...

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Přečteno: 1041x

 • Arkebuzír z první poloviny 17. stol. 8. listopad 1620. Kdo z nás by neznal toto datum? Tehdy na bělohorské pláni před branami Prahy došlo k „větší šarvátce“, která rozhodla o osudech našeho národa pro budoucí tři staletí. Vraťme se však ještě zpátky, do léta 1619. Tehdy, po dlouhém váhání, se na stranu vzbouřených českých stavů konečně přidala Morava. V čele nekatolické strany zde stál...

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Přečteno: 686x

 • Beauseant na Pálavě

  8. 10. 2020 06:00 − Zveřejněn před 190 dny

  Středověká iluminace znázorňující symbol templářů - dva rytíře na jednom koni V malebné rovině jižní Moravy, směrem k její nejjižnější části, v těsném sousedství Rakous a na nemnoho koňských délek od uherské hranice, vypíná se – jako kulisa k pohádkové hře – pohoří Pálavských vrchů, zde zvané Pálava. Její svahy jsou hojně osázené vinnou révou, kterou sem – podobně jako prý i dávno zdomácnělý břečťan – přinesli již...

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Přečteno: 713x

 • Družiníci velkomoravských knížat

  8. 09. 2020 06:00 − Zveřejněn před 220 dny

  Známá stříbrná plaketa s vyobrazením sokolníka na koni, v prošívaném kabátci (?), ze Starého Města Svítá. Zora svými červánky zabarvuje obzor do ruda. S vrzáním se otvírají křídla brány, zhotovená z mocných, okovaných dubových kůlů, a trámy mostu přes široký vodní příkop se otřásají pod údery koňských kopyt. Sám vladyka Kosťa, pán hradiska vprostřed lužního hvozdu, chráněného vysokými náspy s palisádami a ze dvou stran rameny řeky Dyje, vede...

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Přečteno: 1073x

 • Gustav Rau: Návrhy na moderní jezdeckou výuku

  25. 08. 2020 06:00 − Zveřejněn před 234 dny

  Kronos v kontracvalu Minule jsme si představili Gustava Raua – zásadní postavu německého meziválečného jezdectví a „otce“ tolik úspěšného německého systému. Dnes se podíváme na některé pasáže z jeho knihy Die Reitkunst der Welt an den Olympischen Spielen 1936. Kromě toho, že je velmi zajímavé nahlédnout, s čím se potýkalo tehdejší jezdectví, najdeme i zajímavé paralely ke...

  Autor: The Horse Magazine Historie jezdectví Přečteno: 976x

1 2 3 4

Nejčtenější články