Emeritní ředitel Václav Kropáček

4. 02. 2021 11:00, Aktualizováno 11. 03. 2021 11:44

Obrázky: 5

Autor: Lenka Gotthardová Foto: archiv autorky Rubrika: Kdo je kdo Počet přečtení: 140 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Kdo navštěvoval kladrubské učiliště, respektive dnešní Střední školu chovu koní a jezdectví, v období od roku 1954 do počátku 21. století, poznal se s panem Václavem Kropáčkem buď v jeho roli mistra odborného výcviku, nebo ředitele školy. V závěru loňského roku oslavil již 89. narozeniny :-).

Václav Kropáček se narodil 21. prosince 1931 do zemědělské rodiny v Hostovlicích u Čáslavi. Po absolvování základní školy pokračoval na tříleté Vyšší rolnické škole v Čáslavi v oboru chovatel-pěstitel. Čtvrtý ročník ho zavedl na zemědělskou školu do Poděbrad. Po maturitě pracoval jeden rok ve Státní traktorové stanici v Čáslavi – Tupadlech jako plánovač. Po dvouleté vojenské službě nastoupil od 1. listopadu 1954 na Zemědělské odborné učiliště do Kladrub nad Labem.

Toto učiliště bylo založeno v roce 1952 a jeho prvním a dlouholetým ředitelem byl pan František Keprta. Zcela na začátku stačil k absolvování školy pouhý jeden rok, záhy však byla škola dvouletá a až od konce 70. let tříletá. Václav Kropáček nastoupil do učiliště původně jako instruktor odborného výcviku, později se stal vrchním mistrem. Aby mohl tuto funkci zastávat, musel se dále vzdělávat a absolvovat pedagogický seminář (1961–1963). Tehdy osazenstvo školy tvořili hlavně mladí hoši ze zemědělství, tak byla spolupráce velice dobrá, neboť většina uchazečů pocházela ze selských rodů nebo měla ke koním dlouhodobě kladný vztah a řadu osobních zkušeností, hlavně ze zemědělství.

Velice předčasně zemřel v roce 1983 první pan ředitel učiliště, František Keprta, a tak byl v roce 1984 do této funkce jmenován Václav Kropáček. Od počátku se pan ředitel snažil prezentovat jezdecké umění učňů jednak přímo při akcích Státního plemenářského podniku v Kladrubech nad Labem, ale i na mnoha dalších akcích v Pardubicích, v Českých Budějovicích, v Přerově, v Humburkách atd.

Aby prezentace byla ještě zajímavější, založil již v roce 1958 při učilišti trubačský kroužek, který byl činný dlouhých téměř 60 let! Jeho členy byli jednak někteří vyučující a často také hudebně talentovaní studenti. Potlesk sklízeli při jezdeckých dnech, Hubertových jízdách, na dostizích či při příležitosti významných návštěv v učilišti nebo hřebčíně. Poslední složení trubačského kroužku tvořili vážení pánové: Václav Kropáček, Ing. František Petřík (emeritní ředitel SOUz Kladruby n. L.), Ing. Jiří Vencl (dřívější vedoucí odborného výcviku) a bratři Stanislav a Oldřich Daškovi (velcí příznivci školy).

V roce 1992 dosáhl V. Kropáček důchodového věku, a tak ho ve funkci ředitele SOUz vystřídal pan Ing. František Petřík.

Kromě toho, že byl Václav Kropáček aktivní ve škole, byl aktivní i v mnoha organizacích Junákem začínaje a KSČ konče… Od roku 1970 do roku 1990 byl tajemníkem Místního národního výboru v Žáravicích a od roku 1991 do roku 2010 byl zastupitelem téhož obecního úřadu. Počínaje rokem 1991 začal psát obecní kroniku a panem kronikářem je dosud. Padesát let (1960 – 2010) byl členem místního mysliveckého sdružení. Kromě toho hrál divadlo, neboť v roce 1954 bylo v Žáravicích vybudováno pěkné přírodní divadlo „Na hradech“ ve stejnojmenné chráněné oblasti u rybníka Švihov.

Ti, kteří chodí na dostihy do Koles nebo do Pardubic, na jezdecké či chovatelské akce v Kladrubech n. L. a v jejich širokém okolí, se mohli s téměř pravidelnou přesností vídat s panem Kropáčkem. Mnoho bývalých učňů se k němu hlásilo a hlásí. On si je velice dobře pamatuje a má vždy radost ze setkání s nimi. Tak si budeme všichni přát, aby to ještě dlouhou dobu mohlo takto pěkně běžet.

Do dalších let přejeme panu Václavu Kropáčkovi hodně zdraví, síly a stále pozitivního myšlení. Chodící kronikou je nejenom pro obec Žáravice, ale i pro Střední školu chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com