Zeleň pro koně a jejich lidi: Živé ploty z jehličnanů

30. 6. 2011 Jana Syrová Autor fotek: Petr Horáček

Snadná údržba, celoročně kompaktní vzhled a textura nás vedou k výsadbám živých plotů a kulisových výsadeb z jehličnanů. Živé ploty dobře zapadají do krajiny, jsou dlouhověké a relativně bezúdržbové. Jehličnany jsou méně tolerantní k řezu a k zápoji. Musíme pečlivě vybírat jednotlivé druhy a vhodně volit výsadbovou vzdálenost. Méně snášejí zastínění, vyjma tisu, což je dalším důvodem k řídkému zavětvení a úhynu spodních větví.

Masivní používání jehličnanů bylo hojně propagováno v 80. letech minulého století. V 90. letech k nám přišla vlna thůjí a cypřišků a nastal „mor" pro české zahrady a tento nevkus, přemíra těchto nevhodných jehličnanů bohužel přetrvává dodnes. Lidé jako by zapomněli, že krásný živý plot může být i z jalovců, borovic či smrků. Řady strnulých thůjí nás vítají téměř u každého domu. Thůje se pro svůj strnulý, pietní vzhled používají hlavně u hřbitovů. Tam také patří, a proto, pokud chceme thůje do zahrad, tak pouze jako výjimku - strom, který doplní výsadbu, ale nebude převažovat. Laický výběr jehličnanů je dán nejen tím, co má na zahradě soused, ale bohužel i omezenou nabídkou zahradnictví. V zahradnictvích najdeme nepřeberné množství všech možných kultivarů, barev a tvarů thůjí a cypřišků... a třeba jen jeden či dva druhy jedlí. Nenechme si diktovat trhem, co je a co není krásné a vhodné do živých plotů. Nenechme se omezovat tím, co vidíme kolem sebe. Buďme ve svých výsadbách neokoukaní a originální :-)

Vhodné druhy jehličnanů pro volně rostoucí živé ploty

Používejte ve výsadbách vždy více druhů, kombinujte je, není nutné sázet monokultury. Při výsadbě volně rostoucích živých plotů se upřednostňuje výsadba v ladných, táhlých linií (měkké vlny), před tvrdými přímkami.

smrk ztepilýSmrk ztepilý (Picea abies), výška 25 - 30 m, šířka 6 - 8 m >
Jedná se o lesnicky nejvýznamnější dřevinu v ČR i celé Evropě. Snáší velmi dobře vlhká stanoviště, vydrží i stagnující vodu bažin a rašelinišť. Opak - čili sucho - je pro něj limitujícím faktorem. Není náročný na půdu, ale je citlivý na znečištění ovzduší a velmi choulostivý vůči imisím. Pro svou rychlost růstu a nenáročnost byly smrky dlouho pěstovány jako monokultura, takovéto lesy však působí neutěšeně a mrtvě, protože v nich chybí přirozená rovnováha, a tím jsou náchylnější k různým chorobám a škůdcům.

smrk omorika< Smrk omorika (Picea omorika), výška 15 - 20 m, šířka 2.5 - 4 m
Omorika je z nejodolnějších dřevin vůči průmyslovým škodlivinám, včetně tzv. kyselého deště. Jeho nevýhodou je pomalý růst. Roste v každé půdě, je nenáročný a netrpí ani škůdci či nemocemi. Nesnese zastínění.

Smrk východní (Picea orientalis), výška 20 - 30 m, šířka 6 - 8 m
Smrk východní je atraktivní dřevina pyramidálního vzhledu. Je nenáročný, roste i na sušších stanovištích. Velmi hezký je v kombinaci s jedlí kavkazskou a borovicí lesní.

Smrk pichlavý (Picea pungens 'Glauca'), výška 15 - 20 m, šířka 6 - 8 m
Smrk pichlavý je neobyčejně přizpůsobivá dřevina, tolerantní k suchým i vlhkým půdám, odolná i k znečištění ovzduší, ne však do té míry, jak se očekávalo při jejím masovém nasazení v některých evropských horách, jejichž porosty byly zničeny imisemi.

jedle ojíněnáJedle ojíněná (Abies concolor), výška 20 - 25 m, šířka 7 - 9 m >
Krásná, dekorativní jedle. V našich podmínkách je ze všech jedlí nejméně náročná, snáší dobře městské ovzduší, nenáročná na teplotu a vlhkost a také odolná vůči mrazu. V mládí potřebuje přistínění. V zápoji ztrácí spodní větve, avšak na plném slunci od kmene často zmlazuje. Přestože je původně dost teplomilná, dokázala se dobře přizpůsobit mnohem chladnějšímu podnebí.

Jedle nikkoská (Abies homolepis), výška 20 - 30 m, šířka 6 - 8 m
Nenáročná, mrazuvzdorná jedle, snašející slunce i polostín. Je považována za japonský národní strom. Jedna z esteticky nejcennějších jedlí.

jedle obrovská< Jedle obrovská (Abies grandis), výška 25 - 30 m, šířka 6 - 8 m
Vysoce ozdobná, velmi rychle rostoucí a mrazuvzdorná jedle. Netrpí na škůdce či nemoci, avšak je citlivá k imisím. V mládí potřebuje přistínit a i v dospělosti vyžaduje alespoň mírné přistínění. Vyhovují jí živné vlhčí půdy.

jedle kavkazskáJedle kavkazská (Abies nordmanniana), výška 20 - 30 m, šířka 7 - 9 m >
Sadovnicky a krajinářsky je velmi ceněná zejména pro skutečnost, že neodvětvuje tak snadno jako ostatní druhy jedlí. Patří k nenáročným jedlím. Je dekorativní díky husté koruně a hustě olistěným větévkám.

borovice limba< Borovice limba (Pinus cembra), výška 10 - 15 m, šířka 4 - 5 m
Je často pěstována jako dekorativní dřevina v parcích a zámeckých zahradách. Vyhovuje jí vlhčí klima i stanoviště. Velmi pěkná v kombinaci s borovicí kleč.

Borovice pokroucená (Pinus contorta), výška 10 - 20 m, šířka 6 - 8 m
Nenáročná dřevina, upřednostňuje spíše vlhčí půdy, vysychající a písčitá půda ji nevyhovuje. Je odolná vůči znečištění.

borovice černáBorovice černá (Pinus nigra 'Selekt'), výška 7 m, šířka 3 m >
Tato borovice je schopná růst na velmi suchých stanovištích. Používá se na rekultivace a ozelenění zdevastovaných ploch. Je odolná vůči znečištění, ale není tolik odolná proti mrazu.

Borovice rumelská (Pinus peuce), výška 10 - 15 m, šířka 4 - 7 m
Cenný okrasný strom, velmi oblíbený ve skandinávských parcích a zahradách.

Borovice lesní (Pinus sylvestris 'Typ Norwegen'), výška 10 - 12 m, šířka 5 - 7 m
Krajinářsky a sadovnicky se používají pouze zakrslé kultivary borovice lesní. Výborně snáší sucho, výsluní a jsou okrasné především svojí nádherně zbarvenou kůrou. Nemá ráda stín a znečištěné ovzduší.

Douglaska menziesova (Pseudotsuga menziesii var. Caesia), výška 30 m, šířka 8 - 10 m

jalovec čínský - bonsajJalovec čínský (Juniperus chinensis 'Keteleerii'), výška 10 m, šířka 1 - 1,5 m
Jalovec čínský (Juniperus chinensis 'Old Gold'), výška 1 - 1.5 m, šířka 2.5 - 3 m
Velmi nenáročný jehličnan, milující plné slunce, suché, chudé a mírně kyselé půdy. Roste i na skalách.

Jalovec viržinský (Juniperus virginiana 'Canaertii'), výška 6 - 8 m, šířka 2 - 3 m
Jalovec viržinský (Juniperus virginiana 'Glauca'), výška 6 - 10m, šířka 2 - 4 m
Zcela mrazuvzdorný jalovec. Snáší plné výsluní, ale dává přednost hlubším, vlhčím půdám, i když dobře zvládne i sucho. Není citlivý na znečištěné prostředí.

Tis červený (Taxus baccata 'Dowastoniana'), výška 6 - 8 m, šířka 5 - 7 m
Tis červený (Taxus baccata 'Dowastoniana Aurea'), výška 5 -7 m, šířka 3 - 4 m
tis červenýNejvětší přednost tisu je jeho schopnost snášet celoživotní zastínění. Snáší i plné slunce při dobrých vlhkostních poměrech. Vemi dobře snáší znečištění, hluboký řez, netrpí na škůdce a choroby. Kdysi byl tis hojně rozšířenou dřevinou po celé Evropě, dnes roste přirozeně v přírodě již pouze vzácně, je dřevinou zákonem chráněnou. Listy a semena tisu obsahují jedovatý alkaloid taxin, který způsobuje podráždění trávicího ústrojí, zástavu dýchání a srdeční činnosti, smrtelná dávka je odvar již z 50 g jehličí. Udává se také, že pro srnčí zvěř je tis oblíbenou vyhledávanou pochoutkou navozující u ní zřejmě halucinogenní stavy projevující se např. otupělým povalováním se poblíž tisových porostů.
Tis též měl působit při zahánění čarodějnic a démonů. Hraje hlavní roli v náboženských tradicích, symbolizuje věčný život, protože má výjimečnou dlouhověkost, je stálezelený a dřevo je výjimečně odolné proti rozkladu.

Zerav západní (Thuja ocidentalis 'Brabant'), výška 3 - 4 m, šířka 4 - 5 m
Zerav západní (Thuja ocidentalis 'Smaragd'), výška 4 - 6 m, šířka 1 - 1.8 m
Zerav západní (Thuja ocidentalis 'Stolvijk'), výška 4 - 6 m, šířka 1 - 1.8 m
zerav obrovskýOdolný jehličnan proti znečištěnému ovzduší měst, je dobře mrazuvzdorný a nenáročný. Krátkodobě snáší sucho, ale dává přednost vlhkým, živným půdám. Velmi dobře snáší řez.

Zerav obrovský (Thuja plicata 'Atrovirens'), výška 12 - 15 m, šířka 3 - 4 m
Zerav obrovský (Thuja plicata 'Aurescens'), výška 8 - 12 m, šířka 3 - 4 m
Zerav obrovský je odolný vůči suchu, ale méně odolný proti mrazu, ve velmi tuhých zimách omrzá. Je dokonale odolný vůči znečištění, výborně snáší řez. Velmi rychle a bujně roste.

cypřišek LawsonůvCypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'), výška 10 - 15 m, šířka 3 - 4 m
Cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'), výška 6 - 10 m, šířka 1 - 1.5 m
Cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana 'Golden Wonder'), výška 5 - 7 m, šířka 2 - 3 m
Cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana 'Kelleris Gold'), výška 6 - 8 m, šířka 2 - 3 m
Cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana 'Stewartii'), výška 10 m, šířka 1 - 1.5 m
Cypřišek je vápenomilná rostlina, která velmi dobře snáší slunce i mírný polostín. Není dobře otužilý, zato výborně snáší městské prostředí a znečištění.

Při tvorbě volně rostoucích plotů se často dělají chyby ve vzdálenostech výsadby nebo při kombinaci stromů. Nedávejte vedle sebe velmi barevné kultivary, např. modrý odstín jehličnanu nepatří vedle žlutého kultivaru apod. Barevně výrazné kultivary dávejte pouze jako akcent celé výsadby. Nebojte se kombinovat jehličnany s předsadbou menších kvetoucích keřů či trvalek.

Tvarované živé ploty

Tvarovací řez jehličnatých stromů je již velmi starého data. Stříhání a tvarování dřevin se objevovalo v antických zahradách a lze říci, že se tvarování dřevin objevilo ve všech historických zahradních slozích.

Jehličnany vhodné pro tvarované živé ploty

Výška plotu do 1 metru:

borovice klečBorovice kleč (Pinus mugo 'Gnom') - 3 ks/m
Borovice kleč (Pinus mugo 'Mops') - 3 ks/m

Borovice se v živých plotech nestříhají, ale zaštipují.

Zerav západní (Thuja occidentalis 'Danica') - 3 ks/m
Zerav západní (Thuja occidentalis 'Tiny Tim') - 3 ks/m

Zeravy se v živých plotech upravují stříháním.

Výška plotu od 1 do 3 metrů:

Cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana) - 2 ks/m
Smrk ztepilý (Picea abies) - 2 ks/m
Smrk omorika (Picea omorika) - 2 ks/m
Smrk pichlavý (Picea pungens) - 2 ks/m
Tis červený (Taxus baccata) - 2.5 ks/m
Tis prostřední (Taxus x media 'Hicksii') - 3 ks/m
Zerav západní (Thuja occidentalis) - 2.5 ks/m
Jedlovec kanadský (Tsuga canadensis) - 2 ks/m

Všechny tyto jehličnany se upravují stříháním, je důležité nechat vyrůst stromky do výšky vyšší než je požadovaná a pak teprve zastřihnout. Pokud vrchol zastřihneme dřív, můžeme růst zastavit nebo zpomalit a stromy budou silně odnožovat.

Výška plotu nad 3 metry:

Cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana) - 2 ks/m
Jalovec viržinský (Juniperus virginiana) - 2 ks/m
Modřín evropský (Larix decidua) - 2.5 ks/m
Smrk ztepilý (Picea abies) - 2.5 ks/m
Smrk omorika (Picea omorika) - 2 ks/m
Smrk pichlavý (Picea pungens) - 2 ks/m
Tis červený - barevné odrůdy (Taxus baccata) - 2.5 ks/m
Zerav západní (Thuja occidentalis) - 2.5 ks/m
Zerav obrovský (Thuja plicata) - 2.5 ks/m
Jedlovec kanadský (Tsuga canadensis) - 2 ks/m

U vyšších plotů je třeba dbát na to, aby se při velkých pokrývkách sněhu nevylamovaly. Pro jejich první střih platí stejná pravidla jako pro ploty nižší.

V posledních letech mají tvarované ploty své poslání. Pokud tyto dřeviny slouží k členění prostoru a zdůraznění bodů zájmů nebo pohledových os, je jejich poslání zcela odůvodněné. Pokud jsou však v zahradním prostoru pouze chaoticky rozmisťovány a slouží jen jako dekorační prvek, je třeba jejich používání důkladně zvážit.

Podobné články

V minulém díle jsme se bavili o výsadbě dřevin u koní a kolem koní, o vhodných druzích do pastevních sadů a pouze lehce jsme naťukli ochranu kmene…

Kdo je nespokojen s holými pastvinami bez křoví a stromů, bez remízků a lesíků? Věřte, že každý, kdo má koně venku a je posedlý zvláštním druhem…