Zeleň pro koně a jejich lidi: Jehličnany

2. 6. 2011 Jana Syrová Autor fotek: Petr Horáček

Jehličnaté a listnaté stromy jsou nejdokonalejšími, nejsložitějšími a nejmohutnějšími rostlinami, které dosahují nejdelšího věku. Počet původních stromovitých a keřovitých jehličnanů, tzn. druhů domovem ve střední Evropě, je poměrně malý.

Tak tomu ovšem nebylo před dobou ledovou. Tehdy byly naše lesy druhově mnohem bohatší. Většina rostlin neodolala postupujícím ledovcům a zahynula. Nejmarkantnější vymizení druhů nastalo v Evropě. Zde ledovec protnul kontinent z východu na západ a příznivé podmínky zůstaly pouze ve středozemí. Severněji rostoucí druhy tak byly nenávratně ztraceny. Lepší situace nastala v Americe a Asii, kde rostliny měly možnost se uchýlit do teplejších jižnějších míst bez větších překážek. Po skončení doby ledové se pak postupně do svých původních oblastí vracely.

Jehličnany v průběhu vegetačního období nepodléhají významným změnám, mají ustálený charakteristický tvar, texturu a barvu. Působí vážným, vznešeným až strnulým dojmem. Jsou vhodné k tvorbě výrazných prostorových dominant, pohledových clon, maskování a vytváření zahradního soukromí. Jejich tmavé zbarvení je předurčeno k vytváření kontrastního pozadí pro listnaté dřeviny jasných, pestrých barev.

V sortimentu jehličnatých stromů existují i některé druhy a kultivary vyznačující se i jiným, výrazným zbarvením jehlic. Nejčastější jsou zelenomodré, stříbrné, žluté a zlatě panašované odstíny jehličí.

Najdou se ovšem i výjimky mezi jehličnany, které mění vybarvení jehlic během vegetace, či opadavé druhy jehličnatých stromů, např. cypřišek bahenní (Taxodium), modřín (Larix), borovice kleč (Pinus mugo 'Wintergold').

Jehličnany najdou velké uplatnění v mobilní zeleni. Vybírají se absolutně mrazuvzdorné druhy a kultivary, které mají zakrslý vzrůst a zajímavý habitus, barvu jehlic či texturu.

Jehličnaté stromy tvoří v sadovnických úpravách kostru celé výsadby. Neměly by však ve výběru stromů převažovat, aby výsadba nepůsobila smutně a potemněle.

Jehličnany vhodné pro solitérní výsadbu

Pro výběr konkrétních druhů je podstatný charakter zahradní úpravy. V pravidelně řešených objektech jsou upřednostňovány jehličnany s kompaktním habitem, které snášejí tvarovací řez. V přírodněkrajinářském stylu se kromě klasických druhů jehličin (smrk, borovice, jedle) uplatňují tvary bizarní, například stromy s větvemi převislými nebo se široce kulovitou až deštníkovou korunou.

boroviceBorovice lesní (Pinus sylvestris 'Fastigiata')
Krásná modrozelená borovice. Jako typická solitera nesnáší zápoj, v zápoji rychle ztrácí větve. Je naprosto mrazuvzdorná, odolná vůči znečištění, suchu, vedrům i větrům. Potřebuje kvalitní půdu, bohatou na humus.

Borovice hustokvětá (Pinus densiflora)
Výhradně solitérní borovice. Menší kultivary se hodí do vřesovišť a skalek, jsou efektní v blízkosti větších kamenů nebo v kombinaci s japonskými javory.

Borovice drobnokvětá (Pinus parviflora)
Vyniká svou namodralou barvou a malebným habitem, takže oživuje každou výsadbu jehličnanů. Krásná je i v kombinaci s trvalkovými záhony.

Borovice korejská (Pinus koraiensis)
Patří mezi nejkrásnější borovice, avšak u nás je nedoceněna a stále málo vysazována. Vyniká v kombinaci se zakrslými listnáči.

jedleJedle španělská (Abies pinsapo)
Efektní a zajímavá solitera, hlavně svými jehlicemi. Uplatní se k výsadbě v blízkosti cest na pozorování zblízka. Krásná je i v kombinaci se žlutě kvetoucími azalkami či orlíčky.

Jedle korejská (Abies koreana)
Jedle nápadná svými fialovými šiškami. Uplatní se v blízkosti cest, teras, posezení. Zajímavá je i v kombinaci s trvalkami - bramboříky, dlužichami, ploštičníkem.

Modřín japonský (Larix kaempferi 'Diana')
Obzvlášť pěkně se vyjímá poblíž vodních ploch. Vyniká svěžím jarním rašením, žlutým podzimním zbarvením a efektně kroucenými větvemi.

Smrk ztepilý (Picea abies 'Cranstonii')
Zajímavý, až bizarně pokroucený strom. Má temně zelenou barvu, díky které je kontrastní ke světlejším dřevinám - ideálně ke žlutě kvetoucím trvalkám.

Smrk Brewerův (Picea breweriana)
Svými převisajícími větvemi patří mezi sadovnicky nejmalebnější smrky. Krásný je v kombinaci s travinami či žlutě kvetoucími rozchodníky. Ideální solitera na slunné stanoviště.

smrkSmrk omorika (Picea omorika 'Nana')
Omorika patří mezi nejvysazovanější stromy v sadovnických úpravách. Mnohdy její použití nemusí vždy ladit s okolní výsadbou. V dospělém stavu nezabírá mnoho místa, vhodná je i do menších úprav. Kultivar 'Nana' se hodí do skalek a vřesovišť i do kombinací s rododendrony či tavolníky.

Smrk východní (Picea orientalis 'Aureospica')
Až do vysokého stáří se uplatní jako leskle olistěná solitera. Pěkná je v kombinaci s mochnou či červenolistou lískou, rujem nebo myrobalánem.

Tis červený (Taxus baccata 'Fastigiata')
Tisy výborně snášejí zastínění. Jsou krásné v kombinaci se světlými listnáči čí jasně kvetoucími trvalkami. Vhodná solitera i do mobilní zeleně.

Jinan dvojlaločný (Ginkgo biloba)
Nenáročná a velmi dekorativní dřevina. Vyniká svým světle zeleným olistěním a žlutým zbarvením na podzim. Velmi doporučuji pro její skromnost a krásu.

Jalovec viržinský (Juniperus virginiana 'Glauca')
Krásné solitery, uplatní se i v kombinaci s travinami, buddlejou, vrbolistou hrušní či poléhavými jalovci. Jsou mrazuvzdorné a velmi dobře snáší sucho a plné výsluní.

Jehličnany vhodné jako půdní pokryvy

Velmi cennou vlastností některých jehličnanů je schopnost vytvářet půdní pokryv. Nachází výborné uplatnění při úpravách obtížně přístupných a svažitých ploch, kde tvoří souvisle zapojený porost. Většina jehličnatých poléhavých druhů je světlomilná a vyhovuje jim sušší stanoviště, výjimkou jsou ovšem poléhavé tisy, které snesou zastínění.

Jehličnaté půdní pokryvy jsou vhodné i do rozvolněných záhonů a sadovnických úprav.

Borovice kleč (Pinus mugo)
Výška porostu 60 - 80 cm a do 1 m2 jsou potřeba 3 kusy. Vynikající dřevina i na extrémní stanoviště. Výborně snáší sucho i sněhovou pokrývku. Ideální ke zpevnění prudkých svahů.

Smrk ztepilý (Picea abies 'Repens', 'Formanek')
Výška porostu 40 - 60 cm, 20 - 40 cm a do 1 m2 jsou potřeba 3 kusy. Není vhodný na velmi suchá, kyselá a znečištěná stanoviště. Vhodný do krajinářsky rozvolněné výsadby.

Mikrobiota (Microbiota decussata)
Výška porostu 40 - 60 cm a do 1 m2 jsou potřeba 3 kusy. Vcelku rychle rostoucí půdní kryt. Není náročná, zvládá i velké sucho a znečištěné ovzduší. Velmi pěkná v kombinaci s šeříky.

Jalovce

Jalovec, chvojka klášterská (Juniperus sabina 'Tamariscifolia', 'Arcadia')
Výška porostu 60 - 80 cm a do 1 m2 jsou potřeba 3 kusy. Vyšší půdní kryt, snáší dobře sucho, plné slunce i polostín, je mrazuvdorný a vhodný i do měst. Chvojka je jedovatá.

jalovecJalovec obecný (Juniperus communis var. depressa)
Jalovec obecný (Juniperus communis var. depressa 'Aurea')
Jalovec obecný (Juniperus communis 'Hornibrookii')
Jalovec obecný (Juniperus communis 'Repanda')
Výška porostu 40 - 60 cm a do 1 m2 jsou potřeba 4 kusy. Tento druh jalovce krásně ladí například s borovicí, břízou či nízkými travinami. Výborně snáší plné slunce, přísušek a je dokonale mrazuvzdorný, ale nesnáší znečištěné ovzduší.

Jalovec polehlý (Juniperus horizontalis Ándora Compact')
Výška porostu 20 - 40 cm a do 1 m2 je potřeba 6 kusů.
jalovecJalovec polehlý (Juniperus horizontalis 'Bar Harbour')
Výška porostu 20 - 40 cm a do 1 m2 je potřeba 5 kusů.
Jalovec polehlý (Juniperus horizontalis 'Blue Chip')
Výška porostu 15 - 20 cm a do 1 m2 je potřeba 6 kusů.
Jalovec polehlý (Juniperus horizontalis 'Douglasii')
Výška porostu 30 - 50 cm a do 1 m2 je potřeba 5 kusů.
Jalovec polehlý (Juniperus horizontalis 'Hughes')
Výška porostu 30 - 50 cm a do 1 m2 jsou potřeba 4 kusy.
Jalovec polehlý (Juniperus horizontalis 'Jade Spreader')
Výška porostu 20 - 40 cm a do 1 m2 je potřeba 5 kusů.
Jalovec polehlý (Juniperus horizontalis 'Prince of Wales')
Výška porostu 30 - 50 cm a do 1 m2 jsou potřeba 4 kusy. Jalovec polehlý se výborně uplatní i jako náhrada trávníků. Krásně koresponduje s ostatními jehličnany i listnáči, kterým tvoří porost. Snese i mírné zastínění.

Tis červený (Taxus baccata 'Repandens')
Výška porostu 40 - 60 cm a do 1 m2 jsou potřeba 2 kusy. Velmi dobře se přizpůsobuje světelným podmínkám. Není vhodný do kyselých a vyprahlých půd. Velmi dobře snáší řez a tvarování a má vynikající regenerační schopnost. Dokáže obrašit i z pařezu.

Použití jehličnanů ve výsadbách je velmi rozmanité. V současné době jsou k dispozici jehličnaté stromy a keře ze všech světadílů. Ve středoevropských podmínkách můžeme pěstovat, až na naprosté výjimky, všechny druhy rostoucí ve srovnatelných klimatických areálech.

V příštím díle se budeme věnovat volně rostoucím živým plotů - tzv. kulisovým výsadbám a tvarovaným plotům z jehličnanů.

Podobné články

V minulém díle jsme se bavili o výsadbě dřevin u koní a kolem koní, o vhodných druzích do pastevních sadů a pouze lehce jsme naťukli ochranu kmene…

Kdo je nespokojen s holými pastvinami bez křoví a stromů, bez remízků a lesíků? Věřte, že každý, kdo má koně venku a je posedlý zvláštním druhem…