Poznej kopyta koní 4: Pohled zezadu

8. 11. 2011 Heike Bean Autor fotek: archiv autorky

Aktualizace: Odpovědi na otázky // Dnes se budeme s Heike Bean dívat na kopyta zezadu a posoudíme především zdraví a korektnost jejich patek, střelu a celkového klenutí. Mezi dnešními kvízovými otázkami můžete hledat i jeden vypečený chyták!

Oblast patek by se měla posuzovat ze dvou pohledů:

  • nejdříve kopyto zezadu postavené na zemi; takový pohled může podat výborné informace o postoji končetin a rovnoměrnosti zatížení kopyt
  • potom zvednuté kopyto držené v ruce.

Ale pojďme rovnou k názorným příkladům toho, na co se zezadu dívat a jak to zhodnotit:

Pohled zezadu na stojícího koně

Na obr. 1 lze vidět skoro všechna 4 kopyta. Tato kopyta podle mě vypadají velmi vyváženě a korektně. Přední patky se zdají být trochu vyšší než zadní, ale to může být zkreslené úhlem pořízení snímku:

vyvážená a korektní kopyta zezadu

Obrázek 2 ukazuje bližší pohled na zdravou zadní část zadního kopyta. Byla bych radši, kdyby se střel/cibule patek dotýkaly země ještě trochu více:

korektní kopyto zezadu

Šikmý pohled na patky, střel a chodidlo zezadu

Obrázek 3 ukazuje šikmý pohled na zvednuté kopyto od patek. Takový pohled může říct mnoho. Tady se jedná o extrémně robustní a zdravé kopyto, ale všimněte si, že pravá strana (na fotografii) korunky je blíže země, než levá strana. To znamená, že tento kůň zatěžuje levou stranu (myšleno na fotografii levou) více a vytlačuje nahoru korunku. Protože je tento kůň bosý a vypadá to, že má i dostatek pohybu, soudě podle robustnosti kopyta, problém musí pocházet z jeho postoje a pravděpodobně ho nelze změnit. Na tomto snímku můžete vidět také příkladně zdravou středovou střelovou rýhu, pozici rozpěrek (které bych já trošku snížila), mírné prohnutí stěny od patek směrem ke špici kopyta (laterální obloučky) a dobré vyklenutí chodidla. Patky tohoto kopyta se zdají být poměrně vysoké, ale bez toho, že bychom viděli zbytek kopyta, lze těžko kritizovat. Mnoho faktorů ovlivňuje výšku patek. Já NEPODPORUJI teorii, že patky mají mít konkrétní výšku. Myslím si, že výška patek je důsledkem tloušťky chodidla, celkového tvaru kopyta, terénu, na němž kůň žije/pracuje, stavby končetin/kopyt, předchozích deformací kopytního pouzdra atd. Velmi doporučuji přečíst si na toto téma článek Pete Rameyho:

zdravé kopyto

A další zdravé kopyto. Obrázek 4 ukazuje silnou a zdravou strukturu zadního kopyta. Střel vypadá naprosto zdravě, patky mají perfektní výšku a končí v nejširším bodu střelu, rozpěrky se svažují směrem ke střelu, je vidět „naběračkové" prohnutí v oblasti stěny čtvrtí (laterální obloučky) a chodidlo je krásně klenuté:

zdravé kopyto

Obrázky 5a a 5b ukazují stejné kopyto ze dvou různých úhlů. Každá malá změna úhlu totiž může dát jiné informace.

Podle obrázku 5a to vypadá, že kůň má nějaký zdravotní problém ve střední střelové rýze kopyta, dále že rozpěrky jsou položené na chodidlo a že na chodidle v oblasti trojúhelníku vymezeného levou stěnou čtvrtí a rozpěrek je boule. Z tohoto snímku nelze říct, zda jsou patky stejně vysoké. Stěna je pěkně klenutá od patek ke špici (laterální obloučky). Střel leží dobře uprostřed a jeho hrot ukazuje ke špici kopyta, pravá (na fotce) strana kopyta je však kulatější a širší:

nemocný střel a přerostlé rozpěrky

Obrázek 5b potvrzuje některé domněnky z obr. 5a, ale podává lepší informace o výšce patek. Tady to vypadá, že patka na fotce vlevo je trochu delší. Můžete také vidět, jak se rozpěrky pokládají na chodidlo a tvoří na něm hřeben, dále vidíme, že podle tohoto snímku ona nemoc středové střelové rýhy asi nezasahuje tak vysoko k linii chlupů. Řekla bych, že se jedná o levé přední kopyto a že kůň zatěžuje trochu více jeho vnější patku. Střel by měl být mezi patkami trochu vyšší, aby pomohl rozkládat nárazy při došlápnutí; a právě i nedostatečná výška střelu indikuje, že střední střelová rýha je asi nemocná. Dá se uvažovat i o tom, že je střel trochu kontrahován (těsný) - přinejmenším ve srovnání s kopytem na obr. 3:

nemocný střel, nestejně vysoké patky

Obrázek 6 ukazuje velmi těsné (kontrahované) kopyto, což se pozná podle toho, jak má blízko sebe patky a jak je těsná středová střelová rýha. Všimněte si také, že stěny kopyta na úrovni nosného okraje jsou blíže u sebe, než na úrovni korunky, což potvrzuje závažnost kontrakce kopyta. Tyto patky jsou rozhodně příliš vysoké. Ale může se jednat o vrozené „překlubní kopyto" a tento kůň může mít velmi strmé končetiny, což může velmi omezovat snižování patek:

kontrahované kopyto

Obrázek 7 ukazuje extrémně těsné kopyto, horší, než na obr. 6. Přestože středová střelová rýha vypadá trochu otevřenější, než na obr. 6, celý střel je velmi nemocný a prakticky neexistuje, což umožňuje tak extrémní kontrakci kopyta. Všimněte si také, že šířka kopyta v nosném okraji je menší, než na úrovni korunky. Tyto patky jsou také velmi dlouhé, ale stejně jako u obr. 6 je možná problematické je zkrátit do „ideální" délky:

extrémně kontrahované kopyto

Obrázek 8 ukazuje zajímavý tvar kopyta. Všimněte si, jak se jeho stěny sbíhají, místo aby se od korunky rozbíhaly, což zase indikuje kontrakci. Střel se zdá být robustní a zdravý a jeho rohovina nejspíš není nemocná, přestože je střední rýha vyplněná. Tento silný střel pomáhá udržovat patky od sebe, ale všimněte si, jak jsou stále těsné. Zužují se. Obrázky 6 a 7 mají stejný problém, i když ne tak výrazný. Všimněte si také naprosto plochého průběhu stěny, bez nejmenšího prohnutí mezi patkami a špicí kopyta:

kopyto zužující se směrem k zemi

Dnešní salva dotazů v sobě ukrývá jeden chyták; schválně, kdo ho najde a správně odpoví? Odpovědi na všechny otázky najdete pod článkem již dnes večer.

Dotaz k obrázku 9: Jak souvisí tvar a vyváženost kopyt s postojem končetin na obrázku? Co byste řekli k patkám tohoto koně?

Jak souvisí tvar kopyt s postojem končetin?

Dotaz k obrázku 10: Připadá vám něco divného na těchto kopytech? Víte, proč tak vypadají?

proč jsou tato kopyta divná?

Dotaz k obrázku 11: Co se vám nelíbí na tomto střelu? Co je příčinou jeho asymetrie? Je na tomto kopytě ještě něco divného?

co je příčinou asymetrie tohoto střelu

Dotaz k obr. 12: Co je na tomto kopytě divného? Může svému koni dobře sloužit?

co je na tomto kopytě divného?

Dotaz k obr. 13: Toto kopyto má něco navíc". Poznáte, co?

co má toto kopyto navíc?

Večer se ještě můžete těšit na odpovědi, které najdete zde na konci článku. Zatím posuzujte, zkoumejte, hádejte a třeba se i o své názory podělte s ostatními ;-)

sevřený postoj, zatížení vnější strany kopyt, nestejně vysoké patky< Dotaz k obrázku 9: Jak souvisí tvar a vyváženost kopyt s postojem končetin na obrázku? Co byste řekli k patkám tohoto koně?

Na obr. 9 můžeme vidět, že tento kůň má sevřený postoj (špičky kopyt jdou k sobě), že jeho kopyta nejsou rovnoměrně zatížená končetinou shora a že tento problém je výraznější vpravo. Očividně více zatěžuje vnější stranu kopyt a můžeme z tohoto důvodu vidět nestejnoměrnou výšku jeho patek. Možná je to jen úhel, v jakém byl pořízen tento snímek, ale patky vypadají příliš nízké, linie srsti na korunce je příliš blízko země a to možná způsobuje, že je kopytní kost vodorovně se zemí.

kopyta mulyDotaz k obrázku 10: Připadá vám něco divného na těchto kopytech? Víte, proč tak vypadají? >

Chyták! :-) Obr. 10 ukazuje zadní kopyta muly. Všimněte si, že cibule patek se dotýkají země a že patky končí mnohem více vepředu, než je tomu u koně. (Pozn. překl.: o kopytech mul si řekneme více v příštím dílu.)

těsné kopyto s nemocným střelem< Dotaz k obrázku 11: Co se vám nelíbí na tomto střelu? Co je příčinou jeho asymetrie? Je na tomto kopytě ještě něco divného?

Obr. 11 ukazuje kopyto s onemocněním střelu, které proniklo hluboko do linie chlupů. Jakmile se toto onemocnění zahojí, toto kopyto se otevře ve středové rýze a patky od sebe oddálí. Všimněte si také toho, jak se střel nenachází ve středové linii kopyta. Ukazuje doleva (na snímku). Rozpěrka vpravo překrývá postranní střelovou rýhu a vytlačuje střel ze středu. Je třeba odstranit rohovinu rozpěrky z chodidla po celé délce střelu, aby se rohovina střelu mohla vrátit do normální pozice. Chodidlo má typický zvláštní tvar před hrotem střelu a vypadá to, že stěna špice kopyta byla seříznutá tak, aby se nedotýkala země, obojí indikuje, že je zde asi problém se zavěšením kopytní kosti.

nadměrně zkrácené patky, příliš vyčnívající střelDotaz k obr. 12: Co je na tomto kopytě divného? Může svému koni dobře sloužit? >

Obr. 12 ukazuje kopyto, kde byly patky extrémně seříznuté (za účelem dosáhnout předem daných rozměrů). To způsobilo, že všechen tlak zůstal na střelu, což je pro koně extrémně bolestivé. Pokud bychom nyní chtěli snížit střel, aby se zkrátil na úroveň patek, pravděpodobně bychom ho seřízli až do škáry.

přerostlé rozpěrky položené přes chodidlo< Dotaz k obr. 13: Toto kopyto má něco navíc". Poznáte co?

Obr. 13 ukazuje kopyto se široce otevřenou střední střelovou rýhou, ale všimněte si vybouleného chodidla, které ve skutečnost vlastně není chodidlo, ale rozpěrky položené přes něho. Jsou skutečně vyšší než chodidlo a stěna kopyta a musí koní způsobovat velké nepohodlí. Zdá se, že patky jsou trochu vysoké a po odstranění veškeré nadbytečné rohoviny rozpěrek možná bude možné zredukovat jejich výšku.

Podobné články

Regenerativní medicína v posledních 10 letech zaznamenala prudký rozvoj. V současné době existují spolehlivé důkazy, které podporují použití…

Snažíte se dostat léky do svého koně? Odborník na výživu radí, jak na to.