Poznej kopyta koní 3: Pohled zepředu

1. 11. 2011 Heike Bean Autor fotek: archiv autorky

Aktualizace: odpovědi na otázky // Pohled zepředu dá o zdraví kopyt mnoho důležitých informací. Sbírka snímků různých kopyt, kterou připravila a popsala Heike Bean, vám možná ukáže, jaké detaily mají význam. A opět můžete potrápit své hlavy malým kvízem!

Znaky zdravých kopyt

Pokud se díváme zepředu, zdravá kopyta

  • se zdají být poměrně nízká (může to ale významně zkreslit úhel, pod jakým je snímek pořízen),
  • korunka je vodorovná a zcela rovná a
  • stěny se svažují k zemi ve větším či menším úhlu, jsou však rovné bez viditelných sukní (prohnutí).

Obrázek 1 ukazuje koně, který má každé přední kopyto jiného tvaru, což je velmi časté. Všimněte si rovných stěn (vnitřní stěna na pravém předním kopytě je více strmá), stejné výšky obou předních kopyt a vodorovně uložené rovné korunky - ta je trochu zakrytá srstí:

zdravá kopyta

Na obrázku 2 je zadní kopyto. Všimněte si, že jeho vnější stěna je šikmější, ale je naprosto rovná. Toto lze na zadních kopytech vidět často.

zadní kopyto s různě šikmými, ale rovnými stěnami a rovnou korunkou

Obrázek 3 ukazuje jiný tvar zdravého zadního kopyta, přestože úhel snímku nedovoluje posoudit korunku:

zdravé zadní kopyto

Na obrázku 4 jsou další poměrně stejně velká přední kopyta. Tato kopyta ale nejsou uprostřed pod osou končetiny a jsou lehce vytočená ven. To může být příčinou vzniku viditelných sukní a pravděpodobně ani nejlepší krmení a trim to už nezmění. Tento konkrétní kůň je však naprosto zdravý v jakémkoli terénu a jeho kopyta ho velmi dobře chrání:

zdravá i když ne zcela korektní přední kopyta

Obrázek 5 ukazuje velmi strmé, ale naprosto zdravé zadní kopyto. I zde je vidět mírná sukně na stěnách:

strmé, ale zdravé kopyto s mírnými sukněmi

A první várka otázek našeho kopytního kvízu; odpovědi najdete na konci článku dnes večer.

Dotaz k obrázku 6: Na tomto kopytě lze vidět jednu poměrně výraznou odchylku od „ideálu". Poznáte, o co se jedná?

co  není na tomto snímku korektní?

Dotazy k obrázku 7: Dokážete popsat tato kopyta? Je na nich vidět nějaká odchylka od „ideálu", jak byl popsán výš? Mohou být taková kopyta zdravá?

popište tato kopyta

Dotaz k obrázku 8: Jak lze popsat tato kopyta koně? Odhadnete, v jakém prostředí tento kůň žije?

popište tato kopyta

Sukně a sukně - které z nich jsou závažné

Na několika dalších snímcích si ukážeme sukně, kterými je třeba se znepokojovat. Někteří kopytáři považují všechny sukně za známku oslabení kopyta a pokoušejí se je odstranit. Podle mých vlastních pozorování sukně, které byly na některých výše uvedených snímcích kopyt, nejsou nic znepokojivého a nejpravděpodobněji jsou způsobené nestejnoměrným zatěžováním kopytního pouzdra následkem postoje končetin nebo hustější rohovinou kopytní stěny.

Některé sukně ale indikují vážný problém týkající se zavěšení kopytní kosti (pozn. překl.: čili lístkové vrstvy kopytní stěny). Mnohé takové případy lze zlepšit správným krmením, vhodnějším trimem a možná i zvýšením fyzické kondice koně.

Některé sukně se považují za vrozené oslabení kopyta.

Obrázek 9 ukazuje přední kopyto chladnokrevného koně s rovnou vnější stěnou ale výrazně prohnutou vnitřní stěnou (sukně). Ve věku 2 let měl kůň prohnutou stěnu celého kopyta a velmi slabou rohovinu stěny vzhledem ke své velikosti. Žádná dieta nedokázala tento problém zlepšit. Navíc jeho kopyta nejsou přesně uprostřed pod osou končetiny, což klade větší napětí na vnitřní kopytní stěnu. Přesto je tento kůň zdravý, ale vyžaduje neustálou pozornost, aby se udržela rovnováha jeho kopyt, aby se minimalizoval problém. Všimněte si také praskliny stěny, která je způsobená velkým napětím v daném místě:

sukně, slabá rohovina a prasklina stěny

Na obrázku 10 vidíte kopyto s výraznými sukněmi. Jeho kopytní stěna je navíc příliš dlouhá, což indikuje buď to, že kopytní kost příliš poklesla, nebo že je kopytní stěna příliš přerostlá. Pouze bližší pohled na chodidlo může říct, o který případ se jedná:

příliš dlouhé kopyto se sukněmi

Obrázek 11 ukazuje velmi přerostlá kopyta. Přední stěna je příliš dlouhá/vysoká a výrazně se prohýbá (sukně). Z tohoto úhlu vypadají boční stěny poměrně rovné až skoro dolů, těsně nad zem:

dlouhá kopyta s prohnutou přední stěnou

Kopyta na obrázku 12 se zotavují po schvácení. Všimněte si velké prohlubně uprostřed korunky, která indikuje, že kopytní kost stále není v oblasti přední stěny (špice kopyta) dostatečně zavěšená. Pokud by se tato kopyta takto výrazně nezrašplovala (což byla správná úprava), měla by v oblasti špice velmi výraznou sukni:

kopyta zotavující se po schvácení

A pojďme na další várku otázek:

Dotaz k obrázku 13: Co se vám na tomto kopytě nelíbí? Co si myslíte, že se děje uvnitř?

co je na tomto kopytě špatně?

Dotaz k obrázku 14: Je na tomto kopytě něco znepokojujícího?

co je na tomto kopytě špatně?

Dotaz k obrázku 15: Co je na těchto kopytech nekorektního?

co je na těchto kopytech nekorektního?

Večer se ještě můžete těšit na odpovědi, které najdete zde na konci článku. Zatím posuzujte, zkoumejte, hádejte a třeba se i o své názory podělte s ostatními ;-)

šikmé a rovné stěny, vodorovná korunka, kopyto mimo osu prstu< Dotaz k obrázku 6: Na tomto kopytě lze vidět jednu poměrně výraznou odchylku od „ideálu". Poznáte, o co se jedná?

Obr. 6 ukazuje šikmější kopytní stěny, ale přesto jsou rovné a toto kopyto má také vodorovnou korunku. Všimněte si, že kopyto není pokračováním osy končetiny - není pod ní přesně uprostřed.

Dotazy k obrázku 7: Dokážete popsat tato kopyta? Je na nich vidět nějaká odchylka od „ideálu", jak byl popsán výš? Mohou být taková kopyta zdravá? >

zdravá korektní kopytaObr. 7 ukazuje nádherná přední kopyta, stejně velká, krátká, pravé kopyto (na fotce vlevo) je dobře vycentrováno pod končetinou, druhé se zdá být trochu mimo osu končetiny, ale může to zkreslovat úhel, pod kterým byl snímek pořízen. Všimněte si ale, že tato kopyta nejsou zcela stejná. Levé přední kopyto (na snímku vpravo) má mírné sukně ve čtvrtích, pravé kopyto je naprosto rovné. Sukně jako na tomto snímku nejsou podle mého názoru nic závažného. Pokud by vás znepokojily, rozhodujícím faktorem, zda jsou závažné nebo ne, bude pevnost - nebo rozvolněnost - bílé čáry.

kopyta strmá, kůň žije ve velmi suchém terénu< Dotaz k obrázku 8: Jak lze popsat tato kopyta koně? Odhadnete, v jakém prostředí tento kůň žije?

Obr. 8 ukazuje strmá, přesto zdravá přední kopyta koně, který žije ve velmi suchém terénu. Všimněte si i zde sukní. Všimněte si také rovné a vodorovné korunky.

nemocné kopyto se sukněmi a pokleslou kopytní kostíDotaz k obrázku 13: Co se vám na tomto kopytě nelíbí? Co si myslíte, že se děje uvnitř? >

Obr. 13 ukazuje velmi nezdravé kopyto s nezdravou kopytní stěnou a výraznými sukněmi kolem dokola. Toto kopyto má vážný problém se zavěšením kopytní kosti, kůň je velmi bolavý na tvrdém povrchu a potřebuje změnit krmení, aby rostla lepší rohovina a vytvořilo se pevné spojení kopytní stěny s kopytní kostí.

kopyto se sukní přední stěny, pokleslou kopytní kostí a nestejně vysokými bočními stěnami< Dotaz k obrázku 14: Je na tomto kopytě něco znepokojujícího?

Obr. 14 ukazuje zajímavou věc. Sukně na bočních stěnách by mě neznepokojovaly, ale je zde také nejspíš i sukně na přední stěně a navíc není rovná korunka. Uprostřed je trochu pokleslá, což je obvykle způsobeno problémy se závěsem kopytní kosti (pozn. překl.: lístková vrstva kopytní stěny), což může souviset s prohnutím přední stěny. Navíc boční stěna na fotografii vpravo vypadá, že je vytlačená výš, než stěna vlevo.

nekorektní kopyta, křivá korunka, nekvalitní rohovina, vysoká kopytaDotaz k obrázku 15: Co je na těchto kopytech nekorektního? >

Obr. 15 ukazuje kopyta s vícečetnými problémy. Přestože to není dobře vidět z tohoto úhlu, přední stěna je prohnutá, stejně jako všechny ostatní stěny kopyta, korunka je velmi křivá a rohovina má špatnou kvalitu. Kopyta jsou příliš vysoká a kůň je stáčí dovnitř, což způsobuje jejich nerovnováhu. A nerovnováha kopyta zase zhoršuje jejich tvar. Tento kůň by měl být bosý, aby mohl být často trimován a tím se minimalizovaly problémy.

Příště se můžete těšit na další kvíz; tentokrát se budeme dívat na kopyta zezadu a posuzovat především patky.

Podobné články

Regenerativní medicína v posledních 10 letech zaznamenala prudký rozvoj. V současné době existují spolehlivé důkazy, které podporují použití…

Snažíte se dostat léky do svého koně? Odborník na výživu radí, jak na to.