Otazníky kolem napařování sena…

23. 1. 2023 Gabriela Rotová Autor fotek: Gabriela Rotová, Jonáš Dušánek

Mírná a středně těžká forma koňského astmatu dnes postihuje přibližně 60 % dospělých koní, těžká forma pak asi 10–15 % a dle dostupných studií dnes v Německu trpí EA přibližně 50 % 12–14letých koní ustájených v klasickém boxovém ustájení. Ošetření sena horkou párou – které má potenciál vázat inhalovatelné alergeny, a to s až 99% úspěšností – se proto stalo běžnou součástí naší chovatelské praxe. Závěry studie, kterou nedávno publikoval tým vědců z Univerzity Martina Luthera Halle-Wittenberg, ale odhalily, že seno ošetřené horkou párou je sice hygieničtější, obsahuje ale výrazně méně bílkovin, což může u některých kategorií koní vést ke kalorickému deficitu. A to je dobré vědět, chceme-li svým koním sestavit vhodnou krmnou dávku.

Onemocnění dýchacích cest, zejména patogeneze koňského astmatu, jsou v současné době masivním problémem v chovu koní. Většina spouštěcích faktorů EA souvisí s inhalovatelnými alergeny a majitelé koní proto stále častěji ošetřují hygienicky závadné seno napařováním. Horká pára je totiž schopna téměř eliminovat spory plísní, bakterie a polétavé prachové částice, které by jinak mohly být vdechnuty. Jak se ale ukazuje, úprava v sena v pařácích jak výhody, tak i nevýhody. Nezanedbatelná část bílkovin, a v nich obsažených důležitých aminokyselin, je totiž v důsledků změn souvisejících s působením tepla jen obtížně trávena a některé bílkovinné složky – pro koně nepostradatelné – se v GIT koní vůbec vstřebat nemohou.

Průběh studie

Vzorky sena byly odebrány ze šesti různých šarží regionálně produkovaného sena, kterým se běžně krmí koně. Tyto vzorky sena byly sklizeny v roce 2020 při první seči z typických travnatých luk v Sasku-Anhaltsku a Sasku. Každý vzorek obsahoval 16 kg materiálu, který byl rozdělen do čtyř dílčích vzorků po čtyřech kg sena.

Před vařením v páře byl ponechán stranou nativní vzorek o hmotnosti 350 g. Podle specifikací výrobce (Haygain, HG One+ na 8 kg; Farm & Stable, West Sussex, Spojené království) byly sítě se senem napařovány po dobu jedné hodiny. Na konci procesu napařování ukazoval indikátor teploty ve víku přístroje v průměru asi 97 ± 1,1 °C. Kromě toho byl pro detekci teploty uvnitř sítí na seno umístěn speciální záznamník dat (datalogger PCE-HTD 125; PCE Instruments, Meschede, Německo), který odhalil, že v průběhu procesu napařování došlo již asi po 8 až 10 minutách k náhlému zvýšení teploty a průměrně po 20 minutách dosáhla teplota 80 °C i více. Teploty 100 °C bylo dosaženo po 60 minutách. Ihned po napaření byly odebrány čtyři replikáty s odhadovanou hmotností 350 g z různých míst sítě na seno. Poté byly vzorky sušeny v sušárně při 40 °C po dobu dvou dnů a následně kompletně analyzovány.

animals-12-03092-g001.png

Nárůst teploty uvnitř testovaných sítí na seno během napařování v Haygain One. Zdroj níže uvedená studie.

animals-12-03092-g002.webp

Obsah hrubého proteinu (CP), neutrálního detergentu nerozpustného CP (NDICP) a precékálně stravitelného CP (pcdCP) v nativním (zelené sloupce) a pařeném seně (oranžové sloupce); * s p < 0,05 významné rozdíly průměrů. Zdroj níže uvedená studie.

Změny v kvalitě sena

V senu ošetřeném horkou párou byl zjištěn zvýšený počet produktů, které vznikají při tzv. Maillardově reakci. Tato komplexní chemická reakce mezi bílkovinami a cukry probíhá při vaření, pečení nebo opékání potravin a je v našich kuchyních zodpovědná za zhnědnutí tepelně upravovaných potravin nebo vývoj aromatických látek.

animals-12-03092-g004.webp

Produkty Maillardovy reakce v nativním a napařeném seně (* s p < 0,05 významné rozdíly středních hodnot). Zdroj níže uvedená studie.

Působením tepla dochází tedy v seně ke stejným změnám, jaké se odehrávají v „našich“ tepelně opracovaných potravinách. A to je, jak se ukazuje, problém. Proteiny obsažené v seně totiž v důsledku působení tepla vytváří s cukry zcela nové komplexy, které jsou pro koně obtížně stravitelné nebo i nestravitelné. Z dat, která byla získána v průběhu studie, bylo zjištěno, že podíl stravitelných bílkovin se v seně po napaření sníží téměř o polovinu. A to je rozhodně pokles zásadní. Kupříkladu množství lysinu – esenciální aminokyseliny, kterou si organismus nedokáže sám vyrobit, a proto jej musí přijímat ve stravě – se snížilo po aplikaci páry o 24 %.

animals-12-03092-g003.webp

Obsah vybraných esenciálních aminokyselin (EAA) a precékálních stravitelných EAA (pcdEAA) v nativním (zelené sloupce) a dušeném seně (oranžové sloupce); * s p < 0,05 významné rozdíly průměrů; Lys = lysin, SAA = sírové aminokyseliny (tj. methionin + cystein), Thr = threonin. Zdroj níže uvedená studie.

Kvalitní travní seno krmené v množství 1,5 až 2 % tělesné hmotnosti koně je schopno pokrýt základní požadavky na množství proteinu v krmné dávce většiny kategorií koní. Pouze chovné klisny, hříbata a mladí koně a koně ve vyšší zátěži mají požadavky na příjem bílkovin vyšší. Pokud ale koním seno napařujeme, budeme zřejmě muset zamíchat nám známými kartami a denní krmnou dávku v souvislosti s proteiny upravit, protože nedostatek bílkovin může mít mnoho negativních důsledků. Proteiny – makromolekuly složené z jednoho nebo více řetězců aminokyselin – jsou totiž jediným zdrojem esenciálních (nenahraditelných) aminokyselin a jejich obsah v krmné dávce je proto velmi důležitý. Pokud tedy seno napařujeme, musíme zohlednit, že dostupnost proteinů a aminokyselin v objemovém krmivu může být negativně ovlivněna nejen dobou seče a oxidací v důsledku dlouhého skladování, ale i denaturací související s tímto procesem.

Závěr

Data získaná v rámci této studie nám neříkají, že nemáme seno koním napařovat. Napařování sena zůstává praktickou metodou ošetření hygienicky nedostatečného sena a v mnoha případech představuje jediné možné řešení pro koně trpící astmatem. Výsledky této studie ale ukázaly, že napařování zvyšuje množství nerozpustných hrubých proteinů v seně, což je třeba vzít na vědomí při sestavování krmné dávky. Sójový extrahovaný šrot, jeteloviny a vojtěška, pivovarské kvasnice, sladový květ, rýžové otruby a semena (slunečnice, len), jsou krmiva, která jsou bohatým zdrojem bílkovin a měla by tedy – jestliže seno ošetřujeme horkou párou – dostat zelenou. Samozřejmě, pokud nemáme dostatek zkušeností, po poradě s výživářem.

Zdroj:

 

Podobné články

Suché a teplé roky s sebou vždy přinášely nižší výnosy sena. Letošek je ale v mnoha oblastech naší republiky extrémní. Otavy prakticky nejsou, výnos…

Období velmi krátkých period sucha a slunce mezi dešti přidělává výrobcům sena vrásky. Jak velké starosti si máme dělat, když nám seno zmokne?