Nucený klid: Jak zabavit koně v boxe

10. 8. 2022 MVDr. Kateřina Junghansová Autor fotek: Jonáš Dušánek, Gabriela Rotová

Onemocnění, zranění koně, rekonvalescence, ale třeba i podmínky, které výrazně omezují možnosti pracovat s koněm (například různé rozmary počasí). To jsou situace, kdy kůň nemá z nějakého důvodu patřičnou možnost vyžití, a proto mohou být frustrující jak pro koně, tak pro jeho majitele.

Často se setkávám s dotazy, co dělat s koněm, který musí být z nějakého důvodu v omezeném pohybovém režimu. Možností je spousta. Na některé z nich se podíváme v tomto článku.

Nejdříve si ale řekneme pár základních věcí souvisejících s nuceným klidem v boxe:

Kůň nepotřebuje tolik energie

Dostává-li kůň koncentrované krmivo, je vhodné omezit jeho dávku, a pokud je to možné, vynechat krmivo, které obsahuje velké množství lehce stravitelných sacharidů. Jednak jako prevenci koliky a jednak proto, aby kůň z přemíry energie nezranil sebe nebo člověka. Pokud tedy víte, že váš kůň bude muset strávit nějaký čas v omezeném pohybovém režimu, upravte mu dávku koncentrovaného krmiva. 

0K0X2308.JPG

Je vhodné zpomalit příjem objemových krmiv

To, že kůň je zvíře, jehož organismus je stavěný na téměř nepřetržitý příjem malého množství objemového krmiva, je známá věc stejně jako to, že nepřetržitý přístup k senu je účinnou prevencí mnoha zdravotních a behaviorálních problémů.

Avšak to, že kůň stojí 24 hodin denně v boxe a nepřetržitě se cpe senem, mu naopak může zdravotní problémy způsobit. Koně se ve svém přirozeném prostředí během pasení neustále pomalu pohybují. Pokud mají tu možnost (nebo v přírodě nutnost), ujdou denně mnoho kilometrů. Tento druh pohybu podporuje střevní peristaltiku. Koni, který je najednou „uvězněný“ na ploše 3×3 metry s neomezeným přístupem k senu, hrozí obstipace (zácpa) a další problémy.

Pomalý příjem potravy je způsob, jakým koně ve svém přirozeném prostředí tráví většinu dne. Koně jsou na tento způsob života geneticky “naprogramovaní”. Nedělá jim dobře dostávat potravu na příděl, sežrat ji během půl hodiny až hodiny a pak v boxe zírat do zdi až do dalšího krmení. Proto rozhodně není dobré omezovat příjem objemového krmiva tím způsobem, že ho kůň bude dostávat na příděl dvakrát nebo třikrát denně. I když v současné době máme nespočet možností, jak pokrýt energetické a nutriční potřeby koně, nejsme tímto způsobem krmení schopni koním zajistit další přirozenou potřebu, a to je činnost, které se kůň potřebuje věnovat zhruba 12 až 18 hodin denně. To, že nemá možnost se jí věnovat, může mít negativní dopady na jeho zdraví i psychiku.

Abychom předešli vzniku zdravotních problémů plynoucích z přebytku potravy a nedostatku pohybu a také frustraci z dlouhého období bez přístupu k potravě, je vhodné příjem sena zpomalit. K tomu účelu můžete použít různé sítě nebo tašky na seno a podobně. Kůň tak stráví příjmem potravy delší dobu, ale nespotřebuje jí tolik. Pokud váš kůň tráví dlouhé hodiny v boxe, určitě zvažte síť nebo tašku na seno s malými oky. Při tom je ale potřeba nezapomenout ještě na jednu velmi důležitou věc, a to je bezpečnost. Určitě sami víte, že koně dokážou být velmi kreativní v tom, jak si sami ublížit, zejména, když se vyděsí nebo když se nudí. Proto vždy dbejte na to, aby síť nebo taška na seno byly bezpečně připevněné k hrazení boxu. Také z důvodů bezpečnosti nenechávejte tyto předměty (zejména sítě) v boxe viset prázdné, nenechávejte je tam pohozené na zemi a tak podobně.  

Je třeba hlídat příjem vody

Kůň (nejen) během klidu v boxe musí mít neustálý přístup k dostatečnému množství nezávadné vody. Tento bod tak trochu souvisí s tím předchozím. Ve chvíli, kdy má kůň omezený pohyb a nepřetržitý přístup k senu, hrozí mu zacpání tlustého střeva, zejména, pokud dostatečně nepije.

Nyní se pojďme podívat na konkrétní příklady, jak pomoci koni zahnat nudu v boxe.

0K0X5328.JPG

Obohaťte koni životní prostředí

Smutnou skutečností je, že většina domestikovaných koní žije v prostředí, které je relativně chudé na podněty. To platí zejména pro koně, kteří většinu dne stráví v boxe, kde mají minimální kontakt s okolním prostředím a s ostatními koňmi. Protože koně jsou tímto způsobem chovaní již velmi dlouhou dobu, připadá nám to tak normální, že si většinou ani neuvědomujeme, jak chudý a frustrující může jejich život být. Myslím, že někteří lidé si toto začali uvědomovat až během karantény, kdy se řada z nás ocitla ve velmi podobné situaci. Pravdou je, že stimulace mozku řady domácích koní je nedostatečná, a to může vést k řadě behaviorálních i zdravotních problémů. Proto je vhodné zamyslet se nad tím, jak bohatý život naši koně doopravdy žijí (především, když s nimi nejsme) a jak bychom jim jejich život mohli zpestřit.

Obohacení prostředí lze koním zajistit mnoha způsoby.

Obohacení prostředí je překlad anglického výrazu enrichment nebo environmental enrichment když si ho zadáte do vyhledávače, určitě najdete spoustu inspirativních nápadů.

Jedním ze způsobů je třeba výše zmíněné zajištění nepřetržitého pomalého příjmu potravy, o kterém jsem psala výše. Dále je to společnost ostatních koní a sociální interakce – jejich možnosti jsou ale u koně, který má nařízený klid v boxe, dost omezené.

K obohacení prostředí koně můžete použít i různé hračky – některé si můžete relativně snadno vyrobit i doma. Ať už kupované, nebo vyrobené, hračky pro koně by měly splňovat dvě podmínky:

  • V první řadě musejí být bezpečné – to znamená, že musejí být vymyšlené a zkonstruované tak, aby se do nich kůň nemohl zamotat, ukousnout a sežrat některé jejich části nebo se o ně jinak zranit. Někteří koně v tomto dokážou být opravdu vynalézaví.
  • Druhá podmínka je, že kůň si s nimi musí umět hrát – sebedražší, sebedůmyslnější hračka životní prostředí koně neobohatí, pokud bude ležet v rohu boxu a kůň o ni nebude jevit zájem nebo se jí bude bát. Ze začátku je tedy vhodné věnovat čas tomu, aby se kůň naučil si s hračkou hrát. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, jak zabavit koně v boxe:

0K0X8709-kopie.JPG

Zaměstnejte koňský mozek

Svaly, šlachy, plíce a kardiovaskulární aparát sice pracovat nemohou, ale mozek ano! Určitě sami víte, že duševní práce je práce jako každá jiná, a že to může být dost velký konzument energie.

Faktem je, že mozek většiny domestikovaných koní „spí“. Je to jednak z důvodu, který jsem zmiňovala před chvílí – a to sice, že koně žijí v prostředí chudém na podněty, a také je to proto, že tradiční trénink koní je převážně zaměřený na trénink pohybového aparátu koní a vlastní přemýšlení a kreativní projevy ze strany koně většinou nejsou žádoucí. Máme pocit, že když necháme koně moc přemýšlet, obrátí se to proti nám. A to se také občas děje. Je mnohem jednodušší obvinit přílišnou volnost v myšlení než si přiznat, proč se to děje. 

Koně jsou zvířata, pro které je velmi důležité být prostě v pohodě. Proto jsou oproti jiným zvířecím druhům tak snadno trénovatelní tradičním způsobem – prostřednictvím tlaku a jeho uvolnění. Určitě víte, že moment uvolnění tlaku (tedy moment, kdy se kůň dostane zpátky do pohody), je momentem, který posiluje chování. Pokud kůň není v pohodě a dáte mu prostor k přemýšlení, bude přemýšlet o tom, jak se do té své pohody zase zpátky dostat. Jestliže je kůň ve stresu (například proto, že se bojí vás nebo nějakého předmětu, kolem kterého má projít), pokud mu dáte prostor k myšlení, bude přemýšlet o tom, jak se zbavit stresu. Je na vás, jestli koně budete zvykat postupně, nebo ho zatlačíte do kouta (obrazně i doslova). Bude-li kůň cítit nepohodlí (například kvůli nepadnoucí výstroji, vaší nerovnováze v sedle, tvrdé ruce a podobně) a vy mu dáte prostor přemýšlet, bude přemýšlet o tom, jak se toho nepohodlí zbavit. A je na vás, jestli rozluštíte zprávu, kterou se vám snaží předat a vezmete si jeho zpětnou vazbu k srdci, nebo jestli se dostanete do bodu, kdy kůň vymyslí něco, co se vám nebude líbit. To jsem trochu odbočila, ale myslím si, že tohle je jedna z věcí, kterou je třeba vysvětlit. Řada lidí se bojí, že když nechá svým koním přílišnou (nebo jakoukoliv) volnost v přemýšlení, bude to ke škodě. Já bych řekla, že to je takový okamžik pravdy. Okamžik, kdy vám kůň dává cennou zpětnou vazbu o vašem vztahu a dosavadním tréninku. Záleží na vás, co s tou informací uděláte.

Ale teď už zpátky k tématu: Jak tedy zabavit mozek koně během nuceného klidu v boxe? Mentální kapacita koně a jeho schopnost přemýšlet a vymýšlet je mnohem větší, než by se mohlo na první pohled zdát. Jde jen o to, ve vašem koni tyto schopnosti probudit. Existuje nespočet cviků, které nejsou náročné na pohybovou aktivitu koně a na prostor, takže je lze bezpečně provádět v boxe, a to i s koněm v rekonvalescenci. To, co můžete koně naučit, v podstatě záleží jen na vaší fantazii a trenérských schopnostech.

Já k těmto účelům používám trénink pomocí pozitivní motivace, tedy pomocí odměn. Protože těmi vhodnými odměnami, za které koně baví pracovat, je v naprosté většině potrava, dostáváme se tady zase k tomu, co jsem psala v úvodu článku: Kůň v omezeném pohybovém režimu nespotřebuje tolik energie, proto je vhodné omezit příjem lehce stravitelných sacharidů. Já osobně tedy volím odměny, které nemají o moc vyšší energetickou hodnotu než seno – většinou senné a vojtěškové granule, případně řezanku.

Trénink pomocí pozitivní motivace má obrovskou výhodu v tom, že učí koně přemýšlet a zároveň spolupracovat. Dostáváme se při něm na druhou stranu spektra. Pracujeme s koněm, který je v rámci možností v pohodě a když mu necháme prostor k přemýšlení, bude přemýšlet o tom, jak získat něco navíc, tedy odměnu. Toho můžeme využít nejrůznějším způsobem. Můžeme koně učit, aby dobrovolně spolupracoval při veterinárním ošetření (to je podle mého názoru asi nejpraktičtější využití). Také můžeme koně naučit, aby si hrál s hračkami, které jsme mu připravili. Pokud mu každá interakce s hračkou vynese odměnu (ať už odměnu, která přijde od vás, nebo odměnu, která vypadne z té hračky), bude si s hračkou hrát častěji a postupem času ho pravděpodobně začne bavit i samotná hra. Pomocí pozitivní motivace můžete koně učit i různé triky a samozřejmě cokoliv, co trénujete tradičním způsobem. Protože tento typ tréninku vyžaduje samostatné přemýšlení a řešení problémů, zaměstnává mozek koně více než tradiční trénink. I proto je vhodné (hlavně ze začátku) dělat tréninkové lekce krátké – stačí pár minut. I těchto pár minut koni velmi obohatí jeho nucený pobyt v boxe a upevní váš vzájemný vztah. 

I když koně můžete naučit opravdu cokoliv, nemusíte hned koně učit rozlišovat barvy a symboly nebo malovat. Umí váš kůň například v klidu stát na místě, které mu určíte, zatímco vy se kolem něj pohybujete? Umí sám dát hlavu do ohlávky?

Jak už jsem psala (a velmi to doporučuji), můžete také učit koně spolupracovat při veterinárním ošetření a běžné péči. Tyhle „veterinární triky“ jsou pro koně v omezeném pohybovém režimu naprosto ideální. Navíc je to dobrý způsob, jak:

  • Trávit čas se svým koněm smysluplně i v době, kdy z různých důvodů nemůžete jezdit nebo s koněm jinak pracovat
  • Upevnit váš vzájemný vztah a pracovat na důvěře
  • Učit koně „triky“, které nejsou samoúčelné, ale jsou pro život
  • A samozřejmě je to způsob, jak udělat z veterinárního ošetření menšího „bubáka“ a to jak pro vašeho koně, tak pro vás i pro vašeho veterináře

Možná má váš kůň naordinovaný nucený klid v boxe z důvodu nějakého zranění nebo onemocnění a vy nebo váš veterinář ho musíte pravidelně ošetřovat. To je skvělá příležitost naučit vašeho koně při ošetření dobrovolně spolupracovat a ještě mu pobyt mezi čtyřmi stěnami zpestřit.

Junghansova.png

MVDr. Kateřina Junghansová je praktickou veterinární lékařkou specializující se na medicínu koní. Po studiu na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, v rámci kterého absolvovala několik zahraničních stáží, působila dva roky na Veterinární klinice Heřmanův Městec.

Podobné články

Je veterinární ošetření koní věda? Občas tedy ano, to jistě potvrdí mnoho majitelů i veterinářů. A pokud to má být skutečná věda, pak má jméno…

Bezpečnost je velké a stále aktuální téma při jakékoliv práci s koňmi, veterinární ošetření nevyjímaje. Věděli jste, že podle studie provedené ve…