Konopí a jeho užití u koní

20. 9. 2021 The Horse Autor fotek: © pixabay

Co víme o účincích konopí a jeho užití u koní? Prozatím toho mnoho není, tato problematika je však již v popředí zájmu vědců. Shrnutí dosavadních poznatků přináší překlad článku z The Horse.com.

Pravděpodobně jedinou studií o užití konopí u koní je práce Erin Contino a Katherine Ellis z Colorado State University, kterou napsaly o případu užití konopí u jednoho koně. Autorky v popisovaném případě použily konopí v léčbě kožní hypersenzitivity a allodynie (přecitlivělost na podněty, které normálně bolestivé nejsou) u čtyřleté quarter klisny.

V tomto případě ani majitel, ani ošetřující veterináři nevěděli příčinu vzniku problému, ale domnívali se, že to způsobilo bodnutí hmyzem, které se zkomplikovalo v trvalou, závažnou hypersenzitivitu.

Klisna čtyři nebo pět měsíců vykazovala senzitivitu, když se jí někdo dotkl v oblasti kohoutku a plece. Prudce uhýbala, občas se ohnala nebo vykopávala. Během lonžování došlo k několika příhodám, kdy zničehonic začala jančit. Nesnesla na sobě deku a podobně, a nakonec to vygradovalo do stadia, kdy byla v boxe už nebezpečná.

Řadu měsíců klisnu léčili vším možným, protizánětlivými léky, vitamínem E, magneziem, lékem gabapentinem na nervovou bolest a vodní metodou akupunktury s vitamínem B12. (pozn. překl.: vodní akupunktura je vstřikování léku – v tom případě vitamínu B12 na konkrétní místa). Klisna na léčbu nereagovala a majitel byl stále ustaranější a frustrovanější. Další diagnostika a jiné metody léčby byly s majitelem koně probrány, ale majitelka nakonec trvala na tom, aby se zkusilo užití konopí. Měla s tím sama dobrou zkušenost, a tak to chtěla zkusit i u koně. Sehnala konopný pudr z nekomerčního zdroje. Klisna na počátku dostávala 250 miligramů do huby dvakrát denně. Dávku zvolila ošetřující veterinářka Contino na základě konzultace s kolegyní Chelseou Luedke ze sousední Heritage Equine Clinic, která sama konopí proti bolesti užila u koní, jež měla ve své péči.

Do 36 hodin od počátku léčby se klisna překvapivě a velmi rychle zlepšila. Najednou byla schopná akceptovat dotek na krku, kohoutku, pleci. Mohla být lonžována a být vyvázaná, aniž by projevovala jakékoliv známky diskomfortu. Po 60 dnech snížila Contino dávku u klisny na 150 miligramů 1x denně do huby. Tento výsledek by možná mohl majitele koní ponoukat k tomu, aby okamžitě běželi koupit konopí, které je široce dostupné a snadno k sehnání, bylo by však dobré si napřed o konopí něco zjistit.

Co je to tedy konopí?

Konkrétně cannabidiol (dále již jen jako CBD) je jedním z více než stovky kanabinoidů, které mohou být izolovány z rostlin konopí (Cannabis sativa). Kanabinoidy včetně CBD jsou fytochemikálie, díky kterým rostliny mají barvy a vůně a navíc je pomáhají chránit před UV zářením a hmyzem. Tyto fytochemikálie jsou prospěšné i živým tvorům, kteří je konzumují. Příkladem prospěšných fytochemikálií jsou antokyany v lesních plodech či červeném hroznovém vínu, extraktech ze semen nebo ve tmavé čokoládě, které fungují jako antioxidanty. Antioxidanty chrání buňky před působením volných radikálů.

Konopí seté (Cannabis sativa) je jediným druhem, ale jeho různé variace produkují různé kanabinoidy. Všechny variace obsahují CBD, ale některé varianty až 30 % THC – což je psychoaktivní kanabinoid (ten hlavní, který je v marihuaně). Varianty s obsahem THC do 0,3 % jsou pěstovány pro jejich vlákno, semínka a olej. Výrobci je mohou lisovat za studena a prodávat olej s CBD nebo izolovat CBD a poté z něj vyrábět masti, tinktury, pelety a pudr pro koně.

CBD v praxi

Biologické benefity z užívání konopného oleje jsou známy již z doby 4000 př. n. l., ale navzdory této dlouhé historii Food and Drug Administration (FDA neboli Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) nepovolila první produkt z konopí dříve než v červnu 2018. Epidiolex, zatím jediný povolený produkt FDA, je indikován u dětí ke kontrole záchvatů, které jsou u Lennox-Gastautova syndromu a Syndromu Dravetové (těžká myoklonická epilepsie). Epidiolex obsahuje 100 miligramů CBD na mililitr a je podáván v dávce 5 miligramů/kilogram denně. U některých pacientů doktoři pomalu zvedají dávky až na maximální možnou 20 miligramů/kg denně.

CBD zatím není schválen pro žádnou jinou léčbu než dva výše vyjmenované syndromy, byl zkoumán pro další možné užití u jiných typů záchvatů – jako např. epilepsie, dále jako možný prostředek u následujících zdravotních potíží, například:

 • úzkost, deprese a psychotické poruchy
 • analgetikum (např. pro pacienty s rakovinou)
 • protizánětlivý lék pro artritidu
 • kardiovaskulární nemoci
 • Alzheimer
 • Parkinsonova choroba
 • roztroušenou sklerózu
 • Huntingtonovu chorobu

Když vyhledáváte účinky CBD na internetu, může to vypadat, že léčí všechno, ale není tomu tak. Nemůžeme také automaticky předpokládat, že dostupné důkazy u lidí o bezpečnosti a účinnosti budou platit i u koní.

CBD ve veterinární medicíně

Studie o využití u koní, psů, myší a jiných druhů zvířat jsou vzácné, takže není možné mít jasná doporučení ohledně dávkování, bezpečnosti a účinnosti. Někteří vědci se ale tomu dost věnují, protože u řady nemocí se vyskytuje rezistence vůči aktuálně schváleným léčebným možnostem. Například veterináři se snaží plně kontrolovat bolest u osteoartrózy pomocí steroidních a nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAIDs), managementem váhy a orálním podáním doplňků výživy. Jakékoliv další možnosti léčby osteoartrózy by rozhodně veterinární medicíně prospěly.

Vzhledem k velkému množství psů s osteoartrózou se výzkum CBD ve veterinární medicíně soustřeďuje hlavně na artritidu u psů. Roku 2018 Cornellova univerzita zveřejnila jednu z doposud nejvíce citovaných studií. Výzkumníci dávali 2 miligramy CBD oleje/kg dvakrát denně psům, kteří měli rentgenem diagnostikovanou osteoartrózu. Pacienti se jevili mnohem spokojenější a aktivnější v této zaslepené, placebem kontrolované studii (pozn. překl.: tato studie je typem, při kterém jedna nebo více stran v klinickém hodnocení nejsou informovány o začlenění do té které léčené skupiny, tedy nevědí, kdo užívá testovaný prostředek a kdo placebo, aby výzkum byl nezkreslený). Dále výzkumníci nezjistili žádné vedlejší účinky u psů, kterým tato dávka byla podávána měsíc.

Vědci z oklahomské státní univerzity zkoumali využití CBD pelet u chronicky kulhajících koní, kde srovnávali tři skupiny zvířat a výsledky: a) skupina, které se podávaly pelety s CBD, b) skupina léčená pomocí NSAIDs (jako Bute) nebo c) skupina, které se dávalo placebo. Výsledky budou publikovány až po přijetí a zveřejnění v recenzovaném vědeckém časopise.

Využití kanabidiolu, co se týče uklidnění koní, vzbudilo zájem majitelů, ačkoliv zatím nejsou relevantní data. Kimberly Guay z univerzity Tarleton State v Texasu však doufá, že bude moci studovat využití CBD u koní, kteří se musí přizpůsobit novým situacím nebo jsou v tréninku. Guay předpokládá, že se CBD samo osvědčí jako prostředek minimalizace stresu a nepředvídatelných reakcí koní.

Jak funguje CBD?

Hlavním důvodem nedůvěry vůči užití CBD u koní je fakt, že nikdo neví, jak to vlastně reálně funguje. Např. FDA schválený Epidiolex jasně deklaruje, že „přesné mechanismy látek, které působí na člověka, nejsou známy“. Naše těla mají mechanismy, které jsou vhodné pro zpracovávání kanabinoidů či dokonce pro jejich zpracování. Pokud to shrneme, naše těla jsou schopna:

 • a) metabolizovat i vytvářet CBD
 • b) kanaboidní receptory
 • c) enzymy, které jsou schopné syntetizovat i degradovat endogenní kanabinoidy

Náš hlavní kanabinoidní receptor CB-1 existuje v našem centrálním nervovém systému. Mnoho publikací podporuje užívání CBD a zaměřují se na úlevu od bolesti a uklidnění, ale naopak výzkumy pro využití Epidiolexu říkají něco jiného. Takže naše pochopení, jak funguje CBD nebo jiné kanabinoidy, stále není prozkoumáno.

Překážky k přijetí CBD u koní

Musíme zdůraznit, že existuje pouze jedna studie o užití CBD, navíc u jednoho koně. Navzdory výzkumům, které ukazují, že CBD má pozitivní užití u psů, nesmíme zapomínat na to, že koně nejsou psi. Farmakodynamika CBD u psů se může dost podstatně lišit od farmakodynamiky u koní. A to dost markantně – jak se CBD šíří v těle, štěpí a vylučuje a podobně.

Jak k tomu uvádí veterinářka Cofino: „Nemyslím si, že je vhodné vyvozovat bezpečnost a dávkování CBD od jiných druhů zvířat.“ Např. v publikovaném případě klisna dostávala 1 miligram na kilogram, což je mnohem méně, než kolik dostávala zvířata ve většině studií pro ostatní zvířata.

Ačkoliv např. Epidiolex je dávkován obvykle na 5 miligramů per kilo u lidí, s maximální dávkou až 20, Contino si myslí, že koně mají mnohem nižší hranici. Kromě toho vyšší dávkování může být dosti nákladné.

„Na základě mého zkoumání je cena dávky pudrového CBD $0,02 – 0,05 $ na miligram a olej stojí 0,09 – 0,17/miligram. A na základě ceny za kilogram, když počítáme váhu průměrného 500kg vážícího koně, by dávka stála 10–85 dolarů na den. A to je v jiných studiích zkoumána pětinásobná dávka (tj. i pětinásobné náklady).“

Proč nemůžeme dostat informace, které potřebujeme? Protože nemáme dostatečné finance a také to může souviset se zákazem užití CBD v soutěžích.

Po přijetí „Farm Bill“ v roce 2018 narostl počet společností, které se zajímaly o provádění výzkumu užití CBD u koní, ovšem CBD byl následně zakázán jak USEF tak i FEI, takže jejich zájem opadl. Bez farmakodynamických dat ale nemáme vhodná data o užití CBD u koní. To znamená, že majitelé koní ani neví, kdy vlastně CBD vysadit, aby kůň nebyl pozitivní v soutěži.

Využití CBD u koní

Jste přesto ochotní ho zkusit? Mějte na paměti, že je doposud nelegální, aby vám ho veterinář doporučil, dávkoval či předepsal. A to v situaci, kdy majitelé koní ale svým zvířatům mohou CBD legálně podávat. U CBD doplňků výživy navíc není možné, aby výrobce deklaroval jeho užití: diagnostiku, léčbu, předcházení nemocem.

Samozřejmě někteří na obalech svých výrobků mají vlastně nelegální prohlášení a FDA není schopná prosazovat zákon vždy a všude.

Jak říká JUDr., MVDr. Charlotte Lacroix z newjerseyské firmy Veterinary Business Advisors Inc., zákon vždy následuje po inovacích. Protože koně, lidé a jiná zvířata po dávkování okamžitě neumírají, tak není důvod se stresovat z hlediska bezpečnosti a tento sektor nepřitahuje pozornost FDA.

Lacroix také popsala tři hlavní problémy kolem CBD:

 • CBD lze užít k léčbě bolesti, úzkosti a jiných medicínských diagnóz, ale FDA umožňuje pouze oficiálně schválené prostředky k léčbě těchto problémů u zvířat.
 • Epidiolex je FDA schválený lék, takže společnosti nemohou tvrdit, že je to pouze potravinový doplněk, když tento prokazatelně léčí.
 • Zatímco je CBD často uváděn na trh jako potravní doplněk, v těle se ale přirozeně nenachází, tudíž nic nedoplňuje. CBD není potravina ani se v těle nevyskytuje.
 • CBD závěrem

  Veterinářka Contino si myslí, že CBD má potenciál ve veterinární medicíně mnohem větší, než pouze jako poslední volba z nouze. Říká k tomu: „Naše data nepopírají možnost využití CBD a právě na Colorado State University s kolegy začínáme studii, která by zkoumala farmakodynamiku a bezpečnost užití CBD u koní.“

  Závěrem Contino dodává: „Doufáme, že budeme mít brzy odpovědi na mnoho otázek ohledně užití CBD u koní, je to vzrušující!“

  Článek byl napsán Stacey Oke, MSc, DVM, a publikován na webu The Horse dne 7. září 2021.

  Podobné články

  Když vidíte koně stát o třech nohou, chcete od veterináře nebo kováře slyšet: „Je to absces“. Z dobrého důvodu. Většina abscesů se totiž sama…

  Onemocnění, zranění koně, rekonvalescence, ale třeba i podmínky, které výrazně omezují možnosti pracovat s koněm (například různé rozmary počasí). To…