Když se řekne ataxie

Pokud si tento pojem budeme definovat, správně bychom řekli, že ataxie = pohybová nekoordinovanost. Může být způsobená naprosto čímkoli (třeba i nadměrným požitím alkoholu). Je to tedy příznak (symptom), ne nemoc (podobně jako je třeba horečka či svalový třes).

Jenže obvykle mezi "koňáky" se pod pojmem ataxie rozumí už něco konkrétnějšího, nejčastěji se v této souvislosti setkáme s názvem "Wobbler syndrom" nebo "Wobbler" (wobbler je anglický výraz pro šmatlavého koně).

Ale ani tento pojem není nic konkrétního; je to souhrnný název pro stav, kdy kůň trpí ataxií, slabostí a ztuhlostí. Zde jsou nejčastější "nemoci", které tyto příznaky vyvolávají:
- cervikální vertebrální malformace (CVM = deformace krčních obratlů)
- equinní degenerativní myeloencefalopatie (= degenerativní onemocnění mozku a míchy koní)
- equinní protozoální myeloencefalitis (= zánět mozku a míchy koní, vyvolaný prvoky)
- myeloencefalitis vyvolaná equinním herpesvirem-1
- poranění páteře;
méně časté jsou pak:
- osteomyelitidy (záněty kostní dřeně) obratlů
- nádory
- infarkty vazivových a chrupavčitých částí páteře
- výhřez meziobratlové ploténky
- intoxikace súdánskou trávou
- infekční anémie koní
- parazitální infekce páteře

Jak zjistit, co koni vlastně je

Ataxii veterinář obvykle pozná na základě neurologického vyšetření koně v klidu a v pohybu. V případě CVM bývají postižené hlavně pánevní končetiny, přestože se onemocnění může "rozšířit" i na hrudní. V klidu může kůň stát s rozkročenými končetinami. Při pohybu kůň vrávorá, klopýtá nebo "plave" zadkem, a to především v obratech, při přechodech, při chůzi do a z kopce, nebo pokud se vede se zvednutou hlavou. Může dělat s končetinami příliš velké pohyby. Pokud do koně náhle strčíme, bude mít problémy s udržením rovnováhy.

Pro stanovení diagnózy je však třeba udělat rentgenové snímky krční páteře s kontrastní látkou, která se vpraví do páteřního kanálu (tak lze potvrdit nebo vyloučit CVM). Lze také vyšetřit vzorek mozkomíšního moku, v případě podezření na herpesvirovou infekci se odebírá párový vzorek krve na serologické vyšetření.

Cervikální vertebrální malformace (CVM)

Bývá nejčastější příčinou ataxie u koní. Jedná se o deformaci krčních obratlů a jejich kloubů, která postihuje především rychle rostoucí koně mladší 4 let. Na vzniku tohoto onemocnění se může podílet mnoho různých příčin. Jako pravděpodobná se jeví kombinace genetických predispozicí a nadměrného příjmu kalorií nebo nevyvážené krmné dávky; výsledkem je nenormální metabolismus kostí a jejich nadměrný a vadný růst. Počítat lze také s působením mechanických sil, například úrazy, které samy o sobě nemusejí být jinak závažné. Deformace obratlů a jejich kloubů pak zapříčiní různě závažné zúžení páteřního kanálu až stlačení míchy. Výsledkem je narušení přenosu nervových impulsů, projevující se různě zhoršenou koordinací až slabostí či obrnami, především pánevních končetin (jedna může být postižena více, než druhá), které se mohou postupně rozšířit i na hrudní končetiny. Samozřejmě jsou koně, u nichž se toto onemocnění klinicky neprojeví.

Veterinář rozhodne, jestli bude podávat protizánětlivé léky či kortikoidy, především v případě CVM nebo nějakého úrazu; v případě CVM však ani taková včasná léčba nemusí zajistit do budoucna úplné uzdravení koně. Samozřejmostí je absolutní klid v boxe. Řešením by mohla být operace obratlů.

Veškerá úspěšnost léčby a další prognóza CVM záleží na závažnosti problému. Někteří koně mohou být aspoň částečně využívání, u jiných se však onemocnění bude zhoršovat.

Equinní protozoální myeloencefalitis (EPM)

Jedná se o prvoky vyvolaný zánět míchy a mozkového kmene, který se vyznačuje především asymetrickým kulháním nebo ataxií či slabostí, svalovou úbytí a příznaky se neustále zhoršují; může dojít i k příznakům postižení mozku (apatie, poruchy hlavových nervů apod.). Postižení bývají také mladí koně (do 6 let).

Ani specifická antiparazitární léčba nemusí vždy přinést uzdravení.

Equinní degenerativní myeloencefalopatie (EDM)

Jedná se o degenerativní změny v míše a mozkovém kmeni, které postihují především mladé koně. Příčina není známa, uvažuje se o různých intoxikacích, metabolických poruchách, problémech s výživou (nedostatek vitamínu E) nebo dokonce o vrozené vadě. Ataxie a slabost, na rozdíl od EPM, bývá symetrická a postižení se objevuje už u hříbat před odstavem. Příznaky se obvykle zhoršují.

Někdy mohou koně dobře zareagovat na podpůrnou léčbu (například vitamín E), obvykle jim však není pomoci.

Equinní herpesvirus-1

Zánět mozku a míchy je jedním (poměrně vzácnějším) z následků infekce tímto virem. Projevuje se náhlým nástupem ataxie až obrny, především pánevních končetin, který může být provázen horečkou, kašlem a výtokem z nosu. Někdy mohou být problémy provázené neschopností zadržet moč a ochrnutím ocasu. Příznaky mohou samovolně postupně odeznít.

Léčba je podpůrná a většina koní, pokud mají náležitý klid, se uzdraví.

Intoxikace súdánskou trávou

Příznaky jsou neschopnost zadržet moč a později ataxie. Léčba nepřináší vždy dobré výsledky; ihned po zjištění příznaků je třeba odstranit podezřelé objemné krmivo.

Zánět kostní dřeně obratlů

Většinou se jedná o bakteriální infekci, následkem které se v páteřním kanálu nahromadí hnis a tlačí na míchu, nebo dojde ke zlomenině oslabené kosti. Příznaky ataxie jsou často spojené s příznaky celkové bakteriální infekce (průjem, záněty kloubů na končetinách, zápaly plic apod.).

Léčba samozřejmě vyžaduje dlouhodobé podávání antibiotik, popřípadě chirurgické ošetření postiženého místa; úspěšnost léčby však není jistá.

Parazitární infekce páteře

Migrující larvy parazitů mohou proniknout i do míchy a vyvolat příznaky jejích poškození. K léčbě se volí vhodná antiparazitika, především na bázi ivermektinů.

Úrazy

Při zlomeninách obratlů může dojít k posunutí úlomků nebo k silnému otoku, který bude tlačit na míchu.

Podobné články

Snažíte se dostat léky do svého koně? Odborník na výživu radí, jak na to.

Fyzicky náročnou kariéru sportovních koní neodmyslitelně provázejí zranění, utrpěná ať už při tréninku, závodu, nebo nešťastnou nehodou na pastvině.…