Jak zlepšit koním s astmatem prostředí ve stáji

9. 12. 2021 The Horse Autor fotek: © archiv The Horse, pixabay

Máte koně, který už astma má, nebo se chcete tomu riziku vyhnout? Co radí veterináři? V dnešním překladu z webu The Horse si probereme, jak můžeme snížit počet částic, které znečisťují vzduch ve stáji.

Článek autorky Diane E. Rice vyšel 5. listopadu 2021 na webu The Horse.

 

Příště, až přijdete do stáje za hezkého počasí, podívejte se ke dveřím a přemýšlejte, co skutečně vidíte. Veterinářka Melissa Mazan, dipl. ACVIM, profesorka veteriny velkých zvířat a vedoucí Equine Respiratory Health Laboratory na Tufts University v Massachusetts, k tomu říká: „Když přijdete do stáje za slunečného dne a vidíte paprsek světla, měli byste si uvědomit, že byste ho neměli vidět. Vidíte ho právě proto, že vzduch je znečištěný.“

Veterinářka Mazan k tomu říká, že tyto vzduch znečišťující částice jsou příčinou č. 1, která způsobuje astma u koní. Částice s nejhorším účinkem na dýchací cesty jsou ty, které obsahují endotoxiny (které se uvolňují při rozpadu bakterií) a beta-glukany, které jsou součástí plísní.

„Kdokoliv, kdo se zajímá o biologii, by si mohl myslet, že když mluvíme o endotoxinech, poukazujeme na infekční bakterie, ale my se ve skutečnosti nebavíme o infekci jako takové. Bavíme se o malých částečkách zvláště z gram-negativních bakterií, které jsou přítomny v prostředí. Jsou všude, v hnoji, senu, hoblinách, peletách, obilí, prostě všude. A beta-glukany jsou tam, kde je seno a plíseň jakéhokoliv druhu. Znovu tedy, nemluvíme o plísňové infekci, bavíme se o částečkách plísní, které jsou vysoce zánětlivé v dýchacím systému jak lidí, tak i koní.“

„Obvykle se domníváme, že astma u lidí je alergické onemocnění, které je vyvoláno reakcí imunitního systému na alergeny, ale ve skutečnosti velká část případů podobně jako u koní je vyvolána prostředím.“

Veterinářka Julia Montgomery, PhD, Dipl. ACVIM, profesorka z fakulty veterinární medicíny na University of Saskatchewan souhlasí s veterinářkou Mazan. „Pokud jde o astma, tak management prostředí je to nejdůležitější, samotné léky to nikdy nevyřeší. Zkrátka, jestliže neřešíte kvalitu prostředí, nic nebude dlouhodobě fungovat.“

Pracujeme s každým klientem individuálně ve třech oblastech:

  • co je způsobeno prostředím,
  • co by bylo dobré udělat a
  • co je reálné v praxi.

Doporučujeme si vést deník o tom, co spouští kašel koně; a poté se zaměřit na místa. Např. prašná hala zhoršuje koňské astma, takže to lze řešit doma, ale při výjezdu na závody ven je dobré možnosti zkonzultovat s veterinářem.

Vliv astma na výkonnost koně

Jak může astma ovlivnit výkon koně? To závisí na typu astmatu a požadovaném výkonu. Náročnost výkonu veterinářka Mazan posuzuje podle množství požadované dechové rezervy. „Všichni koně, kteří pracují ve cvalu, využívají dechové rezervy. Dostihoví koně žádnou rezervu nemají, neboť využívají svůj dech na maximum a balancují na ostří nože z hlediska kapacity. Obecně koně, kteří cválají, jsou ve stavu hypoxémie (nízký obsah kyslíku v krvi a naopak stoupá CO2 v krvi).“

„U dostihových koní si všimnete problému dříve, než uslyšíte kašel nebo zpozorujete dechové obtíže. Obvykle jsou pomalejší než dříve. A v dostizích zpomalení jenom o jednu setiny vteřiny znamená rozdíl mezi vítězstvím a umístěním. Také si můžete všimnout, že mají problém se dostat zpět do dechové kondice poté, co přestanou pracovat. Mohou běžet dobře, ale nezotavují se tak rychle, jak by měli.“

A co koně, jejichž výkonnost je nižší, než která je požadována pro dostihy? Např. skokoví koně, kteří začínají vážně pracovat až jako starší a pomaleji? „Když budou šestiletí, sedmiletí či osmiletí, nebudou mít tak dobrou výkonnost, jakou měli předtím a může se objevit občasný kašel nebo výtok z nosu.“

Když se podíváme z hlediska výkonnosti ještě níže, drezurní koně střední úrovně mohou mít trochu kašel a výtok z nosu, ale najednou kolem deseti let mají problém dýchat. „Nevíme, jaké jsou příčiny toho, že kůň, který měl střední obtíže, je najednou ve stavu, kdy těžce dýchá ve stoje se zřetelně se zvedajícími boky.“

Veterinářka Montgomery k tomu dodává: „Typ astmatu vašeho koně může také ovlivnit jeho výkonnost. Máme dva typy astmatu. Mírný nebo střední a těžký. Těžký stupeň zahrnuje tyto příznaky v klidovém stavu koně: dýchání skrze břicho a kašel. Mírný až střední stupeň astmatu se v klidu neprojevuje, ale koně začnou kašlat během tréninku a nepodávají takový výkon. Nejčastěji ignorovaným signálem je kašel. Neignorujte kašel během práce, může za tím být něco více.“

Jak zlepšit vzduch ve stáji?

Pokud chcete zjistit, kde začít s nápravou, můžete si najmout odborníka, který změří kvalitu vzduchu ve stáji, nebo spolupracovat s veterinářem či výzkumníky z veterinární školy a určit, kde je nutné kvalitu vzduchu zlepšit.  

Veterinářka Mazanová se před deseti lety zúčastnila studie, v níž výzkumníci zjistili, že desetihodinový pobyt ve stáji může zvýšit riziko nemocí dýchacích cest u lidí i koní až 9–10x nad normál.

I přes zlepšení kvality vzduchu ve stáji koně nezbavíte astmatu úplně, ale pomůžete mu žít mnohem komfortněji a podávat lepší výkony. Veterinářka Mazanová doplňuje: „Jestliže máte koně, u kterého se astma zhoršuje, můžete dalšímu zhoršování zabránit zlepšením kvality vzduchu ve stáji. Pokud kůň už je vážněji nemocný, můžete jeho stav zlepšit. Nejjednodušší věc, co můžete udělat, je zlepšit kvalitu prostředí a nejdůležitějším místem je stáj.“

Samozřejmě nebudete chodit ve stáji s jemnou síťkou a snažit se pochytat všechny ty částice, které vidíte ve světle, ale můžete udělat nějaké kroky, kterými počet částicí snížíte. Které to jsou?

Zlepšení ventilace vzduchu

1. Držte koně venku, co nejvíce je to možné. Slovy veterinářky Mazanové: „Pokud mají k dispozici třístranný přístřešek, kam se mohou schovat před větrem a deštěm, budou obvykle venku mnohem šťastnější.“ Jako příklad uvedla klientku z chladné části Maine v USA, která měla Grand Prix koně s predispozicí k brzkému astmatu. Jediným způsobem, jak mohla své koně udržet zdravé, bylo držet je pokud možno 24 hodin denně venku a pokud šli do stáje, byly tam gumové podložky bez podestýlky.

2. Pokud váš kůň musí být ve stáji, stále můžete zlepšit jeho přístup k čerstvému vzduchu tím, že ho umístíte blíže k východu a budete ho držet dále od prašných míst.

Veterinářka Montgmory k tomu říká: „Jestliže pracujete na plný úvazek, tak nemůžete vždy být u koně, ale můžete se s vaším veterinářem domluvit na reálných opatřeních, která lze udělat v péči o ustájeného koně.“

3. Soustřeďte se více na proudění vzduchu než na udržení tepla ve stáji. Veterinářka Mazanová míní, že nejlepším krokem je „najmout si zkušeného architekta, který navrhne řešení pro vaši stáj a zajistí, aby budovou mohl co nejlépe proudit vzduch. To nemusí nutně znamenat, že stáj bude chladnější.“

4. Někdy je ale lepší být ve stáji. Kdy tomu tak je? Veterinářka Montgomery uvádí situace, kdy kvalita vzduchu venku je špatná, ale mimo naše možnosti řešení. Například kvůli požárům, prachu z cesty nebo znečištěným místům – koním bude v takové situaci lépe uvnitř. Dodává, že jsou koně, kteří mají astma z letní pastvy, kdy reagují v tomto období na venkovní alergeny, těm bude také zřejmě lépe doma.

Management stáje

1. Dejte koně ven, než budete ve stáji uklízet (kydat, ometat pavučiny) či používat fukar atd.

2. Než budete zametat, postříkejte podlahu vodou nebo zvlhčovadly.

Podestýlka

1. Sláma se jako podestýlka pro koně s astmatem nehodí. Veterinářka Mazan přiznává, že stále používá slámu u klisen se hříbaty, ale čisté velké hobliny jsou lepší. „Piliny jsou také dost prašné, ale pelety a drcený papír jsou opravdu dobrá volba, i když neodpovídají našim romantickým představám o tom, jak by stáj měla vypadat.“

2. Snižte množství amoniaku. Jak? Používáním co nejlepší podestýlky z hlediska absorpce, pravidelným kydáním, a možná také s využitím produktu, který snižuje úroveň amoniaku. Veterinářka Montgomery konstatuje: „Vysoká hladina amoniaku dráždí dýchací cesty jak u lidí, tak i u zvířat.“

Krmení koní

1. Pokud můžete, krmte venku. Vítr nežádoucí prach a částice odnese.

2. Když shazujete seno z půdy, odveďte koně pryč, protože jak říká veterinářka Mazanová: „Prach ze shazovaného sena může vydržet ve vzduchu hodiny.“

3. Vyhněte se dávkovačům sena, do kterých koně mohou ponořit nos. Místo toho seno namočte nebo napařte, aby se dráždivé částice nedostaly do vzduchu. K doporučení veterinářky Mazanové se přidává kolegyně Montgomery, která upozorňuje, že kulaté balíky se snadno kazí a chytají plíseň. Před zkrmením je dobré je rozebrat a zkontrolovat. Sítě na seno a zpomalovače krmení také pomohou tomu, aby koně do sena nedělali tunely.

4. Senáž? Ta je skvělá, pokud je z dobrého zdroje, ale veterinářka Mazanová upozorňuje na to, že „špatně vyrobená senáž může obsahovat toxin, který způsobuje botulismus“.

5. Mějte seno jinde než koně. Nejen kvůli snížení obsahu částic ve vzduchu, ale i kvůli prevenci požáru.

6. Místo sena můžete krmit kostkami či granulovaným senem, ale veterinářka Mazan upozorňuje: „Když krmíte takto, koně mají tendence hltat a rozvíjí se u nich problémové chování. Zpomalovače a sítě tomu mohou zabránit.“

Léčba astmatu

1. Kortikosteroidy léčí zánět dýchacích cest a mohou být aplikovány orálně, injekcí nebo inhalačně. Obvykle se podávají dva a až čtyři týdny v závislosti na závažnosti nemoci. Veterinářka Mazan však dodává: „Mají mnoho vedlejších účinků, které jsou spojeny hlavně se systémově podávanými kortikosteroidy, ale inhalace kortikosteroidů je mnohem dražší. Domluvte se se svým veterinářem na možné nejlepší a nejbezpečnější léčbě. A pokud váš kůň závodí, musíte také probrat, kdy je dávat a nedávat, z důvodů protidopingových opatření na soutěžích.“

2. Bronchodilátory rozšiřují průdušky a jsou podávány orálně skrze nebulizér a nebo inhalačně s přesnou dávkou dle potřeby.

3. Polynenasycené omega-3 mastné kyseliny mohou pomoci kontrolovat zánět a mohou být doplňkem k léčbě. „Nemohu to doporučit jako primární léčbu, ale může to některým koním pomoci jako doplňující léčba,“ míní veterinářka Mazan.

„Po desítkách let výzkumů se naše možnosti léčby astmatu o moc nezlepšily,“ konstatuje veterinářka Mazan a dodává: „Právě nyní probíhá studie, která se zabývá užitím inhalovaného lidokainu jako protizánětlivého prostředku u koní a výsledky jsou slibné, ale nejlepšími možnostmi léčby jsou stále kortikosteroidy a inhalované bronchodilátory.“

Závěrem

Každý kůň je jedinečný a léčba jeho astmatu musí být přizpůsobena na míru. Léky koni nepomohou, dokud napřed nezajistíte prostředí, v němž žije. Napřed zlepšete podmínky života a poté ve spolupráci s vaším veterinářem stav koně sledujte, lečte a dále řešte.

Podobné články

Když vidíte koně stát o třech nohou, chcete od veterináře nebo kováře slyšet: „Je to absces“. Z dobrého důvodu. Většina abscesů se totiž sama…

Onemocnění, zranění koně, rekonvalescence, ale třeba i podmínky, které výrazně omezují možnosti pracovat s koněm (například různé rozmary počasí). To…