EEF zveřejnila článek o etice a welfare koně

15. 12. 2021 Tisková informace

Evropská jezdecká federace na svých stránkách zveřejnila článek na velice diskutované téma, kterým je etika v jezdeckém sportu a otázka welfare koně.

Právě respektování podmínek welfare tohoto vznešeného zvířete je pro jezdce zelenou do budoucna, protože jezdecký sport je společností akceptován a pozitivně přijímán jen v případě, že je v něm jasně demonstrováno a zaručeno dobré zacházení s koněm.

Evropská jezdecká federace vyjadřuje nutnost, aby jak FEI, tak všechny národní federace měly vytvořeny a respektovaly na toto téma jednotná pravidla. A to nejen v teoretické rovině, ale zejména, aby byly tyto regulace dodržovány v praxi.    Evropská jezdecká federace se domnívá, že prostřednictvím FEI, ač to bylo deklarováno po OH v Tokiu 2020, nedošlo k následné diskusi o problémech se zacházením s koňmi, o změnách v systému olympijské kvalifikace a tím ani o změnách pravidel, která by měla platit pro OH v Paříži 2024. Tím, dle názoru Evropské jezdecké federace, dochází k rozdílům mezi jejími a názory, které převládají mimo ni. A tím spíše se stává potřeba společné transparentní diskuse na toto téma nezbytnou.  
Celý článek naleznete zde v odkazu.  
Podobné články

Když vidíte koně stát o třech nohou, chcete od veterináře nebo kováře slyšet: „Je to absces“. Z dobrého důvodu. Většina abscesů se totiž sama…

Onemocnění, zranění koně, rekonvalescence, ale třeba i podmínky, které výrazně omezují možnosti pracovat s koněm (například různé rozmary počasí). To…