Budeme mít hříbě 2

6. 6. 2008 Dominika Švehlová Autor fotek: Vladimír Mazuch

V první části článku o narození hříběte jsme se zajímali spíš o nadcházející matku. Podívejme se nyní na vlastní porod, na to, co se může, musí - i co by se nemělo stát.

Porod

Porod je vypuzení plodu (a jeho obalů) z dělohy skrze porodní cesty. Jedná se o nepřetržitý proces, který však můžeme pro názornost rozdělit do tří fází.

První fáze trvá 1-4 hodiny. Během ní se začnou stahovat svaly dělohy a posouvají plod k děložnímu krčku (což je “východ” z dělohy). Děložní krček se tak otevírá. Hříbě se začíná aktivně pohybovat, otáčí se a mění polohu. Při porodu má většinou natažené přední nohy a hlavičku položenou na nich.

V té době klisna projevuje discomfort, může být neklidná a vykazovat příznaky podobné kolice (ohlížení se na slabinu, švihání ocasem, časté lehání a vstávání). Na slabinách, krku a za lopatkami se jí objevuje lepkavý pot.

Když je děložní krček plně otevřen, vnější porodní blána (allantochorion) praskne a z porodních cest klisny vyteče několik litrů tekutiny - "provalí se porodní vody” (můžete se podívat například na této fotografii). Toto znamená konec první fáze porodu. V té době bychom klisně měli ocas omotat čistou bandáží a pořádně umýt a vysušit poševní vchod a jeho okolí.

Druhá fáze je vlastní vypuzení plodu. Dochází při ní ke stahování svalů děložních i břišních. Právě tuto fázi často označujeme jako vlastní porod. „Porodní bolesti” klisny jsou na začátku této fáze krátké a mírné a postupně sílí. Jakmile je hříbě vypuzeno, bolesti se velice rychle zmírní a vymizí. Za normálních podmínek by celý proces vypuzení plodu neměl trvat déle než 30 minut. Většinou je hříbě venku za 17 minut, jen málokdy se jedná o celou hodinu.

Asi za 5 minut po prasknutí tmavé blány allantochorionu se v poševním vchodu objeví bílá, lesklá, průhledná blána amnion, ve které je hříbě (další fotografie). Ten bychom neměli v žádném případě porušit. Při normálním průběhu porodu se nejdříve objeví jedno přední kopýtko, asi 10 cm za ním druhé. Chodidla kopýtek mají směřovat dolů, k pánevnímu dnu klisny. Hlavička plodu má “odpočívat” na holeních (například na této fotografii).

Pokud se v poševním vchodu objeví kopýtka, není obvyklé, aby klisna příliš dlouho odpočívala. Jakmile pánví projde hlavička a lopatky hříběte, amnion by měl prasknout. Je-li to nezbytně nutné, můžeme klisně trochu pomoci jemným zataháním za nožičky hříběte. Nikdy nesmíme tahat více než silou jednoho člověka. Tahání musí být synchronní s porodními stahy. Pokud se nožičky a hlavička neobjeví do 10-15 minut po provalení porodních vod, je nutné ihned volat odbornou pomoc.

Jakmile se z pánve dostanou ven kyčle hříběte, vysílená klisna obvykle bude chvilku odpočívat. Zadní nožky hříběte zůstanou mezitím uvnitř pochvy.


porod hříběte

Zadní kopýtka ještě v pochvě - matka i novorozenec na chvíli odpočívají po těžké práci.

Jakmile je hříbě celé venku, zkontrolujte, zda porodní obaly neucpávají jeho tlamičku a nos. Hříbata mají poměrně dlouhý pupeční provazec, který i po porodu zůstane ještě nějakou chvíli nepřetržen. Nechte ho tak, protože během několika minut po porodu “nateče” do hříběte tímto provazcem ještě dost velké množství krve, která by jinak “chyběla”. V této době také nesmíme klisnu vyrušit, mohla by vstát a pupeční provazec přetrhnout. K přirozenému přetržení dojde za několik minut (až 15 min) po porodu na předurčeném místě, a to při pohybu klisny a/nebo hříběte.


porod hříběte

Novorozené hříbě ještě v plodových obalech, ale už se snaží postavit na nohy.

Jakmile dojde k přetržení provazce, je třeba zkontrolovat pupeční pahýl hříběte, zda tam nejsou přítomny krevní výrony, a dezinfikovat ho. Dezinfekci provedeme několikrát během prvních pár dní života hříběte.

Pokud klisna stále leží, můžeme pomalu přesunout hříbě k její hlavě, aby ho při vstávání náhodou nezašlápla. I tak se snažíme zasahovat co nejméně.

Je důležité nechat klisnu i hříbě co nejdéle odpočívat a o samotě.


porod hříběte

Intimní chvíle matky a jejího novorozeného hříběte - nerušte je!

Třetí fáze porodu zahrnuje vypuzení porodních obalů (placenty). K tomu dochází ihned po vypuzení hříběte a kompletní porodní obaly by měly být venku nejpozději do 2 hodin! Jinak je třeba ihned volat veterináře.

Visící placentu je třeba podvázat asi do výšky hlezen, aby na ni klisna nestoupla a nepřetrhla ji (například tato fotografie).

Děloha se po porodu stahuje velice rychle, za několik dní získá svoji původní velikost. Tomuto procesu říkáme “involuce dělohy”.

Vypuzenou placentu vyneseme z boxu, roztáhneme na rovné ploše a veterinář nebo jiná zkušená osoba zkontroluje, zda je placenta kompletní. Spolu s placentou nebo v místě vyteklých porodních vod často najdeme zvláštní útvar, kterému se říká “hippomane”. Je plochý, měkký, houbovitý, o velikosti asi tenisového míčku. Není nijak důležitý, ale lidé se často obávají, že je to něco nenormálního.

Klisnu bychom s hříbětem měli nechat co nejdéle o samotě, pokud se nejedná o nervózní matku nebo o prvorodičku, kdy bude možná potřeba trochu pomoci.

Komplikace

O ztíženém porodu mluvíme tehdy, když se zastaví první nebo druhá fáze porodu nebo tyto fáze trvají příliš dlouho. Je nezbytné ho včas rozpoznat, jedině tak můžeme zachránit život hříběte a mnohdy i klisny. Je těžké říct, jaké je procento výskytu ztížených porodů u koní. Některé výzkumy mluví o 4 %, takže nejsou nijak časté. Na druhé straně i na první pohled nevinná komplikace může mít za důsledek úhyn hříběte a někdy i matky. Příčin ztíženého porodu je celá řada.

Nejčastěji se jedná o zadržení lůžka (neboli placenty či porodních obalů). Tento stav je třeba ihned léčit!

V mnoha případech se hříbě během porodu stočí do nepravidelné polohy, může mít ohnutou jednu nebo více nožek, otočenou hlavičku nebo jde “zadečkem” napřed.

Jindy může být problém v nedostatečných stazích dělohy či břišních svalů. Klisny mívají poměrně prostornou pánev, takže hříběti nic při porodu nepřekáží. Jen vzácně můžeme vidět klisnu s příliš úzkými porodními cestami.

Dalšími komplikacemi může být otok a pohmoždění pochvy. Tento stav se mnohdy upraví za několik dní sám. Postižené místo však může začít krvácet a je třeba jej ošetřit, většinou sešít několika stehy. Tento problém bývá poměrně častý a po správné léčbě neovlivní průběh další březosti ani porodu.

Ve vzácných případech může být poškození dělohy a pochvy mnohem závažnější. Nožky hříběte mohou protrhnout pochvu, někdy mohou roztrhnout klisnu až k řitnímu otvoru. Zde je nutné ihned zavolat veterináře!

Může také dojit k natržení dělohy a výhřezu střev pochvou. Jindy dojde k výhřezu dělohy, která je viditelná v pochvě a často krvácí. Klisna přitom může vykrvácet!

Existuje několik důvodů, proč jsou ztížené porody u koní vážným problémem:

Klisna bude tlačit i přesto, že se hříbě “zaseklo”. Může tlačit tak silně, že praskne děloha a dojde tak k infekci břišní dutiny, tzv. zánět pobřišnice.

Během porodu dochází k rychlému odlučování placenty od dělohy, hříbě tím ztrácí spojení s matčinou “zásobou kyslíku” a musí začít samo dýchat nebo se udusí.

Během ztíženého porodu často dochází k zadržení lůžka (viz dále).

Příznaky ztíženého porodu

Zde je šest nejčastějších:

1. V poševním vchodu se krátce po provalení porodních vod objevily nožičky a hlavička, avšak nejsou překryté bílou amnionovou blánou.

2. V poševním vchodu se objevil červený allantochorion, předtím nedošlo k výtoku žádné tekutiny.

3. Opakované silné stahy, avšak nedochází k vypuzování plodu.

4. Po provalení porodních vod a objevení se amnionu nedochází už dlouhou dobu k žádným stahům.

5. Klisna neustále lehá, vstává a válí se.

6. Hříbě zůstalo vězet v klisně za kyčle, zatímco přední nožičky, hlavička a hrudník jsou venku.

Ve většině případů je náprava ztíženého porodu úlohou veterináře, i když někdy i zkušený chovatel může provést poševní vyšetření a napravit některé nepravidelné polohy hříběte.

Pár tipů na první pomoc

Pokud se v poševním vchodě objeví červený allantochorion, je třeba ho protrhnout, protože dochází k odlučování placenty od dělohy a hříbě uvnitř se začne dusit.

Pokud chce klisna vstát během porodu, snažte se tomu zabránit. Pokud se však postaví, lze hříbě zachytit, aby nespadlo z výšky na zem. Je-li to možné, pupeční provazec by měl být zachován neporušený.

Pokud se po vypuzení porodních obalů zjistí, že jsou neúplné, je nutné, aby veterinář pořádně vyšetřil dělohu a vybral zbytky placenty. Pokud se tak nestane do několika hodin, dojde k zánětu uvnitř dělohy, klisna tento stav snáší velice špatně. Mnohdy následkem zadržení lůžka onemocní závažným schvácením kopyt!

Jakmile je něco v nepořádku, je nutné ihned volat někoho zkušeného, nejlépe veterináře. Není čas otálet a je vždy lepší volat pomoc předčasně než pozdě.

Porodní balíček

Na závěr si ještě řekneme, co má obsahovat porodní balíček. Ten totiž někdy může přijít opravdu vhod:

- Vhodný lubrikant, určený pro použití v pochvě;

- antiseptické mýdlo a roztok k umytí rukou;

- porodní provázky a vhodné čisté oblečení pro případ nutnosti zásahu;

- nůžky, mohou být v případě nouze potřebné;

- čisté, suché ručníky k vytření hříběte, pokud to neučiní pořádně jeho matka;

- dezinfekční roztok k ošetření pupečního pahýlu;

- hodinky.

- A samozřejmě nesmíme zapomenout mít po ruce telefon a telefonní čísla na veterináře a jiné zkušené osoby, které mohou ihned přijet pomoci.


porod hříběte

Malý "pavouček" je na světě a mě nezbývá než mu popřát krásné dny a hlavně hodné a věci znalé pánečky ;-)

(PS: Hříbě na fotografiích p. Mazucha se narodilo poněkud neočekávaně, a to v květnu 2004, jmenuje se Bujan, zůstal u chovatele jako jezdecký kůň, v současné době už je obsedlý a je to prý pěkné číslo. Tímto panu Mazuchovi gratuluji k fotografické pohotovosti a děkuji mu za fotky, bez nichž by tento článek byl výrazně chudší.)

Foto: Vladimír Mazuch
Podobné články

Snažíte se dostat léky do svého koně? Odborník na výživu radí, jak na to.

Fyzicky náročnou kariéru sportovních koní neodmyslitelně provázejí zranění, utrpěná ať už při tréninku, závodu, nebo nešťastnou nehodou na pastvině.…