Studie: Pomáhá ženám jízda na koni zlepšit svalový tonus?

Jízda na koni? To není žádný sport, vždyť se jenom vezeš! Tak tohle už určitě kdovíkolikrát slyšela každá z nás. Teď už ale nemusíme nad úvahami takových a jim podobných mudrlantů jen tiše skřípat zuby! Věda nám totiž konečně nabídla pádné argumenty! Jaké? To se dozvíte v článku, který byl publikovaný před pár týdny na webu The Horse.com.

Pokud vám tedy někdo řekne, že jízda na koni není „skutečný sport“, nyní už můžete argumentovat vědeckými důkazy!

„Výsledky nedávno publikované studie dokládají, že již po osmi týdnech jízdy na koni získají ženy významně lepší dynamický svalový tonus na stehnech, bocích a trupu," upozornil Yong-Seok Jee, PhD, z Hanseo University’s Research Institute of Sports and Industry Science v Seosanu, Jižní Korea.

„Při jízdě na koni se aktivují svaly v oblasti stehen a boků a zároveň se díky specifickému držení těla, které vyžaduje napřímení, výrazně zlepšuje funkce extensorů - natahovačů trupu,“ tvrdí Jee. „Myslím, že jízda na koni by mohla hodně pomoci při léčbě a prevenci muskuloskeletálních poruch způsobených dlouhodobým sezením. Tyto poruchy souvisí s naší sílící ekonomicko-kulturní tendencí stále víc záviset na automatizovaných zařízeních a počítačových technologiích.“

Jee a jeho kolegové měřili v rámci studie dynamický (během pohybu) svalový tonus a statický (bez pohybu) svalový tonus u 30 žen ve věku 20 až 23 let. Žádná z žen účastnících se studie nebyla v posledních šesti měsících aktivně zapojena do žádného druhu cvičebního programu.

Tým doktora Jee požádal patnáct žen, aby se třikrát týdně účastnily 25minutového jezdeckého cvičebního programu, a to po dobu osmi týdnů. Aby se zajistilo, že podmínky budou standardizované – a protože ženy byly v ježdění na koni úplnými začátečnicemi – byl použit jezdecký simulátor, který byl schopen napodobit přechody krok - klus a klus - krok v přímé linii. Zbývajících patnáct žen, které byly zařazeny do kontrolní skupiny, během těchto osmi týdnů necvičilo. Ženy seděly na nehybném simulátoru 3x týdně 25 minut a sledovaly televizi.

Na konci osmi týdnů měly ženy v jezdecké skupině výrazně silnější boky, stehna a trup. V některých případech ženy více než zdvojnásobily svůj předchozí svalový tonus - což doložil funkční svalový test a diagnostika hybných stereotypů v rámci dynamického svalového testování. Zaznamenáno bylo zejména zlepšení v síle dominantních a nedominantních extenzorů (natahovačů) a flexorů (ohýbačů) kyčle, dominantního abduktoru (abduktory - odtahovače) stehna, adduktorů (adduktory - přitahovače) kyčle a extenzorů (natahovačů) trupu.

Kontrolní skupina neměla žádné měřitelné změny v dynamickém svalovém tonusu. Pokud jde o statické svalové testování, žádná ze skupin nevykazovala žádné změny.

„Naše studie je převratným objevem, který dokazuje, že dynamické cvičení, jako je jízda na koni, lze potvrdit dynamickým testem, ale ne statickým testem,“ řekl doktor Jee. „Funkce svalů používaných při dynamickém cvičení, jako je jízda na koni, je dobře zjistitelná při měření dynamické svalové funkce, a to i během vyšetření.“

„Delší doba ježdění by ale pravděpodobně vedla i ke zlepšení statických svalových funkcí,“ dodal Jee.

 

Článek autorky Christy Lesté-Lasserre vyšel 18. listopadu 2021 na webu The Horse.com.

Christa Lesté-Lasserreová, která se od dob, kdy jezdila v Texasu na svém prvním shetlandském poníkovi, vášnivě zajímá o koně a vědu, píše o vědeckém výzkumu, který přispívá k lepšímu pochopení všech koňovitých. Po vysokoškolském studiu vědy, žurnalistiky a literatury získala magisterský titul v oboru tvůrčího psaní. Nyní žije ve Francii a jejím cílem je představit nejzajímavější aspekt vědy o koních: příběh, který vytváří. Lesté-Lasserreovou sledujte na Twitteru @christalestelas.

Podobné články

Autorka knihy „Jezdi svou myslí“ se v článku pro The Horse Magazine zamýšlí, jak při ježdění aplikovat techniky učení, které v golfu a tenisu…

Pro děti a mladé dospělé, kteří trpí neurovývojovými poruchami, může být velkým přínosem terapeutická jízda na koni. Alespoň to dokládají výsledky…