Studie: Jízda na koni pomáhá dětem s autismem a ADHD

15. 2. 2022 The Horse Autor fotek: Gabriela Rotová

Pro děti a mladé dospělé, kteří trpí neurovývojovými poruchami, může být velkým přínosem terapeutická jízda na koni. Alespoň to dokládají výsledky nedávno publikované studie.

Terapeutická jízda na koni v kombinaci s neurovývojovou terapií může zlepšit obratnost, koordinaci a sílu dětí s neurovývojovými poruchami. To alespoň doložily výsledky americké studie, která byla před nedávnem publikována v časopise Frontiers in Veterinary Science.

Neurologické vývojové poruchy, jako je porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a porucha autistického spektra (autismus, Aspergerův syndrom a další související stavy), postihují až jedno ze šesti amerických dětí. Je již doloženo, že fyzická aktivita těmto pacientům různým způsobem prospívá, toto ale je první studie, která prokázala krátkodobé a dlouhodobé účinky programu kombinujícího jízdu na koni a kognitivní trénink.

„V rámci výzkumu jsme chtěli zjistit, jak kombinace terapie za pomoci koní a různých logopedických úkolů zaměřených na budování mozku ovlivní motorické dovednosti u dětí s neurovývojovými poruchami, a to včetně poruchy autistického spektra a hyperaktivity s poruchou pozornosti,“ říká Brandon Rigby, PhD. MS z Texas Woman’s University v Dentonu.

„Naše zjištění by měla být velkým přínosem pro terapeuty a další zdravotnické pracovníky, kteří mají za úkol implementovat strategie a intervence ke zlepšení motorických dovedností u dětí a mládeže s ADHD a ASD, což byly nejčastější diagnózy v naší studii."

Do studie doktor Brandon Rigby a jeho spolupracovníci přijali 25 dětí s neurovývojovými poruchami ve věku od 5 do 16 let. Každé dítě absolvovalo jeden z několika programů, a to v rozsahu osmi týdnů až jednoho roku. Tyto programy zahrnovaly jedenkrát v týdnu jízdu na koni a také sezení s logopedem v rozsahu dvakrát až třikrát za týden.

Během terapeutických lekcí jízdy na koni se děti seznámily s anatomií koně, jezdeckým vybavením a základy jízdy na koni. Aktivity zaměřené na budování mozku se zaměřily na cvičení, která trénují mozek ke zpracování smyslových informací, jako je zvuk, zrak, rovnováha a prostorová orientace. Sezení zahrnovala také muzikoterapii, cvičení rozvíjející zrakové schopnosti a úkoly zaměřené na koordinaci ruka-oko. Děti a jejich rodiče také dostali denní manuál, který obsahoval cviky určené k práci v domácím prostředí.

Již po osmi týdnech programu se u dětí projevilo zlepšení motorických dovedností, i když v několika případech došlo k mírnému zpoždění, než se změny projevily. U účastníků, kteří dále pokračovali v programu po dobu jednoho roku, bylo toto zlepšení přítomno po celou dobu trvání studie. Tito účastníci také prokázali zlepšení ve svém chování a školních výkonech a také sociálních a komunikačních dovedností. Rodiče a pečovatelé také v neoficiálním dotazníku uváděli, že děti byly pozitivnější, soustředěnější a klidnější, a to jak v rámci programu, tak i mimo něj.

Kombinace terapie za pomoci koní a činností souvisejících s tréninkem mozku je zřejmě schopna pozitivně ovlivnit motorické kompetence a chování dětí s neurovývojovými poruchami a je tedy nadějí pro nezanedbatelné procento dětí a jejich rodičů. 

Vzhledem k malému počtu účastníků studie bude jistě zapotřebí rozsáhlejšího výzkumu, abychom lépe porozuměli potenciálním přínosům této metody i u dalších neurovývojových poruch. Výsledky programu jsou ale slibné a vědci doufají, že tato studie podnítí zájem o další výzkum a mezioborové programy.

„Zjištění, která nabídl tento výzkum, mohou také vést k větší poptávce po tomto typu programů, což by je mohlo učinit dostupnějšími. A to by jistě byl přínos,“ řekl doktor Brandon Rigby.

  • Plné znění studie naleznete zde.

Článek vyšel 31. ledna 2020 na webu The Horse.com.

Podobné články

Nechoď mu za zadek, neběhej mu za zadkem… to bývá jedna z prvních rad novým adeptům jezdectví, přestože školní koně, kteří stoicky zvládají nezkušené…

Deník

V Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích se konalo radostné setkání dětí, seniorů a poníků. Na návštěvu do domova přijeli dva poníci Dejl a…