Jak projet drezurní úlohu za co nejvíce bodů (2)

30. 7. 2012 Sue Morris Autor fotek: archiv autorky

Minule jsme zahájili imaginární drezurní úlohu a Sue Morris k jednotlivým cvikům přispívala zajímavými a užitečnými radami, jak je projet co nejlépe a na co si dávat pozor. Budeme tedy pokračovat. Naposledy jsme mezi C a H nacválali z pracovního klusu a nyní půjdeme na další cvik, velký kruh ve cvalu v A.

A - Kruh (v pracovním cvalu) vlevo o průměru 20 m.

Tento kruh je jednodušší, protože jeho „body" jsou snáze definovány, než u otevřeného velkého kruhu mezi B a E. Zde máte X jako protějšek písmene A (nebo C), takže je to jen otázka počítání kroků pro půlkruh ven a druhý půlkruh zpět dovnitř.

nácvik velkého kruhu ala "diamant"velký kruh z A a přesné rozměry a body dotykuDávejte si pozor na písmena v rohu (pozn. překl.: zde se jedná o F a K); body, kde se velký kruh dotýká stěny, nejsou v těchto písmenech nebo vedle nich, jsou v polovině vzdálenosti mezi E (nebo B) a rohem.

Velký kruh o průměru 20 m můžete procvičovat tak, že ho budete jezdit jako „diamant". To vás může naučit, kde se nacházejí ony body dotyku. Jezděte do „rohů diamantu" a v nich se otočte, postupně pak odstraňujte rohy, takže se tvar vaší linie změní v perfektní 20metrový kruh.

AFB - Pracovní cval.

Mezi B a M - Půlkruh o průměru 15 m vlevo, vrátit se na stěnu mezi B a F.

Kromě komentářů rozhodčích ve smyslu „kůň jde zádí napřed" nebo „dovnitř" si možná vysloužíte poznámku o nesprávné velikosti oblouku. Abyste se vyhnuli prvním zmíněným komentářům, myslete na to, že pojedete v sestavení dopředu plec. Pokud si nechcete vysloužit poslední zmíněnou poznámku, podívejte se na následující obrázek.

půlkruh 15 m a vrátit se zpět na stěnu15metrový půlkruh se pouze dotkne linie vedoucí rovnoběžně s protilehlou dlouhou stěnou v polovině vzdálenosti mezi C (nebo A) a dlouhou stěnou a pak se kůň vrací šikmo na stěnu. Čím blíže M opustíte stěnu a čím blíže F se na ni vrátíte, tím bude pro koně snadnější tento cvik provést.

Je to příprava na kontracval a rozhodčím řekne, že umíte sedět korektně, abyste koně udrželi ve cvalu na levou nohu, aniž by sám přeskočil, protože uviděl, že došlo ke změně směru.

Je dobré ještě poznamenat, že i když se cvik jmenuje „půlkruh o průměru 15 m", je třeba, abyste ho projeli přesně, udělat trochu více než půlkruh, abyste se vrátili na stěnu hladkým pohybem.

Další možná chyba:
V oblouku nejde kůň ve stopě / záď vypadává - Kůň ztratil narovnání a uhýbá zádí. (Vykazuje ztrátu rovnováhy a prostupnosti.)

F - Pracovní klus.

Přestože přesnost provedení přechodu v určeném písmenu je velmi důležitá, myslím si, že bude lepší, když rozhodčímu ukážete velmi zřetelný, hladký přechod do klusu trochu dříve před uvedeným písmenem, než byste upřednostnili „přesnost v písmeni" a přechod provedli ztuhle a v nerovnováze.

Další možná chyba při přechodu ze cvalu do klusu:
V přechodu padá na předek - Rozhodčí vidí, že jezdec má příliš mnoho váhy v otěžích, protože kůň padá hlavou dolů do jeho rukou.

Můžete rozhodčího ohromit tím, že provedete přesně v určeném písmenu následující přechod:

A - Střední krok.

Cílem je provést přechod neviditelně. Klus má přejít v krok bez jakéhokoli sebemenšího zádrhele, kůň se při něm nesmí „zabrzdit" a pak sebou znovu „trhnout" vpřed do kroku.

Další možná chyba přechodu z klusu do kroku:
Předčasný přechod do kroku - Kůň předpokládal přechod a šel krokem už před písmenem.

KXM - Změnit směr volným krokem na dlouhé otěži.

Toto je jeden z velkých cviků, na kterém můžete získat hodně bodů, pokud ho zajedete správně!

První věc, co dělat, je poslouchat instrukce. Píše se „volným krokem na dlouhé otěži". Neříká se prověšené. Mnohdy jezdci pouze pustí rychle otěže v naději, že kůň natáhne krk. Pokud na to kůň zareaguje, pak obvykle tím, že krk z kohoutku poklesne a padne na předek. To ale rozhodčí neoklame.

Udržujte krok aktivní a pomalu povolujte otěže skrze své prsty. Korektně připravený kůň bude udidlo vytahovat dolů postupně, aniž by je vytrhnul nebo cukal. Huba koně zůstane v kontaktu s rukou jezdce. Rozhodčí chtějí vidět krk teleskopicky vytažený ven a dolů a zadní kopyta došlapující dostatečně před stopy předních kopyt.

Další možné chyby volného kroku:
Nedostatečné natažení - Kůň možná snížil krk, ale nevytáhl ho dopředu.
Nejde rovně - Kůň nezůstává na rovné linii KXM.
Tendence k mimochodu / dvoudobý krok - Nekorektní krok, kdy se stejnostranná zadní a přední končetina pohybují téměř společně.
Kůň se nedostatečně přešlapuje - Zadní kopyta došlapují nedostatečně před stopy předních kopyt.

Další obtížný aspekt je zkrácení otěží. Možná byste byli docela překvapeni, kdybyste se viděli, jak to děláte. Vždy je třeba mít otěže nejdříve dostatečně dlouhé, aby se kůň dostal zpátky „na otěž". Ale kolikrát vidíte, jak kůň jen prohne hřbet a zkrátí krk?

Pokud byste zajeli volný krok korektně, kůň by se nikdy nedostal z přilnutí. Abyste ho znovu zvedli, udržujte dopřednost jeho kroku a poberte a zkraťte otěže a pak zkraťte znovu - a ještě jednou, pokud je to nutné. Tímto způsobem udržíte krk koně vepředu před vámi a on se zvedne a vyklene, místo aby zapadl mezi lopatky.

C - Pracovní klus.

Takže kůň je zpátky nahoře a na otěži a vy máte při projíždění písmene C naklusat. Nezapomeňte vyjet roh a využít ho pro vyhodnocení reakcí koně (poloviční zádrž) a ohnutí.

Další možná chyba v pracovním klusu:
Nad otěží - Kůň zvedá hlavu a nos má daleko před kolmicí.

E - Kruh o průměru 15 m vlevo.

To je poměrně jednoduchý kruh na projetí, pokud víte, kde jsou body dotyku. A pokud víte, jaký je pocit projíždět 15metrový kruh (nebo 20metrový či 10metrový), nebudete v pokušení pouze následovat stopu, kterou tu zanechali jezdci před vámi. Kdo řekl, že to zajeli správně!

Další možné chyby při projíždění kruhu:
Kůň padá do kruhu - To může platit i pro projíždění rohů. Znamená to, že kůň příliš zatížil vnitřní plec a lehá si ho jezdcovy holeně.
Kůň vypadává z kruhu ven - Kůň utíká z kruhu po vnější pleci.
Vypadává záď - To znamená, že i když je předek na předepsané linii kruhu, záď se od ní odchýlila.

KAF - Pracovní klus.

FXH - Změnit směr a ukázat několik kroků ve středním klusu.

Nepředbíhejte sami sebe a nebojte se následujících kroků ve středním klusu. Využijte dvou rohů, které ještě máte k dispozici, abyste koně shromáždili (poloviční zádrže), a ujistěte se, že je ohnutý okolo holeně. Druhým rohem projeďte co nejhlouběji, jak jen to kůň může zvládnout, protože to pomůže připravit ho na střední klus.

Dvě nejpravděpodobnější poznámky, které rozhodčí píšou do hodnocení dvojice v tomto cviku, jsou „nezřetelné prodloužení" nebo „spěchá".

Zde musíte svého koně velmi dobře znát. Ukáže prodloužení lépe tehdy, když ho o něj požádáte hned, jak vyjede z rohu, nebo bude lepší počkat několik kroků a využít je pro malou přípravu, než koně požádáte o střední klus?

Pokud kůň - prozatím - nepředvádí skvělý střední klus, využijte první dva rohy k tomu, abyste ho v klusu shromáždili (ujistěte se, že přitom neztratil ani trochu ze své aktivity) trochu pod pracovní ruch a pak po něm chtějte trochu víc než pracovní ruch, jakmile dojedete na diagonálu. Nemůžete tímto sice obalamutit všechny rozhodčí, ale aspoň uvidí rozdíl v délce kroků.

Spěchání je způsobeno tím, že se po koni chce, aby zrychlil, místo aby prodloužil. Často se bude stíhat (přední podkovu bude zachycovat zadní) nebo ztratí čistotu chodu v klusu.

Mezi shromážděným klusem do pracovního nebo do prodloužení se nemění tempo (rytmus) klusu. Mění se délka kroků. Ve shromáždění je kůň kulatější, vzpřímenější, a přestože jsou jeho kroky kratší, neztrácejí aktivitu a kmih. V prodloužení se celý rámec jeho těla trochu prodlouží a kůň může mírně snížit krk, jak „sahá" po udidle.

Jen protože vidíte mnoho jezdců, jak naklápějí pánev dozadu a zaklánějí se svými rameny, neznamená to, že jsou dobrým příkladem hodným následování. Vy se musíte snažit udržet svůj hrudník na „vlně energie", kterou jste si pro prodloužení vytvořili. To znamená, že musíte sedět vzpřímeně a držet pánev v neutrální pozici - účinně sedět tak, abyste koni nepřekáželi. Pokud neumíte sedět a „jít s" někdy výrazně vytvořenou sílou (a pokud instrukce neříkají, že má být veškerý klus projetý v těžkém sedu), může být rozumné začít při projíždění středního klusu vysedat. Musíte ale stále dávat velký pozor na to, abyste zůstali vzpřímení a šli s dopředným pohybem koně; žádné propadání se!

Během tréninku je dobré označit si dva body na dlouhé stěně (pomoct mohou kužely) a počítat, kolik kroků je mezi nimi v pracovním klusu. (Můžete počítat, kolikrát se země dotkne vnitřní zadní končetina koně.) Počítejte to víckrát, abyste si to zapamatovali. Pak po koni chtějte, aby se shromáždil. Měl by udělat o pár kroků víc, než v pracovním klusu (ale nechtějte ho shromáždit příliš brzy). Cílem je přidávat kroky vždy po troškách.

Opakem bude prodloužení; kůň udělá mezi oběma značkami méně kroků. Opět, zvyšujte tuto jeho dovednost po trochách a pamatujte, že kvalita prodloužení je dána kvalitou shromážděné práce. Kůň neumí prodloužit, pokud se neumí shromáždit.

Možné chyby během prodloužení v klusu:
Ztuhlý - nebo krátký - krk - Jezdec stahuje krk koně rukama dozadu nebo ho kůň nese příliš ztuhle.
Nedostatečné prodloužení / neznatelný rozdíl - Rozhodčí není schopen rozeznat zřetelný rozdíl mezi přechodem z pracovního klusu do středního (prodloužení) a zpět do pracovního.
Uspěchané prodloužení - Kůň kluše spíš krátkými rychlými kroky než pomalými dlouhými.

Instrukce zněla „ukažte několik kroků středního klusu", takže není nutné využít celou diagonálu. Jakmile je kůň v X, musíte myslet na to, jak ho hladce dostat do pracovního klusu v H.

HCMB - Pracovní klus.

Jsou zde k dispozici dva rohy pro úpravu rovnováhy koně, než vjedete do následujícího 10metrového kruhu.

Možná chyba v pracovním klusu:
V nerovnováze - Kůň je na předku.

dva navazující půlkruhyB - Půlkruh vpravo o průměru 10 m do X.
X - Půlkruh vlevo o průměru 10 m do E.

Další cvik, který není tak složitý, jak se může některým lidem zdát! Při nácviku projeďte jednoduše polovinu malého kruhu o průměru 10 m ke středové linii, včas se otočte na středovou linii, jeďte rovně několik kroků a pokračujte ze středové linie opačným způsobem, než jste vjížděli na ni. Propracujte se postupně k tomu, že tyto dva půlkruhy bude spojovat pouze jeden rovný krok, během kterého změníte směr a ohnutí koně a máte cvik za sebou!

Možná chyba v tomto cviku:
Nepravidelné půlkruhy - Jeden půlkruh je příliš velký, takže druhý musí být příliš malý nebo naopak.

A - Po střední linii.

Ještě jeden půlkruh o průměru 10 m (pokud umíte projíždět rohy třemi kroky, udělejte to tak), abyste se stočili na středovou linii, ale ještě nepovolujte. Máte jet po rovné linii do zastavení. Platí zde stejná pravidla jako při vjezdu do obdélníka, dívejte se nahoru a dopředu přes uši svého koně a používejte periferní vidění, abyste postřehli písmena H a M, na jejichž spojnici přejdete do zastavení.

Možná chyba při klusu na rovné linii:
Kůň se prohýbá - Kůň zvedá hlavu a prohýbá hřbet; není na přilnutí.

G - Zastavit, nehybnost, pozdrav.

Stejné jako při vjezdu na začátku. Jakmile přechytnete otěže po pozdravu, usmějte se na rozhodčího, pochvalte koně a opusťte obdélník volným krokem na dlouhé otěži.

Možné chyby při zastavení:
Nestálé zastavení - Kůň se kymácí; vleče nohy; hází hlavou.
Pokrčená noha - Kůň stojí na třech nohách a čtvrtou odpočívá.

Doufám, že nikdy nedostanete protokol z drezurní úlohy s tak negativním hodnocením, jako je toto, ale nikdy mě nepřestane udivovat, že mnoho známek jezdec doslova zahodí tím, že nedává dostatečný pozor na přesnost projíždění cviků, takže je penalizován za technické nesrovnalosti, jako je velikost nebo tvar kruhu.

Podobné články

Neexistuje návod, jak správně dát koni poloviční zádrž; protože každý jezdec ji u každého koně použije jinak. A tak Sue Morris přináší několik rad,…

Přilnutí
12. 4. 2023 Sue Morris

Přilnutí, přilnutí. Co to je - jaké má být? Sue Morris přichází se zajímavým přirovnáním i radami a postřehy, jak koně dostat a jezdit na přilnutí.