Zpráva z podkovářských zkoušek

7. 7. 2015 Pepik Rochovanský

O horkém víkendu 12.-13. června 2015 proběhly v Brně podkovářské zkoušky s mezinárodní certifikací, z nichž vzešlo šest nových podkovářů.

Podkovářské zkoušky byly ve znamení teplotních rekordů. Asi většina obyvatel naší republiky využila dny nejspíš k návštěvě koupaliště nebo relaxaci ve stínu nejlépe s ledově chladným nápojem. To však neplatilo pro devět absolventů Podkovářské školy s.r.o., kteří nastoupili k závěrečným podkovářským zkouškám - Profesní kvalifikace Europodkovář + Certificate Eurofarrier (CEF) na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno na Klinice chorob koní.

ÚčastníciV pátek dopoledne začaly zkoušky teoretickou částí. Písemný test a následné ústní přezkoušení obsahovalo vše, co se týká nejen samotného podkovářství, ale i chovu koní a anatomie. Bohužel teoretická část tolik obávaná pro svoji velkou náročnost byla posledním místem účinkování pro dva zájemce o podkovářské řemeslo.

Odpoledne pokračovaly zkoušky již jen pro sedm účastníků ruční výrobou podkovy a jejího následného přibití na neživou končetinu, kterou si každý účastník anonymně vylosoval. Časový limit 90 minut byl dostatečný pouze pro šest účastníků.

Druhý den byl již zasvěcen přezkoušení z praktického podkování náhodně vylosovaného koně. Tato zkouška se skládá z předvedení koně a jeho celkového popisu s důrazem na anatomické odchylky končetin a jejich vliv na pohyb koně. Samotná zkouška byla ohraničena časovým limitem 120 minut na celkové okování koně za tepla na všechny čtyři končetiny. Ačkoliv někteří koně nebyli z podkovářského hlediska jednoduchými zákazníky, časový limit splnili všichni absolventi Podkovářské školy s.r.o. s hodnocením velmi dobře.

Na celé zkoušky dohlížela tříčlenná mezinárodní komise EFFA, která je garantem kvalitního podkovářského řemesla v evropských zemích, MVDr. Žert a ing. J. Vinčálek. Závěrem nezbývá než doufat, že noví podkováři přinesou dobrou kvalitu podkování koní, která ne vždy je na koních kolem nás k vidění.

Čerstvými absolventy jsou: Alexander Sirota - Praha, Střední Čechy; Václav Kubeček - Praha, Střední Čechy; František Čoudek - Jižní Čechy; Pavel Ježek -Západní Čechy; Radek Nesvačil - Východní Čechy; Roman Adlt - Morava. V případě zájmu o služby nových podkovářů je naleznete na sociálních sítích nebo na webových stránkách. Všem šesti úspěšným blahopřejeme.

Podobné články

Co má společného kůň Jana Žižky na Vítkově a ten u zámku ve Slatiňanech?

Ještě před několika lety byly v těchto místech nevábné porosty starých, suchých trav. Pastva velkých kopytníků však proměnila stovky hektarů bývalého…