Zimní heroutické semináře na veterinární témata

30. 10. 2012 EQCH redakce

Farma Heroutice podporuje jako každý rok i letošní zimu vzdělávání všech, kteří mají co do činění s koňmi. Ve spolupráci s MVDr. Dominikou Švehlovou pořádá hned 5 seminářů na aktuální veterinární témata. První se bude konat už tento víkend.

Semináře vycházejí z nejnovějších odborných poznatků i praktických zkušeností a přinášejí všem posluchačům celou řadu informací, rad a inspirací, jak udržovat své koně zdravé, v dobré kondici, jak poznat případné problémy a jak je řešit. Seminářů se může účastnit kdokoli, kdo se o koně zajímá, od trenérů, jezdců, chovatelů, přes majitele a milovníky koní až po studenty či dokonce učitele odborných škol. V průběhu let, kdy se tyto semináře konají, se ukázalo, že forma, kterou jsou prezentovány, vyhovuje velké části posluchačů, je dobře chápána laiky a přinese zajímavé a potřebné informace i lidem zkušeným.

Jednotlivé semináře spolu souvisejí, protože se věnují komplexně pohybovému aparátu a problémům jezdecky využívaných koní, není však nutné účastnit se seminářů všech. Semináře se skládají z teoretické i praktické části, takže probíranou problematiku si posluchači mohou dobře zažít. Všichni přihlášení dostanou učební texty a v případě potřeby jim budou zapůjčeny potřebné pomůcky, ti, kteří budou přítomni na minimálně 3 seminářích, obdrží osvědčení o účasti.

Témata a termíny konání seminářů:

Seminář I: Kosti, klouby a šlachy - zdravotní problematika končetin koní - 3.-4.11.2012

Hlavním tématem bude zdravotní problematika končetin koní, jejich vyšetření, čili diagnostika kulhání, možná onemocnění, následná první pomoc a léčba i preventivní opatření předcházející vznik problémů s končetinami.

V teorii se posluchači seznámí s postupem vyšetření kulhajícího koně. Dozvědí se, co je to kulhání, jak ho poznat, jaké další změny na koni hledat a co znamenají, uvedeme si do souvislostí i různé odchylky exteriéru koně a zdravotní problematiky končetin. Zmíníme se o základních příznacích onemocnění končetin a první pomoci. Popíšeme si některé klinické vyšetřovací metody (provokační zkoušky, předvedení koně v různém pohybu, neurologické zkoušky), vysvětlíme si i principy dalších vyšetřovacích metod, které využívá veterinář (rentgen, ultrazvuk, diagnostické znecitlivění aj.). Po přehledu anatomie končetin koní se budeme věnovat nejčastějším zdravotním problémům končetin koní (především vývojové poruchy a problémy způsobené zraněním nebo následkem ježdění - „nemoci z povolání"), jejich příznakům, léčbě a prevenci. Posluchači také získají přehled, s jakými problémy mohou v jednotlivých částech končetin koní počítat a jak je zjistit.

V praktické části provedeme ukázku diagnostiky kulhání, vyšetříme koně v pohybu a vyhodnotíme jeho chody, posluchači pak samostatně vyhodnotí končetiny koní a posoudí jejich stav a případná rizika.

Seminář II: Bez kopyt není koně - zdravotní problematika kopyt koní - 8.-9.12.2012

Přestože kopyta jsou součást končetiny, bude jim pro rozsáhlost problematiky věnován celý seminář. Péče o kopyta je součástí celkového managementu koní, zmíníme proto i vhodné podmínky ustájení koní a obecné zásady korektního trimu či podkování.

Teorii zahájíme anatomií a fyziologií kopyta, probereme si problematiku nepravidelných postojů a nekorektních tvarů kopyt a jejich možných souvislostí s dalšími problémy. Seznámíme se s nejčastějšími nemocemi kopyt (např. hniloby, volná stěna, podotrochlóza, abscesy, schvácení aj.), jejich léčbou i prevencí. Dále se budeme věnovat dalším zdravotním problémům kopyt koní a jejich souvislostem s krmením, pohybem, povrchem a úpravami. Řekneme si něco o vhodných životních podmínkách koní a obecné zásady trimu a podkování či "přechodu naboso". Mluvené slovo bude provázeno celou řadou zajímavých fotografií a videoukázek.

V praktické části si provedeme vyšetření a ošetření kopyt včetně obvazování, vyhodnotíme jejich tvar, úpravu či podkování z veterinárního hlediska.

Seminář III: Co potřebuje jezdecký kůň - zdravotní problematika svalů a hřbetu koní - 12.-13.1.2013

Protože problematika hřbetu koní, zahrnující páteř i okolní svaly, je velice obsáhlá, bude se tomuto tématu věnovat celý dvoudenní seminář.
Teorie seznámí posluchače s anatomií a fyziologií koňské páteře, vysvětlí jim, jak a proč je páteř pohyblivá a jakou má u koní funkci. Dále se dozvíme něco o svalech, konkrétně o tom, jak je sval konstruován, na jakých principech probíhají jeho stahy, jaké svaly v těle kůň má a jakou práci vykonávají. Podrobněji si popíšeme lokalizaci a funkci svalů ovlivňujících pohyblivost páteře.

Dále budeme probírat vyšetření hřbetu koní, seznámíme se s různými metodami diagnostiky problémů se hřbetem i s tím, jak obtížné je vůbec tyto problémy rozpoznat. Seznámíme se s nejběžnějšími nemocemi postihujícími páteř a přilehlé svaly (záněty a i artrózy meziobratlových kloubů, onemocnění páteřních vazů, kloubní a kostní problémy páteře včetně jejich neurologických projevů, záněty, poranění i degenerativní nemoci svalů) včetně jejich příčin, příznaků, léčby i následné rehabilitace a samozřejmě prevence.

V praktické části si přímo na koních vyzkoušíme vyšetření hřbetu a posoudíme pohyb koně z hlediska výcvikového i z hlediska zdraví jeho hřbetu. Ukážeme si několik cviků podporujících protažení svalů a jejich posílení.

Seminář IV: Veterinární minimum - první pomoc v naléhavých situacích - 2.-3.2.2013

Tento seminář se bude zabývat základním vyšetřením a ošetřením koně, rozpoznáním příznaků a první pomocí při běžných onemocněních, akutních stavech a úrazech.

Teoreticky si řekneme základy vyšetření nejdůležitějších zdravotních ukazatelů (dech, tep, teplota, sliznice, mízní uzliny, střevní peristaltika, neurologické příznaky apod.), vysvětlíme si i jejich anatomickou a fyziologickou podstatu a řekneme si, jaké další možnosti vyšetření má veterinární lékař. Dále se budeme věnovat nejběžnějším příznakům zdravotních problémů koní (např. výtok z nosu, kašel, horečka, průjem, kolika, ekzém, otoky aj.). Řekneme si, proč k těmto problémům dochází, na co se při vyšetření koně zaměřit, jak koni poskytnout první pomoc, jak bude pravděpodobně vypadat odborná léčba i jak vůbec můžeme těmto problémům předejít. Nevynecháme ani problematiku úrazů, ran a akutních stavů. Posluchači se seznámí s tím, jak by měli jednat ve vážných situacích, podrobně se seznámí s postupem ošetření rány i s tím, co by mělo být ve stájové lékárně.

V praktické části si na koních ukážeme všechny probrané vyšetřovací postupy, budeme se také věnovat ošetření poraněného koně. Ukážeme si, jak zastavit krvácení, jak zajistit zapíchnuté cizí těleso, jak ošetřit ránu a obvázat končetinu koně.

Seminář V: Zdravý trénink a výcvik jezdeckého koně - 9.-10.3.2013

Hlavním tématem semináře budou základní principy trénování jezdeckých koní, podstata korektního tréninku a výcviku, dopad dobré/špatné fyzické kondice na zdraví i psychiku koní a samozřejmě i základy rehabilitace jezdeckého koně.

Během teorie si budeme přednášet o fyziologii zátěže, čili jak vlastně kůň pracuje, jaké jsou zdroje energie pro svalovou práci a jak je kůň využívá, jak trénink mění jeho tělo a jednotlivé funkce. Dalším velkým blokem bude praktičtější stránka tréninku: co to je trénink, co je to únava, jak může dojít k přetrénování, jak s tím souvisí termoregulace, hospodaření s vodou či imunita apod. Dále si řekneme, jaké jsou typy tréninku, jaké tréninkové postupy, podle čeho je hodnotit a jak a kdy provádět. Zmíníme i různé tipy a postupy pro trénink koní skokových, drezurních, vytrvalostních a westernových (samozřejmě i na hobby úrovni). Probereme si základní principy výcviku koní včetně uvolňování, protahování, principech výcviku (bez ohledu na disciplínu či jezdecký styl) a učení koně. Zmíníme i problematiku udidel, sedel, působení jezdce, pomocných otěží apod.

V praktické části bychom si ukázali práci s "tepoměrem" a jeho výhodách při tréninku koní a ukázali i principy práce s koněm - uvolnění na ruce, pár cviků ze země popřípadě i lonžování či pomocné otěže.

Všichni zájemci o semináře se mohou hlásit u paní Perníčkové na telefonu 317 741 392 nebo 604 232 834 či e-mailu heroutice@heroutice.cz.

Podobné články

Martinu Slukovou Niederlovou jste ve společnosti jejích shagya arabů už v rámci doprovodných programů různých akcí a výstav určitě viděli. Proč dala…

Sbírka hipomobilií národního hřebčína se rozrostla o zcela jedinečný ucelený soubor vybavení pohřebního ústavu v Příboře.