Zahájení revitalizace přírodně krajinářského parku Mošnice a dočasný zákaz vstupu

30. 3. 2020 Tisková informace Autor fotek: Archiv NH Kladruby nad Labem

Ve středu 25. března 2020 byly zahájeny práce na revitalizaci přírodně krajinářského parku Mošnice za účelem celkové obnovy parku spočívající v asanaci náletových a nepůvodních dřevin s cílem obnovit mozaikovité struktury krajiny s důrazem na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Revitalizací dojde zejména k uvolnění solitérních dubů, odstranění náletových dřevin a keřů a obnově luk.

Projekt s názvem „Revitalizace krajinářského parku Mošnice v Kladrubech nad Labem - podpora biodiverzity“ je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

V souvislosti se zahájením prací tak bude vstup do parku dočasně zakázán, a to v období od 25. března do 10. dubna 2020, kdy bude prováděno kácení stromů kolem cest a bude zde i zvýšený pohyb techniky. Z důvodů vlastní bezpečnosti žádáme občany, aby dbali tohoto zákazu.

Přírodně krajinářský park Mošnice je výjimečným romantickým krajinářským parkem. Základem jeho kompozice jsou původní porosty lužního lesa a dochované meandry neregulovaného Labe. Po vzoru Průhonického parku využívá kompozice parku Mošnice všech nástrojů malířské perspektivy a prosvětluje scenérie parku různými valéry od žlutozelených kvetoucích lip nebo světle zelených vrb, přes bělavé koruny rozkvetlých kaštanovníků setých až po bílé koruny rozkvetlých jírovců, katalp, vzácné hrušně Tatarovy nebo lip stříbrných a topolů bílých v kontrastu s temnými skupinami smrků ztepilých, javorů a buků.

Důležitou roli hrají v kompozici parku slepá říční ramena řeky Labe zajišťující zrcadlení promyšleně uspořádané barevnosti zeleně. Kompozice počítá s proměnlivostí vegetace během dne a během roku. Tvůrce parku, Anton Umlauft, sesadil dřeviny tak, aby kontrastně působily po celý rok, což lze demonstrovat na skupině stromů smrk ztepilý, habr obecný, jírovec maďal, nebo aby vytvářely rozdílné obrazy ráno, v poledne nebo večer při pohledu na stejnou scenérii.

Práce na revitalizaci přírodně krajinářského parku Mošnice by měly být dokončeny před koncem letošního roku.

Podobné články

Martinu Slukovou Niederlovou jste ve společnosti jejích shagya arabů už v rámci doprovodných programů různých akcí a výstav určitě viděli. Proč dala…

Léto je v posledních letech teplotně nevypočitatelné a velká část tohoto období bývá nesnesitelná pro lidi i pro zvířata. Ale nejen horké počasí je…