Využití doplňkové a nekonvenční péče o zdraví zvířat - 2005

a seminář s mottem „Lékař léčí, Příroda uzdravuje“ - ČESKÉ BUDĚJOVICE 17. 6. 2005.

Vážení a milí přátelé, příznivci nekonvenční léčby zvířat, kolegyně a kolegové, Po předchozích zkušenostech jsme se rozhodli pátý ročník konference "Využití doplňkové a nekonvenční péče o zdraví zvířat - 2005" rozdělit na dvě části:

1) vědecká konference, v které budou předneseny příspěvky se sdělením originálních empirických či teoretických výsledku v dané oblasti

2) seminář s praktickými zkušenostmi z dané oblasti.

Z přihlášených příspěvků jsme vytvořili program (viz níže), kde jsme příspěvky rozdělili do těchto dvou oblastí.

Těšíme se na setkání v Českých Budějovicích.

Doc. Ing. Miloslav Šoch, Csc.
Studentská 13
370 05 České Budějovice
Katedra anatomie a fyziologie hosp. zvířat
ZF JU v C. Budějovicích
tel.: + 420 387 772 597 fax: +420 387 772 621
e-mail: soch@zf.jcu.cz

MVDr. Michal Jiřička
Heydukova 25
370 01 České Budějovice
386 462 573, 736 533 763
e-mail: michal.jiricka@quick.cz


veterinární sekce České lékařské katedra anatomie a fyziologie
homeopatické společnosti hospodářských zvířat
v Praze Zemědělská fakulta
JU v Českých Budějovicích

5. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚCASTÍ

VYUŽITÍ DOPLŇKOVÉ A
NEKONVENČNÍ PÉČE O ZDRAVÍ ZVÍŘAT -
2005

a seminář s mottem „Lékař léčí, Příroda uzdravuje“

CESKÉ BUDEJOVICE 17. 6. 2005
areál Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v CB
přednášková místnost v pavilonu F4

Konferenční poplatek:
350,- Kc (při platbě na místě 400,- Kc)
Členové CLHS, CKKH při platbě předem 300,- Kc

Poplatek je nutno zaslat na účet 1930643349/0800 do 31.5.2004, VS 17605

Prosíme o potvrzení účasti do 31. 5. 2005 (SMS, mailem, telefonem, faxem)

V ceně poplatku je sborník příspěvku na CD

Na místě je možné si zakoupit občerstvení včetně oběda

Po dohodě s organizátory možnost firemní prezentace

Účast na večerním setkání v kulturním centru Solnice je nutno předem nahlásit u organizátoru

Odborní a organizační garanti:
Doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
MVDr. Michal Jiřička

Informace a přihlášky:
MVDr. Michal Jiřička, Heydukova 25, České Budějovice 370 01
tel/fax : +420 736 533 763 e-mail: michal.jiricka@quick.cz
Doc. Ing. Miloslav Šoch, Csc., Studentská 13, 370 05, C. Budějovice
Katedra anatomie a fyziologie hosp. zvířat ZF JU v C. Budějovice
tel.: + 420 387 772 597 fax: +420 387 772 621 e-mail: soch@zf.jcu.cz

PROGRAM KONFERENCE:

8:30 REGISTRACE ÚCASTNÍKU

9:30 ZAHÁJENÍ KONFERENCE, ÚVODNÍ SLOVO – Miloslav Šoch

Dolejš Jan – Eliminace emise prachu (PM10) ze stáje dojnic ionizací vzduchu

Lelková Hana – Parametry hydratačního stavu a acidobazické rovnováhy po podání perorálního dehydratačního roztoku s přídavkem glycerinu u telat s infekčním průjmovým onemocněním

Vostoupal et al – Netradiční metody optimalizace gastroenterálního prostředí u některých druhu hospodářských zvířat při použití přípravku amalgerolové rady

Vostoupal et al – Kontinuální profylaxe chemické alterace rohového pouzdra prstu hosp. zvířat použitím netradičního sanativního přípravku Amalgerol StallMax FL

Tykalová Radka – Stereotypní chování u koní (příčiny vzniku, projevy, podobnost a naopak rozdílnost s některými poruchami chování u člověka, možné řešení)

Horák Vratislav – Zkušenosti s devitalizací karcinomu mléčné žlázy u fen

Marcin Andrej – Porovnanie účinku probiotického prípravku na báze Enterococcus faecium M-74 a rastliných silíc na niektoré zootechnické a zdravotné parametre prasiat v prevádzkových podmienkach

Kocišová Alica – Využitie alternatívnych liečebných postupov vo veterinárnej medicíne

11:30 PREZENTACE POSTERU, ZÁVERECNÁ DISKUSE

12:00 PROHLÍDKA POSTERU, OBCERSTVENÍ

Toufar Oldrich – Chov prasnic v ionizovaném stájovém prostředí

Vostoupal et al – AMALEX – vývojový bylinný přípravek pro šetrnou sanaci zažívadel selat a telat

Vostoupal et al – Bylinné masťové přípravky pro zevní ošetření a reflexní terapii hospodářských zvířat

PROGRAM SEMINÁRE:

13:00 ZAHÁJENÍ SEMINÁRE, ÚVODNÍ SLOVO – Michal Jiřička

KONE

Blecha Stanislav – První zkušenosti s metodou Dr. Strasser v CR

Francl Miroslav – B.M.T. – bodová myofasciální technika (podle práce T. Bowena)

Jiřička Michal – klasická homeopatie u koní

Sychra Tomáš – EAD (elektroakupunkturní diagnostika) a civilizační nemocí koní

PSI, KOCKY, DOMÁCÍ MAZLÍCCI

Malcová Eva – Nespecifické gastroeneteritidy a pankreopatie v homeopatii

Žertová Hana – Nežádoucí močení a značkování u koček – komplexní přístup

RUZNÉ

Čehovský Jiří – Autoisopatie – využití homeopaticky potencované vlastní sliny zvířat

Víchová Jitka – Etologický přístup ke zvířatům: prevence léčebných zákroků

Znamínková Michaela – Voní zvířatům éterické oleje?

17:00 DISKUSE A ZAKONČENÍ

18:00 Neformální setkání a výměna zkušeností – kulturní centrum Solnice

Podobné články
Michaela Pavlisová a její Franklin

Diamond Czech Pony a Jezdecká stáj U ryzáčka… Co je spojuje? A jak se člověk dostane od vrcholového sportu k chovu connemara pony? Cesta je to velmi…

BRNO, ZNOJMO – Policisté na jižní Moravě se zaměřují na kontroly zazimovaných rekreačních chat. Vzhledem k mnohdy špatně přístupnému terénu do akcí…