Výstava KONĚ V AKCI láká na bohatý program

1. 9. 2016 Tisková informace

Letošní výstava Koně v akci dosáhla plnoletosti a své výročí oslavuje opravdu velkolepě. Pořadatelé v rámci 18. ročníku výstavy připravili nabitý a rozmanitý program, jehož podtitulem jsou KONĚ A SPORT. V Pardubicích bude k vidění hned několik finálových závodů, šampionátů a soutěží, ale také několik novinek a pardubických premiér.

Brány závodiště se výstavě KONĚ V AKCI otevřou v sobotu 3. září a opět se uzavřou až v neděli 4. září v podvečer. Ovšem malá ochutnávka víkendového programu bude připravena už v pátek 2. září, kde se účastníci výstavy vydají na průvod městem, který v 16 hodin zakončí vystoupením na Pernštýnském náměstí. Současně na závodišti zahájí finále mladých koní v soutěžích všestrannosti a Mistrovství ČR haflingů v sedlových soutěžích.

Samotná výstava na pardubickém závodišti nabídne program pro všechny věkové i zájmové skupiny. Areál závodiště se návštěvníkům otevře v sobotu v 9 hodin ráno, kdy zahájí například parkur minikoní, chovatelské přehlídky a od 10 hodin i Indiánské městečko a dětská stanoviště.

Hlavní program začíná před tribunami ve 14 hodin slavnostním průvodem, ve kterém budou k vidění snad všichni účastníci výstavy. Připraven je rej kočárů, ukázky koňského pola, pony games, show fríských koní nebo noriků, své umění předvedou i dámy v sedle kladrubských koní a chybět nebude ani fríský valach Pieter van Diphoorn, který je nejen častým účastníkem různých show, ale tak filmovým „hercem".

Miloslav SimandlPardubickou premiérou bude vystoupení českého „zaříkávače koní" Miloslava Simandla. S koňmi pracuje v naprosté volnosti, jeho koně si umí na povel lehnout, zvednout nohu, vzpínat se, couvat, uklonit se, sednout si, dát nohu na Miloslavovo rameno, španělský krok nebo vrchol drezúry - cvik zvaný piaffe - klusání na místě. Vrcholem vystoupení je bezpochyby skok všech koní ve volnosti, při kterém na koních stojí. A především umí přimět bitého či týraného koně, aby mu důvěřoval. Bez biče a násilí dokáže koně, kterým lidé ublížili, nebo týrané koně naučit znovu důvěře a poslušnosti.

Odpolední program bude pokračovat až do 16 hodin, kdy bude zakončen soutěží chladnokrevných siláků v těžkém tahu.

Neděle bude podobná, jen s tím rozdílem, že hlavní program začne už ve 12 hodin. Jeho součástí bude mimo jiné karneval masek na koních, ukázka výcviku policejních koní a také hned několik show - například v programu Hrátky s čertem se představí shirský hřebec, předvedou se westernoví koně při závodu mezi barely nebo závodu kolem tyčí, chybět nebudou ukázky čtverylky, drezury či skokanských dovedností malých i velkých koní.

Diváci uvidí také ukázky práce klusáků, práce na dvou lonžích a také neuvěřitelně adrenalinovou kozáckou jízdu. Svou práci s koňmi v absolutní volnosti znovu předvede Miloslav Simandl. Nedělní program ukončí dostihy všech různých plemen, úplnou tečku udělá v 17 hodin dostih chladnokrevných koní o Pohár ředitele závodiště.

Samozřejmě po celý den „poběží" doprovodný program s přehlídkami, indiánským městečkem, dětskými stanovišti apod.

Součástí programu jsou také výstavy, například obrazů Emila Kotrby na tribuně D nebo fotografií k poctě vítěze Velké pardubické nazvané Miloš Svoboda a ti druzí v prostorách Tiskového střediska. V sobotu budou před tribunou A vyhlášeny výsledky soutěže MLS Pardubického kraje, v neděli se tu budou slavit Dožínky.

Kompletní verze programu je ke stažení na www.pardubice-racecourse.cz/kone-v-akci.

Výstava Koně v akci bude mít letos hned tři předehry

Letošní výstava Koně v akci se koná už v tradičním termínu, tedy první zářijový víkend. A bude mít hned tři předehry. Páteční pozvánkou k rozmanitému programu výstavy bude prezentace koní v centru Pardubic, ale také finále kritéria mladých koní ve všestrannosti či Mistrovství České republiky haflingů v sedlových disciplínách přímo na závodišti.

vystoupení na Pernštýnském náměstíPrůvod koní ze závodiště až na Pernštýnské náměstí projde městem v pátek 2. září. Přímo na náměstí své dovednosti předvedou všichni ti, kteří se pak zapojí do dvoudenního víkendového programu na závodišti. Výstava letos nese podtitul Koně a sport a tomu také bude program přizpůsoben. „Koně na náměstí jsou už několik let nedílnou součástí výstavy. Bereme to jako pozvánku k nám na závodiště. Navíc kulisy města a majestátnost Zelené brány dodávají koňské přehlídce další úroveň," říká ředitel Dostihového spolku a.s. Martin Korba. Průvod z pardubického závodiště vyjede v 15 hodin, v 16 hodin začíná program na Pernštýnském náměstí.

Ve stejný den se ale nebude zahálet ani přímo na závodišti. Začínají tu dvě soutěže - finále kritéria mladých koní ve všestrannosti a současně i Mistrovství ČR haflingů v sedlových disciplínách, které potrvají až do neděle 4. září. První z nich jsou chovatelské soutěže ve všestrannosti pro čtyř- až pětileté koně, kteří od pátku do neděle postupně absolvují drezury, terénní zkoušky a parkury. Pro haflingy v kategoriích pro 4 - 5leté a pro 6leté a starší pak jsou ve stejné dny připraveny soutěže v drezuře, v parkuru a také ve všestrannosti.

KONĚ V AKCI: Přehlídka ušlechtilosti a krásy

Dvoudenní výstavy Koně v akci nabízí hned několik šampionátů plemen koní. Předvedou se koně velcí i malí, temperamentní i rozvážní. Pořadatelé připravili i několik premiér na území České republiky.

Národní šampionáty a přehlídky se budou konat v sobotu i v neděli 3. a 4. září v paddocku a na travnatém kolbišti.

SOBOTA 3. ZÁŘÍ

V sobotu ráno (v 9:00 hod.) přehlídku ušlechtilosti a krásy zahájí v prostoru paddocku národní šampionát tříletých klisen plemen norik, slezský norik a českomoravský belgik.

Chovatelské přehlídkyVe stejnou chvíli (také v 9:00 hod.) svou show zahájí i původní britská plemena, jejichž národní přehlídka se usídlí na travnatém kolbišti v sousedství paddocku. Půjde o II. ročník mezinárodní přehlídky britských nativních plemen, tedy pony a malých plemen koní, která jsou původními plemeny britských ostrovů. Přehlídka je propojena s výstavou plemen minihorse a současně se tu odehraje i jedna premiéra koně chladnokrevného. Poprvé se v České republice předvede plemen Clydesdale a Drum Horse. Specialitou této výstavy je i samostatná výstavní třída pro koně a pony ve zbarvení palomino.

Vystavovatelé předvedou koně nejen v klasických chovatelských třídách na ruce, ale také pod sedlem a v zápřeži. Do programu mezinárodní přehlídky je zařazena i seriálová soutěž Lead Rein Pohár a II. ročník Minihorse Show. Udělena bude i Cena Asociace svazů chovatelů koní ČR. Mezi porotci nebudou chybět hosté z Velké Británie.

Od 14:00 hodin se v paddocku uskuteční jubilejní X. ročník Národního šampionátu mladých klisen plemene hafling. Haflingové tu budou po celý víkend soutěžit také v rámci Mistrovství ČR v sedlových disciplínách. Hafling je plemeno menších koní vyšlechtěné koncem 19. století v Rakousku a severní Itálii, pochází z tyrolských Alp.

plakátNEDĚLE 4. ZÁŘÍ

Nedělní program otevře na travnatém kolbišti dopolední XII. ročník Národního šampionátu Shetland pony (v 9:00 hod.). Výstava bude letos obohacena o řadu atraktivních novinek. V rámci klasické výstavy jsou připraveny nové výstavní třídy, připraveny jsou i nové šampionáty například tříletých klisen či mladých hřebců. Otevřeny budou i tradiční speciální výstavní třídy pro děti a mládež. Role hodnotitele se letos ujala akreditovaná posuzovatelka The Shetland Pony Stud-Book Society paní Joy Barugh.

„Přehlídkový" program výstavy Koně v akci uzavřou v prostoru paddocku chovatelské kolekce, a to v čase 9:00 - 12:00 hodin.

KONĚ V AKCI: Něžní obři

Součástí 18. ročníku výstavy Koně v akci bude opět i program chladnokrevných koní. Něžní obři se představí jak v chovatelských přehlídkách, tak i v práci. Chybět totiž nebudou ani atraktivní soutěže v orbě, v těžkém tahu nebo soutěže ovladatelnosti.

SOBOTA 3. ZÁŘÍ

Plemena norik, slezský norik a českomoravský belgik se představí v rámci sobotního programu, kdy se budou prezentovat nejprve klisny s hříbaty a následně budou předvedeny klisny do národního šampionátu tříletých - to vše v paddocku od 9 do 12:30 hodin. Chladnokrevníci jsou do tří populací rozděleni teprve od roku 1990, kdy se chovatelé rozhodli vrátit k původní praxi nemísit belgickou s norickou krev, a chov rozdělili. Dnes se odděleně chová českomoravský belgický kůň a norický kůň s rázem slezský norik jako podskupina.

Na travnatém kolbišti bude v dopoledních hodinách v kategorii chladnokrevných koní původních britských plemen předveden i Shire Horse (nejznámější mohutný, tažný kůň Anglie) a úplně poprvé v České republice i koně plemen Clydesdale (plemeno staré asi 200 let pocházející od řeky Clyde ve Skotsku, kde tahali těžké vozy v uhelných dolech) a Drum Horse (vznešený těžký jezdecký kůň poprvé použitý anglickou královou při slavnostních přehlídkách).

Něžní obřiOd 12 hodin se v oranici u Poplerova skoku uskuteční už 14. ročník soutěže v orbě dvojspřeží klasickým a otočným pluhem O ruchadlo bratranců Veverkových. Oráči musí v soutěži předvést své dovednosti s pluhem, které uplatňují při práci na poli. Porota hodnotí nejen hloubku a úhlednost brázdy, ale také souhru oráče se spřežením, jeho ovladatelnost a poslušnost.

Před hlavními tribunami začne v 16 hodin soutěž v těžkém tahu, tedy v přemístění zátěže na konec předepsané dráhy. Soutěž obvykle bývá vícekolová. Na dvaceti metrech a v časovém limitu musí koně smykem přetáhnout předepsanou váhu, která se každým kolem zvyšuje. Vítězem je logicky ten, který utáhne nejvyšší hmotnost. Koně dokáží utáhnout několikanásobek své váhy.

NEDĚLE 4. ZÁŘÍ

Nabitý program budou mít chladnokrevníci i v neděli. Dopoledne od 9 do 12 hodin se v dráze u lesíka koně předvedou v soutěži ovladatelnosti. Ta simuluje práci při přibližování dřeva v lese a o vítězi rozhoduje nejen rychlost, ale i přesnost při provedení jednotlivých „cviků".

Návštěvníci mohou v neděli vidět také ukázku formanské jízdy, a to od 15 hodin u tzv. vozatajské vody, tedy jakýsi vozatajský parkur.

Velmi atraktivní je pak dostih chladnokrevných koní. Ten uzavře celou letošní výstavu Koně v akci. Dostih o Pohár ředitele závodiště odstartuje v cílové rovině dostihové dráhy v 17 hodin.

Vstupné je 90 korun, zlevněné vstupenky pro studenty a seniory nad 65 let stojí 50 korun. Děti do 140 cm mají vstup zdarma.

Při dopravě na závodiště je stále potřeba počítat s dopravní uzavírkou křižovatky Trojice. Další informace na www.pardubice-racecourse.cz/kratke-zpravy-ze-zavodiste/dopravni-uzavirka.

Podobné články
Dokument „Operation X: The Secrets of the Horse Billionaire“ obsahuje záběry a rozhovory natočené skrytou kamerou reportérem, který v lednu tohoto roku pracoval jako ošetřovatel ve výcvikovém centru Helgstrand Dressage

Když dánská televize TV2 po velkých právních tahanicích odvysílala koncem listopadu dvoudílný dokument „Operation X: The Secrets of the Horse…

Většina běžných pamlsků, které nabízíte koním, je v syrovém stavu. Kousek mrkve, jablka, hrušky, dýně nebo melounu prostě vždycky potěší, a to aniž…