Veterinární semináře na aktuální témata v Herouticích

25. 10. 2011 EQCH redakce

Farma Heroutice pořádá i letošní zimu několik veterinárních seminářů s MVDr. Dominikou Švehlovou. Vybraná jsou skutečně aktuální témata a všechny semináře jsou pojaté tak, aby co nejvíce pomohly jezdcům, cvičitelům, ale i majitelům koní či stájím co nejlépe se postarat o své nebo svěřené koně.


Kopyta koní ve zdraví i nemoci - 3. - 4. 12. 2011

Téma kopyt koní je věčné a v současné době ještě populárnější díky snaze mnoha majitelů „dělat si kopyta svých koní sami". Tento víkendový seminář se bude věnovat podstatě koňských kopyt ve světle současných poznatků.

Teoreticky se posluchači seznámí s anatomií kopyta, fungováním a významem kopytního mechanismu, ukážou si, jak správný tvar kopyta ovlivňuje jeho funkci a jak souvisí s mnoha dalšími faktory, jako je tělesná stavba koně, jeho pohybový režim a životní prostředí. Seznámí se s principy bosých trimů i podkování - a na toto téma je vítaná diskuse. Další teoretický blok bude věnován zdravotním problémům kopyt. Posluchači se dozvědí, jak tvar kopyta a péče o něj ovlivní jeho zdraví, které problémy jsou vážné a které se dají zvládnout snadno a svépomocí, jak řešit obvyklé kopytní akutní stavy. Seminář se zmíní také o tom, jak by měli koně žít, aby jejich kopyta byla co nejzdravější.

V praktické části se budou posluchači učit posuzovat kopyta koní, hledat odchylky od funkčního vzhledu a navrhovat řešení. Ukážou si, jak se kopyto vyšetřuje a jak ho správně ošetřit.

Seminář je určen pro všechny majitele, jezdce a milovníky koní, ať už naprosté „kopytní" laiky, ale vítáni jsou i ti, kteří se o problematiku kopyt zajímají, sami o kopyta svých koní pečují nebo se tímto zabývají profesně.


Zdravé krmení a výživa koní - 14. - 15. 1. 2012

Výživa koní je alchymie a málokdo tomu rozumí. Navíc existuje tolik různých krmiv a jejich úprav... Proto stále více kupujeme komerční přípravky a vlastně ani nevíme, co v nich koni podáváme. Tento víkendový seminář se zaměří na podchycení správných zásad krmení koní, zdravých i nemocných - tak aby zdraví zůstali nebo se ke zdraví vrátili.

V teoretických blocích se probere, jak funguje u koní trávení a jakými zásadami krmení se řídit v souladu s jejich fyziologií. Posluchači se seznámí s jednotlivými krmivy a jejich výhodami a nevýhodami při podávání koním, dozvědí se, z čeho se vlastně krmná dávka koní skládá a jak ji lze obměnit, aby se pokryly odlišné potřeby různých kategorií koní. Nakouknou do kuchyně krmivářů a jejich sestavování krmné dávky. Dále se budou věnovat zdravotní stránce výživy koní, a to z hlediska podvýživy i nadváhy, řeknou si zásadní informace o současných potravních problémech u koní, jako jsou rezistence na inzulín, nadváha, metabolický syndrom, schvácení kopyt, ale i chronické průjmy či ortopedické vývojové vady rostoucích koní.

Prakticky se naučí posluchači odhadovat výživný stav koní, zjišťovat jejich hmotnost a na papíře řešit některé z běžnějších zdravotně/výživářských problémů.

Seminář je určen všem majitelům a jezdcům koní, ale i majitelům a správcům stájí či ošetřovatelům - všem, kteří se nějakým způsobem podílejí na krmení svých nebo svěřených koní.


Zdravý trénink a výcvik koní - 11. - 12. 2. 2012

Mnoho dnešních koňáků je samo sobě a svým koním trenéry. Bohužel mnoho z nich také neví, jaká obecná pravidla platí při budování jejich kondice i při učení nových cviků. Tento víkendový seminář se bude věnovat problematice tréninku koní jakožto základním principům jejich uvolnění, nadýchání a posílení (osvalení) i výcviku koní jakožto základním principům vzájemné komunikace a zdravé gymnastiky (přiježdění) jakéhokoli koně.

V teoretické části se posluchači dozvědí, proč koně trénovat, jak ho trénink změní, jaká jsou platná pravidla práce s koněm. Proberou si, jak dostat koně do kondice, jak ho v ní udržet, jak jeho kondici zlepšit pro některé specifické požadavky (práce v terénu, skákání, rychlostní práce apod.). Dále se budou věnovat celé problematice uvolňování koní a jejich protahování a připravování na sportovní výkon a v neposlední řadě si řeknou zásady učení koně - tzv. mezidruhové komunikace, a to ze země i ze sedla.

Prakticky si ukážou práci s tepoměrem, který usnadní sledování fyzické kondice koně, předvedou si některé procedury uvolňovací a protahovací, ukážou si i zásady práce s koněm na ruce a na lonži.

Seminář je určen pro všechny majitele a jezdce koní, kteří mají zájem rozumně a smysluplně zlepšit kondici svého koně, poslušnost a proježděnost, a to nejen v oblasti jakékoli sportovní disciplíny, ale i na „pouhé" rekreační úrovni.

Přesné pokyny pro přihlášení na seminář najdete na stránkách farmy Heroutice.

Podobné články

Hasiči přijeli v sobotu do obce Nosislav na Brněnsku. Kůň ležel uvnitř stáje na zemi a nemohl se několik hodin zvednout.

Michaela Pavlisová a její Franklin

Diamond Czech Pony a Jezdecká stáj U ryzáčka… Co je spojuje? A jak se člověk dostane od vrcholového sportu k chovu connemara pony? Cesta je to velmi…