Připravte se na konferenci Aktuální problémy chovu a šlechtění koní - poslední možnost se přihlásit

28. 9. 2010 EQCH redakce Autor fotek: archiv MU v Brně
/data/imgs/00056591l.jpg
/data/imgs/00056591l.jpg

Mendelova univerzita v Brně, ASCHK ČR a SCHČT pořádají konferenci Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR, která se koná 5. listopadu 2010 v aule MENDELU. Do zítřka se ještě mohou hlásit další zájemci o účast.

Program konference:

Dne 5. 11. 2010, aula Mendelovy univerzity v Brně, budova A, Zemědělská 1, Brno - Černá Pole:

Prezentace účastníků: 9:00 - 10:00 hod.
Dopolední program: 10:00 - 13:30 hod.:
- Prof. Michal - odkaz významného hipologa - Doc. Misař (Mendelu Brno)
- Organizace chovu koní v ČR - Ing. J. Machek (Ministerstvo zemědělství ČR)
- Plemenné knihy koní v ČR a způsoby jejich vedení - Doc. Misař (Mendelu Brno)
- Genetické zdroje koní v ČR a aktuální problémy jejich šlechtění - Ing. V. Mátlová, (VÚŽV Praha Uhříněves)
- Vliv plošného sázkového provozu na vývoj šlechtění koní ve Francii - Dr. Benedict Fornrdran (PMU Paris, Francie)
- The Breeding of the Welsh Pony and Cob - Joanna Sheill (Builth Wells, Velká Británie)
- Feeding the Performance Horses (Julia Luehr, Irsko)

Oběd: 13:30 - 14:30 hod.

Odpolední program: 14:30 - 18:00 hod.:
- Aktuální problémy šlechtění českého teplokrevníka - Ing. Regner (Rada PK ČT)
- Odhad plemenné hodnoty sportovních koní - Doc. Jiskrová, (Mendelu Brno, Rada PK ČT)
- Využití šlechtitelských opatření v chovu českého teplokrevníka - Doc. M. Maršálek (JČU České Budějovice)
- Problémy výběru tuzemských a zahraničních koní do tréninku - MVDr. Roman Vítek
- Specializační zkoušky koní pro zařazené do hiporehabilitace - Ing. V. Casková
- Přednášky na témata:

  • Technologie chovu koní
  • Problematika podkování koní
  • Problematika dopingu koní

Společenský večer: 18:30 - 24:00 hod. (Prostory menzy Mendelovy univerzity v Brně)

V sobotu 6. 11. 2010 na konferenci navazuje předvýběr hřebců do plemenitby 2010, který se koná v areálu TJ Moravan v Brně.

 

Vaši účast potvrďte prosím nejpozději do 22. 10. 2010 na adresu: Mendelova univerzita v Brně, Ústav chovu a šlechtění zvířat, Odd. chovu koní, Zemědělská 1, 613 00 Brno, tel.: 545 133 216, 545 133 233, e-mail : jiskrova@mendelu.cz; evaso@post.cz

Podobné články

Přímý přenos udílení cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro z Nové scény Národního divadla v Praze vysílá stanice ČT Art dne 28.11…

Nová rezervace divokých koní vznikla u obce Krásná, v lokalitě Štítary, nedaleko Aše. Tři klisny divokých koní do těchto míst odjely z milovické…