Přednáška pana A. Kottase se bude konat i v září

Dne 20. srpna se v kladrubském hřebčíně koná přednáška známého jezdce a trenéra Španělské jezdecké školy ve Vídni, barona Arthura Kottase - Heldenberga. A o necelý měsíc později bude mít tato přednáška pokračování na téma práce s koněm na ruce.

Vážení čtenáři, milovníci koní,

s potěšením vám sdělujeme, že pokračování série přednášek a lekcí barona Arthura Kottase - Heldenberga, popisující klasický způsob vzdělávání koní, bude pokračovat v Národním hřebčíně Kladruby již 11. 9. 2010. Téma této lekce bude „Práce na ruce a Jak jezditi mladého koně". Detaily, jak se na tuto lekci zapsat, najdete na konci tohoto textu.

španělská jezdecká škola ve Vídni

Výhodu budou mít ti z vás, kteří se již zapsali na úvodní přednášku dne 20. srpna - budete totiž dobře rozumět a chápat souvislosti. Mrzí nás, že počet přihlášek musel být uzavřen s ohledem na omezené kapacity přednáškového sálu. Budeme se ale snažit najít takové řešení, abychom příště již mohli vyhovět všem zájemcům. Termíny dalších lekcí, které baron Kottas v Národním hřebčíně povede, vám sdělíme vždy v dostatečném předstihu, abyste měli možnost udělat si čas na návštěvu u nás, na kterou se budeme vždy velmi těšit a kterou budeme poctěni.

Arthur Kottas-HendenbergJistě jste zvědavi, jaký že program pro vás reitmeister Kottas připravil. Nuže, dne 20. srpna dopoledne proběhne přednáška, popisující práci na lonži samu, dynamiku pohybu koně a co se v těle koně při této práci odehrává, jaké svalstvo je jak zatěžováno a trénováno, to vše s videoprojekcemi. Ovšemže bude čas na zodpovězení vašich otázek. Po obědě bude následovat praktická část - práce s koňmi. Ta se odehraje na nádvoří hřebčína a uvidíte hřebce starokladrubského bělouše Generale Aluma II-20 a starokladrubského vraníka Siglavi P. Basilika VIII na lonži, pod sedlem pak hřebce vraníka Solo Elea XXII a bělouše Sacramoso Corinzia XLIII-50. Proč že pod sedlem? Aby bylo možno demonstrovat souvislosti a efekt práce na lonži při ježdění. Jak jsme již dříve uvedli, celá přednáška bude simultánně překládána a také nádvoří bude ozvučeno, abyste vše dobře slyšeli a ani slůvko vám neuniklo.

V září pak bude program obdobný; dopoledne strávíme společně v přednáškovém sále a po obědě bude následovat práce na ruce. Dovolte nám několik málo detailů o tomto fenoménu. Povědomí, neřku-li znalosti tohoto umění v českých zemích vymizely a nyní se musíme vše učit znovu. To vůbec nevadí, je to totiž nesmírně zajímavé a zábavné, stejně tak ale náročné na trpělivost a znalosti. Práce na ruce není toliko levade, croupade, či capriole. To jsou highlights, vrchol vysoké školy, školní skoky nad zemí. Práce na ruce ale provází koně již od mladých let, předchází dokonce v jisté míře obsednutí a přiježdění. Práce na lonži je do té míry také prací na ruce. A to je nesmírně důležité - jednotlivé kapitoly vzdělávání koně se totiž prolínají, nezřídka probíhají paralelně a některé z nich zůstávají součástí tréninkového plánu nejenom drezurního koně provždy, po celou dobu jeho aktivní kariéry.

Do kladrubského hřebčína se toto umění vrátilo po devadesáti letech. Na ruce reitmeistera Kottase, světové legendy této discipliny, už uvidíte kladrubské hřebce ve cvicích vysoké školy a jejího úvodu: vraníky Siglavi P. Basilika VIII a Romke Eleja, bělouše Favory Roma XXI-27, Generale Aluma II-20 a Sacramoso Corinzia XLIII-50.

u krejčíhoZarazili jste se nad doprovodným obrázkem k tomuto článku? Reitmeister Arthur Kottas - Heldenberg v době, kdy zastával funkci erste Oberbereitera - šéfjezdce - Spanische Hofreitschule ve Vídni na zkoušce u mistra krejčího, dodavatele dvorní jízdárny. Jde o jednu z ilustračních fotografií k článku „ Vídeňská elegance a noblesa v drezurním ježdění", který si již brzy budete moci na našem webu přečíst a jehož je pan reitmeister jednou z ústředních postav.

Rozloučíme se s vámi úvodním citátem jedné z knih plukovníka Aloise Podhajského o práci s koňmi, který se dokonale vystihuje smysl lekcí a přednášek v kladrubském hřebčíně:

„Das Wissen soll immer das Handeln vorangehen" - tedy „Vědění má vždy předcházet jednání".

Budeme-li se tím řídit, naši koně pak budou tančit a zůstanou zdrávi.

Těšíme se na shledanou v Národním hřebčíně Kladruby

Datum konání: 11. 9. 2010
Místo konání: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace Kladruby nad Labem, 533 14
Program:

  • 9:00 - 12:30 přednáška s videoprojekcemi, ev. dotazy
  • 12:30 - 13:30 oběd
  • 13:30 - 17:00 práce na ruce s koňmi hřebčína

Přihlášky vyřizuje: Bc. Marcela Slavíková
E-mail: chovkoni@nhkladruby.cz
Cena za účast: 1.290,-CZK (včetně oběda)
Číslo účtu pro platby: 43-5917470277/0100
Variabilní symbol: 1009

Celodenní program bude simultánně překládán do češtiny, není tedy nutná znalost němčiny.

Podobné články

Martinu Slukovou Niederlovou jste ve společnosti jejích shagya arabů už v rámci doprovodných programů různých akcí a výstav určitě viděli. Proč dala…

Léto je v posledních letech teplotně nevypočitatelné a velká část tohoto období bývá nesnesitelná pro lidi i pro zvířata. Ale nejen horké počasí je…