Pozvánka na říjnové hipologické akce ve Slatiňanech

Již tuto sobotu si můžete užít jedinečnou prohlídku Hipologického muzea na zámku ve Slatiňanech, sobotu následující, 19. 10., se koná ve Švýcárně přednáška o koních Kinských a Newmarketu.

Do hipologického muzea s Lenkou Gotthardovou

Den před Velkou pardubickou v sobotu 12. 10. jsou do Hipologického muzea do Slatiňan naplánovány tři prohlídky s Lenkou Gotthardovou. První prohlídka začíná v 11.30 hod., druhá ve 13.30 hod. a třetí v 15.30 hod. Běžná prohlídka hipologických sbírek trvá zpravidla okolo jedné hodiny, tyto prohlídky budou delší a odborněji zaměřené. Vítáni jsou zvídaví návštěvníci, kteří chtějí získat více informací o minulosti i současnosti chovu koní a jezdectví.

Bližší informace na www.zamek-slatinany.cz nebo www.gotthardova.cz.

O koních Kinských a Newmarketu ve Slatiňanech

V sobotu 19. 10. se ve 13 hodin na Švýcarně ve Slatiňanech uskuteční přednášky s Lenkou Gotthardovou. Tématem budou ještě jednou koně Kinští, neboť v letošním roce si připomínáme 200. výročí narození Oktaviána hraběte Kinského. Aktuálně budou doplněny i snímky z reprezentačního výjezdu české ekipy do bádensko-württemberského hřebčína Marbachu (u Sttutgartu), kde se představili koně Kinští, starokladrubští a chladnokrevní z českých státních chovů (NH Kladruby n. L., ZH Písek a ZH Tlumačov) a ze Svazu chovatelů koní Kinských.

Dalším tématem bude britský Národní hřebčín a chov anglických plnokrevníků v Newmarketu a také aktuální situace v českém Národním hřebčíně. Více informací na www.slatinany-svycarna.eu a www.gotthardova.cz.

www.gotthardova.cz

Podobné články

Martinu Slukovou Niederlovou jste ve společnosti jejích shagya arabů už v rámci doprovodných programů různých akcí a výstav určitě viděli. Proč dala…

Léto je v posledních letech teplotně nevypočitatelné a velká část tohoto období bývá nesnesitelná pro lidi i pro zvířata. Ale nejen horké počasí je…