Pozvánka na Den starokladrubského koně

25. 5. 2017 Tisková informace Autor fotek: Šárka Veinhauerová

Národní hřebčín Kladruby nad Labem připravil na sobotu 27. 5. 2017 slavnostní program pod názvem Den starokladrubského koně, který je nejen oslavou unikátního českého plemene, ale také připomenutím úspěchů, kterých Národní hřebčín v prvním roce po znovuotevření dosáhl. Za účasti vzácných hostů - ale především pro širokou veřejnost - proběhne celá řada vystoupení a prezentací.

Veřejnost se může těšit na vystoupení starokladrubských běloušů a vraníků v samotném srdci Národního hřebčína - na hlavním nádvoří. To je lemované stájemi, kostelem sv. Václava a Leopolda, zámkem a expozicí kočárovny a postrojovny. Komplex historických budov, které jsou národní kulturní památkou, ve spojení s prezentací umu nejen starokladrubských koní slibuje nevšední zážitek pro všechny zúčastněné diváky.

Program začíná již v 10 hodin chovatelskou ukázkou, v 11:30 hod. je očekáván příjezd Marie Terezie s císařem Františkem I. Štěpánem Lotrinským v slavnostní zápřeži. Marie Terezie se významnou měrou zapsala do dějin Národního hřebčína, a tento bod programu připomíná její 300. výročí narození. Hlavní program začíná v 13:00 hod., obsahuje 15 výjimečných prvků, do kterých bude zapojeno téměř sto koní.

 Návštěvníci se mohou těšit na ukázky zápřeže, skokovou čtverylku, voltižní ukázku dětí nebo barokní pas de deux v kostýmech. Nebudou chybět ani speciální vystoupení jako např. uherská pošta, pushball (koňský fotbal) či závěrečné vícespřeží. Pozvání přijali Zemský hřebčinec Písek, Zemský hřebčinec Tlumačov a poprvé v historii prezentačních přehlídek Národního hřebčína i zemský hřebčinec Landgestüt Redefin.

Vystoupí také žáci Střední školy chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem. Zajímavostí budou sedlové tandemy starokladrubských běloušů i vraníků a společná skoková čtverylka zástupců NHK, Zemského hřebčince Redefin, Zemského hřebčince Písek a Zemského hřebčince Tlumačov. Součástí programu je i vystavení doposud neprezentovaných sbírek - např. historického biskupského kočáru v císařské jízdárně.

K slavnostnímu dni je připojena netradiční prohlídka zámeckých interiérů formou Muzejní noci, která bude probíhat od 19:00 do 24:00 a návštěvníky bude provázet sama Marie Terezie či císař František I. Štěpán Lotrinský. Výjimečně se návštěvníkům během muzejní noci otevře kaple Povýšení sv. kříže s tajemstvím své krypty.

Ředitel Národního hřebčína ing. Jiří Machek doplňuje: „Den starokladrubského koně je návštěvnickou událostí sezóny. Právě proto je program připraven na hlavní nádvoří hřebčína. Věřím, že se nám tím podaří nejen poděkovat příznivcům, podporovatelům a návštěvníkům za výjimečnou loňskou sezónu technicky náročným programem, ale prezentovat hodnotu chovu starokladrubského koně a kulturní krajiny široké veřejnosti. Tu emotivně vystihuje např. pohled na závěrečné předvedení stáda klisen s hříbaty."

Vstupné na Den starokladrubského koně: 150 Kč (dospělí), 100 Kč (děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let, ZTP nad 18 let), 450 Kč (rodinné vstupné tj. 2 dospělé osoby a děti do 15 let), volný vstup (děti do 6 let, ZTP do 18 let, ZTP/P a jejich doprovod).

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra kultury Daniela Hermana a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

www.nhkladruby.cz

Podobné články

Co má společného kůň Jana Žižky na Vítkově a ten u zámku ve Slatiňanech?

Ještě před několika lety byly v těchto místech nevábné porosty starých, suchých trav. Pastva velkých kopytníků však proměnila stovky hektarů bývalého…