Požár ve Skašticích dohašen, Pohár Zlínského kraje má náhradní termín

1. 9. 2011 Šárka Dolanská Autor fotek: Požáry.cz

O víkendu jsme vás informovali o neštěstí, které se stalo ve Skašticích na Kroměřížsku. V sobotu 27. 8. zde vypukl rozsáhlý požár haly s uskladněným senem a slámou. Kvůli hustému kouři došlo také k přerušení parkurových závodů probíhajících na vedlejším kolbišti. Zajímalo nás, jak se hasiči vypořádali s dohašením požáru a také jsme požádali o informace k zrušeným závodům.

O hasebních pracích v sobotu a neděli jsme vás informovali v tomto článku: Ve Skašticích na Kroměřížsku hoří hala se senem.

Práce na likvidaci požáru však pokračovaly i v pondělí, kdy se hasičům konečně podařilo požár uhasit.

Požár Skaštice

Informace z 29. 08. 2011:

07.00

Třetím dnem pokračují hasební a likvidační práce po rozsáhlém požáru slámy ve skladovací a výrobní hale na pelety ve Skašticích na Kroměřížsku.

Hasiči už druhou noc po sobě nepřerušili práce spojené s dohašováním desítek tun prohořívající slámy uskladněné v hale. Nadále pokračuje postupné vyvážení materiálu na venkovní volnou plochu a důkladné prolévání vodou.

Hasiči znovu střídají své kolegy u zásahu. Počet nasazených jednotek se začíná blížit třiceti. I nadále musíme pokračovat ve vyvážení slámy a v dohašování. Uvnitř haly není možné nechat slámu vyhořet pod dohledem hasičů, jak by tomu bylo např. na volné ploše. Není možné riskovat další rozhoření, případně další poškození narušené budovy.

09:00

Kolem osmé hodiny došlo k závadě na nakladači, který se podařilo nahradit dalším pracovním strojem o hodinu později. Nadále pokračují dohašovací práce v prohořívající slámě.

10:30

Hasiči stojí před dalším problémem. Požár zasáhl uvnitř haly také dva velké zásobníky, ve kterých je přes 10 tun pelet. Uvnitř nahřátých násypníků došlo k požáru, který musí hasiči zlikvidovat. Spodní dvířka na vysypávání pelet ze zásobníků byly žárem poškozeny a hasiči je museli otevřít násilím. Uvolněné pelety jsou nabírány a vyváženy ven. Nadále pokračuje dohašování i na prohořívající slámě.

Na místě znovu pracuje tým vyšetřovatelů hasičů i policie. Stále se snažíme přijít na příčinu vzniku ničivého požáru, který napáchal vysoké škody. Možností a příčin vzniku mimořádné události je stále několik a jsou postupně prověřovány.

Požáry.cz13:00

Tým vyšetřovatelů hasičů na místě skončil svou práci. Vyšetřovatelé konstatovali, že nejpravděpodobnější příčinou vzniku požáru mohlo být samovznícení slámy po jeho zapaření nebo možnost nedbalostního jednání neznámé osoby. Verze úmyslného založení požáru je méně pravděpodobná, a to vzhledem k faktům, kdy speciálně cvičený pes nenalezl žádné stopy po akcelerantech hoření, ani to nebylo zjištěno při samotném ohledání místa.

Vyšetřovatelé se dále zabývají otázkou samotné výroby a uskladnění slámy. Majitelé doložili doklady o uskladnění zatím asi 250 tun sena a slámy. Samotný požár zničil asi 30 tun materiálu, tedy asi jednu třetinu, zbytek byl znehodnocen kouřem a vodou. Více než 10 tun pelet bylo vyvezeno z požárem zasažených zásobníků. Je rovněž porovnávána dokumentace schváleného provozu, a daného objemu materiálu ke zpracování, s aktuálně zjištěným stavem na místě zásahu.

13:53

Hasiči nadále pokračují v likvidaci mimořádné události. Po rozvozu pelet ze zásobníků je nadále vyvážena také zbývající sláma, která zabírá prostor asi jedné třetiny haly a dosahuje výšky asi jednoho metru. Hasiči předpokládají, že na místě zůstanou celý dnešní den. Ve venkovním prostoru u haly byla vytvořena vrstva vyvezené slámy, která pokrývá všechny okolní plochy. Sláma je dále dohašována a hromady jsou průběžně rozhrabávány.

15:00

Velitel zásahu ohlásil likvidaci požáru. Po 54 hodinách zásahu tak hasiči redukují své počty jednotek ve Skašticích. Na místě byla nařízena nutná dohlídka po požáru, která bude trvat do úterního rána a vystřídají se v ní čtyři jednotky dobrovolných hasičů.

Obava z možného samovznícení vodou prolité slámy na venkovních plochách byla hasiči snížena v samotné výšce vyvezené vrstvy materiálu. V té by nemělo docházet k nebezpečnému zvyšování teploty na kritickou mez, a to ani v aktuálním slunečném a horkém dnu.

Případné skryté projevy hoření, které podobné požáry doprovází, budou likvidovány hasiči z nařízeného dohledu po požáru.

Požár Skaštice30. 8. 2011

Nařízená dohlídka po rozsáhlém požáru ve Skašticích na Kroměřížsku byla prodloužena.

Dne 30.8.2011 v 07:00 hod. bylo plánováno ukončení dohlídky po rozsáhlém požáru slámy v obci Skaštice, který hasiči likvidovali během předcházejících tří dnů. Nad úterním ránem se však nad vyvezenou slámou objevil místy kouř a došlo k projevům hoření ve skrytých ohniscích.

Byla prodloužena doba dohlídky po požáru, a to nejméně do úterního odpoledne. Na místo byly vyslány další dvě jednotky dobrovolných hasičů z obcí Racková a Šelešovice, které vystřídají noční směnu a nadále budou dohašovat některá místa.

Hasiči musí postupně problematické úseky znovu rozhrabat a dohasit. Cílem je znovu zabránit dalšímu rozhoření vyvezené slámy z haly a zabránit rozšíření na vyskladněný materiál na volné ploše.

Opětovné rozhoření některých míst hasiči předpovídali a skryté projevy hoření se daly očekávat. U rozsáhlých požárů se v praxi s těmito jevy setkáváme, a proto také místo neopouštíme hned po uhašení hlavního požáru. Z tohoto pohledu nejde o nic překvapivého.

Požár Skaštice

Jak jsme uvedli už v neděli, z důvodu požáru a hustého kouře byl Pohár Zlínského kraje - Mistrovství Zlínské oblasti ve skocích pro kategorii pony a děti přerušen. O vyjádření jsme poprosili paní Janu Fatěnovou, naši informátorku ze Zlínské oblasti, aby nám celou situaci ujasnila.

Požár vypukl v blízkosti závodiště a ustajovacích prostor, které sídlí nedaleko od shořelého seníku. S pořadateli závodů JK Haná tyto shořelé a doutnající prostory nemají nic společného, kromě toho, že spolu sousedí. Shořel seník a pokud jde o seno a slámu, ty jsou (byly) určené k prodejním účelům. Požárem tedy nebyli poškození žádní majitelé koní, potažmo koně samotní, jedná se o doplňkovou zemědělskou činnost firmy AREMA. Protože areály spolu sousedí, velitel hasičů doporučil pořadatelům závody zrušit po oba dny. Většina soutěžících na závody ani nedorazila, závody se rušily už během prezentace, Pohár tedy ani nezačal.

Pohár Zlínského kraje - Mistrovství Zlínské oblasti ve skocích pro kategorii pony a děti se tedy bude konat v náhradním termínu, a to 4. 9. 2011 opět v jezdeckém areálu Skaštice.

Závody budou jednodenní a je třeba se na ně znovu hlásit, dnes, 1. 9. je uzávěrka přihlášek.

Při závodech proběhne i plánovaný křest katalogu "Na koni Zlínským krajem".

Pod článkem naleznete rozpis závodů.

Podobné články

Přímý přenos udílení cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro z Nové scény Národního divadla v Praze vysílá stanice ČT Art dne 28.11…

Nová rezervace divokých koní vznikla u obce Krásná, v lokalitě Štítary, nedaleko Aše. Tři klisny divokých koní do těchto míst odjely z milovické…