Nominaci krajiny hřebčína Kladruby nad Labem na seznam UNESCO posuzuje ICOMOS

28. 2. 2019 Tisková informace Autor fotek: Jiří Podrazil

Rada Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem projednala dokument, který si vyžádala Mezinárodní rada pro památky a historická sídla (ICOMOS) na základě výsledků panelové diskuse se zástupci nominovaného statku v sídle ICOMOS v Paříži v listopadu loňského roku. Ministerstvo kultury dokument oficiálně předložilo Centru světového dědictví a organizaci ICOMOS.

„Dokument se zabývá kulturně historickým tematickým rámcem nominovaného statku, podrobně popisuje hranice nominovaného statku a jeho nárazníkovou zónu včetně legislativní ochrany celého území, zmiňuje rozvojové investiční projekty hřebčína a problematiku infrastruktury cestovního ruchu,“ uvedl člen Rady památky Jiří Havlíček z Ministerstva zemědělství.

V dokumentu je podrobně popsána historie soužití člověka s koněm včetně způsobů využití koní v různých historických obdobích. Samostatnou kapitolou je popis plemene starokladrubského koně, ve kterém autoři vysvětlují jeho původ, vztah k ostatním plemenům koní a jeho využití v České republice a v zahraničí. Součástí dokumentu jsou i mapové a obrazové podklady, které přehledně doplňují uvedené informace.

„Ze závěrů dokumentu vyplývá, že k uchování starokladrubského koně nestačí chránit pouze jeho samotného, ale i specifické podmínky hřebčína v Kladrubech nad Labem, zejména celé jeho krajiny, to znamená podmínky, které daly tomuto plemeni jeho podobu. Vedle toho je nutné zachovat tradiční chovatelské postupy, které plemeno formují,“ sdělil ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.

„Dokument byl oficiálně předložen za Českou republiku prostřednictvím Ministerstva kultury dvěma institucím, a to Centru světového dědictví UNESCO a Mezinárodní radě pro památky a historická sídla (ICOMOS), který je poradním orgánem pro Centrum světového dědictví,“ doplnil Machek.

V průběhu letošního jara obdrží Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury oficiální stanovisko k zaslanému dokumentu. "Z tohoto stanoviska bude patrné, zdali zpracovaný dokument dostatečně popsal všechna požadovaná témata a zdali jej ICOMOS doporučuje k projednání na Plenárním zasedání Výboru světového dědictví UNESCO, nebo naopak k dalšímu dopracování,“ vysvětlil náměstek ředitele Národního hřebčína Kladruby nad Labem Radek Václavík.

Členy týmu zpracovatelů dokumentu, který je Radou Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem pověřen k výše uvedeným činnostem, jsou zástupci Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu, Národního hřebčína Kladruby nad Labem a odborníci na obnovu historických parků, zahrad a veřejných prostor.

Veškeré dokumenty související s tematikou UNESCO jsou k dispozici na domovské stránce Národního hřebčína Kladruby nad Labem www.nhklaruby.cz/krajina.

Podobné články

Martinu Slukovou Niederlovou jste ve společnosti jejích shagya arabů už v rámci doprovodných programů různých akcí a výstav určitě viděli. Proč dala…

Léto je v posledních letech teplotně nevypočitatelné a velká část tohoto období bývá nesnesitelná pro lidi i pro zvířata. Ale nejen horké počasí je…