Nejkrásnější kůň ČR 2012: Causa Eelco R.

3. 9. 2012 Jiří Křepelka

Majitel fríského hřebce Eelco R., pan Michal Sekot (SAM, Česká Bříza), mi telefonicky oznámil v sobotu 1. září v podstatě toto: „Odstupujeme z ankety Nejkrásnější kůň ČR 2012, na získané umístění nereflektujeme, do Pardubic na vyhlašování výsledků ankety nejedeme.“ K tomuto vyjádření je samozřejmě třeba dodat další podstatné informace.

Eelco R. získal v anketě tolik hlasů, že mu zajistily po jejím skončení jasné druhé místo. Pan Sekot ale avizoval úmysl odstoupit z ankety již dva dny před jejím skončením - 29. srpna odpoledne. Argumentoval přitom nedůvěrou k regulérnosti nárůstu hlasů svých soupeřů (těmi byli míněni paint horse a achaltekinský kůň) i (podle jeho slov) zjištěnými technickými problémy s udělováním hlasů. Možnost hlasování byla ihned prověřena panem Ing. Petrem Švehlou, který zvolený systém pro web Asociace svazů chovatelů koní ČR aplikoval: Žádné zásadní závady v tomto směru ale nezjistil.

Upozornil jsem pana Sekota, že rychlé změny na „kontě" jeho koně (i na kontě achaltekinského zástupce) se zase nelíbí majitelce jeho největšího konkurenta, hřebce plemene paint horse, paní Mgr. Lence Šnáblové. Ta uvažovala o odstoupení podstatně dříve než pan Sekot. Svůj záměr ale změnila po tom, co jsme vzniklou situaci spolu několikrát telefonicky i písemně diskutovali.
„Také nás spousta našich příznivců žádala, abychom odstoupili z ankety, že přeci nemůžu ´kazit´ jméno tak úspěšnému a krásnému koni jen proto, že někdo umí dobře pracovat s počítačem. Přiznám se, že jsem o odstoupení opravdu uvažovala. Ale protože ten nápad s anketou je vlastně skvělý a díky anketě se široká veřejnost dozví něco malinko víc o koních, tak to neudělám a budu dál spolu se svými příznivci shánět další hlasy," napsala nakonec Mgr. Šnáblová.

Nejkrásnější kůň ČR 2012Také příznivci vraníka Eelco R. hlasovali dál (koně se pořadatelé ankety rozhodli nevyřazovat v průběhu hlasování) a proto se anketa dostala do cíle s kompletním počtem finalistů. A jak již bylo výše napsáno, až po jejím uzavření zopakoval pan Sekot svůj nekompromisní postoj - a z ankety se svým koněm odstoupil.

Pořadatelé ankety (ASCHK ČR, Dostihový spolek, a . s., Pardubice) vzali v úvahu při rozhodování o regulérnosti především vyjádření Ing. Petra Švehly. Ten uvedl:
„Zajistit regulérnost hlasování na webu je obtížné. Solidní regulérnost hlasování je zajištěna snad jen ve volbách do parlamentu, senátu a zastupitelstev obcí a krajů, a tam se kontrolují občanské průkazy fyzicky přítomných voličů. Volby po internetu, budou-li někdy zprovozněny, budou vyžadovat úředně ověřený digitální certifikát každého voliče. Pro hlasování v anketě Nekrásnější kůň ČR 2012 bylo zvažováno více možností kontroly regulérnosti hlasování. Protože bylo požadováno, aby šlo hlasovat i bez registrace a přihlášení uživatele, zvolili jsme nakonec systém kontroly IP adresy počítače, ze kterého byl hlasující uživatel připojen. Z jedné IP adresy bylo umožněno dát pouze jeden hlas. Tento systém je poměrně restriktivní, protože neumožňuje udělit více hlasů např. za každého člena jedné domácnosti - domácnost totiž obvykle sdílí jednu IP adresu. Podobně lidé hlasující z práce, kde je firma připojena přes společný proxy server (jediná IP adresa), měli smůlu, protože hlasovat mohl jen první z dané firmy. I tento systém kontroly lze ale obejít s použitím různých anonymizérů (např. s pomocí anonymizační sítě a aplikace Tor) a nelze tomu při tomto způsobu kontroly nijak zabránit. V databázi portálu ASCHK je uložen záznam pro každý jednotlivý udělený hlas ankety. Ke každému hlasu je uložena IP adresa počítače, ze kterého bylo provedeno připojení, datum a čas udělení hlasu, a samozřejmě i volba (kůň) pro kterou bylo hlasováno."

Pořadatelé vzali v úvahu dále tato fakta:
Konečné pořadí v anketě na prvních třech místech odpovídá i poměru zisku hlasů v kvalifikačních divizích, kde paint horse dostal 763 hlasů, fríský kůň 457 hlasů a achaltekinský kůň 394 hlasů.
Rozdíl mezi vítězem a druhým koněm byl nakonec podstatný (220 hlasů), stejně jako rozdíl mezi koni na druhém a třetím místě (256 hlasů).

Závěr je proto očekávaný:
Neexistuje podstatný důvod jakýmkoliv způsobem zasahovat do konečného výsledku ankety. To, že majitel fríského koně z ankety z vlastní vůle odstoupil, je ovšem třeba respektovat.
V Pardubicích tedy budou vyhlášeni a dekorováni koně na 1., 3. a 4. místě.

O způsobu hlasování ve IV. ročníku ankety (2013) bude rozhodnuto po zvážení všech možností s vědomím, že systém nebude nikdy dokonalý.
Hlasovat na jednom serveru (ASCHK) bylo ale určitě správné rozhodnutí. O tom svědčí třeba fakt, že počet odevzdaných hlasů ve finále 2012 se zvýšil proti loňsku o 58 %.

Ing. Petr Švehla rekapituluje:
„Všechny uvažované hlasovací systémy lze cíleně zmanipulovat, pokud má na tom někdo zájem a věnuje tomu jisté úsilí. Ostatně už i to, že příznivci koně obvolávají své přátele a známé a vyzývají je ke hlasování pro "jejich" koně, je určitou manipulací. Jak víme z nedávné doby, i volby do místních zastupitelstev se musely v některých obcích opakovat pro cílenou manipulaci tím, že se do obce před volbami přihlásilo k trvalému pobytu neobvykle vysoké množství lidí. Proto je na místě určitý nadhled. Je třeba vědět, že výsledky hlasování na internetu nejsou nic absolutního, že všichni koně v anketě se zviditelní především už svou účastí v anketě a pořadí jejich umístění je třeba brát s rezervou a s vědomím, že nevíme, kdo vlastně hlasoval a jaké měl k tomu skutečné důvody."

Všechny ty, kteří se podílejí na realizaci ankety, musí přes všechny uvedené problémy těšit jedno zjištění: Anketa se stala prestižní záležitostí.
O tom svědčí skutečnost, že úspěch v ní se cení, ačkoliv není spojen s žádnými finančními výhodami.

Jiří Křepelka
3. září 2012

Podobné články

Martinu Slukovou Niederlovou jste ve společnosti jejích shagya arabů už v rámci doprovodných programů různých akcí a výstav určitě viděli. Proč dala…

Sbírka hipomobilií národního hřebčína se rozrostla o zcela jedinečný ucelený soubor vybavení pohřebního ústavu v Příboře.