Na Velký koňský den do NŽ Topoľčianky

6. 4. 2016 Tisková informace

Národný žrebčín oznamuje záujemcom o kúpu, resp. predaj koní, jazdeckých, podkováčskych potrieb, postrojov a krmív pre kone, chovateľským združeniam, stredným odborným školám a učilištiam so zameraním na chov koní a jazdectvo, že dňa 16. dubna 2016 (sobota) sa v Národnom žrebčíne uskutoční VEĽKÝ KONSKÝ DEŇ – PREDAJNO – PROPAGAČNÉ TRHY.

Počas trhov máte možnosť prezentovať vlastné kone, resp. vlastný sortiment jazdeckých a chovateľských potrieb, svoju chovateľskú organizáciu, resp. výchovno-vzdelávaciu organizáciu so zameraním na chov koní a jazdectvo (nábor žiakov). Cieľom podujatia je na jednom mieste poskytnúť možnosť predaja koní a vecí s chovom koní súvisiacich, prezentovať chovateľské združenia a výchovno-vzdelávacie inštitúcie zaoberajúce sa vyučovaním chovu koní a jazdectva, ale aj cestovných kancelárií, rančov a letných táborov pre deti a mládež, spojených s chovom koní a jazdeckou turistikou.

PROGRAM VEĽKÉHO KONSKÉHO DŇA:

Piatok (15. 4. 2016)
  • od 12,00 hod. - 20.00 hod. Ustajnenie koní, registrácia koní.
  • 17.00 hod. Chovateľský seminár (zasadačka NŽ Topoľčianky, š.p.)
Sobota (16. 4. 2016)
  • od 05,00 hod. - 07.30 hod. Ustajnenie koní, registrácia koní. Príchod predajcov a inštalácia predajných stánkov.
  • 09.00 hod. Otvorenie predajno-propagačných trhov. Predvedenie predajných koní na ruke.
  • 13.00 hod. Individuálna prehliadka koní v boxoch.
  • 14.30 hod. Predvedenie predajných koní pod sedlom, v záprahu, vo voľnosti, v ťažkom ťahu.
  • 18.00 hod. Ukončenie Veľkého konského dňa.

VSTUP ZDARMA!
PARKOVANIE A OBČERSTVENIE ZABEZPEČENÉ.

http://www.nztopolcianky.sk/sk

*

Podobné články

Martinu Slukovou Niederlovou jste ve společnosti jejích shagya arabů už v rámci doprovodných programů různých akcí a výstav určitě viděli. Proč dala…

Léto je v posledních letech teplotně nevypočitatelné a velká část tohoto období bývá nesnesitelná pro lidi i pro zvířata. Ale nejen horké počasí je…